door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

9 juni 2021

Blossom: Hallo! Ik heb weer een mogelijkheid gevonden om met u te praten. Ik vraag me af wat u gaat zeggen over gelijk welk onderwerp dat vandaag aan bod gaat komen?

Federatie van Licht: Welkom Blossom, Welkom iedereen. Wij zijn inderdaad verrast dat u deze mogelijkheid heeft gevonden, en wij zijn bijzonder blij om deze kans te benutten. Met betrekking tot wat er aan bod gaat komen, dat zal waarschijnlijk een heel andere keuze zijn bij de vele mensen die deze woorden lezen, en die meer willen weten over wat en wanneer en hoe alles een ommekeer zal krijgen op uw Planeet.

Blossom: Oké. Wat is dan uw keuze?

Federatie van Licht: Wij glimlachen, want die is nu niet anders dan altijd.

Blossom: Oh, ik dacht dat u met iets helemaal gloednieuw ging komen.

Federatie van Licht: Misschien wel. Want is het niet zo, Blossom, dat alles wat herzien is, beschouwd kan worden als ‘nieuw’, wanneer het wordt bekeken met een andere kijk en nieuwe inzichten?

Blossom: Waarschijnlijk wel. Is dat dan hoe het nu voor ons is?

Federatie van Licht: Wij zouden daarop ‘ja’ zeggen. Want sinds de voorbije maan en de Energieën en transformaties die in/gedurende die tijdspanne hebben plaatsgevonden … hebben velen van u gemerkt dat u grotere Hoogten bereikt binnenin uw Wezen, met betrekking tot het begrijpen van wat er gaande is.

Wij bedoelen dan niet noodzakelijk wat er gaande is in uw directe omgeving en de wereld om u heen, maar ook wat er zo prachtig in beweging is BINNENIN U. UW WARE ZELF. UW INNERLIJKE ZELF. De U die hier is om uw verlangens en uw dromen over de transformatie uit te voeren. Het opruimen van het oude en het toegang krijgen tot geheel NIEUWE Energieën en omstandigheden, die het mogelijk zullen maken dat uw Innerlijke Straling zelfs de meest donkere tijden kan Verhelderen.

Kunt u niet de ‘bijstand’ voelen van deze Hogere Energieën, die met u samenwerken op een ander niveau?

Blossom: Wel, ik kan enkel voor mijzelf spreken binnen dit tijdsbestek, en ik voel dat ik heel goed ‘kan omgaan’ met hetgeen waarmee ik geconfronteerd word. Ik schrijf dat toe, aan de voortdurende weergave van de I AM MANTRA die door mijn aderen stroomt.

Federatie van Licht: En toch zijn het juist deze Mantra en diens VERMOGEN, die ‘aansluiten op’ de Extreme Macht van NIEUWE Energieën en Frequenties die Ieder van U nu ‘ontmoet’, waardoor er zoveel kan worden getransformeerd binnenin het Zelf.

Heel veel Zielen ervaren nu intens uitdagende omstandigheden, bovenop het ‘trauma’ dat zich voltrekt op uw Planeet. Naarmate uw wereld meer en meer ‘op zijn kop’ komt te staan zorgt de druk hiervan – in combinatie met persoonlijke, dramatische omstandigheden – ervoor, dat er alles bij elkaar immense turbulentie ontstaat.

Blossom: Waarom? Waarom moet er nog iets bijkomen ‘bovenop’ onze persoonlijke beslommeringen?

Federatie van Licht: Hoe zou u zich voelen als wij daarop eenvoudigweg antwoorden ‘om u sterker te maken’?

Blossom: Geërgerd! Wij kunnen ook sterker worden door in de zonneschijn te wandelen en diepe ademteugen van vreugde en verwondering te nemen.

Federatie van Licht: Dan zullen we van daaruit beginnen. Want niet enkel dient deze extra druk zich aan om u sterker te maken … hij dient zich ook aan opdat DE U DIE U WERKELIJK BENT tevoorschijn kan komen uit de cocon, als vlinder.

Blossom: Maar zoals ik al zei … waarom moeten wij dit op de moeilijke manier doen? Voor mij persoonlijk stond ‘de moeilijke manier’ nooit in mijn ‘Handboek om door het leven te zeilen’.

Federatie van Licht: Maar u, Blossom, heeft zelf toch behoorlijk wat moeilijke hoofdstukken in uw boek gehad, nietwaar?

Blossom: Lang niet zo moeilijk als anderen.

Federatie van Licht: Maar zou u niet zeggen dat u juist door deze beproevingen, confrontaties, trauma’s, pijn, verlies en zo meer … welke u heeft doorstaan en overwonnen, dat u WÉÉT dat die dingen u hebben gevormd tot de persoon die u vandaag bent? Het sterke Ziel Zelf dat zich steeds méér aan zichzelf onthult, naarmate deze ‘omstandigheden’ kwamen en gingen?

Blossom: Ja, dat klopt.

Federatie van Licht: WEET dan NU, dat u wordt voorbereid om de Kracht binnenin u naar de oppervlakte te brengen.

EEN KRACHT ZOALS NOOIT VOORHEEN, STIJGT NU OP VANUIT DE ZIEL EN VULT UW WEZEN MET EEN VERMOGEN DAT VOORTKOMT UIT BRON.

EEN RECHTSTREEKSE LIJN VAN BRON ENERGIE, DIE U IN STAAT STELT OM DE KOMENDE TIJDEN TE DOORSTAAN.

WIJ HEBBEN ONS UITERSTE BEST GEDAAN OM UW WEZEN VOOR TE BEREIDEN OP DATGENE WAT GAAT KOMEN.

WIJ HEBBEN U GEZEGD … DAT U ER KLAAR VOOR BENT EN DAT BENT U.

U bent er klaar voor en toch, deze laatste ‘hoofdstukken’ voordat de aanloop naar de finale begint, zullen nog toenemen in intensiteit … zodat het Spel kan eindigen met een hoogtepunt.

Laat ons zeggen dat het vervolg een geheel andere Energie zal hebben. Want in de Nieuwe Dageraad … hetgeen u in deze tijden heeft moeten verduren, zal geen rol spelen in het Nieuwe Koninkrijk.

Blossom: Interessante woordkeuze: ‘koninkrijk’?

Federatie van Licht: Ja, maar wij vinden het Mooi. Lieve Zielen … begrijp toch hoe onvoorstelbaar goed u het doet.

Dit uiteenvallen van de ordes die uw Planeet hebben bestuurd kan niet anders dan ontwrichting en wanorde brengen. Er is zoveel verwarring over wat is en wat niet is.

MAAR, TE MIDDEN VAN AL DEZE CHAOS, STAAT U STERK IN UW LICHTLICHAAM.

In uw Hart blijft u nog steeds volharden, in het BESEF dat u hier bent met een specifieke reden, en hoelang het ook duurt en hoezeer het zich ook ‘lijkt’ voort te slepen … ‘tijd’ zoals u dat kent … is van geen enkel belang voor de wezenlijkheid van de Waarheid die binnenin u aanwezig is.

DE WAARHEID DIE U AANSPOORT OM VOL TE HOUDEN.

Blossom: Ja … dat is zo! Want wat ik ook in de buitenwereld zie plaatsvinden en alle volkomen onzin die er wordt verteld … niets kan dat BESEF wegnemen. Het BESEF dat alles wat u hier zegt WAARHEID IS. Ikzelf kan het voelen, in mijn hart. Net als iedereen heb ik momenten van ‘wat als dit alles ook niks wordt en alles waarvoor wij denken dat we hier zijn, dat we hier moeten doen helemaal niet zo is, en dat we allemaal zullen verdwijnen in een onwetende massa van geautomatiseerde, door robots overheerste levensvorm’?

Federatie van Licht: Is dat wat u denkt? Heeft u zulke gedachten gehad?

Blossom: Wel, het is mogelijk, nietwaar?

Federatie van Licht: Alleen als het Bewustzijn dat NU is daarvoor kiest … en wij stellen heel nadrukkelijk … DAT IS NIET HET GEVAL.

Blossom: Dat WÉÉT ik! Maar af en toe duikt dat op als mogelijk resultaat, wanneer we alleen maar te maken krijgen met een wereld die afglijdt naar een beerput, zonder een peddel of zelfs maar een zwemvest!

Federatie van Licht: Maar u, Blossom, u en Iedereen die ontwaakt is en elk wezen dat nog zal ontwaken … U BENT DE PEDDEL … U BENT DE ZWEMVESTEN.

U, Ieder van u … bent de Lichtdragers die hier zijn om de boot om te keren en uit alle macht uw Planeet naar de nieuwe wateren te sturen.

Wateren van kalm, spiegelend glas, waar de weerspiegeling van de zon een Licht schijnt, zo ver als het oog kan zien.

U BENT DEGENEN DIE DIT GAAN DOEN.

En hoewel u zich nu misschien gevangen en hulpeloos voelt … de oproer binnenin … de tijd waarin de ketenen afvallen en IEDER VAN U naar buiten komt in het Licht dat over u zal stralen, zal nu heel snel aanbreken.

VOEL DEZE WAARHEID IN ONZE WOORDEN.

Blossom: Dat doe ik. Heb ik altijd gedaan. Het is het ‘nu heel snel’ waar ik niet zeker van ben. Maar ach, het komt als het komt. Wij kunnen niets doen om dat te veranderen. Dus ondanks alles zullen we blijven verder doen. Eerlijk gezegd is het ‘buiten alles staan’ van de laatste tijd wel heel interessant geweest. Vanuit het standpunt van beseffen dat waar we ook zijn, wat we ook doen … ons Licht en het uitstralen daarvan, het enige is wat ertoe doet. Niet luisteren naar alle nieuwsberichten en mogelijkheden is een welgekomen bevrijding geweest. Want alles wat ik in het voorbije jaar heb gehoord, heeft ook niet plaatsgevonden! Ik snap wat de mensen en u bedoelen met ‘niet te veel beerputten opentrekken’. Want wat zal gebeuren zal gebeuren … en als het gebeurt … zullen we het beslist wel horen en ook weten wat we moeten doen.

Federatie van Licht: Inderdaad. Uiteraard heeft ieder voor zich een eigen weg te gaan, Blossom. Maar ongetwijfeld … of u in de natuur woont zonder internet, of u besteedt alle uren van de dag met het opzoeken van dingen die al dan niet Waarheid kunnen zijn, geschreven door Zielen die al dan niet tot het Licht behoren … uiteindelijk …

WANNEER HET TIJD IS OM IN ACTIE TE KOMEN … zal niets van wat u weet of niet weet, nog van belang zijn. Omdat u gewoon zult WETEN WAT U MOET DOEN EN DAT ZULT U OOK DOEN.

U ZULT DIT DOEN IN LIEFDE, LICHT EN WAARHEID.

OMDAT U DE MEEST DAPPERE STRIJDERS VOOR HET LICHT BENT, EN U BENT DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN.

WIJ ZIJN BIJ U IN LIEFDE, WAARHEID EN KRACHT.

Blossom: Wel, ik moet dit nu afronden. Mijn excuses. Heel erg bedankt. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

(Deze channeling is korter – door mijn toedoen – en ik heb geen tijd gehad om opnieuw contact te leggen. Maar ‘iets’ is beter dan ‘niets’ en beter laat dan nooit. Ik hoop dat het volgende keer beter lukt. Dank u wel)

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen