door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

5 juni 2022

Blossom: Hallo, hallo, hallo! Waar zullen we het vandaag over hebben? Zou u misschien in staat zijn om nog eens wat Licht te schijnen op de toestand met de Monolieten?

Federatie van Licht: Welkom, u Allen. Het is/brengt ons altijd grote Vreugde om deze gesprekken met u te beginnen, Blossom. Het is inderdaad prachtig dat zoveel mensen opgebeurd worden door hetgeen wij brengen. Onze opdracht is precies dat … OPBEUREN/VERHEFFEN. Onze oprechte Dank aan Eenieder, voor het voelen en aanvaarden van wat wij te vertellen hebben.

Wat betreft de Monolieten … wat betreft het gehele in gang zetten van alles wat enige tijd geleden werd gezegd in ons gesprek, is er niets veranderd – behalve de Energie. Die wordt beslist sterker. Kunt u het niet voelen, Blossom?

Blossom: Ja, eigenlijk wel! Ik voel me de laatste tijd echt goed en alles lijkt in orde. Maar dat lijkt niet voor iedereen het geval!

Federatie van Licht: De Waarheid is, Blossom … dat het aan eenieder persoonlijk is, om verantwoording te nemen voor het afstemmen op de Energie die doorheen de Ethers wordt aangeboden. Velen van u zijn zich er heel goed van bewust wat er nodig is, om Vreugde en Vrijheid in de Ziel te bereiken.
U weet nu, dat het denken aan dingen die u omlaaghalen … u omlaag zullen halen.
Denken aan wat Ziel en Geest verheft … werkt verheffend. Het is niet zo moeilijk, als we het vanuit ons Weten bekijken.

Blossom: Inderdaad. Ik zou zeggen … in theorie is het eenvoudig. Maar in de praktijk is het dat niet, voor veel mensen die afhankelijk zijn van hun omstandigheden … bijvoorbeeld midden in oorlogsgebied of als ze alleen zijn of pijn lijden.

Federatie van Licht: Dat begrijpen we, Blossom, maar toch blijven wij bij wat we hebben gezegd. Ieder van u heeft bepaalde ‘aspecten’ van uw reis gekozen, om tegemoet te komen aan uw behoefte om te groeien. Tijdens ‘beproevingen’ kan de Ziel ervoor kiezen hoe de gedachten worden aangepast, om al dan niet nuttig te zijn. U erin blijven wentelen heeft geen nut voor de persoon of Het Geheel.

Blossom: Waar denkt u dan dat karma een rol gaat spelen in iemands omstandigheden?

Federatie van Licht: Karma! Dat is nog eens een onderwerp!

Blossom: Hoera!

Federatie van Licht: Waar zullen we beginnen? Vele Zielen zijn onder de indruk dat wat hen ‘overkomt’, waar ze mee te maken krijgen wat geen Lichtpunten zijn … komt door iets wat zij in het verleden hebben gedaan. Hetzij in dit leven of één van de vorige … en dat het Wet is, dat zij daarvoor moeten lijden.

Wij zouden het niet op die manier stellen, helemaal niet. Bijvoorbeeld, als iemand misschien een grote misdaad heeft begaan tegen een andere Ziel, in een vorig leven … dan begrijpt de Ziel – bij het verlaten van dat fysieke leven – welke pijn en verdriet zij die andere heeft toegebracht, en heeft daar oprecht spijt van.
Afhankelijk van het ‘stadium’ van groei bij die Ziel, gebeurt dit misschien niet meteen. Het is namelijk niet zo, dat men op Aarde de laatste adem uitblaast, ‘elders’ aankomt en dat alles dan als het ware vergeven en vergeten is.

De Energie van ‘elders’ is daadwerkelijk veel Hoger en Vrediger dan die op Aarde, maar de reis van die Ziel blijft bij haar. Ze hebben de gelegenheid om terug te kijken op wat er in hun leven gebeurd is … en ze krijgt veel hulp om tot inzicht te komen.

Het is dus een keuze van de Ziel om ‘terug te komen’ en misschien hetzelfde scenario te ervaren dat zij die andere heeft toegebracht … opdat zij zichzelf kan vergeven … niet om vergeving te krijgen van degene die ze pijn had gedaan.

Blossom: Klopt het dat wanneer iemand ‘door de Sluier gaat’ … en er klaar voor is, de mogelijkheid krijgt om niet enkel elk goed, slecht en lelijk ogenblik dat hij/zij ervaren heeft niet alleen te zien maar ook te VOELEN? En, als hij/zij iemand anders pijn heeft gedaan – emotioneel, fysiek of hoe dan ook – dat hij/zij dan zelf die pijn ervaart?

Federatie van Licht: Dat klopt. Maar begrijp daarbij wel, dat ‘elders’ een heel andere Trilling heeft dan de Aarde. Daardoor komt het aanvaarden van uw ‘daden’ … vanuit een heel andere plek binnenin het Zelf. Sommigen doen er langer over dan anderen, om ‘ertoe te komen’ om het ongeluk dat zij anderen hebben opgelegd ‘onder ogen te zien’, en er is veel Ziele-onderzoek voor nodig. Anderen zijn onmiddellijk klaar om de toestand recht te zetten en hun wandaden goed te maken – en dat is wat u ‘Karma’ zou kunnen noemen.

Iemand die pijn werd gedaan door een ander is misschien volledig vergevingsgezind naar de dader, maar voor degene die de fout beging is dat vaak niet voldoende voor het herstel van de Ziel. Daarom, om tot een ‘volledig schone lei’ te komen, kan u ervoor kiezen om terug te keren naar de Aarde om te ervaren wat u anderen heeft aangedaan, maar ook om op vele andere niveaus aanpassingen te maken om anderen te helpen, opdat uw doel voor dat bepaalde leven u als het ware weer ‘goede punten’ oplevert.

Blossom: Als u zegt ‘elders’ … waar is dat? Ik ben een boek aan het lezen van mijn lieve vriendin *Suzy Ward en haar gesprekken met haar overleden zoon, Matthew. Hij geeft ‘elders’ de naam Nirvana … maar waar bevindt zich dat dan, volgens u?

Federatie van Licht: Blossom … hoe gaan we dit uitleggen?

Blossom: Wel, als u het niet weet, weet ik het al helemaal niet!

Federatie van Licht: Waar is de Aarde? Waar is de Ruimte? Waar is eender wat?

Blossom: Ik denk dat het antwoord moet zijn ‘Nergens’.

Federatie van Licht: Tien op tien, Blossom.
Maar, hoe gaan we nu verder van daaruit.
U kunt dromen en het lijkt zo écht.
U kunt reizen tijdens een meditatie en het voelt zo écht. Het is een gevoel.
DAT IS WAAR ALLES IS!

Blossom: Maar Nirvana, de Hemel, het Zomerland … is allemaal niet enkel een kwestie van linksaf bij de verkeerslichten en dan de derde straat rechts! Het is een andere Dimensie, nietwaar?

Federatie van Licht: Dat klopt. Maar, wat is een Dimensie? Het is ‘een plek’ die nergens is … in het nergens … die Trilt op een andere frequentie dan een andere ‘plek’ die nergens is.

U kunt echter niet zomaar willekeurig naar verschillende Dimensies reizen! Omdat het de persoonlijke/uw eigen Trillingsfrequentie is, die u ‘toestemming’ geeft om erbinnen te treden. Soms kan u dit doen tijdens diepe meditatie, om een glimp op te vangen van – of korte tijd ‘In’ dat andere Rijk te zijn, vanwege het Innerlijk Licht van uw Ziel, dat misschien wat onderdrukt wordt tijdens uw dagelijks leven. Maar er valt zoveel te vertellen over dit onderwerp … omdat het beslist niet eenvoudigweg ‘voor Iedereen hetzelfde’ is.

Blossom: Stel nu, dat iemand door een wormgat zou flitsen op een donderdag- of vrijdag ochtend … moeten ze dan ‘terechtkomen’ op een plek die overeenkomt met de Trilling van hun Ziel?

Federatie van Licht: Zeer zeker. Een Ziel kan grote schade oplopen, en hoewel wij openlijk toegeven dat zulke dingen gebeuren … er komt heel veel theorie bij kijken alvorens een dergelijke reis plaatsvindt – en laat ons zeggen … dat er vele ‘levens’ zijn ‘verloren gegaan’ tijdens zulke experimenten.
Daar willen we nog aan toevoegen dat dit vanuit een Aarde standpunt is. Vele andere … Planeten/zij die op Schepen verblijven enz. … hebben deze techniek gemeesterd. Maar wij benadrukken nogmaals … wij gebruiken de term ‘Gemeesterd’ … aangezien dit ‘Meesterschap’ ervan echt noodzakelijk is om zulke reizen te kunnen doorstaan.

Blossom: Geldt dat ook voor tijdreizen?

Federatie van Licht: Tijdreizen is heel anders. En hoewel u deskundigheid nodig heeft om zoiets te volbrengen … is het bijlange na niet zo ingewikkeld als hetgeen we eerder besproken hebben. Voornamelijk vanwege het feit dat ‘tijdreizen’ plaatsvindt binnen dezelfde ‘Wereldse Dimensie’.

Zoals u inmiddels weet, Blossom … vindt alles op uw Planeet plaats in dezelfde ‘tijd’ … verleden, heden en toekomst … en hoewel u dat niet volledig begrijpt … kunt u het wel accepteren dat het zo is, toch?

Blossom: Ja.

Federatie van Licht: Daardoor is het ‘springen’ naar het verleden of de toekomst of zelfs een parallel leven ‘kinderspel’, in vergelijking met het reizen naar andere Dimensies.

Blossom: Maar is een parallel leven niet in een andere Dimensie? Ik weet, dat als ik plotseling dit lichaam zou verlaten en voor een paar minuten Verlicht kon zijn, ik dit alles in een flits zou begrijpen … letterlijk. Maar als u het probeert uit te leggen, dan ontploft mijn hoofd.

Federatie van Licht: Misschien. Ziet u, Blossom … er zijn vele Frequenties binnen een Frequentie. Op dezelfde manier zijn er vele Dimensies binnen een Dimensie. Op dezelfde manier zijn er veel Dimensionale Frequenties binnenin een hele Dimensie.

Blossom: Hoe zou u dan precies een Dimensie beschrijven? … Voor de gouden medaille!

Federatie van Licht: We zullen ons best doen. Een Dimensie is een plek die zich nergens bevindt … omdat niets ‘ècht’ is.

Blossom: Dat helpt niet, Jongens. Probeer het nog eens.

Federatie van Licht: Een Dimensie is een Trillingsfrequentie die in afstemming is met zichzelf.

Blossom: En nog een keer? Wacht, als het geen plek is … als het een niets/nergens ruimte is … hoe kunnen wij als Ziel – zij het in een fysiek lichaam – daar dan in wonen?

Federatie van Licht: Omdat de Trilling van uw Ziel resoneert op dezelfde golflengte als die specifieke Dimensionale Frequentie. Als dat niet zo was … kon u niet daar zijn. Blossom, zoals wij hebben gezegd … Niets is echt … Alles is Energie … en Energie … is/werkt als/op/door … Trilling.
ENERGIE IS TRILLING.
Dit kan natuurlijk variëren van … op uw Planeet, bijvoorbeeld … de Energie van een mier tot de Energie van de Zon. Het hangt af van hoe de ene Energie wordt vormgegeven door een andere, of door Goddelijke Schepping.

Wij zijn ons ervan bewust dat uw brein een beetje vermoeid is, en dat het spoedig tijd is dat wij afscheid nemen.

Blossom: Ik denk dan in dit geval … spoedig ook echt spoedig betekent!!

Federatie van Licht: Inderdaad. Maar om terug te keren naar waar we vertrokken zijn …

Blossom: Dat waren de Monolieten en daar hebben we het niet eens over gehad!

Federatie van Licht: Dat klopt. Op dit ogenblik is er daarover verder niets te melden. Maar, Dierbaren, wanneer de ‘tijd’ aanbreekt … zal er zoveel worden doorgegeven.
Wij willen eindigen zoals we ons gesprek vandaag zijn begonnen … door te herhalen dat …

ALLES IS ENERGIE.
ELKE GEDACHTE IS ENERGIE.
U VORMT DIE ENERGIE TOT SCHEPPING.
UW KEUZE VAN GEDACHTEN … EN UW SCHEPPING … TOT UW WERKELIJKHEID.

Zo werkt het, Dierbaren.
Ja, er kan Grote Kracht gevergd worden om de dingen rondom u te veranderen van hoe u ‘eerst dacht’ …
Maar …
HET IS AAN U … IN ALLE OMSTANDIGHEDEN …

Blossom: Dat begrijp ik. Maar, ik ben mij er volledig van bewust dat hier ook behoorlijk wat discussie over kan ontstaan, afhankelijk van wie en waar je bent, je leeftijd en wat je hebt moeten doorstaan. Maar laat ons het voor nu maar hierbij laten.

Federatie van Licht: Dat gaan we doen, Blossom. Wij hebben enorm genoten van dit gesprek, en nu wij onze Energie weghalen van de uwe … doen wij dat … terwijl we deze woorden ‘injecteren’ met LIEFDE en Inzicht.

Blossom: Ik zou dat woord ‘injecteren’ niet gebruiken als ik u was … ik zeg het maar.

Federatie van Licht: Dat zou afhangen van het soort Energie waarmee U VERKIEST om ze te bekrachtigen!

Blossom: Zoals altijd mijn hartelijke dank, mijn Vrienden. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen