Blossom Goodchild en White Cloud

12 november 2020

U verbindt zich nog méér met de Energie van White Cloud, als u de video bekijkt op: www.youtube.com/watch?v=voyUugjddjs&feature=youtu.be
Transcript

Blossom: Hallo. Hallo en hoe voelt u zich nu, in deze waanzin? Gisteren – het was hier de 11e van de 11e – had ik het gevoel dat mijn hart naar buiten zou komen, ik dacht dat ik zou ontploffen … en ik weet nog, toen we jaren geleden te maken hadden met ‘Ascentie symptomen’ zoals White Cloud dat noemde, dat het kon voelen alsof je een hartaanval kreeg. Er waren ook echt mensen die naar de dokter gingen omdat ze dachten dat ze een hartaanval hadden … terwijl ze in feite de verhoging van Energie/de Trilling voelden.

Als u bent zoals ik en zich voelt zoals ik – en dat schijnt voor veel mensen het geval te zijn … dat is ook waarom ik dit deel, omdat de mensen dan niet het gevoel hebben dat ze ‘alleen staan’ … elke ochtend als ik wakker word, denk ik ‘is vandaag DE dag’? (lacht)
Maar waarvoor? Waarvoor dan?

Ik zal niet ingaan op alles omtrent ‘de Aankondiging’. Ik twijfel er absoluut niet aan dat die er gaat komen. Het kwam niet toen het volgens de Federatie zou komen, maar ik heb dat allemaal echt losgelaten.
Maar ik denk echt dat wij afstevenen op de allergrootste ‘Oproep tot Ontwaken’ … en die kan nu elk moment komen. Elk moment … maar dat hebben ze al vaker gezegd, en dat kan net zo goed pas over een jaar zijn!

Ik heb tegen Hen gezegd: als wij volgend jaar rond deze tijd nog steeds hierover praten, wie weet wat we dan zullen doen! (lacht)
Maar dat zei ik in februari, over wat er in november al was verteld … en hier zijn we dan, nog steeds …

Maar het is echt de meest rare tijd … zowel spiritueel en emotioneel als met onze gedachten, alles wat er gaande is en wat we wel of niet kunnen geloven en denken … het is echt waanzinnig … en dat is waarom ik heb besloten – wel, ik denk eigenlijk dat White Cloud me een duwtje heeft gegeven – om deze video op te nemen.

Ik heb het idee dat hij wil komen om ons allemaal wat rust te bieden … er is zoveel onrust in de wereld, er is zoveel gaande en niemand weet wat er dan eigenlijk precies gaande is.

Dus ik heb niet zoveel te melden, voor de verandering … behalve dan een paar dingen: heel hartelijk dank voor uw steun! Ik krijg zoveel Liefde en Steun, mensen die zeggen ‘Hou vol’ … het is zo hartverwarmend en geruststellend en bemoedigend.

De mensen die mij niet hun Liefde stuurden, maar juist het tegenovergestelde (lacht) … dat is ook goed. Die mensen zijn op een punt in hun eigen reis en ik ben niet hier om te oordelen over waar mensen zich nu bevinden. Zij voelen wat zij voelen, en daar hebben ze het volste recht toe. Dat is eigenlijk het enige wat ik wilde zeggen. Dus het zijn niet ‘een paar dingen’, het is alleen maar dit. (lacht)

Ha, misschien had ik een hogere opleiding moeten volgen om te leren hoe ik samenhangend moet spreken … maar in plaats daarvan ben ik naar de toneelschool gegaan. (lacht)
Soms denk ik daar wel eens aan, als ik me weer in deze positie bevind. Dan denk ik: geef mij maar gewoon een script en zet me op een toneelpodium, dan weet ik wat ik moet doen.
Maar nu zit ik hier en met de manier waarop mijn brein werkt … ik zeg het wel vaker, ik ben maar een eenvoudig meisje … ik ben niet intellectueel ‘welbespraakt’ (lacht), zoals u kunt horen (lacht). Soms raak ik daar echt door overweldigd, en dan vraag ik me af waar ik eigenlijk mee bezig ben.

Ik zei laatst nog tegen mijn echtgenoot: het is wel duidelijk dat ik, toen ik me aanmeldde voor deze opdracht en er ook voor werd aangenomen, meteen naar beneden ben gevlogen zonder eerst naar de winkel te gaan om alles te halen wat ik nodig zou hebben op deze reis (lacht). Iets in de stijl van ‘Ja hoor, dat doe ik wel!’ … en weg was ik …

Ik voel me soms echt onvoldoende toegerust voor wat ik doe, maar tegelijk is er binnenin mij een drang, een verlangen dat wéét dat ik hier ben om dit te doen. Zoals zovelen onder u weten … wel, u allemaal wéét het … dat wij hier zijn om dit te doen.

Soms vragen we ons af ‘wat worden wij verondersteld te doen?’ en ‘wat is er gaande?’, maar ons gevoel diep vanbinnen zegt ons, dat datgene wat we doen (lacht) écht plaatsvindt. Hoe lastig het ook is, het vindt echt plaats. Dat is waarvoor wij hier zijn, en wij ZULLEN WINNEN. HET LICHT HÉÉFT GEWONNEN, wij – de mensen – zullen hier doorheen komen, dat zullen we écht … dat doen we al! Het is zo! (lacht)

Blijf dus gewoon volhouden … ik zeg de laatste tijd wel vaker, als de Federatie van Licht weer eens zegt dat we onze hoed moeten vasthouden, dat ik er een baksteen op ga leggen (lacht) en misschien nog een baksteen daar bovenop, om hem op mijn hoofd te kunnen houden … want het is nog niet eens begonnen, zoals ons gezegd is … het is wel al op gang gekomen, maar alles zal nog veel méér ‘ondersteboven en op zijn kop gaan’ en wij zullen moeten samenkomen als Eén, in onze Kracht en in ons Licht, en wéten dat wij niet alleen staan. We moeten volhouden en blijven volhouden. Want dat is waarvoor we zijn gekomen, dus dat gaan we doen … en uiteindelijk (lacht) in 2006 (de audio klinkt als ‘2006’, maar misschien bedoelt ze ‘2060’? – V) dan zullen we zeggen ‘ja, ja het is ons gelukt! Het is ons gelukt!’ … Hoop ik … weet ik. Ik wéét het, ik wéét het gewoon!

Maar goed, ik zal ophouden met babbelen en de Oude Indiaan laten doorkomen en hem zijn Woorden van Wijsheid laten spreken, om te troosten en gerust te stellen, om te bemoedigen en kracht te geven aan diegenen onder ons die zich een beetje ‘wereld-moe’ voelen. Oké.

White Cloud: Ik ben hier, ik heb gewacht in de coulissen … en ik kijk er erg naar uit om met u te spreken, in deze tijd. Zoals Blossom al heeft aangehaald, er is zoveel onrust op uw Planeet, er is zulk een grote kloof in de gedachten van de mensen, over allerhande onderwerpen.

U moet daarom goed onthouden, mijn Vrienden, dat u niet kunt ontkomen aan de Energie van al die onrust. Het is er en het maakt deel uit van u, omdat alles ÉÉN is … U kunt niet voorkomen dat u geraakt wordt door de verstoringen die nu plaatsvinden in uw wereld, of u er nu voor kiest om de hele dag te mediteren en in uw Licht te blijven … er is nog steeds een bepaalde hoeveelheid aan Energie die gewoonweg overal rondhangt en aanwezig is.

Maar wéét, dat op diezelfde manier het Licht en de Liefde en de Waarheid, die u BENT, óók deel uitmaken van dat Geheel. En hoe méér u vasthoudt aan dat WÉTEN en het uitstuurt … des te méér kan het ook worden opgenomen door hen die in conflict zijn, door hen die zo onzeker zijn over wat ze moeten denken of weten, en wat ze moeten geloven.

Ik wil een bepaalde kwestie bespreken. Zoals u weet zijn de Federatie van Licht en ikzelf niet hier om voor een opsplitsing te zorgen. Wij zijn hier om ONZE WAARHEID over te brengen. En er is momenteel een grote opsplitsing, op uw Planeet …

Er zijn … bepaalde politieke … toestanden … die plaatsvinden. Elke Ziel heeft het RECHT om te kiezen, aan welke kant zij zich willen scharen. U heeft het recht om te voelen wat u voelt. Maar het dient niet u, noch iemand anders noch het Geheel … om ruzie te maken, om te haten, om onuitsprekelijke uitspraken te doen tegen elkaar, over elkaar … vanwege het Pad dat zij verkozen hebben om nu te volgen.

Waar is het Licht, waar is de Liefde daarin? Wat ook uw voorkeuren zijn … betekent dat, dat u al diegenen moet haten die niet uw voorkeur volgen? Mijn Vrienden, is dat waarvoor u hierheen bent gekomen? Keer u naar binnen en denk daar eens over na. Waar gaat dat U brengen? Waar gaat dat deze hele toestand brengen?

Handel vanuit de Liefde, die u BENT! WÉÉS de Liefde, die u BENT. En VOEL die Liefde, die u BENT … voor ieder levend wezen op uw Planeet Aarde.

VOEL HET … VISUALISEER UW WERELD, waarin geen opsplitsing is … waarin elke Ziel zijn naaste bemint, zoals zij zichzelf zou moeten beminnen.

In uw hart, wanneer u onvriendelijke woorden spreekt … vindt u dat dan fijn? Voelt u zich daardoor ‘hoog boven alles’? Dat is niet mogelijk. Het verstoort UW WEZEN, evenzeer als het het Wezen verstoort waarover of waartegen u zo spreekt. En het verstoort de hele toestand, die nu gaande is.

Wat ook uw gedachten of overtuigingen zijn … Wie bent u? Waarvoor bent u hier? NIET om deze afscheiding teweeg te brengen! Niet om te schreeuwen tegen iemand die anders denkt dan u! Ik noem dat … ARROGANT!
Dit zijn woorden die ik niet zo vaak gebruik … maar stel uzelf de vraag: in uw wéten over wat u voelt dat juist is … is het dan niet arrogant van u, om te denken dat een ander het zo volledig fout heeft?

U heeft de vrijheid om te kiezen, om te denken wat u denkt, om te weten wat u wéét … om nog te slapen of om ontwaakt te zijn … om al dan niet af te dalen in konijnenholen … dat is uw recht, als mens.

Maar sta anderen toe, om datzelfde te doen en te voelen … voor zichzelf.

Mijn Vrienden … laat de haat los, over het feit dat een ander niet denkt zoals u. U bent béter dan dat! U bent hierheen gekomen om het Licht en de Liefde te verankeren, welke zo broodnodig zijn hier op Moeder Gaia. DAARVOOR bent u hierheen gekomen! U bent niet hierheen gekomen om met elkaar te vechten, omdat u verschillende overtuigingen hebt. U bent hierheen gekomen om dit Licht naar uw Planeet te BRENGEN en het DAAR TE HOUDEN, om het uit te Stralen, om het te VOELEN, om het UIT TE STUREN naar elkaar en naar uzelf!

Enkel maar omdat iemand niet hetzelfde denkt als u, over welke politieke partij er goed of slecht is … betekent dat, dat u uw Licht en uw Liefde en wat u uitstuurt moet afsluiten en niet meer moet doorgeven aan hen, die anders denken dan u?

Nee, mijn Vrienden! Dan moet u juist méér Licht en Liefde uitsturen vanuit uw Zelf, zodat er een BEGRIP kan ontstaan tussen elkaar. Een Besef dat u hier bent, om deze Planeet te veranderen, van duisternis naar het LICHT!

Ziet u … voelt u … (White Cloud spreekt nu geëmotioneerd) datgene wat ik u wil duidelijk maken?
LUISTER NAAR UW HART! LUISTER NAAR UW ZIEL. LUISTER NAAR WIE U BENT!
EN U WÉÉT DAT U LIEFDE BENT! U WÉÉT WAT U HIER KWAM DOEN!
Om de duistere energie te verwijderen, zodat Moeder Gaia en alles wat in haar, op haar en rondom haar is … kan opstijgen naar een Lichtere Trilling! Naar een plek waar u ALLEN thuishoort!

En dat zal niet zo gemakkelijk en snel gebeuren, als u ervoor kiest om u op te splitsen omdat de één dit denkt en de ander iets anders.
Dit Licht en deze Liefde die u bént, gaat niet om politieke voorkeuren.
Dit Licht en deze Liefde die u bént, gaat om het in die Kracht blijven, om die op te pikken en omlaag te brengen in uw Wezen, wanneer u die nodig heeft. Om die te VOELEN en te BESEFFEN … en, mijn Vrienden, om die Kracht TE ZIJN.

Stop met vechten, denkt u niet dat er al genoeg haat, genoeg onrust, genoeg verwarring is … zonder dat U die beter zou moeten weten – met respect – ervoor kiest om te haten! Is dat waarvoor u hierheen bent gekomen? Stel uzelf die vraag! Herinner u … (diepe zucht) Herinner u, waarom u zich als vrijwilliger heeft aangemeld. U wist, toen u zich aanmeldde, dat u de Kracht bezat – vanuit uw Wéten – om in uw Liefde en uw Licht te blijven … WAT ER OOK GEBEUREN ZOU.

En de reden waarom ik met deze Energie doorkom, is omdat – zoals ik al eerder heb gezegd – het is nog niet écht begonnen.

Wanneer u zich nu dus op die manier gedraagt, waar denkt u dan dat dit toe zal leiden? Hoe denkt u dat dit zal helpen?

Stop! Alstublieft mijn Vrienden, STOP met u te laten meesleuren … in Energieën die u niet dienen.

DIEN het Licht. DIEN het Geheel en DIEN de Waarheid. Dat MOET! U moet nog zoveel STERKER worden in uw Waarheid … u MOET! En u ZULT! Want dat is, waarvoor u werd uitgekozen. Er waren er, die dachten dat ze sterk genoeg waren … maar … laat het me zo zeggen … toen ze op de proef werden gesteld, beseften ze dat dat niet zo was.

Maar u … ieder van u die nu Ontwaakt en Bewust is … u bent GESLAAGD voor die proef! En u bent hier! Nu, dienstbaar aan het Licht.

Ik heb hier al eerder gesproken, dat toen de Federatie van Licht voor het eerst doorkwam via Blossom, ze haar hebben gevraagd om een boek te schrijven ‘The Bridge’ (De Brug). WÉÉS de Brug over de woelige wateren …

Neem de hand van hen, die verdwaald zijn en breng ze over de Brug. Ik begrijp dat sommigen – of velen – er qua timing misschien nog niet klaar voor zijn om die stap te zetten … maar er zal een tijd komen, mijn Vrienden, zoals ik al eerder heb gezegd, dat u aan deze kant van de Brug véél mensen zult zien die er behoefte aan hebben om bij de hand te worden genomen, die warmte nodig hebben en een arm om hen heen, die iemand nodig hebben die zegt dat alles in orde is, en dan leidt u hen over de Brug.

U zult weten wanneer het tijd is, daarover is geen twijfel.

Voor ons, vanuit de andere Rijken, is het belangrijk dat u wéét dat u hier bent omdat u de STERKSTEN ONDER DE STERKEN BENT, en hoe vaak heb ik dit al gezegd? Hoe vaak heeft u gevoeld dat u niet sterk genoeg was om dóór te gaan?

Aanvaard de Liefde vanuit de andere Rijken, welke u wordt aangeboden … dag en nacht! Ze is daar, de Wezens vanuit de andere Rijken zeggen ‘wij zijn hier om u bij de hand te nemen’ … ‘wij zijn hier om u Kracht te geven’, ‘wij zijn hier om u ZOVEEL Liefde te geven, als u van ons wilt aannemen’, ‘u bent NIET ALLÉÉN! Dat bent u NIET! Wij zijn HIER! Wij zijn vlak naast u! Wij zijn slechts één ademteug van u verwijderd.’

WÉÉT DIT! VERTROUW EROP! VOEL ONZE LIEFDE, mijn Vrienden! Wij zijn uw ruggensteun. Alleen omdat u ons niet kunt ZIEN, wil niet zeggen dat u onze Liefde niet kunt VOELEN, toch? Wanneer u de wind voelt in uw haren, kunt u de wind niet zien. Maar u kunt hem voelen. VOEL! Wij vragen u om te WÉTEN dat u NOOIT ALLÉÉN WAS/BENT/ZULT ZIJN in deze overgangsperiode die nu plaatsvindt.
VOEL ONS, in uw hart. VOEL ONS, om u heen. (glimlacht)
HEB LIEF, mijn Vrienden.

HEB ELKAAR LIEF. Zeg telkens weer opnieuw (glimlacht) … éénstemmig, terwijl ik het uitspreek … hoevelen zullen het samen met mij uitspreken?

IK BEN HET LICHT … IK BEN … LIEFDE … IK BEN WAARHEID … I AM.

Ik ben klaar voor vandaag. IK HOU VAN U. IK EER U.

Adieu, mijn Vrienden. Adieu.Blossom: (glimlacht) Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden …
Wij zeggen dank aan de Goddelijk Eénheid … voor de mogelijkheid om dit gesprek te laten plaatsvinden. Wij vragen dat wij altijd nederig mogen blijven, om te kunnen dienen en ontvangen, en dat wij moedig verder mogen blijven stappen in het Licht en de Liefde. Wij kunnen dit, mensen! Wij kunnen dit!

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen