door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

13 juli 2021

Blossom: Wel, hier zijn we weer. Het leven ‘met al zijn op de kop draaien en keren’ blijft maar voortgaan, en we moeten erop Vertrouwen – ook al lijkt het niet zo – dat alles in de goede richting gaat!

Federatie van Licht: Welkom Blossom, welkom aan elke Ziel die net als wij uitkijkt naar deze gesprekken en de troost en – soms – de verwarring die zij brengen!

Blossom: Waarom zegt u ‘verwarring’?

Federatie van Licht: Omdat wij ons ervan bewust zijn dat er soms verwarring is omtrent wat is en wat niet is. Want hoewel sommigen soms denken dat wij in raadsels spreken, is dat niet zo. Wij drukken ons slechts uit op een dusdanige manier, dat elke Ziel zelf een interpretatie kan geven aan wat wij aanbieden. Sommigen kunnen al onze woorden al dieper begrijpen dan anderen, terwijl sommigen de Liefde en het Vertrouwen ontvangen op een … laat ons zeggen … wat eenvoudiger frequentie.

Wij merken dat u het wilt hebben over de Monolieten?

Blossom: Ja, graag. Als het past? Er zijn nogal wat mensen die vragen naar een update daarover.

Federatie van Licht: Ze zijn nu allemaal op hun plek. Maar op dit ogenblik is nog geen enkele ervan geactiveerd. Ze zullen in rust blijven totdat ‘Het Teken’ wordt gegeven, en dan zullen zij ’tot leven komen en in werking treden’.

Blossom: Om wat te doen?

Federatie van Licht: Ze zullen klanken en signalen uitsturen naar elkaar, niet alleen over de hele wereld maar ook naar andere bronnen zoals zijzelf, welke zich niet op uw Planeet bevinden. De verbindingen tussen hen onderling … elk van hen … laat ons zeggen … dat ze als het ware in een soort van gesprek zijn.

Zoals u zich kunt indenken is dit een complexe materie, die niet zomaar kan worden begrepen op het niveau waarop het menselijk brein zich nu bevindt. Zelfs buitengewoon vergevorderde wetenschappers zullen niet in staat zijn om die onderlinge signalen bij te houden, omdat de coderingen ervan niet van deze wereld zijn/tot deze wereld behoren.

Blossom: En wat is hun doel?

Federatie van Licht: Het activeren van vele Leylijnen, Portalen, enorme slapende Kristallen die in de Aarde verborgen liggen. In het menselijk brein … de codes activeren die lang vóór uw aanwezigheid op Aarde al werden ingesteld/gegeven.

Blossom: Wow! Even één stapje per keer. Leylijnen?

Federatie van Licht: Wij begrijpen, Blossom, dat u persoonlijk niet zo bekend bent met dergelijke fenomenen. Maar u en veel mensen weten dat ze bestaan. Ze vormen een matrix die doorheen uw Aarde-patronen loopt. We zouden ze kunnen beschrijven als konijnenpijpen. Want hoewel er structuur is in deze patronen, zijn er ook heel veel ‘zijgangen’ … miljarden … die onderling verbonden zijn … maar allemaal ontvangen ze dezelfde berichten en codes van Bron.

Blossom: Zegt u nu, dat de activering van de Leylijnen zal komen door de signalen van de Monolieten, die ze oorspronkelijk van Bron krijgen?

Federatie van Licht: Ja, inderdaad. Want dat geldt voor alles.

Blossom: Wat is het doel van de Leylijnen activering?

Federatie van Licht: Zij zullen de grond waarop u loopt magnetisch laden. Stel u een matrix voor, die over uw hele aardbol doorloopt … alsof – eenmaal geactiveerd – de belangrijkste plekken … zoals de plaatsen die u kent als Uluru, Stonehenge en nog vijf anderen … de beginpunten zullen zijn voor dit ‘laadproces’, dat zich dan zal verspreiden doorheen de ingewikkelde en complexe ‘gangen’, zodat zelfs het kleinste stukje land erdoor wordt bereikt.

Blossom: Wat gebeurt er dan?

Federatie van Licht: Het maakt deel uit van de ‘show’. Dit magnetisme moet ‘op gang’ zijn, opdat de rest van het proces kan plaatsvinden en voltooid kan worden.

Blossom: En dat proces is?

Federatie van Licht: Dan gaan we verder met de Portalen en de Kristallen, want die maken deel uit van de verbinding van alles wat we hebben opgenoemd.

Stel u de enorme omvang hiervan voor … doorheen uw hele Aarde. Niet slechts een klein plaatsje in één land, maar overal. Denk eens hoe deze lading al deze gangen ‘Op-Licht’ en zich overal naartoe verspreidt. Denk eens aan het Vermogen wat wordt opgewekt … nooit eerder voorgesteld … onvoorstelbaar.

Dit zal dan als eerste de reusachtige Kristallen opwekken welke, zoals wij reeds gezegd hebben, gedurende duizenden jaren hebben gesluimerd.

Blossom: Wie heeft ze daar geplaatst?

Federatie van Licht: Buitenaardse Wezens. Zij KENDEN de toekomst … die nu het heden is.

Zij WISTEN van dit GROOTSE GEBEUREN, dat moet gaan plaatsvinden.

Blossom: Wat doen de Kristallen?

Federatie van Licht: Als ze eenmaal zijn ontwaakt/geactiveerd door de magnetische kracht … zullen ze letterlijk STRALEN VAN/MET LEVEN.

Blossom: Dit heeft allemaal veel weg van een film … die ik nog niet heb gezien!

Federatie van Licht: Maar er zijn beelden uitgebracht door artiesten en dergelijke, ter voorbereiding. Er zijn visioenen gegeven.

De Energie die besloten ligt in deze Kristallen, is met niets te vergelijken.

Blossom: Hoeveel Kristallen zijn er?

Federatie van Licht: Zes.

Blossom: Is dat alles?

Federatie van Licht: Blossom … méér zijn er niet nodig.

Blossom: Oké. Ik zal u op uw woord geloven. Ik sta bijna te trappelen van opwinding. Wat gebeurt er dan?

Federatie van Licht: De KRACHT van de Kristallen, in afstemming op de Leylijnen en gangen, heeft dan even tijd nodig om zich af te stemmen op het systeem en als dat klaar is, dan zijn ze in staat om zeven Portalen te activeren.

Blossom: En wat doen die?

Federatie van Licht: Uw Planeet … gedurende enige tijd … openstellen voor andere werelden.

Blossom: Lieve God, ik zit op het puntje van mijn stoel. En dan?

Federatie van Licht: Magie, lieve Blossom. Magie!

Blossom: Wacht even. Kunnen we even samenvatten? Als ik het goed begrijp, dan zullen op een bepaald moment deze Monolieten worden geactiveerd en signalen gaan uitsturen naar elkaar, op en buiten de Planeet. Op hun beurt zullen die het Leylijnen-netwerk en de gangen van de zeven hoofdcentra aanzetten … die magnetisch geladen zullen worden door de signalen van de Monolieten … die dan weer op hun beurt – zodra alles op de hele Planeet op gang is gekomen – zes enorme Kristallen gaan activeren, welke duizenden jaren gesluimerd hebben … en als dat allemaal op elkaar is afgestemd … dan zal de Kracht van dit alles de zeven Portalen activeren en openen … hoe doe ik het tot dusver?

Federatie van Licht: Bijzonder goed.

Blossom: U zegt dat deze Portalen ons openstellen voor zeven andere Werelden? Gaan wij daar dan heen?

Federatie van Licht: Neen.

Blossom: Komen buitenaardse Wezens er ‘doorheen’ naar ons?

Federatie van Licht: Neen. Dit keer niet. Maar, het is de gecombineerde Energie van deze openstellingen, die nodig zijn om ‘de volgende stap’ uit te voeren.

Blossom: Lieve help! En dat is?

Federatie van Licht: Blossom … denk eens even aan alles wat wij hebben gezegd. Wat denkt u dat er dan moet volgen, wanneer u denkt aan de absolute grootsheid van het VERMOGEN van alles wat wij hebben verteld … tezamen gebracht om … wat … te scheppen?

Blossom: HET GEBEUREN?

Federatie van Licht: Precies.

Blossom: Helemaal geweldig. En ik dacht dat het misschien door een gewone Zonnevlam zou komen! Bij de les blijven … u heeft het ook gehad over de codes die geactiveerd zullen worden in het menselijk brein en die lang geleden werden gegeven. Kunt u dat toelichten … als mijn hoofd niet vooraf al ontploft?

Federatie van Licht: Uiteraard nemen wij aan dat u de GROOTSHEID van dit alles kunt VOELEN, wanneer het plaatsvindt. Het MOET ZO ZIJN, dat de mensheid, verbonden met de Ziel … haar rol speelt in dit alles, want dat is waarvoor u hier bent. Het is absoluut noodzakelijk voor IEDER VAN U om naar voren te treden en DEEL UIT TE MAKEN VAN HET GEHEEL (HET GEBEUREN).

Daarom zal het tijdens dit gebeuren – naast al het andere wat wordt geactiveerd – ook de herinnering in het Zielzelf doen ontwaken. In die zin, dat u zich alles zult herinneren wat u werd verteld over wat u zou volbrengen als u naar deze Planeet kwam.

Wij hebben gesproken over enveloppen die zouden worden geopend, en dat u zou weten wat u moest doen. Dit is waar wij toen over spraken.

Blossom: Dit is véél groter dan waar u het toen over had.

Federatie van Licht: Vanwege de Goddelijke Timing. Misschien, als wij dit eerder hadden verteld, dat veel mensen nog niet klaar waren om het te aanvaarden.

Blossom: Ik weet nog niet of ik dat al ben! Ik bedoel: dat BEN IK. Het klinkt logisch en ik heb hier nooit zelfs maar enig idee over gehad, maar u moet toegeven dat dit behoorlijk overdonderend is!

Federatie van Licht: IETS ALS DIT HEEFT NOOIT EERDER PLAATSGEVONDEN!

Blossom: Dat verbaast mij niets! Goed … even doorademen … en dan?

Federatie van Licht: DAN VERANDERT ALLES. ALLES.

Wij voelen dat dit een goed punt is om het hierbij te laten, zodat de informatie kan worden opgenomen. Natuurlijk zullen er veel vragen zijn. Maar wij stellen voor dat u dit gesprek de tijd geeft om een plekje te krijgen in uw hart. Zet de vragen aan de kant en WORD ÉÉN hiermee. Keer u naar binnen en VOEL datgene wat wij hebben aangeboden. Want wij WETEN dat wanneer u dat doet … U DE WAARHEID HIERIN ZULT KENNEN.

Blossom: Wel, dat is bijzonder opwindend nieuws. Ikzelf zal dit in elk geval even moeten verwerken. Want in alle eerlijkheid, ik wéét dat ik dit niet zomaar kan verzinnen, en aan de andere kant lijkt het wel science-fiction … En toch, zulk een prachtige ‘verandering’ in kennis over alles wat er nu op onze Planeet plaatsvindt. Iets om ons Hoop te geven.

Federatie van Licht: HIERVOOR BENT U GEKOMEN, WEET U NOG?

Om uw Planeet en allen in en op haar … naar een Hogere Dimensie te brengen.

Blossom: Ja, en u of White Cloud heeft gezegd, dat dit zou zijn wanneer we het gevoel hadden dat we niet nog méér aankonden. Morgen dus al?

Federatie van Licht: Lieve Blossom, wéét gewoon dat dit zal zijn zoals het moet ZIJN. Wat betreft het WANNEER? Laat dat los. Want het enige wat u moet weten is dat het ZAL plaatsvinden.

Blossom: WOW. Ik was eerlijk gezegd een beetje terughoudend om het over de Monolieten te hebben. IK BEN ZO BLIJ DAT IK HET TOCH HEB GEDAAN! Hartelijk dank. Ik denk dat dit zovelen onder ons hernieuwde Kracht en Moed zal geven, om vol te houden met volhouden. Hoe Gezegend zijn wij.

In Dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen