door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

3 oktober 2020

Toelichting door Blossom: Ik heb deze channeling op 1 oktober gedaan, en ik heb het idee dat de Aankondiging misschien al snel zal komen. Ik vraag me af of het iets te maken zal hebben met het feit dat POTUS (President Of The United States, Donald Trump – V) nu ook ‘besmet’ is? Dit bericht kwam op 2 oktober naar buiten. Ik schrijf dit naar aanleiding van hun slotzin! Heel intrigerend. Ik probeer slechts, net als wij allemaal, om de puntjes te verbinden. Ik zeg niet dat het zo zal gaan … maar zoals al het andere … is het een mogelijkheid.

Blossom: Hallo daar. Ik voel mij deze morgen heel goed … laten we het dus maar hebben over fijne dingen.

Federatie van Licht: Welkom Blossom, en het gehele ‘team’ op de grond dat doet waar het voor kwam … en met zoveel enthousiasme! Ook wanneer, zoals jij al vertelde Blossom, u dat niet altijd zo voelt. Mogen wij u geruststellen dat de Energieniveaus voor het Hoogste Goed nu toenemen en zich verankeren in hun nieuwe verblijfplaats.

Wij vragen u om het volgende te onthouden. Velen van u zijn zich bewust van de diepten waartoe de mensheid is afgedaald, teneinde tegemoet te komen aan haar verlangens. Gedurende eonen van uw tijdrekening hebben er afgrijselijke daden plaatsgevonden. Onbeschrijflijke gebeurtenissen waren ‘normaal’ voor hen die ervoor hebben gekozen om in hun Wezen het pad van diepe duisternis te bewandelen.

Wanneer u denkt aan de Energie die hierdoor is teweeggebracht … wanneer u WÉÉT dat in deze tijden … deze Energieën aan het Licht worden gebracht … wanneer u dan denkt aan het tumult dat er gaande is in uw atmosfeer, vanwege al deze ‘bekendmakingen’ … bedenk dan alstublieft ook hoe uitzonderlijk goed u het doet en dat u te midden van dat alles … zelfs nog kunt glimlachen!

Het is geen gemakkelijke taak waarvoor u zich heeft opgegeven. Maar ondanks al deze onrust, doet u het héél goed.

U HOUDT/VERANKERT HET LICHT. Hierover bestaat geen enkele twijfel.

U DOET WAARVOOR U HIERHEEN KWAM.

U TRANSFORMEERT UW PLANEET.

HET GEBEURT.

Wanneer u uw ogen sluit en uzelf toestaat om dit BESEF te VOELEN … dan WÉÉT U HET!

Het lijkt misschien nog niet zo, maar wij zeggen heel stellig … u komt steeds dichterbij datgene waar uw hart naar verlangt.

Blossom: Klopt. Het lijkt niet zo. Maar bedankt voor de bemoediging. Ik denk dat de ‘soep van de dag’ erin bestaat, dat we wachten op de KLAPPER van de AANKONDIGING. Ik weet dat die pas zal komen … als hij komt! In de tussentijd blijven wij doen wat we al deden, maar wij hier beneden, wij vragen ons af ‘wanneer’? Daar kunnen we niks aan doen. U heeft gezegd dat het komende is en dus Vertrouwen we daarop, maar intussen … tik tak, tik tak verstrijken de uren, terwijl wij afwachten … voornamelijk, denk ik, omdat we dan echte vooruitgang zullen zien.

Federatie van Licht: En toch, Blossom en u allen … wanneer deze Aankondiging komt, zult u heel goed begrijpen waarom het zo lang heeft geduurd. Vanwege alles er omheen. Het zal een ENORM krachtige wekker zijn, voor velen.

Blossom: Die ons naar een tweede lockdown brengt, toch?

Federatie van Licht: Ja.

Blossom: Wereldwijd.

Federatie van Licht: Inderdaad. En grimmiger.

Blossom: Ooh! Vertel ons méér.

Federatie van Licht: Zoals u wel weet, Blossom, kunnen wij dat niet.

Blossom: Sommige mensen vragen of het een lockdown zal zijn die wordt opgelegd door de goeden of de slechteriken? ………….. Geen antwoord. Goed dan. Ik moet leren aanvaarden dat u niets zult onthullen wat niet gepast is. Mm! Zullen we het dan hebben over … de huidige prijs van kool?

Federatie van Licht: Blossom … wij begrijpen – ook al denken sommige mensen daar anders over – dat vanuit het standpunt van de mensen die ‘waden doorheen’ het dikke slijm van alles wat er nu gaande is … dit bijzonder frustrerend kan zijn.

Maar het is niet onze plaats, om zulke dingen te onthullen. Wij zijn niet hier om de toekomst te voorspellen. Wij zijn hier om hoop te brengen. Wij geven u stukjes informatie voor zover wij dat kunnen maar dit is een GODDELIJK PLAN, en wij vragen u om uw VERTROUWEN, uw WÉTEN, uw AANVAARDING … en … UW BESEF en uw AANVAARDING van de WAARHEID … daaraan toe te voegen.

Als u erover nadenkt, is het niet zo dat wij u vragen om blindelings in dit alles mee te gaan.

Blossom: Maar, om eerlijk te zijn … door dit wachten en deze onzekerheid over wat er feitelijk ‘gaande is’ … voelt het soms toch wel alsof we in het duister tasten.

Federatie van Licht: Soms, ja! Wanneer er iets nieuws onder uw Aandacht komt en u weer afleidt van de WAARHEID, waarover uw hart u vertelt.

Maar … soms WÉÉT U ook … dan WÉÉT U GEWOON dat wanneer u DIT ALLES heeft doorstaan … met alles wat er gaat komen … dat deze wereld waarin u leeft, getransformeerd zal zijn.

TOCH?????????????????

WEET U NOG?????????????????

Het Goddelijk Plan houdt in dat u hier bent/zou zijn OM DIT DOOR TE VOEREN.

OM DIT TOT STAND TE BRENGEN.

TOCH???????????????????

WEET U NOG?????????????????????????

Blossom: Ik kan niet zeggen dat ik het bewust weet, uiteraard. Maar diep vanbinnen ‘gaat er een belletje’ wanneer u zo spreekt.

Federatie van Licht: En wat vertelt dat belletje u, Blossom?

Blossom: Dat er zoveel WAARHEID is in het WÉTEN dat precies dit nu gaande is. Dit IS waarvoor wij gekomen zijn. Wij, als mens, kunnen onze niet-menselijke vorm van WETEN WAT ER IS niet altijd bevatten.

Federatie van Licht: En toch gaan steeds méér mensen de KRACHT VOELEN van dat BESEF van wat U WIST, voordat u afdaalde naar de Aarde.

Dat is wat wij van u vragen … HOUD VOL EN GA DOOR … STA UW WEZEN TOE OM TE VOELEN EN DE ONVOORSTELBARE BRON VAN LIEFDE, LICHT EN KRACHT TE KENNEN, welke bergen kan verzetten.

En van waaruit VOELT U DAT? VAN BINNENIN U!

Het is niet ‘ergens daarbuiten’. U kunt het niet kopen.

Blossom: Was het maar waar … ‘Eh, mag ik alstublieft twee kilo Liefde, Licht en Kracht? Bedankt! Hoeveel kost dat?’

(Het begrip ‘charge’ kent meerdere betekenissen. Voor de duidelijkheid gebruik ik in de volgende paragraaf twee keer ‘charge/… (toepasselijke betekenis)’, aangezien er in het Nederlands geen éénduidige vertaling is – V)

Federatie van Licht: Maar diep vanbinnen … is er geen ‘charge/kostprijs’. Of moeten we zeggen een andere vorm van ‘charge/opladen’?

ER BEVINDT ZICH DAAR EEN LADING AAN ENERGIE … en hoe méér u ervoor kiest om die te ‘Eren’ … er aandacht aan te geven … ervan TE HOUDEN … het te Respecteren … het te Kennen … des te méér wordt die LADING opnieuw geladen. Gewoon doordat u WÉÉT DAT HET ZO WERKT.

Deze Energie van Liefde, welke u bent … IS HET ENIGE WAT U BENT.

HET IS HET ENIGE WAARUIT ALLES BESTAAT.

Het is niet beperkt.

Blossom: Weet u dat zeker?

Federatie van Licht: Daar zijn wij zeker van.

Blossom: Zo voelt het ook.

Federatie van Licht: Niet wanneer u HET KENT, IN ZIJN VOLLEDIGE WAARHEID.

HET IS … U BENT … ENERGIE, BLOSSOM. Hoe kan Energie beperkt zijn … want ALLES IS ENERGIE.

Blossom: Ja, maar deze Energie is beperkt terwijl wij ons in dit menselijk lichaam bevinden.

Federatie van Licht: Onjuist. Maar als u dit gelooft, dan moeten wij onszelf verbeteren en zeggen dat het juist is!

MET RESPECT, en wij hebben niet de intentie om te preken, MAAR HET IS UITERST BELANGRIJK VOOR HET WELZIJN VAN IEDER VAN U en het WELZIJN VAN U ALLEN … dat u dergelijke beperkende overtuigingen loslaat … en dat u in uw BEWUSTZIJN … de WAARHEID opneemt.

De WAARHEID IS … ongeacht of u mens bent, of mier, of theepot … u behoort allen tot de Éne Energie.

Blossom: Theepot? Daar heb ik nog wel wat theemutsen voor!

Federatie van Licht: En het doel van een theemuts is, om de thee warm te houden terwijl die staat te trekken! Maar terug naar ons onderwerp … het enige wat u ervan weerhoudt om het KRACHTIGE WEZEN TE ZIJN DAT U WILT ZIJN … bent u.

Eonen aan tijd hebben dit BESEF weggenomen en u achtergelaten met het zwakke punt in uw denken, dat u zoveel kleiner … zoveel minder bent … dan u bent.

U MOET DIE MANIER VAN DENKEN VERANDEREN … tezamen met al het andere wat veranderd moet worden.

Want als u dat niet doet, dan zult u blijven waar u nu bent.

Maar als u dat wél doet … zult u merken dat u hoogten binnenin uzelf bereikt, waarvan u niet wist dat het mogelijk was … of misschien beschouwde u dat als pure fantasie.

LAAT DIE INDOCTRINATIE LOS.

LAAT HET LOS. LAAT HET LOS. LAAT HET LOS.

VERTROUW UZELF.

Sta uzelf toe om mens te … ZIJN … zoals u bent. ALS UZELF.

Wanneer u instapt in een auto … en u rijdt erin rond, u gaat overal heen waar u maar heen wilt … dan ‘verandert’ u niet uw gedachten, uw kracht, uw U … tussen het buiten de auto zijn … en in de auto zitten. In dat voertuig bevindt zich dezelfde ziel.

Op dezelfde manier verandert … de U … de WAARHEID VAN UW GODDELIJK ZIJN … niet, wanneer u het voertuig van het menselijk lichaam binnengaat … het brengt u overal waar u heen wilt, maar u BENT NIET ANDERS dan toen u nog niet in een menselijk lichaam was.

Niemand … heeft wie u bént, van u weggenomen … niemand kan dat.

Blossom: Veel mensen denken daar anders over!

Federatie van Licht: Dat is hun goed recht, als zij dat wensen. U kunt het lichaam wegnemen door de ervaring van het leven als mens weg te nemen … maar u kunt NOOIT wegnemen wie u bent. Nooit.

Blossom: Ja, dat snap ik … vanwege het feit dat wij Liefde zijn.

Federatie van Licht: Inderdaad.

Blossom en Alle Zielen van Licht … en ALLE Zielen BEHOREN tot het Licht … zelfs zij die ervoor hebben gekozen om een tijdlang in het duister te verblijven …

DE MEEST PRACHTIGE DAGEN LIGGEN VÓÓR U.

Er zijn geen woorden die de Vrijheid, de verrukking, de nieuwe vorm van VREUGDE kunnen beschrijven … welke u wachten aan de andere kant van DE BRUG.

Blossom: U zei eerst ‘De Brug’, maar nu voel ik dat u de REGENBOOG Brug wilde zeggen?

Federatie van Licht: Dat klopt. Want de kleuren van de Regenboog … de Energie in die kleuren … de Helderheid van Licht die deze kleuren – als ze worden samengevoegd – zullen uitstrooien over uw Planeet, zullen daadwerkelijk datgene weerspiegelen wat een Regenboog écht betekent.

Er zal een tijd komen waarin deze kleuren samengaan en zulk een schoonheid over/in uw Planeet stralen, en als dat eenmaal gebeurt … zal ieder van u zich THUIS herinneren.

Blossom: Zoveel om naar uit te kijken. We moeten ons gewoon vasthouden aan dat WÉTEN … En om eerlijk te zijn … ik doe veel liever mijn uiterste best, al huppelend de weg volgend met die toekomst voor ogen … dan het alternatief!

Federatie van Licht: Het duurt nu niet lang meer, voordat de volgende Fase begint.

Blossom: WAT!? Wel ja, gooi dat nog maar even in de groep, zo helemaal op het einde!?

Federatie van Licht: Het leven zit vol verrassingen, en wij dachten dat dit een mooie afsluiting zou zijn van ons gesprek voor vandaag.

Blossom: Dat is het ook. Ik zal het dan maar hierbij laten … In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen