door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

18 november 2019

BG: Alweer begroet ik u. Ik weet niet zeker of het de energie is van de volle maan die mij een beetje uit evenwicht brengt, maar ik had dit tijdstip vrijgehouden voor de channeling van deze week, dus laat het ons maar proberen … is dat goed?

FVL: Dat is goed. Met name tijdens deze volle maan komen er intense Energieën door, en daardoor zult u zich ongemakkelijk en enigszins melancholiek voelen.
(Melancholie: een gevoel van droefheid zonder aanwijsbare reden)

BG: Dat is eigenlijk prima. Want zo ben ik vanmorgen wakker geworden. Waarom hebben de Energieën deze uitwerking, in plaats van ons te laten huppelen van vreugde en blije vooruitzichten op het snoepen van een suikerspin?

FVL: Omdat, Blossom, er heel veel verdriet wordt vrijgemaakt op dit ogenblik. Dat wordt opgenomen in de Energieën en iedereen wordt er een beetje door ‘betoverd’, omdat dat verdriet letterlijk ‘in de lucht’ hangt.

BG: Dat verdriet houdt verband met/tot?

FVL: Alles wat er losbarst, overal in uw wereld.

In alle uithoeken van uw planeet bereikt de crisis een hoogtepunt … om uiteenlopende redenen. Ieder land heeft te maken met oproer betreffende het één of het ander, en de verwarring en wanhoop die energetisch gezien ‘wegsijpelen’ uit uw Wezen vormen een algeheel Energieveld.

BG: Op welke manier versterkt de volle maan dit?

FVL: Dat komt door haar vermogen om ‘te reinigen’. Zij bezit van nature zoveel kracht/controle, waardoor zij bijzonder effectief is – en u kunt daar enorm door geraakt worden.

BG: Het woord ‘controle’ in deze zin … kunt u dat toelichten alstublieft?

FVL: De Energieën die uitgaan van deze vorm, waar u zo liefdevol naar kijkt, kan ook leiden tot chaos voor het Zelf, omdat het alles in beweging brengt wat lag te sluimeren. Het heeft een innerlijke invloed op de gesteldheid van de Ziel. Vandaar de term ‘controle’.

De Energieën overal op uw dierbare Planeet bouwen zich nu op tot nagenoeg het kookpunt. En nu dan ook nog de beerput gaat worden opengetrokken … zal in het algemeen de beroering de overhand hebben in de Energieën die iedereen ‘binnenkrijgt’.

Dus, lieve Zielen, toch maar weer …

IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM.

Altijd, voortdurend, met elke ademhaling … WEET DAT DIT IS WIE U BENT en blijf het onafgebroken herhalen. Ja, wij blijven u dit voorhouden. Om u erop te wijzen … om het te laten doordringen … om het aan te bieden aan de mensen die deze woorden voor het eerst lezen.

HET IS ZO BELANGRIJK.

DIT IS UW SLEUTEL TOT DE VRIJHEID.

Maar, WÉÉT dat … met dit alles/vanuit dit alles … de meest Schitterende tijd zal komen.

Een tijd waarin er Gelachen zal worden, in plaats van gehuild.

Een tijd waarin zulke gruwelen als die welke gaan onthuld worden slechts een verre herinnering zullen zijn, en in plaats daarvan zullen er inderdaad zonneschijn, lolly’s en regenbogen zijn, waarover jij het had, Blossom.

Misschien voelt het nu nog niet zo … toch is het echt waar.

BG: Met respect … ik wil het voor nu hierbij laten en later verdergaan.
Ik heb gewoon naar mijn gevoel niet de juiste energie en daar wil ik liever op wachten. Dank u wel.

Twee dagen later.

BG: En opnieuw groet ik u! Ik ben er nog niet helemaal bovenop, maar toch beter dan twee dagen geleden! Gewoon een gevoel van kwetsbaarheid en gewoonweg nergens om willen geven, omdat het allemaal zo doelloos lijkt … deze enorme rotzooi waar we ons in bevinden. Ik richt me trouw op de mantra van IK BEN DE LIEFDE. IK BEN HET LICHT. I AM. En dat helpt ook wel, maar ik heb het gevoel dat ik mijn Licht véél feller zou moeten uitstralen dan ik nu doe.

FVL: Opnieuw welkom, lieve Blossom. Wij kunnen uw gemoedstoestand voelen en daarom willen wij even ‘aan boord komen’ om een paar dingen te zeggen die wellicht kunnen helpen, als we mogen?

BG: Kom maar aan boord, mijn Vrienden.

FVL: Doorheen alle tijden … doorheen alle berichten … de woorden … de LIEFDE die wij samen hebben gedeeld, is er een rode draad/een doel, dat u kent. Dat doel is het overbrengen van deze Planeet waarop u woont, naar een Hoger, Stralender bestaan.

BG: Naast nog een heleboel andere doelen.

FVL: U weet ook … diep vanbinnen … dat dit is waarvoor u hier bent. Soms voelt u zich heel sterk afgestemd op dit WETEN – en soms iets minder.

Maar dat verandert niets aan het feit dat DIT DAADWERKELIJK IS, WAARVOOR U HIERHEEN KWAM.

Denk eens na over die taak. Denk er goed over na. Er wordt u niet gevraagd om bij de supermarkt om de hoek even een pak melk te gaan kopen. Er wordt van u gevraagd om de Trilling te veranderen van een gehele Planeet en al haar bewoners!

Er wordt van u gevraagd om voortdurend UW LICHT TE STRALEN, ONDER DE MEEST EXTREME OMSTANDIGHEDEN – en dat niet alleen, u WEET DAT ER EEN GEBEUREN GAAT PLAATSVINDEN DAT ALLES ZAL VERANDEREN en u houdt vol, en vol en nog méér vol!

BG: Dat is de reden waarom ons Licht af en toe wat afzwakt.

FVL: Nee! Uw Licht zwakt soms af omdat er zoveel dingen zijn die u opzettelijk dat gevoel geven. Het is nu in uw systeem … dit ‘het kan me niet meer schelen’. Dit ‘och laat ook maar, het maakt me niet uit’.
Het heeft uw systeem vervuild met een veelheid … een grote veelheid, mogen we wel zeggen … aan brouwsels die diep doordringen tot in de kern van uw Zijn.

U bent zich bewust van vaccinaties; bewerkingen van zowel uw voedsel als uw water en uw lucht; het beïnvloeden van uw denken via technische snufjes.
Zo veel, zo ontzettend véél manieren zijn er bedacht om u zich zo te laten voelen … het is gewoon een wonder dat u zich nog kunt brengen tot een Glimlach, laat staan het verheffen van de Trilling van een hele Planeet!

Maar, kijk toch eens! Kijk eens goed naar uzelf en geef uzelf een compliment voor alles wat u doet, om alles te doorstaan waarmee u om de oren wordt geslagen.

Doorheen dit alles en nog veel méér, BREEKT U VRIJ/BREEKT U DOOR.

IEDER VAN U HEEFT DIEP VANBINNEN EEN MANIER GEVONDEN OM DE MUREN VAN DUISTERNIS EN SLAVERNIJ NEER TE HALEN, EN U WEET DAT U OP WEG BENT NAAR VRIJHEID EN EEN NIEUW BEGIN.

Niet enkel WEET U DIT … u WEET ook dat u in staat zult zijn om de weg te tonen aan zovelen, die doelloos rondrennen en niet weten wat te doen en waarheen te gaan.

Wanneer u deze wanhoop voelt … herhaal dan …

IK BEN DE LIEFDE. IK BEN HET LICHT. I AM.

BLIJF HET HERHALEN EN BLIJF HET VOELEN, TOT U HET PUNT BEREIKT WAAROP U VOELT DAT DIT LICHT LETTERLIJK UITSTRAALT VANUIT UW BINNENSTE.

Elke keer dat u dit doet, versterkt en bevestigt u niet enkel wat u bent, maar u doorbreekt daarmee ook het duister en vervangt het door Licht.
Elke keer als u dit doet, brengt u datgene wat … nodig is/moet zijn … een stukje verder in het Licht, zodat het zichtbaar wordt voor allen … en wij bedoelen … ALLEN.

Al het mogelijke zal worden gedaan. Niet één ziel zal zich kunnen verstoppen voor wat zij anderen heeft aangedaan.

BG: Aangedaan?

FVL: Ja, Blossom, aangedaan. In de zin van ‘toegebracht’ aan een ander. Wij vragen u om, wanneer u te maken krijgt met elk van deze – in het beste geval – walgelijke … in het ergste geval gruwelijke … onderwerpen … te blijven VOELEN EN HERHALEN …

IK BEN DE LIEFDE. IK BEN HET LICHT. I AM.

Telkens opnieuw wanneer u iets verneemt wat een duistere herkomst heeft … verander dan DIE Energie door dit uit te spreken.
Verander UW Energie, door dit uit te spreken.

Laat ons een revolutie beginnen! Niet in de zin van opstand, maar vanuit een Innerlijke, Liefhebbende aard van HET BESEF VAN DATGENE, WAT U BENT.

Wij hebben al eerder gezegd dat u hiermee/hierdoor … de verbinding erkent met alle anderen die hetzelfde uitspreken op hetzelfde ogenblik, ergens in uw wereld … en zelfs wanneer anderen bezig zijn met andere taken, blijft toch de Energie bestaan van toen zij het de laatste keer hebben uitgesproken/gevoeld. Met die Energie kunt u zich dan verbinden en er verder op bouwen.

U BOUWT MEE AAN EEN ENORME LADDER.

EEN LADDER DIE EENIEDER KAN BEKLIMMEN, OM OP TE STIJGEN NAAR UW NIEUWE THUIS.

U BENT NU DEGENEN DIE DEZE LADDER STERKER EN STEVIGER MAKEN, ZODAT ANDEREN HEM KUNNEN BEKLIMMEN WANNEER ZE ERHEEN WORDEN GELEID.

IK BEN DE LIEFDE. IK BEN HET LICHT. I AM.
IK BEN DE LIEFDE. IK BEN HET LICHT. I AM.
IK BEN DE LIEFDE. IK BEN HET LICHT. I AM.
WANT DIT ‘IS’ WIE U BENT.

Lieve Zielen … wanneer deze donkere tijden voorbij zijn … wanneer u leeft volgens de manier van Licht en Liefde … en alléén maar Licht en Liefde, met niets meer om u heen dat tracht dit gevoel te veranderen … dan zult u zulk een Dankbaarheid voelen voor dit Licht, dat u bent.

U zult zoveel trots VOELEN in uw WEZEN, omdat u WÉÉT dat u degenen waart die uitverkoren werden om nu hier te zijn en deze verandering tot stand te brengen. U! Uit zovele zielen … werd u waardig en sterk genoeg bevonden om hier te zijn terwijl alles op zijn kop staat, omdat men WIST dat U degenen waart, die dit tot stand konden brengen.

Ja, er zijn momenten waarop u het wilt opgeven, niet langer wilt doorzetten. Neem uzelf deze gedachten niet kwalijk, maar herken ze als sabotage door invloeden van buitenaf. Bent u zo zwak, dat u deze invloeden u laat beïnvloeden?

Nee, inderdaad. U bent niet zwak. Deze invloeden trachten u ervan te overtuigen dat u dat wél bent! Herken dit ‘spelletje’ en keer het om. Lach bij tegenslag, zoals het spreekwoord gaat!

Maar, wij menen dit oprecht … Lach bij deze gedachten, in plaats van u erdoor te laten hinderen. Bestaat er een beter ‘aanvalswapen’, dan Lachen? Het overwint immers niet enkel de duisternis, het brengt tegelijkertijd ook Vreugde.

U, VAN ZULK EEN GROOTS LICHT heeft geen behoefte aan wapens en chemische stoffen en misleiding, om te weten dat u het sterkst bent.
U, VAN ZULK EEN GROOTS LICHT hoeft alléén maar te beseffen DAT U ZULK EEN GROOTS LICHT ‘BENT’!
U, VAN ZULK EEN GROOTS LICHT hoeft niet te bedriegen of te liegen, om te krijgen wat u wilt.
U heeft enkel maar UZELF nodig … HET BESEF VAN WIE U WERKELIJK BENT … om gedachten om te zetten in materie.

U, VAN ZULK EEN GROOTS LICHT, BENT DE PIONIERS NU U TEZAMEN KOMT … ALS ÉÉN/IN ÉÉN … ONMETELIJK LICHTVELD.

STRAAL HET UIT! STRAAL HET UIT! STRAAL HET UIT!

Wij hebben u onlangs nog verteld … de oorlog is voorbij … HET LICHT HEEFT GEWONNEN.

In dit BESEF … blijf uw Licht uitstralen naar uw Planeet en al haar bewoners erop en erin. Er zal nog veel puin naar boven komen, waardoor het kan lijken alsof de strijd nog niet is gestreden.

DE STRIJD IS GESTREDEN, GELIEFDEN.

Het enige … wat u nu moet doen/nodig heeft … is DIT BESEFFEN en UW LICHT UITSTRALEN, als baken voor iedereen.

Laat zachtjesaan … héél zachtjesaan … zij die verloren waren, u vinden.
Bied hen troost en wees voor hen de ‘Gids’ die u bent.

WEET DAT ER EEN ONNOEMBAAR AANTAL LICHTZIELEN MET U MEELOPEN.

VOEL HUN LIEFDE, DIE U BEMOEDIGT EN U VERVULT MET KRACHT EN DOELGERICHTHEID.

U, LIEVE ZIELEN, BENT ER NU KLAAR VOOR … EN ZO IS HET.

BG: Heel hartelijk dank, ik voel me echt veel Stralender na dit gesprekje.

FVL: NIEMAND STAAT ER ALLÉÉN VOOR. WIJ HOUDEN VAN U.

BG: En WIJ HOUDEN VAN U. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can. klik HIER

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’  waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op onze website onder de titel ‘BG: Wij veranderen het Spel, zodat de Lichtshow kan plaatsvinden’, geplaatst op 9 november 2018. – V**

The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen