door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

15 mei 2022

Blossom: Hier zijn we dan weer. Er zijn wel duizend onderwerpen om uit te kiezen, maar geen enkele lijkt gepast. Daarom denk ik dat het goed is om het aan u over te laten. U lijkt altijd te weten wat het ‘menu van de dag’ is.

Federatie van Licht: Welkom, Blossom, en allen die genieten van onze gesprekken. Wij Waarderen de Waardering die u heeft ontvangen met betrekking tot ons vorige gesprek over Dankbaarheid. Maar, laten we onze gedachten nu richten op iets heel anders.

Blossom: Ik ben er helemaal klaar voor!

Federatie van Licht: Lieve Zielen, laat het geweten zijn dat er op uw Planeet, zoals u inmiddels ook weet, veel in beroering is. Er wordt op al de apparaten die worden gebruikt veel gepraat over onderwerpen, die nogal tegenstrijdig en soms zelfs weerzinwekkend zijn voor de ‘Natuurlijke Trilling’ van de Ziel.

Blossom: Wat zou u een ‘Natuurlijke Trilling noemen?

Federatie van Licht: Een Trilling van Vreugde, Liefde, Tevredenheid, Vrede … Eigenlijk alles wat VERHEFT en niet ‘omlaag haalt’.
U moet begrijpen dat veel van de propaganda en onwaarheden bedoeld zijn om u voortdurend omlaag te halen, maar kijk eens hoe goed zovelen van u al doorheen de sluier van Het Spel kijken, en kunnen aanvaarden dat het niet nodig is dat het ZielZelf verstrikt raakt in zulk een frequentie.

Blossom: Ja, het lijkt erop dat we overgaan naar ‘passie’ en ‘creativiteit’ om het duister tegen te gaan.

Federatie van Licht: En dat is wijs.

Blossom: Maar zouden wij niet bepaalde dingen moeten weten? Ook al zijn bepaalde dingen bepaald niet bepaald, we moeten toch op de hoogte blijven van wat er gaande is, naarmate de zaken zich ontwikkelen?

Federatie van Licht: Waarom?

Blossom: Omdat wij hier wonen!

Federatie van Licht: Maar u zegt zelf, Blossom, dat zoveel van wat er ‘wordt uitgebracht’ misinformatie is.

Blossom: Maar als we er niet naar kijken, dan steken we onze kop in het zand … en van struisvogel spelen krijg ik pijn in mijn nek!

Federatie van Licht: DE WAARHEID, BLOSSOM … IS, DAT ALLES WAT ER IS … LIEFDE IS. ANDERS NIETS. U WEET DIT.
DE WAARHEID BINNENIN DIE LIEFDE … IS, DAT DOOR ER VOORTDUREND IN TE LEVEN … DOOR IN LIEFDE TE ZIJN MET LIEFDE … U ALLES WEET WAT U WETEN MOET.

Blossom: Zegt u nu dat wij gewoon maar ‘onwetend’ moeten verder ploeteren en ons lot moeten afwachten?

Federatie van Licht: Onwetend verder ploeteren, is niet wat wij in gedachten hebben.

Maar door verder te gaan … door verder te gaan naar de volgende fase van Uzelf … zult u zoveel méér gaan begrijpen van de uiterlijke dingen die worden uitgespeeld op uw Planeet. Is dat niet waar uw WÉL méér van wilt begrijpen?

Blossom: Ja, inderdaad. Maar ik weet niet precies waar u naartoe wilt. Of, hoe we dat kunnen doen?

Federatie van Licht: Door méér aandacht te geven aan hoe het innerlijk van het ZielZelf werkt, in plaats van het toneelspel van de politiek en de opgezette gebeurtenissen die u worden getoond.

Blossom: Bedoeld u door meditatie?

Federatie van Licht: Dat is zeker heel verstandig. Als zijn het maar 10 minuten per dag, u wéét dat dit een groot verschil maakt in uw denken en zelfs in hoe u uw Zelf begrijpt. Maar het is niet enkel meditatie die hierbij kan helpen.
HET GAAT OM HET HERKENNEN, IN ELKE GEDACHTE DIE U HEEFT … DAT DE KRACHT VAN UW LICHT DE WERELD VERANDERT.

Mogen we dat nog een keer herhalen?
HET GAAT OM HET HERKENNEN, IN ELKE GEDACHTE DIE U HEEFT … DAT DE KRACHT VAN UW LICHT DE WERELD VERANDERT.

Deze herkenning komt vanuit het hart. Terwijl u luistert, doet, rijdt, lacht, huilt, eet, Liefheeft … HET BESEF VAN WIE U BENT EN WAAROM U HIERHEEN KWAM moet evenzeer een deel van u worden, als uw ademhaling.
DE KRACHT HIERVAN zal niet enkel een verschil maken in uw Eigenwaarde, maar ook in de waarde van HET GODDELIJKE PLAN en hoe dat moet worden uitgespeeld.

Wij begrijpen de inspanning die nodig is om Vredig en in Harmonie te blijven met het LICHT VAN DE LIEFDE, in deze tijd. Overal om u heen zijn afleidingen om u zo ver als mogelijk weg te houden van uw WAARHEID.
Maar hoe méér concentratie u geeft aan uw LICHTKRACHT … des te sneller zal de omzetting plaatsvinden.

Blossom: Is het dan enkel een gedachte … een GEVOEL VAN WETEN … dat we voortdurend moeten KENNEN en VOELEN?

Federatie van Licht: Inderdaad. Maar dit Gevoel wordt uiteindelijk vanzelfsprekend, zonder dat u erover moet nadenken.
WANT HET IS HET LICHT … UW LICHT … DAT U BEREID BENT TE LATEN STRALEN … ALTIJD … OVERAL.

Velen van u maken zich grote zorgen omtrent de uitkomst van mogelijkheden, vanwege de manier waarop ze op grote schaal worden afgeschilderd als doemscenario’s. Wij vragen u echter om dit los te laten.
U HEEFT GEEN CONTROLE OVER IEMAND ANDERS … OF IETS ANDERS … BEHALVE UZELF.

Richt u op Uzelf en het verschil dat U kunt maken.
RICHT U OP – NIET DE OVERTUIGING – MAAR HET WÉTEN DAT DIT LICHT, DAT U TOESTAAT OM TE STRALEN … DIT LICHT WAARMEE U NAAR DEZE PLANEET KWAM OM HET GODDELIJK PLAN TE VERLICHTEN … UITSTRAALT VANUIT UW WEZEN, EN PRECIES DATGENE DOET WAT HET KWAM DOEN.
UW WERELD VERANDEREN.
BLIJF DIT LICHT UITSTRALEN, VANUIT DIT WETEN.
Sta niet toe dat negatieve hologrammen u doen geloven dat u uw taak niet naar behoren uitvoert.

Blossom: Eh … laten we daar even bij stilstaan? Negatieve hologrammen, wat betekent dat precies?

Federatie van Licht: Het betekent dat zoveel van wat u wordt getoond een holografische vorm is, maar van zeer hoge kwaliteit. Daardoor kunt u niet het verschil bepalen tussen wat echt is en wat niet.

Blossom: Hoe kunnen we dan bepalen wat echt is en wat niet?

Federatie van Licht: Soms is dat onmogelijk. Dit is wat wij willen uitleggen, maar woorden zijn soms onvoldoende.
Blossom, Lieve Zielen … ZOVEEL WAARVAN U DENKT DAT HET ÉCHT IS … IS DAT NIET.

Blossom: Ik geloof dat ik momenteel toe ben aan een Valium. Ik weet dat u dit heeft gezegd, maar het begrijpen en de omvang van hoe dit werkt … dat is heel iets anders.

Federatie van Licht: Voel u alstublieft niet beledigd of ongerust, als wij zeggen dat u dit niet hoeft te begrijpen. Het is daadwerkelijk te ingewikkeld voor uw Wezen … in uw fysieke wereld, om te KUNNEN begrijpen. Het maakt deel uit van HET SPEL.
Vanwege de diverse vertakkingen van zoveel dingen op uw Planeet … is er zoveel dat moet worden gedaan om HET LICHT opnieuw AAN HET LICHT TE BRENGEN. EN U … LIEVE ZIELEN, DOET PRECIES DAT!

Datgene wat veel te ingewikkeld is om u in te verdiepen … datgene wat gedaan wordt door hen die van minder Licht zijn … datgene wat niet thuishoort in het hart van mannen en vrouwen … komt aan het einde van zijn cyclus.
Er is gewoonweg te veel om te bevatten wat dat inhoudt en toch …
MOET U BEGRIJPEN DAT DE REDEN WAARVOOR U HIER BENT, IS OM UW LICHT TE VERSPREIDEN.
OM UW LICHT TE ZIJN.

Uzelf verstrikken in datgene waarvan uw maag en hart in de knoop geraken, is niet nuttig voor het Plan.

Blossom: Maar, met respect, was U het niet, die ons vertelde over lockdowns die gingen komen en zo meer? Ik bedoel, wat is er bijvoorbeeld gebeurd met Zwammie de Zwam die ons naar Fase 2 zou brengen?

Federatie van Licht: Ja. Wij hebben daarover gesproken … en hoewel we het er nog zelden over hebben, is de mogelijkheid er nog steeds.

Blossom: O, dus nu is het nog slechts een mogelijkheid?

Federatie van Licht: Blossom … alles … werkelijk alles … behoort slechts tot de mogelijkheid! ALLEEN LIEFDE NIET.
Als wij ervoor kiezen om te spreken over dergelijke zaken die zich kunnen voordoen op de Planeet, dan doen wij dat ter voorbereiding. Wij doen dat, zodat u zich bewust zou zijn van wat er gaat komen.

Blossom: Mogelijk gaat komen!

Federatie van Licht: Wij begrijpen, wij Kennen u zo goed, Blossom, en wij juichen uw ‘afdwalen’ toe, wanneer u onze woorden met een korrel zout neemt.

Blossom: Waarom toejuichen? Zou ik niet juist degene moeten zijn die VOLLEDIG WÉÉT dat hetgeen u zegt ook gaat gebeuren?

Federatie van Licht: U heeft deze ‘baan’, Blossom, precies omwille van het feit dat u vragen zou stellen en niet blindelings zou volgen!
Wat wij vandaag willen overbrengen … is het volgende:
Zoals u weet Verhogen de Trillingen op uw Planeet, door de vele mensen die bewust worden.
STEEDS MÉÉR MENSEN DOEN HUN BEST EN STAPPEN IN EEN DIEPER BESEF VAN WIE ZE ZIJN. U KUNT DIT VOELEN … NIETWAAR?

U voelt zich anders/verschillend in vergelijking met het begin van dit jaar.
U aanvaardt nu … uw rol.
U gaat mee in WIE U BENT … en u werkt ermee.

Blossom: Ik kan voelen dat het heel moeilijk is om onder woorden te brengen.

Federatie van Licht: Inderdaad, Blossom. Maar u zélf begrijpt wat wij trachten over te brengen via een algeheel Gevoel … een ‘innerlijk Weten’, nietwaar?

Blossom: Ja. Dat klopt.

Federatie van Licht: Dan kunnen we aannemen dat degenen die deelnemen aan deze gesprekken ook in staat zijn om dit ‘innerlijk Weten’ te voelen … Een plek waar woorden gewoonweg niet volstaan. DIT BRENGT UW BEWUSTWORDING NAAR GROTERE HOOGTEN VAN INZICHT.
DIT BRENGT UW WEZEN NAAR GROTERE HOOGTEN VAN BESEFFEN WIE U BENT.
VOEL DIT.

Blossom: Ik voel het.

Federatie van Licht: Sta dit gevoel toe om U TE ZIJN.
STA UZELF TOE OM DIT GEVOEL TE ZIJN.
Méér hoeft u niet te doen.
En van hieruit … zal er steeds méér Licht aan u worden onthuld.
En … binnenin deze versterkte Trilling, zult u gaan begrijpen wat er aan uw WORDT onthuld.
Naarmate u leert plaats te maken voor dit Verhoogde Bewustzijn en het van binnenuit aan het werk te zetten … zal HET SPEL zich aan u tonen in een heel andere omlijning.

Blossom: Niet helemaal zeker waar u naartoe wilt. Een andere omlijning?

Federatie van Licht: Inderdaad. Die zal veel fijner zijn voor het Hart.

Blossom: Dat is geweldig. Maar ter verduidelijking … dit zal plaatsvinden tegelijk met het in elkaar storten van de wereld?

Federatie van Licht: Inderdaad. Maar u moet zich herinneren, Blossom, en u Allen … dat wij hebben uitgelegd, dat met de val en het verwijderen van het duister en degenen die zich er zo lang in hebben ondergedompeld … er een ‘Innerlijke Kracht’ zou zijn die uw dagen … uw leven … Lichter zou maken.
Datgene wat uw Planeet gaat ‘overkomen’ kan van buitenaf rampzalig, vreselijk en zelfs volkomen ongelooflijk lijken. Maar datgene wat gaat binnenkomen in uw Hart, zal u verheffen … het zal u Kracht en Moed geven om uw opdracht te volbrengen door u zulk een GELOOFWAARDIG bewijs te leveren … dat u vooruit zult kijken naar wat er daar op u wacht.
Het Leven en al zijn Wonderen zullen zich voor u ontvouwen, wanneer u uzelf toestaat om u open te stellen voor alle mogelijkheden. Sommigen daarvan zullen uw voorstellingsvermogen voorbijgaan.

Blossom: Dat klinkt hoopvol, mijn Vrienden. Ik voel dat u Zwammie de Zwam nog een keer wilt vermelden, voordat we gaan. Hij blijft maar opduiken in mijn hoofd!

Federatie van Licht: Enkel om u eraan te herinneren dat er een weg ‘doorheen’ moet zijn, met betrekking tot hoe dit zal worden getoond … zodat uw wereld de WAARHEID kan ontdekken … en wij voelen dat dit een goed moment is om ons gesprek van vandaag af te sluiten.

Blossom: Helemaal goed. Wel, ik kan niet zeggen dat we ‘iets heel anders’ hebben besproken, zoals u voorstelde. Niettemin brengt wat mij betreft elk beetje wijsheid – ook al moet het vaak worden herhaald om ons ten goede te komen – mij naar een plek waar ik mij beter voel. Dus zullen we blijven doorgaan met blijven doorgaan, terwijl we ons uiterste best doen … met of zonder Zwammie de Zwam!
In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen