door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

11 april 2022

Blossom: Hallo Jongens! Vanwege iets wat ik kreeg toegestuurd, heb ik besloten om het nog eens te hebben over de Monolieten, kristallen, Portalen, leylijnen, channel. Dat was nogal wat. Ik vroeg me af of het tijd is om het nog eens ‘daarover’ te hebben. O! Manieren, Blossom Goodchild! Hoe gaat het met u?

Federatie van Licht: De Mooiste en meest Verlichte Goedemorgen aan u, Blossom.

Blossom: Wat een mooi begin! Ik kan wel een morgen gebruiken die de Mooiste en meest Verlichte is!

Federatie van Licht: Hoe anders zou uw wereld er voor u uitzien, als u altijd zou aannemen dat elke dag zo zou zijn. Ongeacht de omstandigheden die zich voordoen. Naarmate u ‘groeit’ tot uw Volheid van Waarheid en Licht … gaat u beseffen dat het Licht van binnenuit schijnt. Niet van buitenaf.
Om dus de Mooiste en meest Verlichte morgen te hebben, kan het Licht dat straalt van binnenuit niet beïnvloed worden door wat dan ook dat van buitenaf naar u toe komt.

Blossom: Met respect en ik wil niet de ‘arme ik’ uithangen … maar probeer eens om je echtgenoot de Planeet te zien verlaten, en kijk eens hoe je je dan voelt! Dat kwam toch van buitenaf, nietwaar?

Federatie van Licht: Inderdaad, Blossom.

Blossom: En dat heeft heel zeker mijn Innerlijk Licht veranderd … soms zelfs in zulke mate dat ik helemaal niks meer kan zien!

Federatie van Licht: Maar het Licht … Uw Licht is er nog steeds, Blossom. Welke omstandigheden u op enig ogenblik ook moet ‘doorstaan’ … u zult merken dat iets verderop op uw weg … het Licht waarvan u dacht dat het bijna gedoofd was, er zelfs nog Helderder door is geworden.

Blossom: Dat is wat ik niet snap. Waarom is het door lijden, dat het Licht sterker wordt? Waarom niet door Vreugde en Blijdschap? Dat zou makkelijker zijn. Waarom moet het zo moeilijk zijn?

Federatie van Licht: Omdat u door het lijden ‘reikt naar’ de diepten van de Ziel.

Blossom: Kunnen we niet ‘reiken naar’ de diepten van de Ziel door te Lachen?

Federatie van Licht: O, zeker wel! Lachen is het beste medicijn voor uw Planeet. Wij hebben al eerder gesproken over zijn Geneeskracht en de verhoging van Trilling. Het is één van de beste hulpmiddelen die u heeft ontvangen, maar het wordt zo weinig gebruikt ten opzichte van ‘hoeveel u daarvan bezit, binnenin u’.

Blossom: Ik kan gemakkelijk Lachen, dat is een Zegen.

Federatie van Licht: Humor. Wij moedigen humor aan.

Blossom: Om even terug te keren naar de diepten van de wanhoop, als ik daar even op mag verdergaan … leg alstublieft nog eens uit waarom pijn noodzakelijk is?

Federatie van Licht: Opdat u ‘alle’ aspecten van emotie zou voelen. Als u niet tot de diepste wanhoop kunt komen, zou u ook niet de hoogste Vreugde kunnen bereiken. Polariteiten, Blossom. In zekere zin … hoe wanhopiger de wanhoop … des te Hoger de Rijken van Vreugde die u kunt bereiken.

Blossom: Dat klopt. Dan kijk ik alvast uit naar die verschuiving van de polen binnenin mij. Hoe kwamen we hier op uit? Gingen we het niet hebben over Monolieten?

Federatie van Licht: Blossom, in uw oprechte Waarheid – en wij weten dat u oprecht zult zijn … waarom wilt u het vandaag hierover hebben?

Blossom: Ha! Omdat dat opwindend zou zijn. Met respect … en ik wéét dat u beter weet en dat ik beter ‘zou moeten’ weten … De mensen willen hier zo nu en dan méér over horen voor bemoediging en hoop … in plaats van ‘onderricht’ te blijven krijgen over hoe we ‘kunnen vinden wie wij zijn’. Hoe kinderachtig klinkt dat?

Federatie van Licht: Lieve Blossom, lieve Zielen, wij Genieten van uw eerlijkheid. Maar hoe fascinerend Monolieten, leylijnen, kristallen, Portalen en het Activeren van Codes ook zijn … en inderdaad, hoe opwindend voor de Ziel … het is vanuit het ZielZelf en het ontdekken van de diepten ervan, dat … uiteindelijk … dit ‘Startpunt’ tot stand zal brengen … dat alles in gang zal zetten.

Blossom: U zegt dus dat er geen echte datum is … dat het te maken heeft met de hoeveelheid Licht die wij hier op Aarde kunnen uitsturen, opdat dit kan plaatsvinden?

Federatie van Licht: Het is er een combinatie van. Ook de Planetaire afstemming speelt een rol. Stel u de omvang voor van deze gebeurtenis, en alles wat het met zich zal brengen. Alles dat het teweeg zal brengen.
HET IS HET GROOTSTE WAT OOIT OP UW PLANEET HEEFT PLAATSGEVONDEN.

Blossom: Even voor de duidelijkheid: als dit gebeurt dan is dat de inleiding naar het Gebeuren, zoals u eerder heeft gezegd?

Federatie van Licht: Daarom moeten alle berekeningen kloppen. ALLES moet afgestemd zijn, anders zou het niet werken. Een beetje zoals die lange rijen dominostenen met hun bochten en kronkels. Als er ook maar één steentje niet juist staat … stopt de hele beweging. U kunt zich voorstellen hoe ingewikkeld alles hieromtrent is.

Blossom: Ja. Het is fascinerend dat u zegt dat de reusachtige Kristallen – zes, geloof ik – al eonen geleden op Aarde werden geplaatst … dat ze sluimeren tot de tijd waarop ze geactiveerd zullen worden. Als u zegt ‘reusachtig’ … hoe groot is ‘uw’ reusachtig?

Federatie van Licht: Ze zijn … wij trachten u een beeld te geven …

Blossom: Ik zie bergen …

Federatie van Licht: Stel u er daar tien tegelijk van voor … van de hoogste bergen die u kent.

Blossom: Dat is enorm! Ze moeten wel heel diep begraven liggen, aangezien nooit iemand erover gestruikeld is tijdens een wandeling.

Federatie van Licht: Blossom, om u iets anders aan te reiken om over na te denken …

Blossom: Reik maar aan!

Federatie van Licht: Deze Kristal-piramides zijn momenteel nog Energetisch geplaatst … dus hoewel ze er zijn, zijn ze er niet.

Blossom: Om te beginnen … had ik ze mij niet voorgesteld als piramides en daarbij – tot mijn verrassing – is het ‘Energetisch geplaatst’ volkomen logisch.

Federatie van Licht: Hoe had u ze zich dan voorgesteld?

Blossom: Als grote kristallen in de vorm van rotsen of zo. Maar piramidevorm is heel logisch. Dus, wanneer alles in afstemming is en de trigger is … eigenlijk … wat IS de trigger? Ik kan me voorstellen dat het geen rode knop is, en als het dan zover is dat het een kwestie is van ‘op uw plaatsen … klaar … start!’

Federatie van Licht: De Trigger is natuurlijk dusdanig veelzijdig, dat het moeilijk is om uit te leggen in uw taal. De ‘Start’ zoals u het noemt, is een Energetische Trigger.
Wij hebben het over Planetaire afstemming. Wij hebben het nu óók over een toegevoegde optelling van ‘Zielen’ van het HOOGSTE LICHT … die zich samenvoegen tot ÉÉN … hoewel ze dat al zijn … maar ‘samenkomend’ met de instroom van Energie die u niet kunt bevatten van waar u nu staat … en hun focus ligt op het laten afgaan van de Trigger.

Blossom: Als u zegt ‘Hoogste Licht’ … dan neem ik aan dat u niet doelt op Aarde Energie?

Federatie van Licht: Het is waar wij het net over hadden. Maar daarmee mag u niet de KRACHT en de FOCUS onderschatten van hen die op Aarde verblijven, en die ‘begrijpen’ wat er gaat plaatsvinden … op dat ogenblik … en de rol die zij daarin gaan spelen.

Blossom: Kunt u dat toelichten alstublieft? Zijn het er miljoenen, duizenden, honderden, drie? Hoevelen zullen het tegen die tijd ‘begrijpen’?

Federatie van Licht: Wij kunnen het niet in aantallen geven, Blossom. Enkel in Energie.

Blossom: U toont mij de Planeet met overal Lichtpuntjes. Zijn degenen die de ‘trigger Energie’ begrijpen … daartoe al aangewezen voordat ze hierheen kwamen?

Federatie van Licht: Ja. Hoewel zij dit nu misschien nog niet ‘herkennen’. Niet tot de tijd ervoor meer nabij is.

Blossom: Hoe zullen zij het weten?

Federatie van Licht: Ze zullen het gewoon weten.

Blossom: Maar wat zal dat begrijpen dan inhouden? Wij zullen toch zeker allemaal willen helpen en er deel van willen uitmaken.

Federatie van Licht: Dat zult u ook. Er zal een WETEN zijn … een opbouwen van inzicht en Energie. Niet zoals u het nu soms voelt, nu alles in uw wereld versterkt wordt, maar een WETEN dat anders voelt dan alles wat u ooit heeft gevoeld. Er zullen geen twijfels zijn en geen ‘misschien’.

HET WETEN ZAL HELDER ZIJN.
DAT MOET OOK … OPDAT HET ZOU WERKEN.
OPDAT DE TRIGGER KAN AFGAAN … ZODRA ALLES WAT ERBIJ BETROKKEN IS, ZICH OP DE JUISTE PLEK BEVINDT EN KLAARSTAAT.

Blossom: Dus in zekere zin zullen diegenen onder ons die zich hiervan Bewust zijn geworden, erbij gaan helpen … maar er zullen ‘sommigen’ zijn die een specifieke rol moeten spelen. Ik snap hoe moeilijk het is om dat te verwoorden … zoveel hiervan lijkt door te komen op een Energetisch niveau van dit gebeuren.

Federatie van Licht: Het is nu in elk geval niet belangrijk, Blossom, want het is nog niet voor morgen.

Blossom: Jammer! Ik wilde mijn feestjurk al gaan strijken!

Federatie van Licht: Het enige wat u moet WETEN, is uw WETEN.

Blossom: Dat helpt, ja, en bedankt! Ik maak natuurlijk een grapje, ik wilde niet onbeleefd zijn.

Federatie van Licht: Toch is het de WAARHEID, Blossom.
DATGENE WAT U DIEP VANBINNEN WÉÉT … IS ALLES WAT U WETEN MOET.

Blossom: Welk deel van wat ik vanbinnen voel?

Federatie van Licht: Het deel dat WÉÉT.

Blossom: O … dàt deel!?

Federatie van Licht: Ja. Dàt deel. Voor deze sessie denken wij dat we klaar zijn. Maar in het ‘WETEN’ … dat jij, Blossom, en Allen die dit gesprek lezen of ernaar luisteren, in staat zijn om te ‘reiken naar’ de Energie van Liefde die wij naar Elk van U sturen … opdat u de Mooiste en meest Verlichte dag mag beleven.

Blossom: Dank u. Ik kan niet méér dan het proberen! En de woorden van de Mantra in- en uitademen. IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. I AM. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen