door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

24 mei 2016

BG: Hallo, hallo! Ik voel me zo goed ‘op mijn plek’ en ik kan er niks aan doen, maar ik voel me één van de meest gezegende konijntjes op de Planeet. Het voelt zo goed om ‘op deze plek’ te zijn en ik kan alleen maar vragen dat U, mijn lieve vrienden, ons méér van hetzelfde willen geven, aangezien uw meest recente berichten zo verheffend waren.
FVL: Wij komen vandaag bij u op de Hoge Trillingen die u met ons deelt. Wij weten dat uw Planeet een opwaartse beweging maakt … aangezien haar weg … gerespecteerd en geëerd moet worden, aangezien de reis van IEDEREEN … van koers verandert naar een meer rechststreekse route.

BG: Waarheen?
FVL: Naar de bestemming waar zij al naar op weg is … sinds … Altijd. U, als menselijk ras … stelt het voorbeeld van waartoe Mensen werkelijk in staat zijn en toch … voorlopig … heeft u nog geen herinnering aan het onvoorstelbare resultaat dat u als EEN heeft voorgesteld om te bereiken.

NU, liefste Zielen, is de tijd waarin u zich de WAARHEID OMTRENT UZELF eigen maakt, en die in evenwicht brengt met wat tot dusver een hele lange en hobbelige weg is geweest. NU, liefste Zielen, is de tijd waarin u het roer neemt over UZELF. Waarin u ALLEN ervoor KIEST om u te herinneren waartoe u IN STAAT BENT en dit te gaan gebruiken. Want het is zo … dat als de Trilling van IEDEREEN – en daarmee dus van Het Geheel – verhoogt … ALLES wat gedacht wordt … ALLES wat actie is, daadwerkelijk dienstbaar wordt aan de ander. DAT MOET ZO ZIJN. Het kan niet anders.

Toch willen wij benadrukken en nogmaals ter herinnering onder de aandacht brengen … DIENSTBAARHEID AAN HET ZELF EN AL ZIJN VEREISTEN … MAAKT DE WEG VRIJ VOOR DIENSTBAARHEID AAN ALLE ANDEREN.
Het is door eerst en vooral aan het ZELF te GEVEN … door het ZELF gezond en gelukkig en welvarend te houden … dat u optreedt als Voorbeeld om voldoende Geluk voor/bij IEDEREEN te brengen.
Kunt u zèlf, Blossom, niet VOELEN op welk Hoger niveau u nu glimlacht?

BG: O ja, zeker! Ik heb een grijns van oor tot oor!!
FVL: En VOELT u zich anders op dit niveau?

BG: Wel, ik kan alleen maar zeggen dat elke keer als ik een dergelijke ‘Vreugde’ ervaar, ik het gevoel heb dat ik ga ontploffen!
FVL: Maar, is het een GEVOEL alsof u op een Hoger niveau bent dan hiervoor?

BG: Om eerlijk te zijn, weet ik het niet … Want ik kan het alleen maar duiden als VREUGDE, VREUGDE, VREUGDE. Ik kan niet zeggen dat het beter is dan anders … het ‘IS’ gewoon.
FVL: Toch zeggen wij tegen u, tegen Iedereen … dat het Uit/Van een Hoger niveau van uzelf is. Omdat u NU trilt Uit/Van/In een Hogere plek van uzelf … van ALLES.
U hoeft alleen maar uw ogen te sluiten en een paar keer diep te ademen om dit te VOELEN in uw WETEN.

Zoveel méér dingen Tonen/Vertellen u NU dat uw Planeet inderdaad op koers ligt en bijna – als het ware in overdrachtelijke zin – werkt op warp-snelheid.
Het tempo waarin de dingen nu gaan gebeuren zal veel hoger liggen dan wat u tot nu toe heeft ervaren.

En dit ligt aan IEDER van u die zijn rol speelt in dit enorme plan. Iedereen verdient een Oscar voor de vastberadenheid en de toewijding die zij hebben gebracht … om het te maken tot het Meesterstuk dat het nu is geworden.
U … LIEFSTE ZIELEN … GAAT HET LEVEN ERVAREN ZOALS U DAT HEEFT GEDROOMD.
HET IS NU HIER … HET IS HIER AL HEEL LANG, WACHTEND OM U TE ONTVANGEN.
WANT HET KAN NIET NAAR U TOE KOMEN … U MOEST ER NAARTOE GROEIEN.

BG: Dank u voor dit schitterende nieuws. Ik neem aan dat we allemaal onze eigen reis daarheen maken? Want als er iemand in de verkeerde richting zou gaan zoeken, dan zou het (voor sommigen) lijken alsof dit spel een hele duistere kant heeft, die nog verder afglijdt in de leegte van de hopeloosheid.
FVL: En wij BENADRUKKEN duidelijk dat dit inderdaad een persoonlijke reis is, maar toch … als IEMAND voorwaarts gaat met diepgevoelde Vreugde en Geluk en LIEFDE … dan dragen zij … zoals wij al heel vaak hebben gezegd … de last voor hen die verdwaald zijn en daarmee verheffen zij dan HET GEHEEL naar het LICHT.
WANT U BENT ALLEMAAL ÉÉN ENERGIE.

U kunt niet iets Denken/Doen zonder dat het invloed heeft op ALLES … ALLES DAT IS. Want ieder van u IS … ALLES DAT IS … U BENT ÉÉN EN DEZELFDE.
Daarom … stap moedig voort en WEET dat UW VREUGDE … UW LIEFDE VOOR ALLES … zijn magische Licht laat Werken op/Verweeft met ALLES.
Het verheft de Gelukkige zielen naar een Gelukkiger plek. Het verheft de terneergeslagen en bedroefde zielen naar een plek, hoger dan die waar zij waren … en wanneer U als persoon blijft genieten van UW WERELD … dan blijft U de levens VERHEFFEN van IEDEREEN … enkel maar door te genieten!

Wanneer u dit zo VOELT … deze manier van LICHT-LEVEN … sta dan even stil om het GEVOEL te erkennen vanuit uw diepste wezen … en het dan BEWUST TE LATEN UITSTRALEN naar die plaatsen die nodig WAT LICHT KUNNEN GEBRUIKEN. VOEL hoe de warmte van de LIEFDE die u stuurt … Uitstraalt en een huidige toestand/gedachte Verheldert die iemand anders ervaart … en die niet dezelfde frequentie heeft als de uwe … en ‘stem die dan af’ op een LICHTERE instelling.

IEDER VAN U snapt het NU … u begrijpt ALLEMAAL de KRACHT VAN DE GEDACHTE. Die is zo ECHT als ECHT kan zijn.
Door te bedenken … en ALS WAARHEID TE WETEN … dat uw gedachte van LIEFDE ALLES wat negatief is kan overstijgen en tot Licht kan maken … daarin ligt … HET WETEN WIE U BENT.

Dit zijn uw vaardigheden. Om de KRACHT van uw gedachte te gebruiken om dingen te veranderen … waarvan u vroeger dacht dat ze niet te veranderen waren.
U BENT EEN GEWELDIGE MACHT.
U KUNT WERKELIJK ALLES.
Hoe méér u deze KRACHT gebruikt ten goede van iedereen … des te sneller … des te sterker zal die worden opgenomen door die toestand of plaats die het nodig heeft … en het zal deze ’terug’ transformeren tot het Licht dat het van oorsprong was.

U … U … U … Onze Geliefde broeders en zusters BRENGEN DIT TOT STAND … NU.
U VOELT DE KRACHT DIE AANWEZIG IS IN DE LIEFDE DIE U BENT … EN U AANVAARDT DAT WIE U BENT … DE GROOTSTE KRACHT IS DIE ER BESTAAT.
DE ZUIVERSTE, HOOGSTE LIEFDE … DIE U BENT … ONTWAAKT BINNEN IN U … uit zijn lange sluimer … en met haar komt een passie om uw Planeet te bevrijden uit eeuwen van geketend zijn … waarin zoveel werd geleerd … zoveel werd gewonnen … en IN WAARHEID … wanneer u kijkt vanuit het Grote Plaatje … NIETS verloren is gegaan.

U heeft uit alle vormen van leven de ervaring opgedaan … van het begrijpen van LIEFDE ALS ZICHZELF.
U heeft bewezen dat NIETS anders betekenis heeft, behalve LIEFDE.
Op elke attente gedachte … antwoordt de Liefde.
Op elk gevend gebaar … antwoordt de Liefde.
Op elke vraag … antwoordt de Liefde.

Wanneer u DIT ECHT WEET … wanneer u baadt in deze VRIJHEID DOOR KENNIS … die u altijd heeft GEKEND … altijd … dan wandelt u doorheen de sluiers … en raakt u de handen van de GODDELIJKHEID binnen in u, dan STRAALT U UW LIEFDE-LICHT naar IEDEREEN … even vanzelfsprekend als u ademhaalt.

U BENT LICHT … DAT IS WIE U BENT.
U bent GEEN fysiek menselijk wezen. U heeft enkel maar die vorm aangenomen … om een Wonder te kunnen verrichten.
En dat verrichten … dat doet u.
U BENT HET WONDER … IEDER VAN U.
Door dit te WETEN … kunt u niet anders dan Wonderen voortbrengen, om de VEREISTE VERANDERING IN FREQUENTIE voort te brengen, om het WEZEN van uw Planeet te transformeren … terug tot de Glorie die ze altijd was en altijd zal zijn.
LICHT.
LIEFDE – LICHT.

Toen wij voor het eerst met u begonnen te werken, Blossom, hebben wij u gevraagd om een boek te schrijven met de titel ‘The Bridge’ (de Brug).
Naarmate we verder kwamen met onze woorden, tijdens onze gesprekken … besefte u waarom het zo genoemd moest worden. Want wij spraken over de Voorlopers. Degenen die als eersten De Brug zouden overgaan … en dan zouden terugkeren, heel wat keren … om anderen die er klaar voor waren … over die Brug te brengen en hen hun THUIS te leren KENNEN.
Wij vertelden u hoe na ‘een tijdje’ … na ‘voldoende’ ’terugkeren’ … iemand kon beslissen om aan de andere kant van die Brug te blijven … omdat hun Trilling te Hoog zou zijn om terug te keren … en dat anderen het zouden overnemen.
Kunt u dit alles NU VOELEN, geliefden? Is het nu voor u niet véél beter te begrijpen?

BG: Mag ik hier iets verduidelijken? De andere kant van De Brug … gaan wij daarheen in ons fysiek lichaam? U bedoelt hiermee niet datgene wat wij ‘de dood’ noemen?
FVL: Dat is juist. Wij bedoelen hiermee niet het verlaten van het fysiek lichaam. Helemaal niet. DIT IS HET PLAN.
Om De Brug over te gaan naar dit Hogere Rijk terwijl u nog in een menselijk lichaam bent. Toch … dit is waarom uw lichaam zo vaak al die pijntjes VOELT. Daarom VOELT u zich als iemand die ‘klaar is met dit tekort aan Energie … dit tekort aan fysieke topprestaties’.

Dit komt alleen maar, lieve Zielen … omdat uw lichaam verandert.
Wanneer een rups zijn huid aflegt om te veranderen in een vlinder … dan gaat dat niet van het ene ogenblik op het andere. De tijd van het afleggen van de huid is kort in vergelijking met de lange periode in de cocon, waar de verandering plaatsvindt in stille aanvaarding. In die cocon gebeurt er heel veel met die rups en dat is niet altijd zo ‘aangenaam’ … maar hij aanvaardt het … omdat hij WEET … dat het resultaat … de voltooiing van die specifieke transformatie … GODDELIJK is … terwijl hij zich uitrekt en zijn vleugels spreidt … EN WEGVLIEGT … WEET hij dat elke centimeter … elke stap … DEEL WAS VAN DIT ALLES … en méér dan de moeite waard was.
Het was ELKE ADEMHALING WAARD … ELK OGENBLIK.
OM ZICHZELF TE WORDEN IN AL ZIJN PRACHT EN WAARHEID.

En U … Ieder van u … onze vrienden … onze Geliefde Strijders … maakt die reis.
DE HUID WORDT AFGELEGD … BINNENKORT … HEEL BINNENKORT … ZULT U VLIEGEN.

BG: Dank u heel oprecht. Het is echt een eer om zo gemakkelijk met u te kunnen praten. IK HOU VAN U! WIJ ALLEMAAL HOUDEN VAN U.

* * *

Een hele tijd geleden heb ik dit geschreven. Het voelt gepast om het vandaag te plaatsen.

Hallo!
Ja, ik weet hoe nalatig ik ben geweest met dit blog. Maar, beter laat dan nooit!

Ik schreef dit ‘stukje’ een jaar of misschien zelfs twee jaar geleden. Ik voelde me toen gewoon zo. Ik wist niet wat ik ermee aan moest … tot nu. Het lijkt heel toepasselijk, na het bericht van 24 mei 2016.

DE COCON

Nauw en aansluitend … met weinig ademruimte … tracht ik om geduldig in mijn cocon te blijven.

Ergens diep binnen in mij … is er een WETEN dat er méér is.

Ik moet alleen WACHTEN.

Met iedere zachte pulsering VOEL IK dat ik steeds dichter kom bij de warmte van het Licht dat ik soms alleen maar kan voelen.

Want ik sluimer … niet wakker, niet in slaap.

Er treedt een gevoelloosheid op … terwijl ik verder ga met ademen in een wereld die niet mijn thuis is.

Dus blijf ik … precies daar waar ik ben … me soms niet ervan bewust dat ik langzaam beweeg … zodat ik niet één kostbaar deel van mij beschadig … ik sta mezelf zachtjes toe om me aan te passen, met elke ademhaling van het proces.

IK BEN LEVEN DAT TRANSFORMEERT.

IK BEN LEVEN dat zich op unieke wijze toont aan zichzelf … voor altijd veranderend … voor altijd.

Het wachten is uitputtend. Toch weet ik niet zeker waar ik precies op wacht …

Dan adem ik Liefde in.

Ik adem Liefde uit.

Ik adem Liefde in.

Ik adem Liefde uit.

Wanneer ik mijn ziel toesta om te verbinden in Liefde … komt er binnenin een Vrede.

Ik geef mijzelf toestemming om me over te geven op dat korte ogenblik … en mijn hart gaat naar huis.

Op zulke momenten WEET IK ECHT dat LIEFDE het antwoord is op alles.

Ik weet dat de kans zal komen … ik weet het.

Zoals bij een geboorte, vergaar ik alle kracht die lang vergeten was … en met ieder deel van mij … kondig ik aan …
IK BEN KLAAR.

IK BREEK DOOR …

Ik schud de huid af die mij – zo lijkt het – doorheen alle levens heeft beschut … een huid waarin ik me nu al zo lange tijd niet meer gemakkelijk voelde …

DE ROES VAN HET WETEN … DE VRIJHEID DIE HET LICHT MET ZICH BRENGT … DE LIEFDE DIE HET LICHT IS … daardoor open ik mijn vleugels … ik stof ze af … en …

VLIEG.

Liefde Licht, Gelach en Gouden Stralen
Blossom G. xxx

origineel bericht: klik HIER

Vergeet Happy Human Day niet, 20 juli. Doe alstublieft mee in mijn video: klik HIER

Breng alstublieft nog eens een bezoekje aan de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. klik HIER

De link voor toegang tot al mijn YouTubes is klik HIER
Website: Blossom Goodchild
Een audio versie van alle channelings van Blossom vindt u hier.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen