door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

27 januari 2019

BG: Hallo Jongens! Trossen los en zo! Wat is vandaag het gespreksonderwerp voor het Hoogste Goed?

FVL: Groeten aan u en Allen. Het onderwerp voor vandaag is sterk afhankelijk van het aanvaarden van de positie van het Ziel-Zelf, met betrekking tot datgene wat het bereid is te erkennen.

BG: U bedoelt?

FVL: Wel, wij kunnen steeds opnieuw spreken over hetzelfde onderwerp.

BG: En dat doet u ook!

FVL: Maar, of datgene wat wij aanbieden al dan niet, en liefst moeiteloos, wordt aanvaard hangt in grote mate af van … zoals wij dat noemen: de positie van het Ziel-Zelf.

BG: Als u zegt ‘positie’ … ik begrijp wel enigszins wat u bedoelt, maar is het geen vreemde omschrijving? Kunt u dat toelichten?

FVL: Natuurlijk. Met ‘positie’ bedoelen wij, waar u bereid bent om de Energieën van het Zelf ‘te plaatsen’ en binnen die plaatsing … te erkennen hoe diep of hoe ‘oppervlakkig’ die Waarheid is.

Lieve Zielen, als u ervoor KIEST om datgene wat wij zeggen op te nemen in de diepste kern van uw Wezen, dan kan dat uw leven veranderen. Niet zozeer vanwege de brede kennis, maar eerder vanwege uw verbinding met de meest eenvoudige informatie en deze toe te staan om dóór te dringen … om weerklank te vinden DIEP BINNENIN U.

BG: En hoe kunnen we daar het meeste uit halen? Hoe doen we dat het beste? Enige aanwijzingen?

FVL: Wij zouden zeggen, door te beginnen bij het BESEFFEN dat deze overdracht aan U is gericht! Ieder van u. BESEFFEN dat de WAARHEID zo eenvoudig kan lijken … want dat is het ook … maar toch, om het ECHT te begrijpen … om het ECHT in u op te nemen en die Waarheid te WORDEN … maakt ervaringen van transformatie mogelijk.

Wij willen hier niet onze lof preken. Wij leggen uit welke invloed deze woorden … als ze binnenkomen op een ander niveau … kunnen hebben.

Ziet u, lieve Blossom, lieve Zielen … u bent niet ver weg van ‘Thuis’. Het Gevoel … het verlangen om Gemoedsrust te kennen … kan u soms méér zorgen baren doordat u het niet kunt vinden, dan doordat u er nooit naar zou zoeken.

Als wij deze berichten niet zouden doorgeven … dan zou u nog steeds binnenin u een plekje vinden dat ze zou overbrengen.

WANT DATGENE WAT WIJ ZIJN … DAT BENT U. ER IS GEEN ONDERSCHEID.

BG: O, maar volgens mij wel! 1. Wij zijn mensen in een fysiek lichaam. U bent dat niet. 2. U Trilt op een veel Hogere Frequentie. 3. U lijkt toegang te hebben tot een veel grotere Kennis. 4 … 5 … 6 … 7 …

FVL: Wij begrijpen uw standpunt … uw logica. Maar, in Essentie, zijn wij gelijk.

Velen van u ontwaken tot – en waarderen – de diepere niveaus van DE WAARHEID binnenin u. Velen, zo velen voelen NU dat zij de overstap maken naar een meer Helder Licht van zichzelf. Dit wordt niet gedaan door nonchalance of dreiging … u heeft dit bereikt en u heeft uw vooruitzichten veranderd.

Zo velen bereiken nu hoogtes die zij voorheen niet eens kenden en wanneer ze dat doen … dan VOELEN ze datgene waarover wij al zoveel jaren spreken.

Lieve Zielen, u bent al zoveel verder gevorderd op uw weg. Veel verder dan u beseft.

Dingen op zieleniveau worden logisch gevonden. Het begrijpen van de eigen hart-expansie wordt een realiteit, in plaats van ‘misschien, op een dag … ooit’.

Velen van u worden alle kanten op gegooid en geblazen, als bladeren in een wervelwind. U heeft er moeite mee om geaard te blijven. DAT IS JUIST GOED. Het brengt u het BESEF dat de HOGERE ENERGIEËN nu doorkomen aan een dusdanig tempo, dat de diepe kern van uw Wezen u vraagt om bij de les te blijven en het te zien. U kunt ook niet anders.

BG: Kunt u uitleggen wat er precies gaande is? Het is allemaal goed en wel dat wij aanvaarden wat u en misschien nog anderen ons vertellen … want wij kunnen ‘voelen’ hoe alles ‘op zijn kop wordt gezet’ door deze Energieën. Maar, kunt u ons helpen begrijpen … wat/hoe/waarom … ze zich voordoen? Wat is er bijvoorbeeld in deze Hogere Energieën, waardoor ze ons onderuit halen? Of, waardoor we ons zodanig ‘misplaatst’ voelen, dat we denken dat we ieder moment ‘kunnen vertrekken van de Planeet’ om wellicht niet meer terug te keren?

FVL: Wij begrijpen uw vraag, maar toch is deze moeilijk te beantwoorden. Maar natuurlijk zullen wij het proberen.

Zoals u weet, bestaat alles uit Energie. Er bestaat niets wat niet uit Enerie bestaat, maar alles trilt op een andere frequentie om zodoende de beoogde vorm te krijgen. Een tafel zou geen tafel zijn, als die niet zou Trillen op de freqentie waarmee de Energieën het tot … een tafel kunnen maken. Tot die bepaalde ‘vorm’ van Energie.

De Energie waarbinnen u trilt, als Mens, is uiteraard heel anders. Ze is niet noodzakelijk van een HOGERE trilling … maar eerder van een andere Trilling dan de tafel. Wij willen hieraan toevoegen, dat zelfs de Trilling van een tafel de invloed ondervindt van deze nieuwe inkomende, Hogere Frequenties.

BG: Ja, ik merk het altijd als mijn tafel ontevreden is over haar kapsel!

FVL: Je lacht ermee, Blossom. Maar, zo IS het wél.

BG: Nee! Echt?

FVL: Alles op uw Planeet en daar voorbij ‘klimt op’ naar deze nieuwere Energieën.

BG: Dit klinkt misschien raar, maar is het dan ook zo dat zelfs de Energieën die binnenkomen … en waar ze vandaan komen, ook opklimmen?

FVL: Precies! Het is een samenwerking van Energieën van Goddelijke Signatuur, die opklimmen vanwaar zij eerst verbleven … en die nu ‘een vlucht nemen’.

Tracht dit feit te aanvaarden … dat zélfs de Goddelijke Bron Energie óók opklimt.

BG: Maar hoe kan dat? Het is toch al ALLES DAT IS.

FVL: Inderdaad en toch, door de verheffing van Trilling die deze verhoging/verschuiving teweegbrengt … MOET HET zijn doel volbrengen. En dat is het verhogen van de Trilling van Alles … en ALLES is dus: Goddelijke Bron Energie.

U heeft gehoord dat alle ogen gericht zijn op u, uw Planeet … dit is de reden waarom. Het begint met u! Alles komt voort vanuit uw Moeder Aarde. ZIJ is de motivator, het oorspronkelijke zaadje, zo u wilt … van deze Goddelijke Uitbreiding die plaatsvindt.

BG: Ik geloof dat wij hierover al eerder een beetje hebben gesproken, maar ga alstublieft verder. Ik begrijp gewoonweg niet waarom een kleine Planeet als de onze de draaischijf is, het middelpunt van de belangstelling. Er zijn toch zeker Planeten die groter zijn dan de onze, die dit op zich kunnen nemen en een groter effect kunnen bereiken?

FVL: Er zijn inderdaad Planeten die véél groter zijn. Maar, zij worden niet bewoond door MENSEN. Er zijn daar ‘zielen’ van verschillende herkomst en soorten … heel veel zelfs … oneindig veel … steeds evoluerend, steeds vernieuwend. Er is geen beperking aan Planeten en de bronnen van leven daarop … waarvan vele véél verder geëvolueerd en hoogstaand zijn dan Planeet Aarde.

MAAR, U … U … IEDER VAN U … HEEFT HET GODDELIJK VOORRECHT OM MENS TE ZIJN.

Velen onder u hebben geen weet van dit voorrecht. U beschouwt het ‘leven als mens’ als veel te zwaar. U klaagt dat u zo zwaar belast wordt, maar toch, met respect … de staat van uw Planeet is zoals die is, juist vanwege het collectieve bewustzijn van de Mensen. De huidige ‘levensstandaard’ is tot stand gekomen door de Energie-Trilling en de gedachten van iedere ziel, gedurende eonen van daden en Gevoelens.

Met respect, maar velen zij zo snel om te beschuldigen … er zo op gebrand om te veroordelen … hebben meteen een excuus klaar. ‘Het komt door het duister, dat de Planeet er zo aan toe is. Het ligt niet aan mij. Ik behoor tot het Licht. Ik werk voor het Licht’, zo blijft u maar herhalen. En JA, dat doet u … dat heeft u altijd gedaan … maar toch, was/is het een bewuste keuze/inspanning geweest, om het tegendeel te ervaren.

U woont op/in een wereld van dualiteit. Hoe zou u anders het Licht kunnen ONDERSCHEIDEN van het Duister, in al zijn volheid? U bedacht dit Spelletje en nu het niet gaat zoals u dat wilt, kiest u ervoor om de schuld te leggen bij anderen, die nog niet zo ver zijn binnengetreden in het Licht als u.

Misschien moet u even gaan zitten, wanneer wij u dit vertellen … maar, die zielen waarover u spreekt en die hun broeders de meest gruwelijke dingen aandoen … doen dat … vanwege de huidige toestand … dit is het ijkpunt dat eenieder van u heeft geplaatst … opdat deze hele opgraving zou kunnen plaatsvinden!

U heeft gekozen van de menukaart … maar nu wilt u het gerecht niet eten!

Wij begrijpen dat dit misschien wat zwaar te verteren is …

BG: Ik vergeef u de dubbele betekenis!

FVL: Maar het is WAARHEID … daarom is het van het grootste belang om …

BG: Ik weet welk woord u nu gaat uitspreken en ik weet niet zeker hoeveel mensen het zullen aanvaarden, of het er zelfs maar ENIGSZINS mee eens zullen zijn!

FVL: Toch gaan wij verder, omdat wij weten dat het ergens, door veel mensen … zal worden begrepen en aanvaard … en naar waarde geschat worden.

BG: Oké … doe maar dan.

FVL: Dat proberen we! Wij glimlachen en zijn dankbaar dat wij onze woorden kunnen toe-Lichten.

… Daarom is het zo belangrijk om ‘DANK’ te zeggen aan die zielen die zo dapper hun rol hebben aanvaard van demonen en duistere personages.

BG: En velen zullen nu zeggen ‘DANK’?

FVL: Dan hernemen wij … ja, ‘Dank’!

Verander uw denkwijze, lieve Zielen, dan zult u de omstandigheden op uw Planeet veranderen.

Misschien hebben de Hoogste/meest Verlichte/meest Stralende zielen zich vrijwillig gemeld, om hun Goddelijk Licht af te zwakken, opdat de mensen konden leren?
Stel u eens voor! Zou u zulk een offer brengen?

BG: Nee! Nee en nog eens nee!

FVL: Daarom, als u denkt dat datgene wat wij bieden … een mogelijkheid kon zijn … zou u hen dan niet vanuit het diepste van uw Hart kunnen ‘Danken’ voor hun enorme offer? Denkt u niet dat zij uw Liefde en begrip misschien nog méér nodig hebben dan menig ander? Want de pijn en het lijden dat zij hiermee/hierdoor hebben ondergaan … dat kunt u zich niet voorstellen.

BG: U zegt dus dat wij … als Eén … gevraagd hebben dat dit zou plaatsvinden in ons Spel?

FVL: Ja.

BG: Maar waarom? Als Lichtwezens … als ons zuiverste Ziel-Zelf van Liefde en Licht … waarom, waarom, waarom zouden wij zelfs maar een mier kunnen vertrappen of een vlieg kunnen bespuiten met chemicalieën omdat ons dat goed uitkomt, laat staat dat wij … Lieve God, vergeef ons … zouden martelen, misbruiken en verminken ten behoeve van onze lust of hebzucht? Waarom zouden wij ervoor KIEZEN om zo laag te vallen?

FVL: Voor de ervaring van ALLES TE ERVAREN.

BG: Toch begrijp ik het niet. Ik WEET op een dieper niveau wat u zegt. Maar, het is niet echt een leuk Spel en aangezien wij Lichtwezens zijn, zouden we toch zeker niemand de rol van slachtoffer of dader willen toewensen?

FVL: Liefste Blossom … Er bestaat niets anders dan Liefde.

BG: Dan hebben we wel een hele rare manier gekozen om dat tot uiting te brengen.

FVL: Een interessante manier. Een Spel, om te spelen. Een Spel, als experiment. Dat is wat de Aarde is … een experiment en u bent de onderzoekers!

Wij vragen u niet om dit op u te nemen … bij wijze van schuld of iets dergelijks. Want wij kunnen uw Energie van Aanvaarding voelen, voor de Waarheid die wij spreken.

Niemand hoeft zich schuldig te voelen. In de wereld ‘buiten het speelbord’ … in de aanvaarding ‘buiten de ring’ van alles wat is … wordt dit niet gezien zoals u dat nu ziet.

Wanneer ALLES IS VERANDERD … wanneer ALLES is ontstegen aan ‘het experiment dat te erg doorsloeg’ … enkel maar vanuit het standpunt van ‘wat zou er gebeuren als’ … dan zult u alles waarover wij vandaag spreken heel anders bekijken/voelen. Want het zal worden gezien vanuit een Hoger perspectief en het zal worden begrepen voor wat het is.

Dit, lieve Zielen, is de reden waarom de transformatie zo enorm is. Het is nog nooit eerder gedaan. Dit risico moesten we nemen.

BG: Risico?

FVL: Inderdaad. Het gaat hier om zoveel méér. Maar, zoals we in ons laatste bericht hebben gezegd …

HET IS VOLBRACHT.

HET IS VOORBIJ.

U komt nu uit deze duistere tijden en het Licht is nu zichtbaar, aan het einde van de tunnel.

VERTROUW ONS wanneer wij zeggen … HET SPEL IS UIT … DE WAARHEID WACHT.

Liefde zal in uw Wezen binnenstromen, naarmate u leert te aanvaarden, te vergeven, te waarderen, te erkennen en verder te gaan.

Er is een plek waar uw Zielen op een dag zullen gaan verbijven … een Trillingsstaat van Zijn … waar ‘alles wat zo verkeerd, zo dwaas, zo oneerlijk heeft geleken’ … zal worden gezien voor wat het is … EEN SPEL. Niets méér. Moeilijk te aanvaarden vanop de plek waar u nu staat, dat weten we. Maar, wanneer uw Ziel dit eenmaal begrijpt … wanneer het die Hoogte heeft bereikt … dan zal aanvaarding hiervan moeiteloos volgen. Dit kunnen wij u verzekeren.

BG: Geweldig! Goed zo! Ik heb behoefte aan wat frisse lucht. Het lijkt alsof ‘wij’ dit jaar de energie van onze gesprekken stevig hebben opgeschroefd … Laat me even mijn hoed vastplakken!

FVL: WEET dat wij komen vanuit zoveel Liefde voor u. U heeft nu een ‘plek’ bereikt, vanwaar u een beter inzicht kunt krijgen omtrent WAT IS. Anders zouden wij u dergelijke Waarheden niet kunnen overbrengen. Wees van een sprankelende Energie en deel deze, overal waar u gaat.

BG: Wij doen ons best. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM. Poeh!

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can. klik HIER

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’  waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op onze website onder de titel ‘BG: Wij veranderen het Spel, zodat de Lichtshow kan plaatsvinden’, geplaatst op 9 november 2018. – V**

The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Met ingang van 2018 worden deze vertalingen ook gepubliceerd op Galactic Channelings