door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

15 december 2019

BG: Wel, hallo! Dit is waarschijnlijk ons laatste bericht voor dit jaar. (Ik heb het plan om volgende week een White Cloud video te maken). Dus wil ik eerst, namens mijzelf en allen wiens spirit u heeft verheven, deze gelegenheid benutten om U TE DANKEN voor al uw Liefde en steun en wijsheid en vriendschap. Wij allen zijn al zo ver gekomen, en hoewel we soms het idee hebben dat er niets is veranderd en dat we het liefst ontslag zouden nemen … op één of andere manier houden we toch vol en uw bemoediging helpt ons daarbij. DANK U, VANUIT HET ALLERDIEPSTE VAN ONS HART.

FVL: Lieve Blossom en ALLEN die ons zijn gaan zien als Vrienden, zoals wij u beschouwen. Wij zijn ontroerd door uw openingswoorden en nemen ze met Vreugde in ons Wezen op.

Maar IN FEITE bent u het, Eenieder van u, die de lof verdient. Want wij konden ons niet méér vereerd Voelen om onze Kennis met u te delen, om u bij te staan en u te herinneren aan alles wat u al weet!

BG: Ik kan letterlijk voelen hoe mijn hart overloopt van Liefde en ik word overspoeld door emoties.

FVL: Wij vragen ons af, of onze woorden hun weg zullen vinden naar het diepste van uw Wezen, vandaag? Want het is onze intentie dat u deze LIEFDE zou VOELEN, die wij over u uitstorten. Als u toch maar eens deze hele schertsvertoning (met respect) kon zien vanuit ons Hoger standpunt. Als u TOCH EENS IN WAARHEID KON BESEFFEN, welk een Enorme Verandering ieder van u teweeg heeft gebracht, niet enkel in uw eigen Wezen, maar daardoor heeft u ook IN GROTE MATE DE VOLLEDIGE TRILLING VAN DE PLANEET VERANDERD, zodat Zij nu ‘bijna’ klaar is om over te gaan naar haar Hogere plek.

U, LIEVE ZIELEN, die ervoor gekozen hebben om in deze tijd op de Aarde te verblijven, heeft zich een weg ‘gevochten’ doorheen de meest zware omstandigheden, en NOG STEEDS bent u in staat om UW LICHT TE LATEN STRALEN, MÉÉR HELDER DAN OOIT VOORHEEN. Vanwege het feit dat u méér en méér van uzelf heeft ontdekt en u bent gaan beseffen wat u precies bent … LICHT.

Ja, u bent vermomd in uw Aardse omhulsel. Maar, dit was zoals u het gekozen heeft, en het Weten dat uw Licht samen met/vanuit dit Hemelse Voertuig kon werken zorgde ervoor, dat u nog méér opgewonden was over de opdracht waar u aan zou beginnen … vóórdat u hierheen kwam.

LIEVE ZIELEN VAN LICHT/LIEFDE.
VOEL ONS.
KEN ONS.

Wanneer u diep in- en uitademt en de mantra ‘IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM.’ uitspreekt, verbind u dan met ons. Voel het samenkomen van alle zielen die op deze Aarde zijn met precies hetzelfde doel als u … om haar hogerop te brengen … om haar te verheffen tot Gelukzaligheid.

Herinner u, zoals wij al eerder hebben gezegd … alsof u een enorme vergadering bijwoonde ‘Daarboven’ en daar uw opdracht getoond kreeg.
Het Goddelijk Plan werd u uitgelegd, met AL zijn hoogte- en dieptepunten en met alles wat erbij kwam kijken … met al zijn Gloriemomenten en teleurstellingen … met al zijn sterktes en zijn zwakheden, want dit alles behoort TOT HET GODDELIJKE.

U voelde toen zo sterk, net zoals u nu weer begint te voelen … de behoefte … het verlangen om op de Aarde te zijn, om een VOORTREKKER VAN DE WAARHEID te zijn … om een STRIJDER VOOR HET LICHT te zijn … om een WEG TE BANEN … en nu uw kracht terugkeert met deze Hogere Energieën die nu aan een fantastisch tempo binnenkomen, nu WÉÉT U, DAT U HET WEET!

BG: Ook al weten we niet, wat het is dat we weten?

FVL: Er was een tijd, dat we dat beaamd zouden hebben. Maar, Blossom, bent u niet veranderd? Bent u allen inmiddels niet van gedachten veranderd hieromtrent? Omdat U HET NU WÉÉT … U WÉÉT HET.

Denk daar eens over na. Als wij u nu vragen, wat dit Weten is waarvan u denkt dat u het niet weet. Wat zou u dan antwoorden?

BG: Dat ik … ja, dat ik het eigenlijk wèl weet. Ik wist het altijd al, maar ik wist dat ik wist dat ik het wist! Haha! Dit WETEN … MIJN WETEN … Maar het is zo moeilijk in woorden te vatten.

FVL: ‘Welkom in onze wereld’, zoals ze zeggen. Wij vragen u om het nog wat méér te proberen.

BG: Oké. Dit WETEN gaat niet over wijsheid of strategieën, of het bestuderen van de oudheid. Het gaat ‘nergens’ over. Dit WETEN is niets anders (maar tegelijk is het Alles) … dan het GEVOEL DIEP VANBINNEN, VAN HET BESEF DAT WIJ LIEFDE-LICHT ZIJN en met die aanvaarding … is er niets meer wat wij nog moeten WETEN … want het LIEFDE-LICHT WÉÉT ALLES … omdat het Alles IS.

FVL: Wij hadden het niet beter kunnen omschrijven. En de manier waarop u antwoordt, is het bewijs … het geeft aan … dat Ieder van u DIT WÉÉT.

Het is niet zo, dat u ONS NODIG HEEFT … op/in geen enkele wijze, manier of vorm. Wij zijn enkel hier, om uw herinnering aan wie u bent te helpen ontwaken.

Vele mensen schrijven u, Blossom, om ons vragen te stellen. Maar feitelijk is dat niet nodig. Want ALLE KENNIS ligt in u besloten, wanneer u HET BESEF HEEFT VAN DE LIEFDE, DIE U BENT. Wanneer u dit BESEFT in zijn volheid, zullen er geen vragen meer zijn. Omdat geen enkel antwoord nog nodig zal zijn … omdat ALLES gewoon IS.

Met respect, lieve Zielen, uw dorst naar Kennis kan u soms behoorlijk doen afzwenken van de te volgen weg! U wil van alles weten, in de hoop dat het uw nieuwsgierigheid zal stillen, maar dat gebeurt niet. Omdat u altijd op zoek zult zijn naar méér antwoorden om die dorst te lessen.
Wij zeggen u echter … WEES IN VREDE … LAAT ALLES DAT IS … GEWOON ZIJN.
Een boom, een dier of een insect … rennen zij alle kanten uit, op zoek naar antwoorden? Zeker niet. Zij WETEN van zichzelf wie/wat zij ZIJN. 
Zij aanvaarden dat en leven hun leven, en gedijen in dat weten.

BG: Maar, met alle respect voor wat u zegt, mensen zitten heel anders in elkaar. Als wij die dorst naar Kennis niet hadden, dan zouden we nooit zover gekomen zijn als nu.

FVL: Dat begrijpen we. Maar, mogen wij dan misschien het woord ‘evenwicht’ aandragen? En ook de woorden ‘stilte in uw geest’. Wij zeggen niet dat Kennis u geen voordeel heeft gebracht. Wij zeggen eerder dat er bepaalde dingen zijn waarop u nooit het antwoord zult krijgen, zolang u op Aarde verblijft. Er zijn ook nog bepaalde dingen die gewoon een ‘ja’ of ‘nee’ als antwoord hebben.

BG: Waarom bent u dan soms niet in staat om ons deze ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden te geven?

FVL: Omdat, Blossom, dat niet aan ons is. Wij zijn ons bewust van véél dingen die gaande zijn in uw wereld, en wij zijn ons ook bewust van de schaamteloze pogingen om u af te leiden.

BG: Dus, waarom wilt u ons dan niet wijzen op dergelijke schaamteloze pogingen?

FVL: Omdat het, zoals wij al zegden … niet aan ons is. Wij hebben een doel met onze gesprekken met u. Dit doel is om de mensen te helpen bij het herinneren van ‘hun’ levensdoel en wat zij hier kwamen doen en ZIJN.
Wij begrijpen dat mensen op Aarde het nodig vinden om bepaalde dingen te WETEN welke gaande zijn … en dat is terecht. Maar wij vragen u om te begrijpen dat alles wat ZAL WORDEN ONTHULD, pas onthuld zal worden op het Goddelijk Tijdstip. Want als het zover is … zal er zovéél duidelijk worden, wanneer de puzzelstukjes op hun plaats vallen. Als ‘wat wij weten’ naar buiten zou worden gebracht ‘voor zijn tijd’, dan zou dat niet nuttig zijn voor u, voor ons en zelfs Het Geheel … en daarmee bedoelen we ALLEN.

Mogen wij daaraan toevoegen, dat wanneer u vertrouwt op uw eigenwaarde … wanneer u begrijpt dat u niets hoeft te weten, behalve het feit dat U HET LICHT BENT, U DE LIEFDE BENT, U HET I AM BENT … wanneer u DIT BESEF werkelijk VOELT, dan zal de behoefte om méér te ontdekken gaan afnemen. Omdat u VREDE ZULT VINDEN IN DAT BESEF, zoals wij al hebben gezegd.

Zoals u, Blossom, vinden wij ook soms moeilijk de juiste woorden. Want als het erop aankomt om het GEVOEL te beschrijven … dan zijn daar gewoon geen woorden voor.

Ga verder met WETEN … Ga verder met DIT LIEFDE-LICHT TE VOELEN.
Zoals u merkt, kunnen we dit niet genoeg benadrukken!

BG: Dat is oké. Echt waar! Ik ben er vrij zeker van dat velen van ons HET SNAPPEN. We snappen wat u ons al die jaren al heeft geprobeerd te vertellen. Het is zoveel méér begrijpelijk, nu wij ‘terugkeren naar de Genade’ en erkennen dat eigen-waarde een zeer eervol doel is!

FVL: Lieve Blossom. NU in deze kostbare, kwetsbare tijden en in al de dagen die u nog gaat zien … WEET DIT …

HET IS UW LIEFDE, DIE UW WERELD ZAL REDDEN.
HET IS UW LICHT, DAT ZO HELDER ZAL STRALEN OP ALLES WAT IN DUISTERNIS ‘LIJKT’ TE ZIJN.
HET BENT U … IEDER VAN U … DIE DIEP VANBINNEN DIT VERLANGEN VOELT OM VERANDERING TE BRENGEN … OM NUTTIG TE ZIJN … OM HET VERLANGEN VAN UW ZIEL TE VERVULLEN … DIE UW PLANEET KAN EN ZAL TERUGBRENGEN TOT HAAR VROEGERE GLORIE.

Gelijktijdig hiermee ‘verandert uw stand van zaken’. Te velen onder u hebben genoeg van de manier waarop alles verloopt. Overal op/rondom/in uw Planeet vinden er verschuivingen plaats. Grote verschuivingen die ertoe leiden dat ieder van u zijn/haar denkwijze verandert … zij veranderen hun houding, want wij vertellen u

ER IS EEN LICHT OP KOMST …
EEN LICHT, ZO HELDER, DAT HET UW OGEN ZAL VERBLINDEN EN UW WEZEN ZAL VULLEN MET EEN LIEFDE, ZOALS U NOOIT EERDER HEEFT MEEGEMAAKT.

BINNENIN DEZE VERLICHTE VONK … ZULT U UZELF ZIEN. U ZULT UZELF KENNEN EN U ZULT ZICH NOOIT MEER HETZELFDE VOELEN.
OMDAT U ZICHZELF OPGEHEVEN ZULT HEBBEN UIT DEZE FREQUENTIE WAARIN U NU VERBLIJFT.

DIT LICHT DAT GAAT KOMEN, ZAL DE TRILLINGSFREQUENTIE VERANDEREN VAN UW GEHELE PLANEET EN U ZULT ZICH DE GLORIE HERINNEREN VAN HET VOELEN VAN LIEFDE IN ZIJN MEEST PURE, HOOGSTE VORM.
DEZE VERANDERING ZAL ALLES VERANDEREN WAT U HEEFT GEKEND.

KIJK NAAR DE ‘KOMST VAN DIT LICHT’ ALS DE GROOTSTE SPELVERANDERING OOIT … EN DIT IS OP KOMST … VOOR IEDER VAN U!
Voelt u dit, Blossom? Beseft en Voelt u dit als Waarheid?

BG: Ja! Het zou morgen al kunnen zijn, of over 10 of 20 jaar … dat maakt niet uit. Want het moet op het Goddelijk Tijdstip zijn, toch? En in dit Weten … ga ik verder in Vrede en Liefde en ik wens u, Stralende Wezens van Licht een prachtig kerstfeest. Hetgeen eigenlijk gek is, als je erover nadenkt. Ik kan me niet voorstellen dat u kerstbomen heeft, met cadeautjes en bijvoorbeeld maretak!

FVL: Ons ‘Kerstfeest’ vieren wij op de wijze zoals de Liefde en warmte die nu uw Planeet Verlichten in deze tijd. Om dit te Voelen, zoals wij doen, in deze tijd van Goede Wil voor alle mannen, vrouwen en kinderen … voor alle vogels, planten en insecten … voor allen die in de zee wonen … voor al het Leven … niet enkel op uw Planeet, maar OVERAL … om deze LIEFDE voor elkaar te voelen, Blossom en u allen … is het Grootste Geschenk dat er bestaat.

BG: Dank u heel oprecht, mijn Vrienden … oeps … daar vloeit weer een traan. WIJ HOUDEN VAN U … In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.
klik HIER

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’  waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op onze website onder de titel ‘BG: Wij veranderen het Spel, zodat de Lichtshow kan plaatsvinden’, geplaatst op 9 november 2018. – V**

The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen