door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

14 mei 2018

BG: Hallo, hallo! Ik verheug me op het gesprek van vandaag.

Het zal het laatste zijn voor bijna een maand, aangezien ik vertrek naar Blighty om daar mijn Licht te laten stralen! (Blossom gaat naar Engeland voor het huwelijk van haar jongste broer, schreef ze in haar vorige nieuwsbrief. -V)

Veel mensen willen heel graag méér weten over visualisatie om ‘dingen tot stand te brengen’ en HET GEBEUREN dichterbij te brengen.

Eén ziel heeft tientallen jaren lang in meditatiecirkels gezeten en heeft zelfs visualisatie-lessen genomen, maar hij is nog steeds niet in staat om iets te zien/te visualiseren, behalve een zwart/blanco scherm. Hij vroeg zich af wat uw advies zou zijn?

Iemand anders schreef (misschien in antwoord op de vraag van de vorige mijnheer): ‘Eén heel bijzonder ingrediënt bij deze oefeningen is ‘verlangen’ … een sterke intentie, gekoppeld aan de zuivere emotie van verlangen. Verlangen dat gericht is op de zuiverheid van het hart, om te voelen en zich volledig open te stellen voor die behoefte (bij gebrek aan een beter woord). Als iemand er maar sterk genoeg naar verlangt, dan worden de emotie en het verlangen de motor en de kracht (of stuwende kracht) achter de visualisatie-techniek, om die volledig te activeren.
Wilt u daar iets over zeggen?

FVL: Welkom Blossom en Iedereen. Wij richten onze oprechte gedachten op het helpen in deze kwestie. Inderdaad, de mijnheer die de suggestie inbracht van ‘het verlangen’ slaat de spijker op de kop, zoals u dat zegt. Wij willen daaraan nog toevoegen dat het ‘GEVOEL’ van het verlangen, voor de totstandkoming zal zorgen.

BG: Maar als iemand … totaal niet kan … zien/verbeelden/visualiseren … wat kan die persoon dan doen?

FVL: Met het grootste respect voor die ziel, willen wij dan dit vragen. Als u zou kijken naar een taart met veel kaarsjes erop … staar er enige tijd naar … sluit dan uw ogen en ‘kijk nog eens naar de taart’ … dan zou u de taart ‘zien’.

Kijk naar een stoel. Staar ernaar … zie hem … sluit uw ogen en … u ziet hem weer. Iedereen kan dit doen. Dit IS visualiseren. U visualiseert iets waarvan u de vorm KENT. U kent de vorm van alles wat zich in uw bewustzijn bevindt. Oefen om uw ogen te sluiten en aan dingen te denken … Zo gemakkelijk. U hoeft niet noodzakelijk het beeld ’te zien’. U kunt het beeld ‘denken’. Maar als u ‘denkt’ aan het beeld … dan visualiseert u het … gewoon door het feit dat u eraan denkt.

Denk aan een voorwerp en probeer dan het NIET te ‘zien’ … dat is onmogelijk.

BG: Oké. Dat is een goede raad en gekoppeld aan het verlangen en het GEVOEL … gaat het tot dusver wel goed. Maar, dit is op ‘praktisch’ niveau. Het gaat pas fout/wordt pas moeilijk, als we ‘de ziel in die visualisatie moeten brengen’. Dat is het moeilijke deel … want de gedachten om dat te doen, komen voort uit het hoofd.

FVL: Laat ons er dan nog iets aan toevoegen … de Intentie.

De Intentie van het verlangen … door het voelen … om te zeggen … ‘Ga naar binnen in de hart-ruimte’. Wij bedoelen dat de Intentie VAN WAT DAN OOK, zou moeten komen vanuit het WETEN dat elke handeling wordt uitgevoerd voor het Hoogste Goed van allen. En daar willen we dan nog aan toevoegen … DE ADEMHALING.

Stel dus … dat wij u vragen om ‘Naar binnen te gaan’ …

Haal enige tijd diep adem … het is beter om dit gedurende vijf minuten te doen, dan slechts drie keer. Luister naar het geluid van uw ademhaling en ‘denk nergens anders aan’. Sterker nog … ‘STEL U VOOR’ hoe de lucht (bijvoorbeeld als sprankelende stof) wordt ingeademd … in/doorheen … uw lichaam gaat en STEL U DAN VOOR dat al het oude sprankelende stof van binnenin u, wordt uitgeblazen wanneer u uitademt. Concentreer u hierop gedurende véél langere tijd dan u denkt dat u zou moeten.

Bepaal de Intentie en het Verlangen.

BG: Mag ik even tussenkomen? Wat is het verschil tussen een Intentie en een verlangen?

FVL: Het GEVOEL. De ‘Intentie’ is op dit moment ‘het naar binnen gaan’. Het ‘Verlangen’ is op dit moment om het absolute WETEN te VOELEN van de ‘BEHOEFTE’ daaraan. En in DEZE behoefte … toestaan dat het GEVOEL ontstaat.

BG: Het gevoel ‘waarvan’?

FVL: HET GEVOEL VAN LIEFDE. HET GEVOEL VAN … IN LIEFDE/OMRINGD DOOR LIEFDE TE ZIJN. Want als wij zeggen ‘Ga naar binnen’ … dan bedoelen wij ‘GA BINNEN IN DE LIEFDE’ … IN DE ENERGIE ERVAN.

Dus,

uw intentie is … om naar binnen te gaan.

Uw verlangen is … om te VOELEN hoe het is om DAAR TE ZIJN … BINNENIN.

BINNENIN WAAR? BINNENIN DE ENERGIE VAN DE LIEFDE.

Intussen blijft u nog steeds luisteren naar het geluid van uw ademhaling, totdat het ‘vanzelf gaat’, binnenin die diepere Trilling van zichzelf.

En dan … nu komt het mooiste … haalt u de behoefte weg om … wat dan ook … te zien/verbeelden/visualiseren …

WEES gewoon daar.

BG: Dat is niet zo gemakkelijk, omdat het brein nog steeds ‘nadenkt’ over wat er zou moeten gebeuren?

FVL: Het brein hoort helemaal niet met u mee te komen!

BG: Hoe laat je dat dan achter?

FVL: Ademhalen en luisteren naar uw ademhaling. DAT brengt U daar, en laat het brein achter.

BG: Ik heb het voorrecht gehad om al heel vaak op die plek te zijn … IK HOU DAARVAN. Dit ‘Naar binnen gaan’ is dus eigenlijk … nergens … ZIJN … gewoon in een lege ruimte, klopt dat?

FVL: Inderdaad.

BG: Maar mijn ‘brein’ is zich ervan bewust, dat ik in een lege ruimte ben.

FVL: Maar u heeft de ‘ruimte’ bereikt waar het u niet kan lastigvallen … waar U uzelf toestaat om eenvoudigweg te Zijn.

BG: Ik zie het. Of, hopelijk niet!

FVL: Deze ‘ruimte’ van niets-heid … dit ‘naar binnen keren, binnenin gaan’, dat is waar alles plaatsvindt; De stilte van het brein is waar alles wat u verlangt voor Uzelf en het Al … uw Planeet … Alles … wordt geschapen.

BG: Maar ik dacht dat wij ons moesten visualiseren wat wij wilden?

FVL: Dat heeft uw VERLANGEN al gedaan. Uw GEVOEL heeft dat al gedaan.

U kunt niet naar iets verlangen, zonder de gedachte aan wat u verlangt. U ‘denkt’ het verlangen … omdat uw gevoelens doorgeven aan uw gedachte … dat u dit graag wilt. De fundering van dat verlangen is daarmee gelegd. Het WETEN van dat verlangen is aangebracht. Om dan ‘naar binnen te gaan’ … met de Intentie om dat verlangen tot stand te brengen … laat het ‘zijn ding doen’ op zijn eigen, creatief niveau. Door het ‘niet voor de voeten te lopen’ met gedachten en uw brein … zorgt ervoor dat het geschapen WORDT.

BG: Dit is allemaal bijzonder interessant. Ik ben een trouwe volger van manifesteren en ‘de Wet van Aantrekking’. Een energie die ‘Abraham’ wordt genoemd, zegt dat het volstaat om gedurende 17 seconden vast te houden aan ‘de visualisatie’ + ‘het gevoel’ van hetgeen u verlangt, en dan BINGO … het proces wordt in gang gezet. Dus nu ben ik een beetje in de war.

FVL: Laat het ons ontwarren. Aan het verlangen … aan de Intentie daartoe … wordt gedurende die periode gedacht. Wij hebben geen probleem met die 17 seconden. En het is van het grootste belang dat u de werkelijkheid van deze Intentie VOELT. Vervolgens gaat u ‘naar binnen’, zoals wij u verteld hebben … terwijl u dat verlangen voor ogen houdt, maar het tegelijk ook loslaat.

BG: Dit ontwart mij niet!! Maar, ik denk dat ik wel begrijp wat u bedoelt.

FVL: Laat dan de Wet van Aantrekking het tot stand brengen in die ‘ruimte die nergens is’. Waar … zoals we al zegden … het kan worden geschapen – vanuit de gedachte, het gevoel en het verlangen – tot de vorm die u eraan gaf voordat u binnenging in de ‘nergens-ruimte’ waar alles wordt geschapen.

BG: Oké. Dat snap ik. Maar zij die gewoonweg niet kunnen visualiseren, hoe kunnen zij dan manifesteren? Hoe kunnen zij gedurende 17 seconden een beeld voor ogen houden, als ze niet kunnen visualiseren? Ik bedoel maar: die mijnheer heeft visualisatie-lessen gevolgd … u kunt niet zeggen dat hij het niet heeft geprobeerd.

FVL: Wij richten ons tot alle mensen die ‘denken’ (met het grootste respect) dat zij dit probleem hebben. Maar laat ons een ander voorbeeld geven, als het mag?

Stel nu, dat deze mijnheer op vakantie wil gaan. Hij kijkt in een reisfolder. Hij sluit zijn ogen. Hij ‘ziet’ wat hij gemanifesteerd wil zien. Hij houdt dat BEELD in zijn gedachten en ‘stelt zich dan voor’ dat hij daar is. De zon, de zee, enz … en hij blijft dat beeld voor ogen houden … nu laat hij het gevoel toe. Iedereen heeft de warmte van de zon gevoeld. U herinnert zich dat gevoel … u stelt zich de zon voor … en dan VOELT u de warmte ervan. U kunt op de Noordpool zijn en toch deze warmte voelen in uw Wezen, door uzelf … erin/er naartoe te praten.

BG: Ik denk nu aan de channeling van vorige week, waarin u ons vertelde om te ‘Visualiseren Visualiseren Visualiseren’. Zegt u nu niet het tegenovergestelde?

FVL: Neen. Wij zeggen om het zo te doen en voegen er dan de noodzaak aan toe om nog een stap verder te gaan, door ‘naar binnen te gaan’ … binnen in die visualisatie … en het dan los te laten … voordat u daar aankomt, zoals we al eerder hebben gezegd.

BG: Op een zeker niveau klinkt het me allemaal logisch … denk ik. Ik kan me niet eens meer herinneren waar we begonnen zijn!

FVL: Lieve Zielen, wij willen hier nog HET GEBEUREN aanhalen. Want in de voorbije jaren heeft u, Blossom, steeds het gevoel gehad dat wij het onderwerp ter sprake brachten … enkel om het weer te laten bekoelen. In dit geval willen wij zeggen, dat deze voorstellen die wij aanreiken, u steeds dichter bij het plaatsvinden daarvan ZULLEN brengen.

BG: In plaats van dat het steeds dichter naar ons toe komt?

FVL: Dat is Eén en hetzelfde.

De Intentie/het verlangen/de Visualisatie/het Weten … omtrent dit tot stand komen … blijvend laten stromen … doorheen uw Wezen, dat is wat wij van u willen vragen. Houd de gedachte vast … houd op een heilige plek in uw hart het GEVOEL VAN HOE HET PLAATSVINDT, vast. Houd het daar innig vast … op een dieper niveau WETEND dat, terwijl uw leven zich lijkt af te spelen aan het oppervlak … er zulk een groot deel van uw leven bezig is met zich voor te bereiden op het plaatsvinden van Dit GEBEUREN … op een dieper niveau. Het bereidt zich voor en houdt zich klaar.

BG: Ik gooi het maar gewoon ertussen … Hoe kunnen wij dit visualiseren … dat beeld vasthouden … als we niet weten wat HET GEBEUREN precies is? Wat zou in dit geval nuttig zijn om te visualiseren?

FVL: Wat visualiseert u, wanneer u het in uw gedachten houdt, Blossom?

BG: Laat me eens kijken … Zodra ik denk aan de woorden HET GEBEUREN … haal ik automatisch al diep adem. Dan … zie ik voor mijn geestesoog een roze hemel en ‘iets’, al weet ik niet wat … dat ‘binnenkomt’. Ik kan dan alleen nog … binnengaan in dit gevoel/beeld … waarin ik ofwel op mijn knieën val, of plat lig op de grond – in totale verbazing. Tot zover geraak ik dus.

FVL: Dat is tot hoever u moet geraken.

BG: Moet ik me dan niet voorstellen hoe het daarna zal zijn? Maar, dat lukt me niet. Dat blijft leeg.

FVL: Een leeg doek, dat wacht op de artiest.

Lieve Blossom … wij voelen dat het tijd wordt om de Energie van onze gespreksverbinding voor vandaag terug te trekken. Wij zijn ons uiteraard bewust van uw ophanden zijnde reis. Wij kijken nu al gretig uit naar uw terugkeer, waarna we opnieuw deze gesprekken zullen hervatten … welke, tot onze grote vreugde, door zoveel mensen op prijs worden gesteld.

BG: Dat is inderdaad zo. Ik had nooit gedacht dat een gesprek dat plaatsvindt in mijn hoofd, zo wijd verspreid zou geraken. Maar, dit helpt me om te aanvaarden en te weten dat het zo is, omdat u van WAARHEID bent … en het is mij de grootste eer om ermee verder te gaan.

In Liefhebbende dankbaarheid.

FVL: Ook wij beschouwen het feit dat zo velen genieten van deze gesprekken, als een grote eer. Het plan krijgt vorm, in naam van de dienstbaarheid.

Geniet van uw reis.

BG: Dat is mijn intentie en mijn verlangen!

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can. klik HIER
The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Met ingang van 2018 worden deze vertalingen ook gepubliceerd op Galactic Channelings