door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

4 april 2022

Blossom: Hallo en goedemorgen!

Federatie van Licht: Laat ons deze morgen beginnen met Iedereen – en natuurlijk ook u, Blossom – veel Licht en Liefde, Vertrouwen, Vreugde en Blijheid te wensen, gedurende uw dag.

Blossom: Hoe mooi. Dank u wel.

Federatie van Licht: Blossom, u bent u ervan bewust dat deze tijden waaraan u verkoos om deel te nemen, heel veel vergen van de ‘archieven’ van uw Ziel, om zelfs maar in staat te zijn om te kunnen voelen hoe u werkt.

Blossom: Hoe bedoelt u dat precies? Ik snap de bedoeling, maar wat méér uitleg zou fijn zijn.

Federatie van Licht: In het diepste van de Ziel ligt de Waarheid BESLOTEN van ALLES DAT IS … en dan bedoelen wij … ALLES DAT IS.
Zich verdiepen in deze archieven kan de ‘menselijke kant’ van het Zelf helpen, om door het leven te gaan op een manier die nuttig is, in plaats van op een manier die uw Energie soms zelfs vrijwel tot stilstand brengt.

Blossom: Met ‘archieven’ bedoelt u de Akasha-dossiers?

Federatie van Licht: Neen. Dat is voor een andere keer … mocht het nodig zijn om die te bespreken. Wij bedoelen de diepten van uw Ziel.

Blossom: Maar daar heeft u al eerder over gesproken.

Federatie van Licht: Wat zou u dan beschouwen als de diepten van uw Ziel, Blossom?

Blossom: Ik denk … de echte mij. Degene die ik Werkelijk Ben, als ik geen menselijk lichaam heb.

Federatie van Licht: En wat nog meer?

Blossom: Verdorie! Als ik had geweten dat er een proefwerk zou komen, had ik één en ander opgezocht. Eh … wat is er nog méér?

Federatie van Licht: Deze WAARHEID wordt gebracht alsof het NIEUW is voor u … maar in het WÉTEN dat deze WAARHEID al bestaat sinds het begin van uw schepping.

Ziet u, Blossom … opdat u zou kunnen begrijpen WIE U BENT … moet u in staat zijn om HET GESCHENK DES LEVENS te kunnen waarderen.

U moet VOELING KRIJGEN met dat Geschenk en met alles wat het inhoudt. Het is begrijpelijk dat in deze tijd het afknijpen van Energetisch Licht sommige mensen op de knieën heeft gekregen. Zodat, zelfs als u zich ‘Goed’ voelt … dat ‘Goed’ bijlange na niet zo ‘Goed’ is, als ‘Goed’ zou moeten zijn!

Dat is geen fout van het Zelf. Het zijn gewoon de gebeurtenissen die plaatsvinden op uw Planeet en waardoor – zoals u weet – uw WARE Zelf soms wordt meegesleurd naar de diepste wanhoop. U kunt dan niet de zuivere Waarheid aanvaarden, ook al staat die vóór u.

Maar het is zo … en het is door het in uzelf herkennen van deze ‘omlaag trekkende Energie’, dat u uiteindelijk weer kunt ‘opstijgen tot uw volle kracht’.

Blossom: Maar ik heb niet het gevoel dat wij dat kunnen, in deze dichtheid. We zijn zoveel vergeten over Wie Wij Zijn. Zelfs de zeer bewuste groep is niet in staat om volledig uit te stijgen boven deze Energieën en te werken met/op … volle kracht, toch?

Federatie van Licht: Sommigen kunnen dat en sommigen doen dat ook. Maar het zijn er heel weinig, in vergelijking met hen die het zouden kunnen!
ZIJ DIE HET KUNNEN … ZIJ DIE HET DOEN.

Blossom: Ik ben nu een boek aan het lezen over de Essenen. Zij leefden v. Chr. en het lijkt erop dat velen van ‘die groep’ het bij het juiste eind hadden. Zij wisten hoe ze honderden jaren konden leven. Zij wisten hoe ze LICHT moesten ZIJN. Het trieste is, dat er zelfs toen al duizenden zielen werden afgeslacht om de één of andere reden. Maar aan de andere kant helpt de denkwijze van de Essenen mij om te ‘snappen’ dat er eigenlijk geen grenzen zijn aan wat wij kunnen … behalve dan …

Federatie van Licht: Behalve dan?

Blossom: Wat wij ‘denken’ dat we zijn! Wat wij ‘denken’ wat we kunnen.

Federatie van Licht: Dat klopt, Blossom … maar wij willen vragen om er ook rekening mee te houden, dat gedurende duizenden jaren het bewustzijn van uw Planeet ‘gedwongen’ werd om anders te denken.
U gaat nu inzien dat het ‘meeste’ van wat u leerde als Geschiedenis … helemaal niet zo was. Dat uw wereld heeft geleefd onder een ENORME LEUGEN … en totdat uw ZielZelf in staat is om voor eens en altijd uw Wezen in overeenstemming te brengen met uw Waarheid … zal het gebrek aan ‘KRACHT’ … voor/van … het Zelf, beperkt blijven.

Blossom: Oké. Dus ik ken en aanvaard de leugens – hoewel ik natuurlijk lang nog niet alles weet – maar hoe trek ik van daaruit … vanuit dat weten … mijn volledige KRACHT weer terug, in mijzelf?

Federatie van Licht: Om te beginnen en met respect, Blossom … er is geen ‘trekken’ nodig.

Blossom: Maar u begrijpt wat ik bedoel.

Federatie van Licht: Ja. Het meer toepasselijke woord zou zijn ‘BESEFFEN’.

Wij zouden dus uw zin willen veranderen in ‘Hoe BESEF ik mijn Volledige Kracht, van binnenin mijzelf?’
Ziet u, Blossom … die is nog steeds in Ieder van U. Zij is nooit weggeweest.

ZIJ KAN NIET WEGGAAN.
WANT ZIJ IS U.
DE VOLHEID VAN DE KRACHT DIE U ZOEKT …
BENT U!
U BESTAAT ERUIT.

Blossom: Ja, ja, ik snap het. Voor de meesten van ons – en ik weet dat velen het voelen zoals ik … wij ‘begrijpen’ wat u zegt, maar begrijpen leidt nog niet tot ‘het Wezen’.

Federatie van Licht: Vertel ons eens, Blossom … het Wezen van wat, precies?

Blossom: Het Wezen van Licht, dat wij zijn … dat u ons vraagt om te Zijn. De Wezens van Licht, in onze VOLLE KRACHT.

Federatie van Licht: Blossom en u allen … wéét u voor uzelf dat u een Wezen van Licht bent?

Blossom: Ja.

Federatie van Licht: Tracht u in uw leven … op ieder ogenblik, naar beste vermogen, dit Licht te Zijn?

Blossom: Dat probeer ik!

Federatie van Licht: Dan hoeft u verder niets meer te doen. Wij proberen u dit telkens opnieuw te vertellen.
OP DIT OGENBLIK … WEES UW LICHT.
BESEF HET.
WÉÉS HET.

Geloof ons wanneer wij zeggen, Blossom, dat … METTERTIJD … UW TIJD … DE ESSENTIE VAN DIT LICHT … DE STRALING VAN DIT LICHT … ZOVEEL ZICHTBAARDER ZAL WORDEN QUA WERKING.
In zekere zin … zal het Licht dat u bent het gaan DOEN.

Blossom: Wat gaan doen?

Federatie van Licht: Het zal gaan DOEN waarvoor het is gekomen.
U KWAM HIER OM UW LICHT UIT TE STRALEN.
HET LICHT DAT U BENT.
HET LICHT DAT U IS.

Wanneer ‘het zover is’ zal het Licht dat U BENT gaan DOEN waarvoor het gekomen is, vanwege het Stralen van uw Licht dat u bent blijven uitstralen vanuit uw Wezen.

Blossom: Dat ‘Doen’ … ik volg niet.

Federatie van Licht: Toch zal het zo eenvoudig en duidelijk zijn, ‘als het zover is’.

Blossom: Allemaal heel mooi. Allemaal heel bemoedigend, maar niet echt duidelijk, Jongens. Een paar extra kruimeltjes zouden helpen …

Federatie van Licht: Blossom, wij hebben al vaak gesproken over HET GEBEUREN.

Blossom: Ennn … daar gaan we weer!

Federatie van Licht: De Verandering van Energie binnen/rondom/over/onder … ALLES DAT IS … zal door dit Gebeuren verhogen in Energie … DAT KAN NIET ANDERS.
Maar u kunt niet in één keer de sprong maken van eerst een mier te zijn en dan ineens een giraffe … bij gebrek aan een betere vergelijking.

Blossom: Mag ik voorstellen dat u misschien een beetje beter uw best doet?

Federatie van Licht: In welke frequentie u zich ook bevindt vóór het Gebeuren … zal overgaan naar een Hogere. Daarom zullen zij die nog sliepen dan ontwaken, tot een bepaalde frequentie binnen de Trilling die naar de Planeet wordt gebracht tijdens het Gebeuren. Zij die al wakker waren en leven in het besef van hun Licht, zullen óók opstijgen naar een Hogere frequentie, vanuit degene waar zij zich in bevonden.

Blossom: Is het mogelijk voor hen die nog diep in slaap waren om als het ware ogenblikkelijk bijna ‘als een heilige’ te worden, omdat ze het ineens ‘snappen’?

Federatie van Licht: Ja. Voor enkelen. Maar de aanpassing gaat veel makkelijker, door langzaam op te stijgen naar hun meest comfortabele KENNIS van zichzelf.

Wanneer dit Gebeuren zich voordoet … en dat zal het … dan zullen zij die zijn ‘voorgegaan’ in aanvaarding en begrip van hun doel op uw Planeet, ‘wonderbaarlijke’ dingen gaan ontdekken, die een hulp zullen zijn voor hen die verbluft en sprakeloos zijn.

Want de Lichtfrequentie die het Gebeuren brengt, stelt degenen die er klaar voor zijn in staat om … te ontwaken tot een dieper deel van hun Waarheid.

Blossom: Dus eigenlijk kunnen wij datgene wat wij willen Zijn … niet zijn … tot na het Gebeuren, omdat we die ‘oppepper’ nodig hebben voor het activeren van wat in ons besloten ligt.

Federatie van Licht: Dat is correct. Wij voelen dat u een vraag heeft.

Blossom: Ik probeer die te formuleren. Dus, met respect, waarom zegt u dat wij ons nu diep naar binnen moeten keren … aangezien we het niet gaan vinden, als het nog niet de tijd is waarop het zich moet vertonen?

Federatie van Licht: Wij glimlachen. Wat zou u dan doen, Blossom, nu u dit weet? Zou u STOPPEN met uw Licht te Zijn? Natuurlijk niet.
U KUNT NIET STOPPEN, ALS U EENMAAL WÉÉT.

U kunt niet teruggaan … misschien neemt u af en toe een langere weg naar uw bestemming … maar u gaat nooit terug.

Daaruit volgt, dat het verdergaan met HET KENNEN VAN UW LICHT nooit ergens anders heen kan leiden, dan er dieper naartoe/in …
Wat wij willen zeggen is dat …

WANNEER HET GEBEUREN ZICH VOORDOET …
ZIJ DIE KLAAR MOETEN STAAN OM HUN PLAATSEN IN TE NEMEN …
OM HUN ENVELOPPEN TE OPENEN …
DAAR KLAAR VOOR ZULLEN ZIJN!

Blossom: En nog even duidelijk maken voor wie twijfelt … HET GEBEUREN IS NIET DE ASCENTIE … klopt dat?

Federatie van Licht: Dat klopt. Dat komt later pas. Er moet veel werk worden verzet na HET GEBEUREN, voordat de Ascentie kan plaatsvinden.

Blossom: Ons werk?

Federatie van Licht: Inderdaad. Het werk dat u hier kwam DOEN. Maar voorlopig, in deze tijden is uw belangrijkste taak het Schijnen van uw Licht. Uw toebedeelde taken ten aanzien van hoe u dat Licht moet gebruiken voor het Hoogste Goed, zijn heel divers.

NIETTEMIN, IN DE ‘TIJDEN’ NA HET GEBEUREN … ZAL HET LICHT DAT U BENT, GAAN ‘DOEN’ WAARVOOR HET IS GEKOMEN.
HEN DIE VERLOREN … EN VERWARD ZIJN … LEIDEN NAAR HUN DUIDELIJKER INZICHT VAN WAT IS.
HEN UITLEGGEN WAT ER IS GEBEURD.
HEN LEREN ZICHZELF TE KENNEN.
HEN DE WEG TONEN.
HEN BIJ DE HAND NEMEN EN HEN OVER DE BRUG BRENGEN.

Blossom: We hebben vaak gesproken over de Brug. Maar zou u ‘aan de andere kant van de Brug zijn’ niet beschouwen als de plek die wij zien als de wereld waar we heen gaan met onze Ascentie?

Federatie van Licht: Nogmaals, Blossom, over de Brug gaan is geen Ascentie. Maar u kunt het zo beschouwen … in vergelijking met de Trilling van de wereld waarin u nu leeft.

ER IS ZOVEEL OM NAAR UIT TE KIJKEN.
BLIJF ERNAAR UITKIJKEN, LIEVE ZIELEN.
DIT IS DE MANIER OM DE TRILLING HOOG TE HOUDEN.

HET BESEF VAN DE MANIER VAN LEVEN DIE OP U WACHT – EN DIE OOK VOELEN ALS ZIJNDE UW TOEKOMSTIGE WERELD – ZAL EEN GROOT VERSCHIL MAKEN IN UW HUIDIGE DAGELIJKSE BESTAAN.

Alles wat u hoort … en waar u zich van bewust zal worden … zal u tot in uw diepste kern raken. Dit hebben wij ook al vaak gezegd. Maar, als u eraan kunt denken om die ‘geschokte’ Energie om te zetten … naar/in … de Energie die ‘WÉÉT’ wat er op u wacht in het Grootse, Helderste Licht voor u Allen … dan zult u uzelf, anderen en Alles Dat Is … een Grote Dienst bewijzen.

Wij eren uw Moed en uw volharding …
Wij houden van u.

Blossom: Goed zo. Dit is mooi. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen