Door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

31 mei 2020

Uiteindelijk ben ik in dit gesprek vrij veel aan bod gekomen, maar het lijkt erop dat veel mensen zich voelen zoals ik, dus ik hoop dat mijn insteek ook hen zal helpen.

Blossom: Wederom hallo, lieve Vrienden. Iemand plaatste een vraag waar ik nog nooit aan had gedacht. Ik zou dankbaar zijn als u deze kon beantwoorden.

Federatie van Licht: Welkom, lieve Blossom. Wij zijn altijd graag bereid om met u in gesprek te gaan, en wanneer u de behoefte heeft om een bepaald ‘iets’ te vragen zullen wij ons uiterste best doen, om het antwoord zo toepasselijk te maken als wij gepast vinden.

Blossom: Oké, dank u. U heeft het vaak over degenen hier beneden die werden uitverkoren, enkel de ‘sterksten onder de sterken’ enz … en dat velen als het ware moesten ‘achterblijven’. Hoe komt het dan dat er ook verkrachters, moordenaars en alles wat toch duister van aard lijkt hier beneden aanwezig te zijn, en eerder schijnen bij te dragen aan het duister, dan aan het Licht?

Federatie van Licht: Dat is inderdaad een hele goede vraag. Wij zouden in Waarheid antwoorden dat die zielen die voor andere zielen tot het duister lijken te behoren, zelf ook op zoek zijn. Ook zij weten dat de ervaring van het Leven op Aarde de ‘snelste’ manier is voor een Ziel, om vooruit te komen op het Pad naar Verlichting. Daarom hebben zij evenveel ‘recht’ om hier te zijn, als iemand die het Pad van Liefde en Waarheid en Dienstbaarheid aan anderen volgt.

Blossom: Ja. Maar als er méér ‘goeden’ uitverkoren waren geweest, dan zouden we nu niet in deze knoeiboel zitten?

Federatie van Licht: Blossom … deze ‘knoeiboel’ was onvermijdelijk. De piek* van deze knoeiboel is heel nabij en werd geschapen door ieder van u, ongeacht of u zichzelf beschouwt als behorend tot het Licht of tot het duister. Uw wereld is een ‘mengelmoes’ van alles dat bestaat … en nu is het zover dat het Spel … het Experiment … eindelijk het punt heeft bereikt waarvan vooraf was afgesproken dat DE VERANDERING MOET PLAATSVINDEN … voor het Hoogste Goed van Allen.

Blossom: Ja, dat begrijp ik! Maar zou het niet beter zijn dat diegenen die schade willen berokkenen, allemaal tezamen ergens op een plekje ‘buiten’ de Planeet waren gebracht … waar ze ‘hun spel’ op/met elkaar konden spelen? Waarom moeten er wat wij noemen ‘onschuldige zielen’ hun slachtoffer zijn?

Federatie van Licht: Omdat, Blossom, jullie levens oneindig zijn. Iemand die u nu als onschuldig beschouwt, kan heel goed ooit de schuldige zijn geweest.

Blossom: We hebben het nu dus over karma?

Federatie van Licht: Dat klopt. Laat ons het daarover hebben! Karma is niet noodzakelijk ‘wraak’ van de ene ziel op de andere. Zo werkt het niet. Maar een ziel die wil ‘boete doen’ … kan wel ‘vragen’ om een gelijkaardige ervaring … of gevoel … van datgene wat zij een ander heeft aangedaan … om te kunnen WETEN welk kwaad zij heeft aangericht bij iemand anders … om zichzelf te kunnen vergeven. Dit is slechts één voorbeeld van véél mogelijkheden … maar het past bij dit onderwerp.

Onthoud daarbij, dat er een KEUZE IS. Wij kunnen niet – niemand kan dat – tussenkomen in iemands keuze. Als mensen ervoor kiezen om een weg te nemen die hen niet naar het Licht leidt, dan is dat hun beslissing.

Mogelijk hadden ze de beste intenties voordat ze hierheen kwamen … maar raakten ze onderweg de weg kwijt.

Blossom: Maar dan, met respect, niet noodzakelijk de sterksten onder de sterken?

Federatie van Licht: Met respect … hoe sterk voelt u zich momenteel, Blossom?

Blossom: Oh, touché! Goed gezien. U heeft zich schijnbaar afgestemd op mijn Energie. Want het antwoord daarop is … helemaal niet zo sterk! Eigenlijk voel ik mij vrij ‘zwak’ in mijn veronderstelde kracht. Ik ben mij bewust van al uw onderricht, met name de mantra houdt me drijvend, maar het lijkt alsof ik wegzink met een gewicht rondom mijn enkel, en het is me teveel moeite om die los te maken. Ik snap helemaal wat u bedoelt. Ik zat fout met te oordelen.

Federatie van Licht: Niet fout, lieve Blossom. Het is enkel maar dat ons perspectief op/over alles heel verschillend is van het uwe, vanwege het verschil in Trilling waarin/van waaruit wij verblijven.

Blossom: Maar vertel me dan eens eerlijk … (waarom zeg ik dat, terwijl ik wéét dat u dat zult zijn) voor diegenen onder ons die denken dat ze momenteel ‘jammerlijk falen’ in hun taak, onze opdracht hier beneden … bent u teleurgesteld in ons? U zegt dat het nog véél erger gaat worden … en als ik naar mezelf kijk, dan ben ik op dit ogenblik niet goed bezig met het verankeren van het Licht en het uitsturen van Regenbogen … en dit is pas fase 1!

Federatie van Licht: Blossom, lieve Blossom, U BENT EEN MENSELIJK WEZEN VAN LICHT! Datgene wat wij u aanbieden, is hulp om DE VERANDERING tot stand te brengen waar u middenin zit. Het is niet zo dat wij op gelijk welke manier bijhouden hoe goed u het doet. Wanneer wij zien dat uw Energie en uw inzet wat minder zijn, dan sturen wij Liefde. Wij oordelen niet.

Wij zijn niet daar beneden bij u, in het heetst van de strijd. Velen van u zijn intens gevoelig voor de Energieën binnenin, op en rondom uw Planeet, in deze tijden. Wanneer u uiteindelijk zult vernemen wat er nu precies gaande is, tijdens datgene wat u beschouwt als een ‘incubatietijd’ … zult u het volledig begrijpen. Dan zult u zeggen: ‘geen wonder dat ik me zo ellendig heb gevoeld’.

Blossom: Maar u vraagt ons om sterk te staan in ons Licht … omdat dit de Tijd is waarvoor wij hierheen kwamen … en ik voel dat mijn batterij bijna leeg is.

Federatie van Licht: Dan stellen wij voor dat u zou rusten, en ze oplaadt. Wij zouden beslist niet voorstellen dat u boos wordt op uzelf omdat u zich zo voelt.

Blossom: Ja, ik weet dat dit me niet verder helpt. Ik lijk wel boos te zijn op mezelf, omdat ik boos ben op mezelf!

Federatie van Licht: Er zal een verschuiving in de Energieën komen, die u zal bemoedigen.

Blossom: Een verschuiving in de Energieën VÓÓR … gelijk welke fase waarin HET GEBEUREN zich nu bevindt?

Federatie van Licht: Ja. Want zoals we al eerder hebben gezegd … u zult de voorafgaande effecten hiervan voelen, ter voorbereiding op het echte gebeuren.

Blossom: Het is niet ‘onze gewoonte’ om elkaars berichten te ondermijnen of tegen te spreken … maar er is sprake van dat de Zonnewende in juni zal samenvallen met de grote Zonne Vlam.

Federatie van Licht: Daar wordt inderdaad over gesproken.

Blossom: Zoals er sprake van was dat de komeet Atlas zoveel vernietiging en chaos zou brengen … en dat zou afgelopen weekend zijn. Met het grootste respect … ik ben nog steeds hier … alle elektriciteit en dergelijke werken nog. Ik bedoel … het is toch niet raar dat zoveel mensen nu cynisch zijn en alles met een korrel zout nemen.

Federatie van Licht: Blossom … waar ligt uw hart?

Blossom: Wat bedoelt u?

Federatie van Licht: Precies dat. In het diepste van uw hart … wat voelt u daar?

Blossom: Verdriet.

Federatie van Licht: Kijk dieper.

Blossom: De deur is dicht.

Federatie van Licht: Doe open. Loop naar binnen.

Blossom: Geweldig. Tot mijn complete verrassing zag ik een pot met wormen, die allemaal door elkaar wriemelen. Totaal niet wat ik verwacht had. Ik dacht dat ik een Regenboog Bol of zo zou zien! Snapt u wat ik bedoel?

Federatie van Licht: Open de volgende deur.

Blossom: Ik heb mijn rubberlaarzen niet aan en misschien glij ik wel uit op die wormen! Oké. Diep ademhalen … ik strek mijn arm uit naar de deurkruk … en … Oh! Oh! Oh! Het Regenboogland! … ik deed de deur open naar het meest prachtige beeld in kleur … een Brug … en de allergrootste Regenboog. Ik moest er spontaan van huilen. Het voelt zo ver verwijderd van al de waanzin in deze wereld, zoals we dat nu ervaren.

Federatie van Licht: Maar, het is maar een paar deuren verderop! WEET DIT IN UW HART. DE WORMEN MOETEN WORDEN VERJAAGD, EN DAT ZAL FASE 2 ZIJN!

Blossom: Wow! U heeft ons gezegd wat er gaat gebeuren in Fase 2. Maar … God, ik ben zo tegendraads … gebeurt dit nu al niet, in het geheim?

Federatie van Licht: Inderdaad. Maar nog niet openlijk … als dusdanig. Er worden veel vermoedens verweven met datgene wat Waarheid is, en dit wordt dan als Waarheid verkondigd … terwijl het enkel vermoedens zijn!

Blossom: Ik zou zo graag willen dat u ons een paar aanwijzingen zou/kon geven.

Federatie van Licht: Blossom, als het de geschikte tijd ervoor is, en geen moment eerder … ZAL IEDEREEN WETEN, WAT ER GEWETEN MOET WORDEN.

Intussen, met zoveel Liefde die naar iedereen wordt uitgestuurd … concentreer u op het Regenbooglicht … zie hoe u over de Regenboogbrug loopt en daar even blijft zitten. Wanneer u er klaar voor bent, wanneer u zich vernieuwd en gesterkt voelt, keer dan terug … IN HET ZEKERE WETEN, DAT U NIET KUNT FALEN.

Blossom: Heel hartelijk dank, Jongens. Phew … wie had dat gedacht! We hebben zo lang gewacht en gezegd ‘Laat het beginnen!’ en nu het hier is, vind ik het niet leuk! Ik zal wel van gedachten veranderen zodra ik dit ‘beeld binnenin’ heb verwerkt. Ik ben de Liefde. Ik ben het Licht. Ik ben de Waarheid. I AM.

Federatie van Licht: Een fase, lieve Blossom, lieve Zielen … enkel maar een fase!

Blossom: In Dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid, I AM.

* Wanneer zij zeggen ‘piek’ … dan denk ik aan het volledige scenario, zoals dat zal worden uitgespeeld. Ik denk niet dat zij bedoelen dat fase 1 – waarin we nu zitten – de piek is van deze knoeiboel.

** Ik heb een Regenboog Brug meditatie met White Cloud opgenomen. Ik hoop die komende week op YouTube te plaatsen.

*****

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: Blossom Goodchild

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media. Dank u voor uw steun aan ons werk!
Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen