door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

22 juni 2019

BG: Hallo. Ik heb mijzelf een week vrij gegeven want ik had veel te doen, en ik dacht dat de wereld toch wel zou blijven draaien … en dat was ook zo!
Er is nu zoveel in beroering, voor zoveel mensen! Ik weet dat u zult zeggen dat het de Energieën zijn, en dat weet ik ook wel … maar kunt u daar alstublieft iets méér over vertellen? Dank u.

FVL: Welkom aan Ieder van u, nu u zich afstemt op onze Trillingspatronen waaraan wij trouw blijven, wanneer wij u onze Liefde en onze voorstellen aanbieden. Ja, inderdaad, Blossom … de Energieën ‘waaien alle kanten op’ in deze dagen, en ze verspreiden zich wijd en zijd om elke Ziel te helpen bij het verheffen van haar Trilling.

Wij zijn ons er VOLLEDIG van bewust dat u zou kunnen stellen dat uw Trillingen op dit ogenblik zich ‘niet echt lijken te verheffen’ vanwege ‘oude wonden’ die nu weer opengaan. In dergelijke gevallen is het zo dat de wonden … als het ware … al waren dichtgegroeid, nog voordat er frisse lucht bij had kunnen komen om ze te reinigen en de infectie weg te nemen.

Vandaar dat er NU, bij iedereen die het nog nodig heeft, de oude littekens weer opengaan, opdat alles wat niet meer tot nut is kan worden losgelaten. Dit kan zowel in fysiek als in emotioneel opzicht zijn.

BG: Ik heb ook gemerkt dat er tijdens een dergelijke beroering, binnenin mij een kracht is die beseft dat alles goed is. Het voelt alsof HET SPEL binnenin MIJ, zonder enige twijfel aantoont dat wij ons herinneren wie we zijn en dat het niet zal toestaan dat de ‘oude, nutteloze’ patronen de overhand krijgen.

FVL: Dat klopt en het is voor veel mensen heel duidelijk. Wij verduidelijken dat de Energieën die binnenkomen in de atmosfeer van uw Planeet behoren tot een veel Hogere Frequentie, en dat zij daarom niet door u kunnen worden opgenomen voordat er bepaalde ‘uitzuiveringen’ hebben plaatsgevonden, welke het Ziel-zelf moet toestaan. Dit is noodzakelijk, zodat uw Wezen kan opstijgen en samengaan met deze Grootsere Energieën die instromen.
Dit is een tijd van conflicten tussen dualiteiten. Ze houden allebei nog stand, maar laat ons u vragen … welke daarvan wenst u te voeden? Degene die u dient of degene die u niet meer dient?

BG: Het is beslist een tijd geweest waarin ik een beroep moest doen op al mijn reserves, en waarin ik alles in praktijk moest brengen wat u mij heeft geleerd. En dan toch – wanneer ik maar voldoende onder druk stond – bij mezelf karaktertrekken ontdekken waarop ik niet trots ben!

FVL: En de uiteindelijke uitkomst, Blossom?

BG: Vanuit Liefde komen. Enkel maar Liefde … (uiteindelijk dan toch!!!)

FVL: Lieve Zielen, zovelen van u kunnen voelen dat DE VERANDERING ERAAN KOMT. Veel mensen VOELEN al het verschil, in zichzelf en zelfs in de lucht die u inademt.

U bereidt zich voor op wat gaat komen. U kunt niet naar de Hogere Trillingen gaan, zolang u vasthoudt aan oud verdriet. U moet NU helder van Geest zijn, helder in uw Lichaam en helder in uw Hart … want een dergelijke ‘staat’ van Zijn zal uw ’ticket’ naar de Nieuwe Wereld zijn. Naar de Nieuwe manier van Zijn.

Kijk eens naar het verleden en hoe u uw gedachten toen liet gaan. Kijk dan hoe ver u reeds bent gekomen, op de Weg terug naar Huis.
In hoeverre bent u nu milder voor uzelf? Hoeveel méér heeft u geleerd … om VAN UZELF TE HOUDEN?

Wij zeggen u dit … U BENT ER KLAAR VOOR!

U heeft zich herinnerd – en daardoor heeft u uw Wezen opnieuw geleerd – om te WETEN dat de weg die u nu volgt, de WAARHEID Is.
DE WAARHEID OVER WIE U BENT.

Niets kan dat innerlijke WETEN aantasten, omdat het een GEVOEL is … niet een aanname.

Datgene wat voor u VOELT als uw WAARHEID … IS DAT OOK!

BG: Ik krijg beelden door van ‘soldaten’ die hun wapenrusting omgorden en marcheren, terwijl ze hun vaandels hoog in de lucht houden. Ik weet dat velen zich ongemakkelijk voelen bij het idee van ‘Licht Spelers’ als soldaten, maar dat is toch wat ik zie.

FVL: Maar u weet toch, dat wij u deze beelden tonen in overdrachtelijke zin, Blossom?

Uw wapenrusting, dat is uw besef van wie u bent … UW LIEFDE.

De vaandels geven weer wie u vertegenwoordigt … de LIEFDE.

Miljoenen mensen marcheren tezamen als ÉÉN. Verenigd in één doel: uw wereld naar zijn Hogere Plek brengen.

U BENT ER KLAAR VOOR … en … ZO BEGINT HET.

BG: Ik kan inderdaad uw Energie en de Liefde en de Eénwording voelen, terwijl u deze woorden overbrengt. Toch wil ik er ‘opzettelijk’ nog eens naar verwijzen dat u ‘Zo begint het’ al vele malen eerder heeft gezegd.

FVL: En wij hebben/hadden elke keer gelijk. Want elke stap op de weg, is een nieuwe stap voorwaarts. Een nieuwe plek om te beginnen aan de volgende fase van wat niet anders kan worden omschreven dan als ‘HET WONDER’.

BG: Heel graag een toelichting daarop!

FVL: Wij hebben u steeds opnieuw verteld over HET GEBEUREN. Wij zijn niet de enigen die hierover spreken.

HET GEBEUREN IS/ZAL … EEN WONDER zijn.

Want datgene wat het zal brengen, datgene wat het te bieden heeft, datgene wat HET IS … zal zulke veranderingen brengen op uw Planeet, dat de Zielen het zo zullen benoemen.

‘Dit is niets minder dan een Wonder’ zult u zeggen, omdat het zulk een verandering zal brengen voor ieder van u – en daarmee dus voor Het Geheel.

NIETS ZAL MEER HETZELFDE BLIJVEN … WANT DE TRILLINGSFREQUENTIE VAN ALLES ZAL WORDEN VERHEVEN NAAR EEN HOGER NIVEAU.

Elke Ziel, alles wat leeft … zal overgaan naar een NIEUWER WETEN. Ieder van u zal ‘verschuiven’ vanwaar u nu bent naar een veel Hogere plek, maar nog steeds binnen uw eigen inzicht van UW Waarheid … in overeenstemming met het ‘niveau’ waarop u stond VOORDAT dit ‘Gebeuren’ plaatsvond.

EN … HET ZAL PLAATSVINDEN!

BG: O hemeltjelief! Ik kan nog niet geloven dat we weer bij dit onderwerp zijn beland, maar u bent erover begonnen en wie ben ik dan, om het daarmee oneens te zijn? Sommige mensen voelen dat we reeds middenin HET GEBEUREN zitten … dat het een gestaag proces is en nu reeds bezig is.

FVL: Laat ons dan zeggen dat u en uw Planeet zich beslist al in de voorbereidende fase bevinden. Overdrachtelijk … tonen wij u uw astronauten … die zich grondig moeten voorbereiden op hun reis. Maar nu … tonen wij u dat zij hun ruimtepak aan hebben en naar het ‘schip’ lopen en hun riemen vastmaken. Zo dichtbij bent u al, Geliefden.

BG: Dat is enerzijds heel opwindend en anderzijds … zet het aan tot voorzichtigheid, omdat … hoewel het beslist ‘dichterbij’ is … dit – bekeken vanuit het grotere plaatje – kan betekenen dat het nog 10 jaren van onze tijdrekening gaat duren.

FVL: Maar dat is niet zo … Want u weet toch dat zodra alles in gereedheid is, het aftellen begint?

BG: Te gek … Ik heb nu duizenden vlinders die in mijn buik rondfladderen! Maar, ik blijf er toch bij dat ik zal afwachten en dan zien we het wel. Ik heb dit al vaker, véél vaker, meegemaakt, MR. (Met respect).

FVL: En wij respecteren uw oprechtheid en uw bedachtzaamheid in deze kwesties.

BG: Misschien … tracht ik ons te beschermen … u en mijzelf … tracht ik onze ‘geloofwaardigheid’ overeind te houden … omdat die al zo vaak werd gedeukt/gekreukt, in al die jaren.

FVL: Lieve Blossom, wij maken ons absoluut geen zorgen over onze ‘geloofwaardigheid’! Wij spreken slechts in/vanuit onze WAARHEID. Wanneer wij verkeerd begrepen/geïnterpreteerd worden, dan wijzigen wij niet wat wij hebben gezegd. Want er zijn geen veranderingen. Wij vertellen u DATGENE WAT IS. Wij kunnen niet anders doen/zijn.

BG: Dat weet ik, en ik word er mij steeds méér van bewust hoeveel mensen er ‘LEVEN VOLGENS UW WAARHEID’, en ik voel mij vereerd en nederig dat ik de ‘boodschapper’ mag zijn, namens u. Waarlijk, oprecht … dank u dat u mij beschouwt als ‘geschikt voor die functie’, jongens! Mijn hart kent nu nogal wat emoties.

FVL: Lieve Blossom, zoals u weet … maakt u deel uit van een netwerk, waardoor wij kunnen doen wat wij doen. Er zijn zovelen die ons/u helpen.
Er zijn mensen die de teksten vertalen naar andere talen, er is een mijnheer die ‘onze rol’ inspreekt en deze met jouw stem samenbrengt – zodat de mensen de berichten kunnen beluisteren, als zij dat willen.

Er zijn ook mensen die deze berichten verspreiden op het internet.
Er zijn mensen die onze berichten doorgeven aan anderen.
Er zijn mensen die met ons spreken, vanuit hun hart en zonder angst om veroordeeld te worden … en er zijn er die u als het ware ‘rugdekking geven’, om ervoor te zorgen dat u verzorgd

wordt en niets tekort komt …

EN AAN IEDER VAN U … ZEGGEN WIJ DANK, voor het vervullen van uw rol, zoals u bent overeengekomen voordat u hierheen kwam.

BG: Dat weet ik. Ik voel me WAARLIJK GEZEGEND met zulke hulp. Het geeft mij vertrouwen om te weten dat datgene wat ik doe … naar Waarheid is … anders zou ik niet zo gezegend worden … begrijpt u dat?

FVL: Jazeker! Want dat zijn we! Moge eenieder, terwijl u dapper uw weg vervolgt, vervuld worden met de Liefde en het Licht van de Goddelijke.

BG: Bedankt, Jongens. Laat maar komen! WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR! Maar, ik wacht toch nog even met het theewater op te zetten. Twee suikerklontjes was het toch? In Dankbaarheid en Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.
klik HIER

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’  waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op onze website onder de titel ‘BG: Wij veranderen het Spel, zodat de Lichtshow kan plaatsvinden’, geplaatst op 9 november 2018. – V**

The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen