Door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

5 juli 2020

Ten tijde van het channelen van deze twee berichten, had ik het heel moeilijk met de ‘Gang van zaken’ (zoals u zult lezen!). Ik voel me nu veel Stralender. Misschien vindt u de channeling prima te lezen, maar wat mij betreft … ‘Ik’ lag totaal dwars en heb uiteindelijk besloten om er dan maar mee te stoppen en ze gewoon te plaatsen, omdat er misschien mensen zijn die hetzelfde voelen. Ik hoop dat mijn ‘dwarsheid’ mij vergeven wordt … van iemand die beter wéét, maar dat niet altijd zo voelt! Dank u.

(Donderdag 25 juni)

Blossom: Opnieuw hallo. Er zijn zoveel vragen die de mensen mij aan u willen laten stellen, maar ik denk dat we wel weten waar we nu staan met alles wat u heeft gezegd. Op zoveel van de vragen wéét ik dat u geen antwoord kunt geven, omdat wij bepaalde dingen niet mogen weten, in elk geval voorlopig nog niet.
Hetgeen ons in het luchtledige houdt omdat, hoewel u ons heeft gevraagd om goed te kijken naar wat er in ons bewustzijn komt, ik geen idee heb wat Waarheid is en wat niet. Zo is het voor veel mensen. Er is ook heel veel speculatie over de timing van dit alles. U zegt dat u ons geen tijdsbepaling kan geven … andere channelers (lees ik van mensen die mij schrijven) zeggen dat het vijf tot tien jaren zal duren voordat dit alles zijn eindpunt heeft bereikt. Als dat het geval is … dan zullen veel mensen ‘eruit/eraf’ willen, omdat zij voelen dat ze het niet langer meer kunnen volhouden …
Wachten, wachten, wachten. Als u Wijze woorden kunt bieden, zou dat welkom zijn. (en ja, ik wéét dat we deze trein al eerder hebben genomen, maar dit is waar ikzelf en vele anderen ons nu bevinden).

Federatie van Licht: Lieve Blossom, Lieve Zielen van de Aarde … Wij begrijpen dat u denkt dat het tempo is afgezwakt sinds wij eerder dit jaar gezegd hebben ‘dit is het’! Uw enthousiasme … is bij sommigen tot stilstand gekomen. Maar …

Blossom: Ik weet wat u gaat zeggen en waarschijnlijk weten veel lezers het ook al … in de trant van … ‘Als u het kon zien vanuit ons standpunt, enz. en als u zou weten wat er gaande is achter de schermen, dat zou u zich niet zo voelen’ … Klopt dat?

Federatie van Licht: Dat klopt.

Blossom: Maar het punt is … wij kunnen het niet zien vanuit uw standpunt en wij weten niet wat er gaande is achter de schermen … en zelfs als we denken van wel … dan hebben we er geen enkel bewijs voor. Als het zo zou zijn, dat deze grootse aankondiging waarover u spreekt er pas over een jaar of zo gaat komen … dan … denk ik dat wij allemaal zwaar de moed zullen verliezen, en dat zou niet behulpzaam zijn in het kader van Liefde en Licht. Ik was een beetje onwillig om vandaag/deze week te channelen … vanwege … met het grootste respect … maar wetende dat er niets méér is wat u momenteel kunt zeggen, totdat er zich iets nieuw aandient.

Federatie van Licht: Blossom … waar zit uw startknop?

Blossom: Mijn wat?

Federatie van Licht: Uw startknop? Waar zit de schakelaar die in uw Wezen de Lichtheid aanzet?

Blossom: Bedolven onder een grote berg verwarring! Hoe méér ik ‘erover hoor’, des te meer raak ik verward. Niets is logisch. Het voelt alsof ik half op en half buiten de Planeet ben. Soms voel ik dat het me allemaal te veel wordt en dan neem ik een houding aan van ‘wat maakt het uit’. Ik vertel u dit niet om begrip te vragen voor ‘mijn’ gevoelens, maar om u te laten weten hoe velen zich voelen (ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken). U zegt dat er een grootse aankondiging zal komen en een tweede lockdown, maar u kunt niet zeggen wanneer. Moeten wij daarop wachten tot volgend jaar of volgende maand? U moet dit toch zeker wel weten? Oké, ik heb mijn beklag gedaan … ik geef u nu het woord.

Federatie van Licht: Waarvoor wij u danken. Wij waarderen uw eerlijkheid, Blossom. Het is voor ons goed om te weten hoe u zich voelt, te midden van dit alles.

De tweede lockdown zal er komen voordat het jaar ten einde is … en ook de aankondiging zal zich aandienen voor het einde van het jaar.

Blossom: Dank u. Moeten we in afwachting daarvan beginnen met een trui te breien, of gewoon een theemuts?

Federatie van Licht: Een theemuts. Lieve Zielen … u heeft wellicht een beetje het gevoel dat u opnieuw ‘in de steek bent gelaten’? Dat is niet zo. Wij hebben uitgelegd dat alles op zijn plek moet zijn, opdat het grootste Plan OOIT verder kan gaan met de vooraf bepaalde soepelheid. U heeft al zolang gewacht … u kunt nog wat langer wachten. Want wij hebben u ook verteld over de tijd die gaat komen en die zo ‘overladen’ zal zijn, dat u soms zult wensen dat u zich weer in de ‘tijd van afwachten’ bevond.

Blossom: Waarom voel ik mij dan zo ‘niet op deze planeet’? Waarom voel ik me alsof het me niet kan schelen?

Federatie van Licht: Omdat u het gevoel heeft dat u tussen twee werelden zit. Wat er nu plaatsvindt is ZO ENORM … maar zou het kunnen dat u het gevoel heeft, dat u er niet bij betrokken bent?

Blossom: O, ik wéét dat we dat zijn. Wij zijn voorbestemd om sterk te zijn en ons Licht te stralen. Dat is wat we doen. Maar er lijkt niets te veranderen en onze batterijen raken leeg. Weet je, ik ga nu ophouden met klagen en dit op een later tijdstip/dag verderzetten … als ik me meer afgestemd voel om te praten met uw Liefdevolle Energie.

Federatie van Licht: Wacht. Met respect … wacht. Haal diep adem en sta onze Liefde toe in uw Weten.

Blossom: Ik heb vijf keer diep ademgehaald en ik ben nog steeds niet in de stemming. Maar toch bedankt! Goed geprobeerd!

Oké … we zijn nu een week later … Ik voel me beter dan ik me de laatste tijd heb gevoeld, dus laat het ons maar proberen.
(2 juli)

Blossom: Goede morgen mijn Vrienden. Zijn we er helemaal klaar voor, zoals we dat hier beneden zeggen?

Federatie van Licht: Onze allerhoogste Groeten aan Ieder van u.

Blossom: Laat ons beginnen op zo mogelijk een Hoge trilling. Er gaat een foto rond van een enorme ZUIL VAN LICHT boven New York. Dit lijkt beslist méér op het ‘beeld’ dat u mij indertijd in 2011 toonde, in vergelijking met de ‘weer zuilen’. Zou u zeggen dat dit er één is?

Federatie van Licht: Inderdaad, dat zouden we zeggen. Eén van de vele die zullen komen. Eén van de velen die een doordringen van bewustzijn zullen brengen over een groot gebied.

Blossom: Waarom precies deze plek?

Federatie van Licht: Waarom niet? Zoals wij al vele jaren geleden hebben gezegd … deze ZUILEN VAN LICHT bevatten een Energie … een Intelligentie … en veel Liefde.

Dankzij de mijnheer die zoveel van zijn Liefde heeft gegeven om iedereen te helpen, begrijpen wij nu dat de mensen alles wat wij gezegd hebben over dergelijke Zuilen, heel gemakkelijk kunnen terugvinden. * Daarvoor danken wij hem.

Blossom: Is het waarschijnlijk, dat deze al snel zullen komen – of is het meer iets in de trant van ‘één elke drie jaar’?

Federatie van Licht: Er zullen er de komende tijd méér volgen, wij kunnen geen dag of tijd daarvoor geven.

Blossom: Die welke u mij in mijn hoofd heeft getoond al die jaren geleden, ‘verplaatsten’ zich langs de hemel.

Federatie van Licht: Inderdaad. Maar één stapje per keer. Laat uw geest die eerste stilstaande Zuil in zich opnemen en als u er klaar voor bent dan zullen er anderen – met meerderen tegelijk – zich gaan vertonen en die zullen ook bewegen.

Lieve Zielen, wij hebben u gesproken over de wonderen die gaan komen in deze turbulente tijden.

NEEM ZE WAAR.
VOEL ZE.

Ze worden getoond, niet alleen om u te verheffen, maar ook omdat het zekere tekenen zijn van uw Innerlijk Besef over wat er gaat komen.

Blossom: Wel, dat is inderdaad iets positief. Ik weet dat er best veel Zielen zijn die erin uitblinken om hun Wezen voor te bereiden op alles wat er gaat komen … en zoals u heeft begrepen uit ons eerder gesprek … ben ik dat niet! Zij hebben echt alles in/op orde en ik bewonder hen daarvoor.

Federatie van Licht: Maakt u zich daar zorgen om?

Blossom: Ik denk dat ik beter moest weten en dat doe ik ook! Maar, ik heb het gevoel dat mijn voeten ‘vastzitten in de modder’ en dat het me naar beneden trekt!

Federatie van Licht: Deze tijden die u nu doormaakt, zorgen voor een diepgaand loslaten. Sommigen doen het ‘voor anderen’, die daar niet toe in staat zijn.

Blossom: Ja, zo voelt het soms wel. Het lijkt wel alsof ik de grip verlies! Ik voel een diepliggend verdriet/ongeloof, wanneer ik zie hoe zoveel mensen ‘in de val lopen’ welke voor hen is opgezet. Daar heb ik het zo moeilijk mee. Elke cel in mijn Wezen verzet zich zo krachtig, wanneer ik zie hoeveel mensen er overtuigd zijn van de leugens.

Federatie van Licht: Lieve Dame van …

Blossom: O help! Waarom heeft u het moeilijk met een woord? Haha.

Federatie van Licht: Met precies dat doel … om u te laten lachen … Dame van het Licht …

Blossom: Poeh!

Federatie van Licht: De reden waarom u en velen het hier zo moeilijk mee hebben, is omdat er zoveel wordt verteld wat niet de Waarheid is … en … U BENT DAT WEL! Het stuit u tegen de borst. Dat is de reden.

Blossom: Enige aanwijzingen? Zeg alstublieft niet ‘Luister er niet naar’. Dat probeer ik ook. Maar ten eerste moeten we toch op de hoogte blijven van wat er gaande is en ten tweede zit mijn inbox vol met vragen van mensen die bezorgd zijn over dit alles. Het is dus redelijk moeilijk om eraan te ontkomen!

Federatie van Licht: Het enige wat wij kunnen voorstellen, is dat u de Mantra blijft herhalen.

Blossom: Dat doe ik! Oké. Laat me ophouden met zeuren en laat ons licht en zonnig worden, is dat goed?

Federatie van Licht: Wij kunnen dat … Wij zijn dat … U ook?

Blossom: Daar ben ik eerlijk gezegd niet zeker van. Ik raak zo gefrustreerd. Oké. Ik verander nu mijn houding. Mijn Vrienden … over naar u, aan de zonnige kant van de straat.

Federatie van Licht: Dank u wel. Aan deze kant van de straat, schijnt de zon. De lucht is fris. Er straalt zoveel Liefde uit van Iedereen. Overvloed aan glimlach. Aanbod van Liefde en Vreugde. Kom naar deze kant, Blossom, kom naar deze kant!

Blossom: Je gelooft het niet, maar mijn GPS doet het niet …

Federatie van Licht: VIND HET DAN MET JE HART. VOEL HET MET JE HART.

Zo velen, zo velen zijn hier bij u allen. Ze Stralen hun Licht-Liefde naar Ieder van u. Ze helpen bij het verheffen van bezwaarde harten, en halen de negativiteit weg die ontstaat door verwarring.

Blossom: Sorry, Jongens, het lukt me gewoon niet. Het is deze ‘plek’ waarin ik mij bevind en die ik schijnbaar niet voldoende kan verschuiven om te kunnen meegaan in onze gebruikelijke doorstroming. Ik ga het dus opnieuw hierbij laten. Helemaal geweldig …
In Dankbaarheid, in Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

* See Federation Of Light on the menu bar, then Topics of interest  L-P.

** https://twitter.com/HeatherChilders/status/1278380284149465089?s=09

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: Blossom Goodchild

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media. Dank u voor uw steun aan ons werk!
Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen