Door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

15 november 2020

Blossom: Goede morgen, mijn Vrienden. Wel, hoe nu verder van hieruit?

Federatie van Licht: Goede morgen aan u en iedereen, Blossom. Van hieruit halen we een keer diep adem, en dan nog een keer en nog een keer … en met elke ademhaling, stuurt u DE LIEFDE, DIE ALLES IS … IN ALLES IS … naar uw Hart.

Op die manier – ook al vinden er dingen plaats die beslist géén Liefde in zich lijken te hebben … hoewel zij die ontwaakt zijn wel beter weten – brengt u naar uw Hart de LIEFDE die WÉL aanwezig is … ook al lijkt dat niet zo te zijn.

Er is nogal wat verontwaardiging over het feit dat uw ervaring van het Leven ‘een Spel’ wordt genoemd, nietwaar?

Blossom: Ja, ik was indertijd ook totaal overdonderd toen ik het voor het eerst hoorde.

Federatie van Licht: Toch vragen wij u om vast te houden aan dat beeld, om u doorheen deze zeer verwarrende tijden te helpen.

Soms (in een spel) worden er strategieën gebruikt om de tegenspeler te verwarren, en dan kan men eventjes geen ‘uitweg’ zien uit hoe ‘het spel staat’. Maar wanneer de dobbelsteen wordt geworpen en de spelers andere tactieken gebruiken dan ze in eerste instantie bedacht hadden … dan schijnt er opnieuw Licht aan het einde van de tunnel, en leeft de HOOP op dat men niet alleen maar opnieuw ‘meedoet’ … maar DAT MEN ZAL WINNEN.

Wij vragen u om diep in uw WEZEN te WETEN … DAT HET LICHT REEDS GEWONNEN HEEFT.

Dat u dit voor uzelf blijft bevestigen, ongeacht hoe de dingen worden voorgesteld. Wanneer u dit WÉÉT … niet op het niveau van ‘misschien’, ‘wellicht’ of ‘ik hoop het’ … maar op een ALWETEND niveau … wanneer U DIT WÉÉT IN HET DIEPST VAN UW HART … dan zullen alle verwarring en onrust die er nu op uw Planeet plaatsvinden, omtrent zoveel tegenstellingen, u niet kunnen raken … niet in het minst.

Elke keer weer, wanneer u een (nieuws)bericht hoort dat ingaat tegen UW WAARHEID … spreek dan de mantra uit … het hoeft maar een paar keer … dan zult u het verschil VOELEN in uw ‘LICHTHEID’.

Ziet u, Geliefden, deze woorden … deze mantra … IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. I AM. … omvat zovéél. Wij hebben al gezegd, dat het gecodeerd is … het ‘VERHEFT’ de Trilling van … niet enkel het ‘Zelf’, maar van ALLES.

Hoe vaker dit wordt uitgesproken door steeds méér mensen … des te dieper wordt de weerklank ervan gevoeld. Het raakt verweven in de lucht die u inademt.

Er zijn zoveel mensen die deze woorden niet kennen, maar doordat U de Energie KENT die erin besloten ligt, maakt u het mogelijk – door ze te herhalen … dat de codes worden opgenomen door hen die niets begrijpen of geen idee hebben van alles wat U WÉÉT.

Hoe méér het wordt uitgesproken … des te Grotere Kracht wordt eraan toegevoegd. Misschien dat alleen al deze woorden, uitgesproken op een Stille plek, voldoende zijn voor een meditatie die uw Ziel laat opstijgen naar de plekken/plaatsen van Licht, waar u zo naar verlangt.

Zoveel mensen denken dat zij ‘geen bijdrage leveren’. Maar als u doet wat wij u voorstellen, dan VERANDERT U UW WERELD.

WEET. WEET. WÉÉT, dat door ‘gewoon maar’ deze woorden te herhalen – IN ÉCHT WÉTEN EN ÉCHTE WAARHEID … u helpt bij en bijdraagt aan zoveel méér dan u beseft.

Hoe méér het wordt … uitgesproken/gevoeld … des te méér bouwt het zich op. Zoals wij al eerder hebben gezegd … wanneer u het … uitspreekt/voelt … voel dan ook de kracht van zoveel anderen, die het samen met u uitspreken. Het is niet enkel een mantra … het is een CODE.

Blossom: Dat begrijp ik helemaal. Ik voel wat u zegt, maar wat doet die code dan? Kunt u iets meer uitleg geven over die codering?

Federatie van Licht: Het bevat in zijn Energie een – zo u wilt – Licht-Taal … en die reikt héél ver. Hiermee bedoelen we dat het niet enkel de mensen op UW PLANEET zijn die de Trilling ervan ‘oppikken’ … maar het heeft een Trillings-Signaal dat ook ontvangen kan worden door hen, die ‘buiten de Planeet’ zijn.

Blossom: Hoezo, komen er dan ook veel ‘Buitenaardsen’ van elders meedoen?

Federatie van Licht: In zekere zin. Wij hebben het weer moeilijk om … datgene wat ‘IS’ … onder woorden te brengen.

Zij die zich ‘elders’ bevinden, kunnen het signaal ontvangen vanwege zijn Energie. Daardoor kunnen ‘zij’ … ‘er op/ermee’ reageren … Energetisch gezien.

Wij kunnen u deze vergelijking geven. In uw wereld zijn er koren. Soms begint een lied met maar één stem, en gaandeweg worden er per strofe telkens méér stemmen en harmonieën aan toegevoegd. Totdat het zijn hoogtepunt bereikt … en het hele koor van misschien wel honderd of méér stemmen tezamen zingt, als één. Wij hopen dat ieder van u op enig punt in uw leven de ‘emotionele schoonheid’ van een lied heeft mogen ervaren.

Stel het u dus zo voor. U bent alleen, in uw auto of thuis, in de winkels, op een wandeling, aan het sporten, waar u ook bent, wat u ook doet … U BENT DIE ÉNE STEM … aan het begin van het lied. Dat VOELT u in uw hart … dat er een paar stemmen bij komen … dan nog een paar en nog een paar … MAAR … wij vragen u niet enkel om het te VOELEN … wij vragen u om het te HOREN.

Hoor hoe het weerklinkt in u. Voel het Trillen … binnenin/doorheen … uw Wezen. Adem diep in terwijl u doorgaat en lieve Vrienden, wij zeggen u dit … door dit te doen, door ‘dit Spel te spelen’, door DEZE zet te maken … zult u niet alleen VOELEN/WETEN dat u uw bijdrage levert … u zult dan, zonder twijfel of vraag, WÉTEN DAT HET LICHT HEEFT GEWONNEN.

Blossom: Wow! Ik werd behoorlijk emotioneel toen ik dat visualiseerde/voelde. Ik weet dat ik dit al eerder heb gevraagd, maar voor hen die ‘nieuw’ zijn bij deze berichten … is het toegestaan dat Zielen er iets van henzelf aan toevoegen? Bijvoorbeeld ‘IK BEN HET WETEN’ of iets anders wat goed voelt voor hen? Sommigen lijken dit te doen.

Federatie van Licht: Ja. Dat is toegestaan. Maar bedenk ook, dat door er te veel aan toe te voegen, de Code ‘uit balans’ kan raken. De mensen zullen dat zelf aanvoelen. En mogen wij voorstellen dat u, wanneer u dingen toevoegt, u toch nog blijft gebruik maken van de ‘Oorspronkelijke tekst’.

Blossom: Dank u wel. Ik vroeg me af, wat we vandaag zouden bespreken. White Cloud heeft een zeer krachtige video gemaakt, over ‘meer Liefde, geen haat’. Hier beneden worden we tegenwoordig bestookt met verschillende standpunten over zoveel dingen … we zitten nu echt wel in DE GROTE OPSPLITSING.

Federatie van Licht: Nog niet volledig, Blossom. Nog niet.

Blossom: Ja, u heeft al vaker gezegd dat alles NOG VEEL MÉÉR ‘ONDERSTEBOVEN OP ZIJN KOP’ zal gaan staan dan nu. Iedereen wil gewoon DE WAARHEID, en DIE WILLEN WE NU! Zoveel vermoeidheid … zolang wachten op de grote onthullingen … in welke vorm die ook mogen komen. Ja, wij zijn de Sterksten onder de Sterken en wij doen ons best om dat te blijven, maar wow … wat een rit! Deze achtbaan lijkt geen ‘uit’ knop te hebben.

Federatie van Licht: Maar er is een ‘pauze’ knop. U kunt ‘deze rit’ … u kunt ‘alles wat er gaande is op uw Planeet’ een korte tijd op pauze zetten … en u naar binnen keren.

Deze ‘beeldspraak’ is voor u veel nuttiger dan alles wat wij kunnen zeggen over de ‘stand van zaken’ en wat er gaande is in uw nieuwsberichten en dergelijke. Daarom kiezen wij vandaag voor deze ‘Trilling’.

U KUNT DE ACHTBAAN OP PAUZE ZETTEN.
WIJ MOEDIGEN U AAN, OM OP DE PAUZEKNOP TE DRUKKEN.
Het is zo belangrijk voor u, om ‘tot rust’ en ‘tot uzelf’ te komen.

Blossom: Tot uzelf?

Federatie van Licht: Tot uzelf in uzelf. De Kracht die wordt opgebouwd wanneer u dat doet, is één van de grootste ‘oppeppers’ die u kunt krijgen. Maar veel mensen zijn te druk bezig … te druk met uw Ziel de brandstof te geven die nodig is om u gaande te houden. Diegenen onder u die regelmatig mediteren, WETEN precies wat wij bedoelen. Diegenen die niet regelmatig mediteren, WETEN precies wat bij bedoelen.

Lieve Zielen, u zoekt naar een manier om hier doorheen te komen … op de meest vlotte, meest zegenrijke manier. Wij bieden u deze middelen. Misschien denkt u dat ze ‘uit de mode’ zijn?

Blossom: O nee. Beslist niet. Maar helaas moet ik bekennen, dat ik behoor tot diegenen die niet vaak genoeg de tijd ervoor ‘maken’.

Federatie van Licht: Blossom … wij geven u geen bevel. Wij stellen slechts dingen voor die beproefd en bewezen zijn … die UW DAGEN ZULLEN VERANDEREN, VAN ONZEKERHEID NAAR ZEKERHEID.

De ongemakkelijke gesprekken met hen die niet hetzelfde pad bewandelen als u, zullen minder ongemakkelijk worden.

Wanneer u uzelf de ‘tijd’ geeft … wanneer u uzelf de ‘ruimte’ geeft … wanneer u uzelf DE LIEFDE geeft … wanneer u uzelf … UZELF geeft!

En wanneer u UZELF aanvaardt, en de Hogere Frequentie ‘binnenlaat’ terwijl u mediteert … dan HOUDT U MÉÉR VAN UZELF … omdat u méér van uzelf gaat VOELEN … wat u Lief KUNT hebben.

Wij zeggen nogmaals … het is geen bevel … maar het is een ‘strategie’ die u kunt gebruiken, welke uw tegenspelers van het spelbord zal blazen.

Blossom: Bedankt, Jongens. Inderdaad … tijd om ‘aan de slag te gaan’ … tijd om ‘te stoppen met klagen’ … tijd om te ‘doen waarvoor wij kwamen’, maar dan nog méér vastbesloten. Hoe gemakkelijk worden we ‘in slaap gewiegd’ tot een nonchalance van ‘het zal wel goed komen’ …

WIJ KUNNEN DIT, JONGENS! U KUNT OP ONS VERTROUWEN!

Federatie van Licht: Daar hebben wij nog nooit aan getwijfeld. Anders zou u niet staan, waar u nu staat!

Blossom: Bedankt voor de bemoediging … Bedankt voor de leiding. Gewoon … BEDANKT.
In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM … (en ik ga vaker mediteren).

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen