door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

5 januari 2019

BG: En … er ligt een nieuw jaar vóór ons! Welkom, mijn vrienden! Misschien is het gepast om te vragen wat u ziet wat er ons te wachten staat in de komende 12 maanden?

FVL: Wij brengen, gecodeerd in dit bericht, een Energie van Verheffing en Versterking.

Er is ook veel opwinding voor wat er komen gaat en wij zijn ons er ook van bewust dat u ‘dit allemaal al eerder heeft gehoord’!

Maar wij willen u voorstellen om onbevreesd, met open armen vooruit te stappen … en AL DE LIEFDE te omarmen die in uw Planeet binnenstroomt, de komende maanden.

U bent zich bewust van een beroering binnenin uzelf, en ja, misschien ook wel in uw aard. De kracht waarmee de Hogere Energieën doorkomen heeft gezorgd voor veel ‘verwarring’ … en NU neemt die haar plek in, en afgezien van een paar ‘geplande’ opstootjes/uitbarstingen van noodzakelijke Energie, op specifieke en vooraf bepaalde ‘tijdstippen’ … zult u merken dat de ‘instroom’ veel soepeler verloopt!

Inderdaad, zoals altijd … verschilt datgene wat in de buitenwereld wordt getoond heel sterk van datgene wat er werkelijk gaande is (Binnenin).

BG: Wat bedoelt u met ‘Binnenin’?

FVL: In die zin, dat … in de buitenwereld zal de klucht ‘schijnbaar’ verdergaan gaan en zal deze soms zelfs onmogelijk nog te volgen zijn. Maar WÉÉT dat er zich binnenin … dit is hetgeen plaatsvindt op een meer structurele fundering van Waarheid binnenin … nu een dusdanige kracht opbouwt van WETEN … dat de diepste kern van uw Wezen een enorm verschil zal merken tussen hoe u zich gewoonlijk ‘voelde’ … en hoe u zich NU voelt.

Uw Energie is ‘opgeschoven’ naar boven, gedurende het einde van het vorig jaar en daardoor kon er een overgang plaatsvinden naar het nieuwe jaar, waarin een innerlijke dialoog van zelfbewustzijn van binnenuit kon ontstaan.

U zult de komende tijd gaan merken dat het ‘zelf’ niet langer meer zal meegaan in de fouten van het oude. Er zal een nieuwere aanpak komen ten aanzien van het inzicht in wat nuttig is en wat niet. Een grotere helderheid omtrent de reden van uw Aanwezig zijn op de Planeet.

Zo velen blijven hangen bij alles ‘wat er niet gebeurt’ … maar er zijn er nu zo veel méér die volop genieten van het BESEF van hun doel hier.

De GORDEL VAN LICHT die uw Planeet omringt moedigt u aan om ermee samen te gaan … waardoor u de Kern van Lichtenergie kunt voelen die ervan uitstroomt … en u zich kunt afstemmen op de ‘omhoog’ trekkende Trilling!

Wij vragen ieder van u … om de zorgen over wat er wereldwijd zou kunnen gebeuren … los te laten/te laten vallen. Wat betekent dit? Wat betekent dat? Wij spreken hier zowel over de politiek als in het algemeen.
Er zullen veel onverklaarde fenomenen te zien … zijn/gaan komen … aan uw hemel, onder uw Aarde en op uw Aarde. Wij gebruiken de term ‘onverklaarde’ … omdat er véél zal zijn wat zo moet worden gelaten.

BG: Ik wil hier even tussenkomen, als ik mag? Waarom moet er veel onverklaard worden gelaten?

FVL: Omdat ze van dien aard zijn, dat ze onverklaarbaar zijn!

Ziet u, lieve Blossom … mensen hebben de behoefte om een antwoord te krijgen voor alles wat er gebeurt. Ze denken dat ze het moeten weten, zodat ze zich misschien kunnen voorbereiden … iets kunnen doen om het te veranderen … of er anders over te denken. Terwijl … soms … hoe ‘gek’ het ook klinkt … de dingen ‘gewoon gebeuren’. Het kan komen door pieken in de elektriciteit … het kan komen door onderliggende ontwikkelingen waar slechts weinigen weet van hebben … honderd en één verklaringen voor honderd en één mogelijkheden, welke eigenlijk gewoon maar … ‘Zijn’.

Wij vragen dat u in uzelf zou aanvaarden, dat de allerbeste stappen voorwaarts in deze opwindende en veranderende tijden erin bestaan, om u uitsluitend te richten op DE WEG DIE U DIEP VANBINNEN AANVOELT.

Richt u op uw directe omgeving. Richt u op wat dichtbij is. Geef uw aandacht aan dingen waarbij u ZICH GOED VOELT. Dat kan gaan van Eigen-Liefde … tot het uitbreiden van LIEFDE, vanuit UW WEZEN uitreikend en ALLES DAT IS aanrakend.

Vanuit uw binnenste … WEES DATGENE WAT U BENT.

Wij stellen in alle oprechtheid, dat als u zich zou richten op datgene wat … zoals u zou zeggen, Blossom … ‘uw jasje doet opwaaien’ …

BG: O, die uitdrukking maakt me echt aan het lachen! Knap werk, jongens!

FVL: Dank u! Dan breidt UW TRILLING zich uit, om niet enkel uw nabije omgeving te veranderen, maar ook ALLES DAT IS.

Want … U … BENT … ALLES DAT IS.

U beschouwt uzelf als ‘deel’ ervan. Een ‘deel’ van Alles Dat Is. Maar, wij vragen u om nu eens te overwegen dat … U … DAT ALLES … BENT.

En in diezelfde lijn … overweeg ook eens dat de manier waarop u verkiest te denken over GELIJK WAT … van invloed is OP HET GEHEEL … want HET GEHEEL … DAT BENT U!

Daarom adviseren wij u om waakzaam te zijn … zoals wij al heel vaak hebben gezegd … met betrekking tot wat u denkt … uw houding … de manier waarop u dingen doet … omdat U DE CONTROLE HEBT OVER HET GEHEEL.

DE MACHT VAN HET GEHEEL LIGT IN UW HANDEN!

DE MACHT VAN HET GEHEEL LIGT IN UW WEZEN.

Als u zich een volmaakte wereld zou voorstellen … voor u … dan stellen wij ons voor, dat hier ook een volmaakte wereld voor iedereen bij hoort?

Wij weten niet goed hoe wij in uw woorden kunnen uitdrukken … hoezeer dit inzicht ALLES WAT IS totaal zou kunnen/kan/zal veranderen.

U vraagt ons wat dit jaar zal brengen, Blossom. Mogen wij u dan zeggen … dat dit jaar precies datgene zal brengen, waar u het om vraagt! Uiteraard voor iedereen verschillend … maar, het onderliggende verlangen naar Vrede en Liefde en Voorspoed, naar Gelijkheid en Vreugde en Lachen en Plezier, naar Gemak en Geluk … moeten we nog verdergaan? … leeft bij Iedereen.

Het verlangen om UW PLANEET AF TE STEMMEN OP HAAR WARE LICHT POSITIE leeft in ieder van u … daarom … is DAT wat er vóór u ligt.

Uw VERMOGEN om te manifesteren is enorm toegenomen … tot het punt waarop het ‘nagenoeg’ onmiddellijk gebeurt … afhankelijk van het besef dat u ervan heeft. Gebruik dit vermogen, om uw nieuwe Wereld tot stand te brengen.

Onthoud, lieve Zielen … dat het vanwege de Drievoudige Energie die nu binnenstroomt … ook mogelijk is om te manifesteren wat u NIET wilt … als u daar teveel van uw aandacht op richt!

Wat is UW INTENTIE, nu, op dit ogenblik?

Voel, adem en denk eraan … nu meteen. Sluit uw ogen … en als er een Goede Fee zou komen en u zou vragen naar uw wens … wat zou die dan zijn?

Uw wens zou iets zijn waar u Blij van wordt. Als het U Blij maakt … maakt het de wereld Blij. Als ieder van u zou/gaat manifesteren wat u Blij maakt … dan was het werk klaar.

BG: Ik wil hier geen domper op zetten … maar niet iedereen wenst zoiets. Wie van een lager Lichtgehalte is, wil niet iedereen Blij zien. Verre van, zelfs. Iemand vroeg of zij hier ook een rol in spelen, net als wij?

FVL: Uiteraard. Alles/Iedereen op uw Planeet is ‘betrokken bij Het Spel’. De rollen worden uitgekozen door het Zelf. Niemand wordt in een rol ‘gedwongen’. Wij hebben al heel vaak gezegd … ingevolge ‘Alles is niet wat het lijkt’: Wat U DENKT dat het éne is … is waarschijnlijk het andere!

Het Spel Reglement volgt bevelen! De overgang naar het volgende deel is beslist en zeker op komst.

BG: Soms wordt het me allemaal teveel en ik heb geleerd dat het altijd het beste is om terug te gaan naar het eenvoudige en bijzonder Voldoening gevende Besef van LIEFHEBBEN. De rest komt dan vanzelf in orde.

FVL: Lieve Blossom … heb je er enig idee van, hoe diepgaand die uitspraak is?

GA TERUG NAAR HET EENVOUDIGE EN BIJZONDER VOLDOENING GEVENDE BESEF VAN LIEFHEBBEN. DE REST KOMT DAN VANZELF IN ORDE.

Nog een keer …

GA TERUG NAAR HET EENVOUDIGE EN BIJZONDER VOLDOENING GEVENDE BESEF VAN LIEFHEBBEN. DE REST KOMT DAN VANZELF IN ORDE.

En nog een keer …

GA TERUG NAAR HET EENVOUDIGE EN BIJZONDER VOLDOENING GEVENDE BESEF VAN LIEFHEBBEN. DE REST KOMT DAN VANZELF IN ORDE.

ALS … ALS … ALS … de mensen zich hieraan zouden houden, bij elke ademteug … dan zou u zien … u zou GETUIGE ZIJN … NU … van de transformatie van Energie op/in uw Planeet.

En DAT, lieve Zielen … is wat wij voorzien wat er u te wachten staat, in uw komende 12 maanden.

Over en sluiten!

BG: Ha-ha! Ik hou van uw stijl … en ik weet precies wat u bedoelt. Als we echt begrijpen wat u zegt … wat u ECHT bedoelt … dan valt er verder niets te zeggen. Ik snap het … ik snap het Echt, mijn vrienden. Ik weet dat u hier bent om ons te bieden wat u kunt, om ons te helpen onszelf TE WORDEN. Hoezeer heel veel mensen ook andere verklaringen willen horen over vanalles, van jullie en andere boodschappers … diep in mijn hart … WEET IK dat u het juiste doet door HET PLAN te volgen. IK HOU VAN JULLIE … net als iedereen van jullie houdt, die jullie woorden lezen en er dankbaar voor zijn!

In Dankbaarheid, in Liefdevolle Dienstbaarheid voor dit eerste gesprek van 2019 … I AM.

 

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can. klik HIER

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’  waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op onze website onder de titel ‘BG: Wij veranderen het Spel, zodat de Lichtshow kan plaatsvinden’, geplaatst op 9 november 2018. – V**

The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Met ingang van 2018 worden deze vertalingen ook gepubliceerd op Galactic Channelings