Door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

30 augustus 2020

Blossom: Mijn liefste Vrienden. Ik vind het een beetje lastig om te weten waarover we het gaan hebben, want u heeft gesproken over deze tijden en hoe we die het beste kunnen doorstaan. Er zijn veel vragen waarop het niet gepast is dat u een antwoord geeft zoals u zegt, en dat snap ik … dus wachten we. Ik snap ook waarom we wachten: omdat er zoveel gaande is achter de schermen waar we af en toe een glimp van opvangen, maar waarvoor we nog steeds geen bewijs van Waarheid hebben. Mijn vraag vandaag is dus … Hoe gaan ‘we’ nu verder?

Federatie van Licht: Lieve Blossom … Lieve Zielen van Licht die overwinnen met elke gedachte van goede wil en vriendelijkheid en begrip en Liefde. U zegt dat u wacht, maar feitelijk … zouden wij dit niet beschouwen als wachttijd. Wij zouden dit beschouwen als een tijd waarin er veel, zoveel méér werk kan worden verricht door u, om te helpen.

Wij begrijpen volledig de frustraties die hierbij komen kijken, en wij beseffen ook dat er een grote scheiding plaatsvindt. Er is verwarring. Er is wanhoop en tegelijk … is er zoveel HOOP.

IN HET BESEF … DAT DEZE TIJD DIE U NU BELEEFT, U BRENGT NAAR UW NIEUWE LEEFOMGEVING … DE NIEUWE LEVENSWIJZE … DE NIEUWE MENS.

Blossom: De nieuwe mens? Leg dat alstublieft eens uit, voordat de mensen gaan denken dat u verwijst naar ‘half mens/half robot’ of iets dergelijks!

Federatie van Licht: De NIEUWE MENS … Het menselijk WEZEN dat u zo lange tijd niet heeft MOGEN zijn, op uw Planeet.

De NIEUWE MENS die geen verwarring of afschuw voelt door hetgeen hij hoort. Want alle Energie waar u in/doorheen gaat, zal van zulk een Hoge kwaliteit zijn … van zulk een Vreugde en alles wat die Vreugde met zich brengt.

De NIEUWE MENS die geen jaloezie, hebzucht, ontevredenheid kent en geen gedachten heeft om een ander kwaad te doen.

De NIEUWE MENS die lang geleden werd ‘weggenomen’ en vervangen werd door iemand die niets afweet van het WARE ZELF … van DE GLORIE VAN WAT MENS ZIJN INHOUDT.

Deze Kennis zal aan u worden teruggegeven, wanneer u doorheen de plaats bent gegaan waarop de WAARHEID over het Zelf eens te meer in Vrijheid kan worden gevoeld … getoond … gevierd.

Blossom: Wanneer u zegt ‘weggenomen’ … wat bedoelt u daarmee?

Federatie van Licht: Wij bedoelen dat er strategieën werden doorgevoerd die het GROOTSTE DEEL VAN HET WARE ZELF hebben afgezwakt.

Blossom: Welke soort van strategieën?

Federatie van Licht: Programmering om uw zintuigen tot een niveau van verdoving te brengen, en alles wat energie – van een lage trilling – doet met het menselijk brein.

Ziet u, lieve Zielen, u denkt zelfs … dat wanneer u zich echt héél gelukkig voelt, het niet beter kan worden dan dat.

Daar zijn wij het absoluut niet mee eens. Wanneer u zich écht gelukkig voelt, dan is dat de natuurlijke gang van het leven … Het is hoe u bedoeld was te Zijn.

Blossom: In een ander soort programma?

Federatie van Licht: Niet zoals u denkt. Niet in de vorm van het programma … de betovering … waaronder u leeft.

Blossom: Dat deed me denken aan een beeld, waarin wij trachten om door een plafond heen te komen. Veel mensen denken dat wij in een koepel leven. Is dat zo?

Federatie van Licht: Uw interpretatie van ‘iets’ kan heel sterk afwijken van uw perspectief van datzelfde ‘iets’.

Wij willen het zo stellen: u bent geprogrammeerd, maar daarmee bedoelen we niet zoals met ‘instellingen’ zoals in een computerspel of iets dergelijks. Eerder in het doorsijpelen van ‘werkzame substanties’, welke verdoven en uw motivering wegnemen.

Uw onvoorstelbare brein is onderdrukt geworden tot een slaapliedje van ‘volgzaam zijn’. Wij herhalen … zelfs als u zich Hooggestemd voelt … is dat niet uw Ware Hoge Stemming.

Blossom: Maar het voelt voor ons zo goed, om ons op die plek te bevinden.

Federatie van Licht: Waarop wij willen zeggen … Wacht maar af, Zielen op de Aarde … Wacht maar eens af.

Blossom: Het lijkt erop dat we geen andere keuze hebben.

Federatie van Licht: Maar u heeft de keuze om te WETEN/VERTROUWEN dat deze Verheerlijkte versie van uw Aarde ligt te wachten op Ieder van U, en in dat Wéten … groeit uw Kracht … verhoogt uw Trilling … en dient u uw doel: dit alles tot stand brengen.

GEBRUIK DEZE TIJD.
MAAK UZELF NUTTIG IN DEZE TIJD.
WEET, WEET, WÉÉT DAT ALLES GAAT VERANDEREN … VOOR HET HOOGSTE GOED.

Wanneer ieder kleinste deel van uw Wezen en Zijn dit wéét … dan zult u zélf veranderen. U zult beetje bij beetje de transformatie van uw gehele Wezen gaan voelen. En laat ons u dit vertellen …
DAT ZAL GOED VOELEN.

Blossom: Ik voel dat we misschien nog wat uitleg moeten geven bij die uitspraak van ‘weggenomen’?

Federatie van Licht: Wij voelen niet dat dit noodzakelijk is. Want, lieve Zielen, onze familie, onze Vrienden, onze buren …

Blossom: Buren? Dat is voor het eerst. U kunt gerust een kopje suiker komen lenen hoor, op ieder moment van de dag en de nacht.

Federatie van Licht: Wij danken u. Maar wij weten wat ‘suiker’ is, en wij gebruiken dat niet.

Blossom: Gaat u alstublieft verder …

Federatie van Licht: Zoveel van alles wat u nu begint te begrijpen … onderwerpen die nu ‘ontkurkt’ worden … gaan/zullen uw Waarheid … het INNERLIJK WÉTEN … in staat stellen om te bevatten wat wij zeggen, zonder dat we alles in detail moeten uitleggen.

Heel snel al, o, al heel snel zal uw KENNIS VAN DE WAARHEID getoond worden op schermen en apparaten.

Pal voor uw neus, en niet enkel zal de schok groter zijn dan u ooit had durven denken … met betrekking tot de duisternis en alles wat er heeft plaatsgevonden op uw Planeet …

MAAR WEET OOK …

DE VREUGDE … DE OPPERSTE VREUGDE … DIE ER ZAL KOMEN OM TEGENWICHT TE BIEDEN AAN DE DUISTERE DAGEN DIE U HEEFT DOORSTAAN, ZAL DE TRILLING VERHOGEN VAN UW MOEDER AARDE EN ALLEN DIE OP DIT OGENBLIK BIJ HAAR HOREN. ALLEN DIE ZICH DOORHEEN DE MEEST DUISTERE DAGEN HEBBEN GEWORSTELD … DE MEEST GEVOELIGE VAN ALLE WAARHEDEN ZAL WORDEN VERTELD EN HERKEND.

ER ZAL EEN KEERPUNT KOMEN. Een duidelijk herkenbaar ‘keerpunt’, in dit alles wat er nu gaande is.

Blossom: Zal die aanstaande Aankondiging dat keerpunt zijn?

Federatie van Licht: Neen. Maar die zal wel het Spel veranderen.

Blossom: Ik wil beste vriendjes met jullie zijn, als jullie mij een aanwijzing geven. Ik geloof dat ik deze tactiek al eerder heb gebruikt … en toen werkte het ook niet.

Federatie van Licht: Blossom, lieve, lieve Blossom … wij bewonderen uw vasthoudendheid.

Blossom: Wel, ik moet het blijven proberen. De dingen veranderen en dan kunt u misschien wel een kleine glimp geven?

Federatie van Licht: En de verrassing bederven?

Blossom: Om eerlijk te zijn, ik had hier niet aan gedacht als zijnde een ‘hiep hiep hoera verrassing’. Eerder als een ‘wat nu weer’ soort van verrassing.

Federatie van Licht: Zoals u zegt, Blossom … u zult gewoon moeten afwachten wat er komen gaat.

Blossom: Goed dan. Ik respecteer dat u niet zult toegeven en u zult daar uw redenen voor hebben, omdat anders het plan uiteen kan vallen dat zo strategisch is opgezet. Maar, de frustratie van deze hele toestand kan ons soms zoveel onzekerheid brengen … zoals we nooit eerder hebben ervaren.

Federatie van Licht: Lieve Blossom … onthoud daarbij ook … dat er hiervan nog méér gaat komen.

Blossom: O, joepie. Nog méér onzekerheid.

Federatie van Licht: Ja … gedurende nog enige tijd. Maar wij zeggen nogmaals dat u erop moet VERTROUWEN en moet WETEN dat ALLES IS ZOALS HET MOET ZIJN. Deze fases die moeten worden doorlopen naarmate er steeds meer lagen van deze huidige toestand worden getoond, zullen niet noodzakelijk alle mensen blij en tevreden maken, de eerstkomende tijd.
Maar wij vragen u om tussen de regels door te lezen.

Blossom: Uw regels, of de dingen die we te horen gaan krijgen?

Federatie van Licht: Beiden.

HET IS UITERST BELANGRIJK … ESSENTIEEL … dat u VASTHOUDT AAN UW LICHT.
DAT U ZICH HERINNERT DAT DIT, NU … NU … NU … NU … DATGENE WAT U MEEMAAKT … PRECIES DE REDEN IS WAAROM U HIER BENT.

U WÉÉT DIT IN UW HART … OOK AL STELT U HET AF EN TOE IN VRAAG.

HET LIJKT ALSOF ALLES WAT ER OP UW PLANEET GAANDE IS, GEBEURT VANWEGE HET LOSLATEN VAN ALLES WAT WERD ACHTERGEHOUDEN, EN DAT ZIELEN NU DE KANS KRIJGEN OM DE DINGEN TE ZIEN ZOALS ZE WERKELIJK WAREN.

Er zal zoveel méér bekend raken over zoveel onderwerpen, welke naar boven zullen komen. Het zal uw verstand en uw gevoelens tot de rand van uw overtuigingen en begrip brengen.

Maar … ZIELEN VAN LICHT …
U WIST, U WIST, U WIST DAT DEZE TIJD ZOU KOMEN en zoals wij al heel vaak hebben herhaald … U WAS ALLEN ZO GRETIG OM MEE TE DOEN EN DE TAAK TE VOLBRENGEN.

U wist ook, dat dit geen zelfmoordmissie was.
U KWAM NIET HIERHEEN OM TE ‘STERVEN’ VOOR DE GOEDE ZAAK.
U KWAM HIERHEEN OM TE LEVEN! TE LEVEN OP EEN WIJZE DIE U NIET KENT, OMDAT DIE NIET GEWENST WAS DOOR HEN DIE VERLANGDEN NAAR WERELDOVERHEERSING.
U BENT HIER OM DIE VERANDERING DOOR TE VOEREN.
U BENT HIER OM DE WEG TE TONEN … NAAR HUIS.
THUIS … THUIS … THUIS.

Blossom: Doet me denken aan E.T. … met zijn rode vinger, omhoog wijzend naar de hemel.

Federatie van Licht: Een stukje Waarheid.

Lieve Zielen … in deze tijden van dergelijke beroering en onrust tot in het diepst van uw Wezen … hou u ver van verwarring en boosheid en verbijstering en droefheid en …

neem even de tijd … heel even maar, op een tijdstip naar uw keuze … en …
SLUIT UW OGEN … HAAL DIEP ADEM … EN ZEG …
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. I AM.

En op elk ogenblik dat u verkiest om dit te doen …

VOEL DAN DE VERBINDING MET DE GODDELIJKE BRON …
MET THUIS …
MET ELKAAR …
IN ELK GEVOEL VAN EEN AFGAANDE GEDACHTE … IN ELK GEVOEL VAN INNERLIJKE STRIJD …

neem even de tijd … heel even maar, op een tijdstip naar uw keuze … en …

SLUIT UW OGEN … HAAL DIEP ADEM … EN ZEG …
IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. IK BEN DE WAARHEID. I AM.

En op elk ogenblik dat u verkiest om dit te doen …

VOEL DAN DE VERBINDING MET DE GODDELIJKE BRON …
MET THUIS …
MET ELKAAR …

Moeten we nog méér zeggen?

Wij WÉTEN dat dit werkelijk ALLES IS, WAT U WETEN MOET. Het enige wat u moet weten, om u hier doorheen te helpen. Al uw andere verlangens en vragen en behoefte aan antwoorden … vormen geen essentieel onderdeel van ‘uw rol’ op dit ogenblik.

Blossom: Ik snap het. Maar wij zijn echt een ras van onderzoekers. Ik bedoel, zou u niet willen weten wat er WERKELIJK gaande is? Wel, waarschijnlijk weet u dat al. Maar ik bedoel … als u hier beneden was, te midden van dit hele gedoe en als dan alles ‘ergens rondzweefde’.

Federatie van Licht: Ja. Waarschijnlijk wel. Maar, WEET … DAT U ZULT WETEN.

Dit ontvouwen van de Waarheid moet … beetje bij beetje … worden gebracht … zodat de mensen niet zouden ontploffen uit ongeloof!

Blossom: Ik ga deze er gewoon tussen zetten. Dus, deze Aankondiging en/of toekomstige Aankondigingen … (omdat ik geloof dat u heeft gezegd dat er later nog een veel grotere zal komen dan degene waar we nu op wachten) … gaat niet alles in één keer bekend maken?

Federatie van Licht: Dat zou niet verstandig zijn. Het opnemen en beseffen in kleine hoeveelheden zal de werkwijze zijn inzake wat er gaat komen … wat zal worden onthuld …

En wij hebben al uitgelegd dat er, zelfs wanneer ‘de Waarheid op een schaaltje wordt aangeboden’ er nog steeds Zielen zullen zijn die gewoonweg niet in staat zijn om het te bevatten.

Blossom: Wat zal er met hen gebeuren?

Federatie van Licht: Dat weten wij niet. Zij zullen keuzes krijgen, net als iedereen.

Onthoud … dit is nog nooit eerder gebeurd, dus de reactie van miljoenen Zielen kan niet worden ‘voorzien’. Dit is ook iets waarmee rekening moet worden gehouden.

Blossom: Geweldig … Ik ben blij dat ik niet in de raad van bestuur zit voor dit Plan. Laat mij maar fijn de koffiejuffrouw zijn, en doen wat ik kan.

Federatie van Licht: En dat, Blossom, is precies wat jij doet.

Blossom: Eén suikerklontje of twee? O nee … u gebruikt geen suiker! WIJ HOUDEN VAN U … DANK U. In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen