door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

2 november 2019

BG: Wat is het toch fijn om verbinding met jullie te kunnen maken, niet enkel vandaag maar in het algemeen. U heeft zoveel advies gegeven over hoe wij ‘het kunnen redden’ in deze turbulente tijden, en voor die dienstbaarheid zijn wij u zo dankbaar.

FVL: Welkom aan ALLEN en IEDEREEN. Wij danken u voor het eerbetoon, lieve Blossom, maar toch staan wij heel sterk op de achtergrond bij deze opdracht. Want u … U, PRACHTIGE WEZENS VAN LICHT op de Aarde, bent juist de WEZENS VAN GROTE DIENSTBAARHEID.

Voordat u ‘aankwam’ wist u hoe het hier zou zijn. U wist ook, dat uw herinnering aan al die KENNIS zou worden gewist bij aankomst.

Maar diep in de kern van uw WEZEN, BENT U ZICH BEWUST VAN DIE KENNIS … en dat is de reden waarom u de roep van uw hart volgt en standvastig en volhardend blijft. Want hoewel de ‘tijd’ voor u allen nog steeds ‘treuzelt’, wéét u ook dat hetgeen er te gebeuren staat zulk een GROTE VERANDERING zal brengen … in de zin van LICHT en LIEFDE DIE NEERSTRALEN OP EN IN UW PLANEET … EN IN DE DIEPSTE KERN VAN UW HELE BESTAAN.

De kracht die zich voor u zal aandienen, op manieren die nu nog niet te bevatten zijn, zal u nieuw ontdekte standpunten bieden met betrekking tot de reden waarom u hier bent.

Datgene wat voorheen normaal leek, zal dat niet meer zijn. Want er nadert een ‘nieuw normaal’ en dat zal ‘ALLES’ tot de nok toe vullen met een NIEUW BEGIN.

BG: Bedoelt u hiermee HET GEBEUREN?

FVL: Wij bedoelen de aanloop daar naartoe. Alles zal uiteenvallen, systemen zullen beven en er zal veel verdriet en onrust ontstaan.

BG: En u ook een Fijne Kerst!

FVL: Het is een feit, Blossom … dat u leeft in een wereld van kansen. U leeft in een wereld van Moed. U zoekt datgene uit wat TOT HET LICHT behoort, en dat volgt u.

Zodra u OPRECHT en VOLLEDIG DE KRACHT BINNENIN U KENT … zullen dergelijke verstoringen – die inderdaad enorm zullen zijn – niet echt UW evenwicht ‘verstoren’, tenzij u dat toestaat.

Terwijl iedere lelijke daad van een diep negatieve Trilling naar boven komt, is HET VOLLEDIG AAN U, om te kiezen hoe u deze aanvaardt en wat uw intentie is om het ‘op te ruimen’.

Hetgeen u zal worden ‘getoond’ is van een Trilling … omdat ALLES WAT IS … IS.
HET IS UW LEVENSLOT OM MET DIE TRILLING TE WERKEN … ALS EEN GEHEEL … ALS ÉÉN. IEDER VAN U … DOET WAARVOOR HIJ/ZIJ HIERHEEN KWAM … DE TRILLING VERANDEREN.
VERHEF DE PLANEET.
DAT IS UW OPDRACHT.

Wanneer de wreedheden en alles wat behoort tot de laagste Energie aan u worden getoond … laat dan zelfs geen seconde uw mond openvallen van verbazing en ongeloof. Erken gewoon elke keer opnieuw: ‘O ja. Daar heb je het. Dit is ons ‘pakket’.’

BG: Pakket?

FVL: Pakket. Ja, Blossom. U pakt het uit … kijkt wat erin zit en vindt de Vreugde bij het GEBRUIK VAN UW VERMOGEN OM UW TAAK UIT TE VOEREN.
HET IS EEN GESCHENK … DEZE LIEFDE, DIE U BENT.

BG: Bedoelt u dat, door er Liefde naartoe te sturen, wij de opdracht voltooien?

FVL: Dat bedoelen wij en toch, hoewel uw hart ‘LICHT’ moet blijven – want Lichthartig zijn … vanbinnen/omtrent … ‘dit alles’, brengt een enorme Verandering in het Spel – vragen wij om uw WEZEN naar DE KENNIS TE LEIDEN … VAN/TOT … EEN VEEL GROTER INZICHT.

Het is nu tijd om de zaken zelf ter hand te nemen. Maar om dat te doen … moet u zich nog dieper in uw WEZEN begeven.

Het is allemaal goed en wel om te zeggen, met respect …
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM. Maar tenzij u bereid bent om het te VOELEN … wordt de magie ervan niet in werking gezet.

Wij WETEN dat u dit begrijpt, maar u bent nog lang niet in de buurt van het niveau dat wij u willen duidelijk maken, over WIE U WERKELIJK BENT.

MILJOENEN KEREN of méér, hebben wij u gezegd: WÉÉT WIE U BENT.
U BENT LIEFDE … U BENT LICHT … op ontelbare verschillende manieren … en deze kennis BEGINT door te dringen. Maar wij willen zo graag dat u BINNENIN UZELF … het niveau zou vinden waarop U HET ÉCHT SNAPT.

JA, u bent allen van heel ver gekomen.

JA, u heeft vorderingen gemaakt die u zelf niet had verwacht.

JA! JA! JA op zo ontzettend veel aspecten van vooruitgang op uw reis.
Maar TOCH WETEN WIJ … dat u nog steeds ‘de code niet heeft gebroken’.

BG: En … daar gaan we! Vertel ons alstublieft, lieve heren en dames … hoe doet men dat?

FVL: Door de diepste intentie te hebben – wanneer u uw ogen sluit en glimlacht en diep ademhaalt – om u te verbinden met het HOOGSTE DEEL VAN WIE U BENT.

BG: Eigenlijk, als ik even mag tussenkomen. Er zijn velen van ons die hier al lange tijd mee werken … en die nog geen ei hebben gebroken, laat staan DE CODE! Komt dit door de dichtheid van de Aarde?

FVL: Neen. Want hoewel de Aardse dichtheid/Energieën een beperking of zelfs uitstel van bepaalde mogelijkheden kan vormen … kan het ‘u’ niet wegnemen van ‘u’. In Wezen.

BG: Hoe komt het dan dat, zelfs met zoveel intentie om ONS LICHT IN DE VOLHEID VAN ZICHZELF TE KENNEN, wij niet het niveau kunnen bereiken waarover u spreekt?

FVL: Wij hebben nog nooit gezegd dat u het niet kunt. Misschien, lieve Zielen, komt het doordat de kansen om ‘het uit te proberen’ op het vereiste niveau, zich ‘nog niet hebben aangediend’.

BG: Is dat een ‘misschien’ of een ‘zekerheid’?

FVL: Wij brengen u een beetje in verwarring, dat is niet onze bedoeling. Het is bekend dat Zielen op Aarde zich bevinden op verschillende niveaus van bewustwording en inzicht; Trilling; Energie; Kennis; Ontplooiing; herkenning en ja, zelfs toewijding.

Daardoor zijn er sommigen die ‘de code nog niet hebben gebroken’ maar die er beslist dichterbij zijn dan anderen. Ter vergelijking willen wij als voorbeeld geven dat sommigen nog bezig zijn met optel- en aftreksommen, terwijl anderen al bezig zijn met ingewikkelde wiskundige berekeningen.

BG: Zullen wij dan in staat zijn om de code te breken? Of blijft het bij slechts enkelen?

FVL: IEDEREEN, elk van u, zal dat mettertijd doen. Want, hoewel wij er op deze manier over spreken … gaat het eigenlijk, om het anders te verwoorden, over het bereiken van een niveau van uw eigen bewustzijn, waardoor u het kunt ‘Snappen’, U GAAT SNAPPEN, WIE U BENT.

BG: Zegt u dan … dat wij daarvoor de kans zullen krijgen, wanneer we volop bezig zijn met het omgaan met onze wereld, die op zijn kop staat?

FVL: JA. En daarom vragen wij u, om u dáárop te concentreren.
Ga oefenen met uw eigen Hoger Licht.

BG: Het punt is, dat ‘geloven wie wij zijn’ en daar ‘het bewijs van zien’, niet hetzelfde is.
Ik denk zo, dat velen bij zichzelf kleine ‘oefeningen’ hebben gedaan om die theorie te testen.

FVL: Zoals? …

BG: Ik wist dat u dat ging vragen! Eh … iets eenvoudig dat mij nu invalt, is het ‘bewegen van voorwerpen’. IK WÉÉT dat het mogelijk is … absoluut diep in mijn WEZEN WÉÉT IK DAT. Maar het is mij nog nooit gelukt.
Ik herinner me, dat wij het eens met een groep hebben geprobeerd … ons volledig geconcentreerd op dit éne voorwerp, tot we ongeveer blauw zagen … maar niks! Helemaal niks!
Wat mis ik dan? Niet het geloof, niet het Vertrouwen, niet het WETEN … want ik weet dat anderen het kunnen.

FVL: U mist niets.

BG: En dan?

FVL: Uw WETEN WÉÉT dat het mogelijk is. Uw WETEN WÉÉT dat één ziel letterlijk een berg kan verzetten.

BG: Die ziel wil ik wel ontmoeten!

FVL: U ZOU die ziel kunnen ontmoeten. U ZOU die ziel kunnen zijn. Ieder van u ZOU die ziel kunnen zijn.

BG: Volgens mij zijn we afgeweken van het verbreken van de code.

FVL: Niet echt, Blossom.
Nogmaals herinneren wij u aan het
‘IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM.’

Blijf volhouden met het volhouden om dit te VOELEN … telkens weer opnieuw.
HOU VOL! HOU VOL! HOU VOL! WIJ kunnen niet genoeg benadrukken WELK EEN KRACHT DAARIN BESLOTEN LIGT. Hoe méér u doorzet en op deze ‘CODE’ verder bouwt … des te dichter komt u bij het verbreken ervan.

BG: Dus ‘IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM.’ is een code?

FVL: Zoals we vorige week hebben uitgelegd, Blossom … alles is gecodeerd.
Maar precies deze code is bijzonder waardevol … méér zelfs dan wij in woorden kunnen uitdrukken.

Hij brengt u thuis … en als u daar bent … herenigt u zich met uw familie … die daar óók aanwezig is omdat ZIJ DIE CODE ZIJN hem herhalen en hem VOELEN.

En tijdens die hereniging … SNAPT U HET! U KENT UW KRACHT ALS ÉÉN, EN ER IS IN UW WEZEN GEEN TWIJFEL MEER TEN AANZIEN VAN HET RESULTAAT VAN UW OPDRACHT. BRENG UZELF DAAR NÚ HEEN EN VOEL DIE WAARHEID … ADEM DIE WAARHEID IN.

KUNT U DIE KRACHT VOELEN?
ERVAAR HET … WÉÉT DAT DIE PUUR IS.
DIT IS WIE U BENT … ALS ÉÉN MACHT.
DE MACHT VAN HET LICHT, DAT U HIER DOORHEEN ZAL LEIDEN EN OVER DE BRUG ZAL BRENGEN.
AARZEL NOOIT, LIEVE ZIELEN.
WANT BINNENIN U LIGT DE WAARHEID.

U bent zover gekomen op uw reizen. U heeft zich veel herinnerd. Maar nu … in de dagen die gaan komen … zult u uzelf naar een nieuwer niveau tillen. Een Hoger niveau. Een Grootser niveau van uzelf … van uw begrip omtrent deze KENNIS OVER WIE U WERKELIJK BENT.

BG: Als u dat zo zegt … klinkt het eigenlijk best wel spannend.

FVL: Inderdaad. Omdat, wat er zich ook gaat ontvouwen … U WÉÉT … dat dit gebeurt voor HET HOOGSTE GOED VAN ALLEN.

EN ZO IS HET.

BG: En zo is het inderdaad. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.
klik HIER

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’  waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op onze website onder de titel ‘BG: Wij veranderen het Spel, zodat de Lichtshow kan plaatsvinden’, geplaatst op 9 november 2018. – V**

The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen