door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

25 juli 2021

Blossom: Hallo. Ik had niet eerder tijd voor u, maar ik kijk er zeer naar uit om verder te gaan vanaf het spannende punt waarop we zijn gestopt toen we elkaar de laatste keer spraken. Kunnen we?

Federatie van Licht: Lieve Zielen, lieve Blossom, wij kijken ook erg uit naar het opvolgen van dat onderwerp voor het grootste deel van ons gesprek vandaag. U heeft vragen, nemen wij aan?

Blossom: Ja. Dank u. Mensen hebben vragen over hun Kristallen. U heeft het gehad over zes grote Kristallen in de Aarde, die zullen worden opgeladen tijdens dit ‘Gebeuren’. Zal dat hetzelfde zijn voor ALLE Kristallen? Ook die wij zelf hebben en zo?

Federatie van Licht: Dat zal inderdaad zo zijn. Het is belangrijk om uw eigen Kristallen gereinigd te houden op de wijze die velen kennen, bijvoorbeeld door ze te wassen in zee, afspoelen onder stromend water na ze met aarde te hebben gewreven, in de rook van salie, intenties via de Energie van uw handen en zo meer. U zult weten wat het meest geschikt is. Op de aangewezen tijd, zullen ALLE Kristallen resoneren met de Trillingsfrequentie van wat er plaatsvindt. U kunt wellicht ook al een paar weken vooraf merken, dat de Kristallen er anders gaan uitzien. Misschien hebben ze ongebruikelijke glans maar het kan ook zijn dat u zich sterk bewust wordt van een pulserende Trilling … die van hen … afkomt of uitstraalt.

Blossom: Welk effect zal dit hebben? Wat is het doel ervan?

Federatie van Licht: Energie! Niet enkel persoonlijk, maar ieder Kristal zal … zijn rol gaan spelen en deel gaan uitmaken van … deze Grote Transformatie … deze Grote Bewustwording.

Het zal zijn zoals wij ook gezegd hebben over de Monolieten: Alsof ze met elkaar communiceren om ‘afgestemd’ te zijn en een maximale werking te hebben.

Blossom: Dank u. Nog een vraag! Zullen de duisteren nog in staat zijn om te functioneren, nadat dit heeft plaatsgevonden?

Federatie van Licht: Neen.

Blossom: Eh, kunt u dat toelichten?

Federatie van Licht: Datgene wat gaat komen, Blossom, datgene wat ‘Dit Gebeuren’ met zich zal brengen, is van zulk een Licht … Zulk een verandering van Energie … voor/van … ALLES DAT IS. Zowel op de Planeet als daarbuiten. Daarom hebben wij gezegd ‘Alle ogen zijn gericht op uw Planeet’, omdat dit deel uitmaakt van het verheffen van alles … want alles is verbonden.

Dit LIEFDELICHT dat overal in, over en doorheen zal spoelen is van een omvang die nog nooit op dergelijke wijze is voorgekomen.

Blossom: Wat gaat er dan gebeuren met de stoute mensen?

Federatie van Licht: Blossom, u moet begrijpen dat eenieder een rol speelt … al begrijpen wij dat dat moeilijk te begrijpen is! De Zielen van veel van die Wezen zullen onmiddellijk vertrekken, via ‘desintegratie’.

Blossom: Pardon?

Federatie van Licht: Ja, Blossom, het zal zijn alsof hun fysiek wezen letterlijk verkruimelt en uiteenvalt.

Blossom: Serieus? Zo? Echt? Echt waar?

Federatie van Licht: Ja, echt waar Blossom. Want de Energie die ligt besloten in het gehele lichaam en de ziel van dergelijke ‘stoute mensen’ is zo ‘ziek’, dat de Golf van Liefde … de Kracht ervan … ervoor zal zorgen dat dergelijke Wezens verkruimelen, omdat ze onmogelijk kunnen overleven in de Trillingsfrequentie die de Golf met zich brengt.

Blossom: Maar om letterlijk te verkruimelen? O kom op! Het klinkt steeds méér als science-fiction.

Federatie van Licht: Wij begrijpen dat het allemaal misschien vergezocht klinkt … omdat uw programmering zo ‘genormaliseerd’ is, en elke gedachte aan een dergelijk gebeuren brengt u ertoe te geloven dat zulke dingen enkel maar fantasie zijn.

Blossom: Oké. Wat gebeurt er dan met de Ziel wanneer die het lichaam van een duistere verlaat?

Federatie van Licht: Dat is een lang en bekend verhaal. Dergelijke Zielen zullen automatisch worden weggeplukt/overgebracht naar een plek waar ze hun gedrag onder ogen moeten zien. Het is Wet, dat hetgeen u aan anderen doet, u aan uzelf doet … en wij vragen u, indien u ertoe in staat bent en ver genoeg bent gekomen in gedachten en geest, om Liefde en Licht te sturen naar deze Zielen. Want hoewel zij deel hebben uitgemaakt van diepe duisternis, tegelijkertijd hebben zij ervoor gekozen om die rol te spelen … aangezien het LEVEN in al zijn vormen, bochten en kronkels ALTIJD blijft voortbestaan.

Blossom: Is dat voor hen allemaal het geval?

Federatie van Licht: Neen. Velen zullen ‘veranderen’ en hun fouten inzien, waarna het hen wordt ‘toegestaan’ om in fysieke belichaming te blijven, zodat ze het kunnen ‘rechtzetten’ en tot inkeer kunnen komen.

Blossom: Sommigen vinden dat misschien moeilijk te aanvaarden.

Federatie van Licht: Niet wanneer eenmaal de Golf de Zielen op Aarde heeft Verlicht met veel, heel veel gradaties in Trilling.

WANT ZIET U, BLOSSOM, ALS DEZE LICHT ENERGIE WORDT OPGENOMEN IN UW WEZEN, EN U HERKENT UW THUIS EN WIE U WERKELIJK BENT BINNENIN DIE THUIS … DAN ZAL VERGEVING HET ENIGE ZIJN WAT U, WAT IEDEREEN VERLANGT … VERGEVING VOOR ALLES WAT ER HEEFT PLAATSGEVONDEN OP UW PLANEET EN OM TE HELPEN – OP ELKE MOGELIJKE LIEFDEVOLLE MANIER – OM UW AARDSE RIJK TERUG TE BRENGEN TOT DE OORSPRONKELIJKE SCHOONHEID VAN NIET ENKEL DE PLANEET, MAAR VAN ALLEN DIE IN EN OP HAAR VERBLIJVEN.

ALS EENMAAL DIT GEBEUREN PLAATSVINDT … DAN ZAL NIETS NOG HETZELFDE ZIJN. Wij vragen u om dit te WÉTEN, in uw hart.

Om te WÉTEN dat er een Nieuwe Wereld op komst is, en dat alles wat u nu moet doorstaan met betrekking tot Leven in duisternis zal worden opgeheven.

Blossom: Wel, ik hoop het maar, want het ziet er slecht uit voor onze toekomst, tenzij er iets groots – zoals dit – gaat gebeuren. Als we maar wisten wanneer. Maar ik weet dat dat niet kan. Dus ik zal er niet naar vragen.

Federatie van Licht: Wij danken u voor het bewaren van discretie. Wij zijn veel van uw werkwijzen gaan begrijpen, in al die jaren, net zoals ook u veel van de onze bent gaan begrijpen.

Blossom: Oké … zal ik verder gaan, als dat mag? Laten we niet treuzelen! Deze is misschien wat lastig voor u, om te beantwoorden. Maar vanaf dat ‘het Signaal’ voor de Monolieten wordt gegeven … tot het openen van de Zeven Portalen … hebben we het dan over ‘in een flits’? Een paar minuten? Dagen? Weken?

Federatie van Licht: Dat weten wij niet. Want het is niet ‘binnen de tijd’. Elk onderdeel – zoals bijvoorbeeld de Monolieten die worden geactiveerd en met elkaar in verbinding staan – moet afgerond zijn voordat … als het ware … het sein kan worden gegeven voor de volgende beweging. In dit geval zijn dat de Belangrijkste Centra, het Netwerk en de Leylijnen welke contact moeten gaan maken, en zo gaat het dan steeds verder.

Blossom: In gedachten zie ik het redelijk snel gebeuren, bijvoorbeeld binnen de 24 uur of zo?

Federatie van Licht: Wij kunnen dit niet voorspellen. Als we ‘een poging’ zouden wagen, dan zouden we zeggen dat het een kwestie van een paar dagen is. Maar het is een proces, dus u zult het wel door u heen voelen en ervaren.

Blossom: U zegt dat dan ook onze ‘enveloppen’ volledig geactiveerd zullen worden. Daar bestaat wat verwarring over. Heeft iedereen een enveloppe die geactiveerd kan worden? Dat lijkt niet logisch, want als dat het geval was dan zou niemand hulp nodig hebben van hen die Ontwaakt zijn. Ik weet niet of ik dit duidelijk overbreng?

Federatie van Licht: Maar wij begrijpen het wel. Iedereen heeft een enveloppe, aangezien er geen ‘vooringenomenheid’ is dat de één beter zou zijn dan de ander. Niettemin … afhankelijk van/overeenkomstig met … de mate waarin u ervoor heeft gekozen om ‘te Ontwaken tot uw Licht’ – en daarmee tot de dan geldende omstandigheden – zal er enorm verschil zijn in de informatie die de enveloppe ‘bevat’ met betrekking tot uw rol.

Bij mensen die heel diep in slaap waren, kan de enveloppe het mogelijk maken dat hun hart al die Liefde kan voelen en ervaren, maar dat maakt hen daarom nog niet bewust van ‘wat er daarnet is gebeurd’. Dit is het punt waarop degenen die al enige tijd/langere tijd Bewust zijn, hun rol van leider kunnen opnemen en de Zielen naar de Brug kunnen brengen, waarover wij al heel vaak hebben gesproken.

Blossom: Die Brug, dat is natuurlijk in overdrachtelijke zin? Ik bedoel dat we toch niet allemaal in onze enveloppe een kaart gaan hebben met daarop een pijl en de vermelding ‘Naar de Brug’, toch?

Federatie van Licht: Vanzelfsprekend niet. Maar DE BRUG is zeker wel de beste manier waarop wij kunnen beschrijven hoe u zich kunt voorstellen/visualiseren wat er gaat plaatsvinden. Om u te helpen tot de rand ervan te komen en er dan overheen te gaan.

Blossom: Naar een Hogere Dimensie?

Federatie van Licht: Dat klopt. Wij vragen u om u geen zorgen te maken. Want zoals wij zegden … iedereen zal zijn plek weten en daar gevolg aan geven.

Blossom: Het is moeilijk om ons precies voor te stellen wat er gaat gebeuren, en hoe dat zal zijn.

Federatie van Licht: Maar als het zover is … zal het zo vertrouwd zijn … omdat het van u is.

Blossom: Ik voel me echt héél erg ongemakkelijk om dit te vragen, maar ik denk dat het nodig is. U heeft begin vorig jaar gezegd, dat het niet zover zou komen dat de prikken verplicht zouden worden. Maar we komen daar nu echt ontzettend dichtbij, en het zou voor velen betekenen dat ze hun inkomen verliezen als ze niet ‘meedoen’. Dus in zeker zin … als er niet HEEL BINNENKORT iets groots gebeurt … dan zal het echt zover komen. Ik neem aan dat u zich hiervan bewust bent?

Federatie van Licht: Blossom, kijk eens naar alles wat er om u heen plaatsvindt … op de hele Planeet. Overstromingen, branden, onrust. Grote onrust. Er is een opbouw van Energieën, die zich bewegen naar het hoogtepunt van …

Blossom: AARRRGGH, ik dacht dat u ging zeggen ‘Gebeuren’ en dan op het laatste moment dacht ik dat u in plaats daarvan het woord ‘Aankondiging’ doorstuurde. Eh … nog een pot Valium alstublieft! Ik kan het niet meer volgen. Welke gaat het worden?

Federatie van Licht: Kunnen wij niet zeggen ‘beiden’?

Blossom: U kunt alles zeggen wat u wilt. Want het is aan elke Ziel om het eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken en de eigen Waarheid aan te voelen. Ikzelf? Ik ben slechts de boodschapper, die haar best doet om de WAARHEID over te brengen.

Federatie van Licht: We naderen het einde van deze sessie voor u. Maar wij verlangen er met heel ons Zijn naar, dat u WÉÉT dat hetgeen er gaat plaatsvinden, zal gebeuren volgens Goddelijke Timing.

Wat wij van u vragen … zoals wij zeggen … is om dit BESEF te VOELEN binnenin uw Wezen en u vast te houden aan die WAARHEID, ongeacht wat er ‘zich voor u lijkt aan te dienen’.

Blijf de Mantra herhalen.

IK BEN HET LICHT.

IK BEN DE LIEFDE.

IK BEN DE WAARHEID.

I AM.

Want deze bouwt op in Energie … rondom, op en binnenin uw Planeet … om zijn rol te gaan spelen in wat er gaat komen.

… WIJ HOUDEN VAN U …

Blossom: Ik denk dat ik kan spreken voor velen, wanneer ik zeg ‘Wij HOUDEN van u’. Dat was het dan. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen