door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

31 juli 2022

Federatie van Licht: Zullen ‘wij’ voor de verandering eens beginnen met de inleiding?
Welkom, Blossom en Iedereen. Vele nieuwe Zielen vinden onze aanwezigheid ‘online’, zoals u dat noemt … en vele ‘oude Zielen’ – in alle aspecten daarvan – vinden nog steeds verheffing in datgene waarover wij ‘verkiezen’ te spreken.
Dit brengt ons grote Vreugde, aangezien het ons verlangen is om u te verheffen. Want daardoor kunnen wij – via u – uw Planeet verheffen, welke zo lang ‘opgesloten’ is geweest.

Blossom: Verandering is altijd goed! Hallo aan jullie. Zou u willen uitweiden over dat ‘opgesloten zijn’? Hoewel ik denk dat ik weet wat u bedoelt.

Federatie van Licht: Natuurlijk. Om ‘Codes’ van enig kaliber te kunnen bepalen, moest er een vrijmaken, een ontsluiten zijn, opdat een Hogere Trilling kon doorstromen.

Blossom: O, dat is niet wat ik dacht dat u bedoelde. Ga verder.

Federatie van Licht: Deze Codes … niet allemaal, maar voldoende zodat u het zou merken … zijn nu vrijgegeven in uw Trillingsveld … in het algemeen.
Dit betekent niet dat ze geactiveerd en toegankelijk zijn voor iedereen, want sommigen zijn nog niet zo ver met hun bewustwording dat dit mogelijk is.
Iedereen, zoals u weet Blossom, heeft zijn eigen weg en opgesplitste delen van Kennis, om tot bewustwording te komen op zijn eigen, Goddelijk moment, overeenkomstig eenieders vermogen om Zichzelf te herkennen … tijdens deze bijzonder heftige en ja, wij herhalen het nog eens … Verheffende tijd.

Blossom: Wel, ik moet zeggen … Codes of niet, ik voel in mijzelf beslist een verandering ten goede. Zeg maar een ‘Lichtere’ ik. Een meer aanvaardende ik. En het voelt echt heel goed. Maar, de Codes, vertel alstublieft.

Federatie van Licht: Blossom: wij zouden stellen dat alles Gecodeerd is.

Blossom: Alles?

Federatie van Licht: Ja. Want elke Code is een verhaal op zich.

Blossom: Dat zijn veel verhalen! Ik denk dat ik – door over Coderingen te praten – misschien wat in de war raak, maar ik wil het wel proberen. Bijvoorbeeld … welke Codes zijn er nu vrijgegeven/ontsloten? Wat is ‘hun’ verhaal?

Federatie van Licht: Zij bestaan uit een Essentie van Lichtere Trillingen. Ze konden niet worden ‘vrijgegeven’, tot het moment waarop de mensheid een bepaalde Frequentie van Licht in/van zichzelf had bereikt, door eenieders eigen Bewustwording, eenieders eigen persoonlijke reis.

Die tijd is NU aangebroken, en in de overige Rijken zijn ze daar heel erg blij mee. Want deze specifieke Codes vallen onder een ‘patent’ dat het mogelijk maakt om veel dingen op fysiek-, mentaal- en emotioneel vlak – maar vooral ook alle ‘spirituele’ verandering – te laten overgaan naar de volgende fase van Verlichting.

Wanneer u dit kunt voelen, erkennen, aanvaarden en herkennen, dan brengt dat binnenin u een metamorfose teweeg. U kunt het GEVOEL niet ontkennen dat u zich Stralender VOELT, meer ‘Afgestemd’.

Wanneer u zich verbindt met deze resonantie en u zich daar intens Dankbaar voor voelt, geeft dit binnenin u de bijpassende Codes vrij en activeert deze … de Codes die nu kunnen ‘overeenstemmen’ met die, welke worden doorgestuurd.

Blossom: Ik weet heel weinig over Codes … zijn ze allemaal wiskundig?

Federatie van Licht: Opdat u het zou kunnen begrijpen, zouden we daar ‘ja’ op antwoorden. Maar we zouden ook – met respect – willen zeggen dat ze veel méér zijn dan dat.

Blossom: Wie heeft deze Codes bedacht?

Federatie van Licht: De Goddelijkheid van het Leven.
Als we het trachten te omschrijven – want het kan heel ingewikkeld zijn – dan werden de ‘Oorspronkelijke Codes’ geplaatst, en vanwege hun aard waren zij in staat om voor zichzelf … alle Codes te blijven scheppen.

De intelligentie van de Oorspronkelijke Codes, in/als/vanuit zichzelf, ging aan de slag om de nodige ‘sets’ te schrijven, welke op hun beurt – zodra ze eenmaal in werking traden – óók weer Codes konden scheppen … steeds méér en méér en méér en méér …

Blossom: Oké. Maar, als ik dit probeer te bevatten en te begrijpen … hoezo hebben wij deze Codes in onszelf, en hoe vinden zij ‘fysiek’ de overeenkomst met wat er nu doorkomt?

Federatie van Licht: Om te beginnen ‘vinden’ zij niet. Van nature zij ze ‘er’ vanaf het begin. Ze wachten enkel tot ze geactiveerd worden.

Blossom: Hoe dan?

Federatie van Licht: Door de Ziel. Niet het fysieke wezen, maar de Innerlijke Ziel.

Blossom: Dat klinkt als iets in mijn schoen!

Federatie van Licht: Zodra de Innerlijke Ziel een bepaalde Lichtfrequentie bereikt.

Blossom: Door een opgewekt persoon te zijn?

Federatie van Licht: Inderdaad, Blossom. Precies dat! Naarmate uw Licht … lichter wordt, verandert het zijn Frequentie naar een Hoger Trillende aantrekkingskracht. Die aantrekkingskracht … dit is de ‘aantrekking’ die de Code doet Oplichten wanneer die klaar is en wacht, tot u er klaar voor bent om een Hoger gevoel van uzelf te ervaren.
Laat ons hierbij ook vermelden, dat Codes nooit kunnen stilzitten. Dat is onmogelijk. Alles zou ‘tot stilstand komen’ als ze dat deden. Zij zijn … laat ons zeggen … het ‘raderwerk’ van/in alles.
Maar in tegenstelling tot uw computers en dergelijke, kunnen ze niet komen stil te staan en raakt hun batterij nooit leeg. Want zij zijn – net als het Leven zélf – een continuüm.

Blossom: Dat is interessant, want de mensen hebben het erover dat bepaalde dingen Gecodeerd zijn, maar u zegt dat dat voor alles geldt!

Federatie van Licht: Ja. Het kan niet anders zijn. Zonder een Code … is een ‘ding’ geen ‘ding’.

Blossom: Voor de duidelijkheid … mijn tapijt is een ding. Is het gecodeerd?

Federatie van Licht: Ja.

Blossom: Verandert de Codering van mijn tapijt voortdurend?

Federatie van Licht: Ja.

Blossom: Ik zal nooit meer op dezelfde manier naar mijn tapijt kijken. Waarom/hoe vertoont de Codering van mijn tapijt verandering?

Federatie van Licht: Codes, zelfs als ze ‘niet geactiveerd’ zijn, hebben toch nog beweging nodig.
Er is een Codering in Energie, en Alles is Energie. Trillend op zijn eigen individuele Frequentie, zoals u weet.

Blossom: Maar waarom heeft mijn tapijt bewegende Codes nodig?

Federatie van Licht: Omdat het Energie is. Het heeft geen verandering in de Codes ‘nodig’, Blossom. Maar zoals wij al zegden, Codes kunnen niet stilstaan.

Blossom: Oké. Ik begrijp het allemaal een beetje beter. Heb geduld met mijn vragen. Ik kan me voorstellen dat een tapijt geen passende Code nodig heeft, aangezien het niet echt zijn Ziel moet verheffen en Verlicht moet worden.

Federatie van Licht: Dat klopt. Zijn Codering … is er gewoon … met het doel om een tapijt te worden!
Wij weten dat u het wilt hebben over de Mantra en de Codering daarin.

Blossom: Ja, Dank u. Want u heeft gezegd dat die Gecodeerd is, maar ik had nog niet helemaal door dat dat voor alles geldt. Wat is het precies met de Codes in de Mantra, waardoor die zo bijzonder zijn?

Federatie van Licht: Laat het ons eerst ‘uitspreken’.
IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN DE WAARHEID.
I AM.
De Codering van de twee woorden … I AM … zijn de HOOGSTE FREQUENTIES die u kunt gebruiken om het I AM TE WORDEN.

Blossom: Te worden? Komen we er niet uit voort/behoren we er niet toe … en daaruit volgend, zijn we het dan niet?

Federatie van Licht: Een goede vraag.
Het is de erkenning van het I AM binnenin het Zèlf dat op zijn beurt de Codes activeert, en van binnenuit verbinding maakt met het I AM … dat het I AM is.

Blossom: Concentreer je, Blossom! Dus, als de I AM Codes al deel zijn van ons … waarom moeten we dan nog de Mantra uitspreken?

Federatie van Licht: VANWEGE DE MANIER WAAROP DE CODES REAGEREN OP UW TRILLING.

Blossom: Aha! Dat lijkt me een heel belangrijk punt!

Federatie van Licht: Dat is het ook. Alles wat u bent, zegt, denkt, waar u op reageert … bepaalt hoe ‘uw’ Codes ‘reageren’ en met welke Frequentie zij zich ‘verbinden’, afhankelijk van het GEVOEL achter hetgeen u zegt, denkt, op reageert enzovoort.
De I AM Mantra … kan niet zomaar een bepaalde Code zijn … in/als/vanuit/zichzelf …
a) Omdat het voortdurend verandert.
b) Omdat ELKE ZIEL TOT HET I AM BEHOORT … en elke Ziel resoneert binnen zijn eigen individualisme. Daardoor is het Frequentieniveau wanneer u De Mantra uitspreekt afhankelijk van de Frequentie van de persoon, en hoe dat reageert op de overeenkomst in Trilling.

Blossom: Ik volg u, al weet ik niet zeker hoe. Ik weet alleen niet hoe we van hieruit verdergaan. U wel?

Federatie van Licht: Ja, Blossom, wij wel. Laat ons trachten het eenvoudiger te maken.

Blossom: O, graag!

Federatie van Licht: Naarmate u méér begrijpt over wie u Werkelijk bent … verhoogt uw Frequentie. Het kan niet op hetzelfde ‘niveau’ blijven, omdat méér inzicht de Code verandert naar een Hogere Staat van zichzelf.
Wanneer de Hogere Codes geactiveerd worden, moet uw hele Wezen … ook verhogen. Dat kan niet anders.

En binnen die Hogere Codes, verandert/activeert het GEVOEL binnenin het ZielZelf … waardoor de Codering in de Mantra zélf … overgaat naar een Hogere vorm, hetgeen op zijn beurt weer verandert en activeert naar een Hogere vorm … en dat wordt steeds weer herhaald.

Onthoud dat wanneer wij zeggen ‘Hogere vorm’ … dit het ZielZelf mogelijk maakt om … te ‘BEHOREN TOT’ en te ‘verblijven in’ die Hogere vorm …
Het komt neer op … HET BESEFFEN WIE U BENT.

Wanneer u BESEFT WIE U BENT … HET ÉCHT BESEFT … dan brengt de Codering in u en de overeenkomstige Frequentie die u voortbrengt door de Mantra uit te spreken en te Zijn … u naar een plek die de Liefde/het Houden van de Ziel voor zichzelf en ALLES DAT IS … omzet naar een herkenning van Thuis.

Blossom: Ik weet niet zeker hoeveel mijn brein aankan, maar ik begrijp niet goed wat U bedoelt met ‘activeren’? Voor mij kunnen we iets ‘activeren’ door een schakelaar op een stroomnetwerk om te zetten … of zoiets.

Federatie van Licht: JA, BLOSSOM. Je hebt precies het woord gevonden dat we wilden gebruiken … Stroomnetwerk.
Wanneer de Codering binnenin U de Codering van HOGERE LICHTLIEFDE bereikt/ermee overeenkomt … dan Verlicht dat het hele netwerk.

Blossom: Ik heb het beeld van een kermisterrein en het spel ‘Kop van Jut’, waar je met een hamer op een knop moet slaan en – afhankelijk van hoe sterk je bent – kan dan een balletje helemaal tot bovenaan komen, waar het een bel doet rinkelen en alle Lichtjes gaan branden.

Federatie van Licht: Inderdaad. Een wijze analyse, Blossom.

Blossom: Nog één vraag, voordat we afsluiten. Wat nu, als op sommige dagen wij ons niet zo fijn voelen … en niet de kracht hebben om dat balletje helemaal tot bovenin te meppen en de bel te raken?
Aangezien we het al eens eerder hebben gedaan … betekent dat dan, dat de bel toch geactiveerd blijft? Of moeten we die weer opnieuw activeren, als onze Frequentie zo nu en dan wat lager is?

Federatie van Licht: Als de Codes éénmaal geactiveerd zijn dan blijven ze op die Frequentie. Onthoud daarbij, dat er Frequenties zijn binnen de Frequenties van de Frequenties.

Blossom: Ik begrijp het! Wel Jongens … dit was een geweldig gesprek. Ik hoop dat ik, als ik het teruglees, allemaal nog begrijp! Al onze Liefde voor het overbrengen van deze berichten. Ze zijn absoluut een hulp voor mij en zovele anderen. In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.
Ik schrijf zelden een PS, maar sommige mensen weten niet zeker of ze het woordje ‘HET/DE’ moeten gebruiken in de Mantra … bijvoorbeeld IK BEN ‘het’ Licht enz. …

Federatie van Licht: Niemand HOEFT iets te doen, als dat niet goed voelt voor hen. Wij geven het woord ‘HET/DE’ omdat dat voor ons in evenwicht is om het zo te doen.

Blossom: Kort en bondig. Dank u. Tot gauw, Jongens. Tot gauw, voor nu.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen