Lieve mensen, …

Twee weken geleden stuurde Blossom onverwacht de aankondiging dat ze een video had gemaakt, maar het was geen channeling of meditatie. Ik had het toen erg druk met ander vertaalwerk, en kon alleen maar een kort stukje ervan bekijken.

Zodra ik er de tijd voor kon vinden, heb ik alsnog deze video voor u vertaald. Als bedankje voor uw trouw … vaak al jarenlang … uw steun, uw fijne reacties en uw financiële bijdrage aan ons Lichtwerk.

Dank u wel aan u allemaal, U bent de reden waarom/waarvoor ik dit werk doe, U bent de reden waarom dit DreamTeam zich al zovele jaren met hart en ziel inzet … en dat zullen we blijven doen, zolang Moeder Aarde, de mensheid, onze lezers en het Licht onze dienstbaarheid nodig hebben.

Liefs, ook namens uw DreamTeam …
Veerle

DE STEM VAN DE FEDERATIE VAN LICHT
met Blossom Goodchild en Joe Penna

6 mei 2020

Sinds een aantal jaren wordt elk bericht van de Federatie van Licht ook ingesproken en op het YouTube kanaal van Blossom geplaatst. De man die de woorden van de Federatie inspreekt, heet Joe Penna. Hij woont in Amerika en Blossom in Australië, dus zij hebben elkaar nog nooit ontmoet. Het leek hen leuk om hun lezers/luisteraars te laten kennismaken met de man die ‘de Stem van de Federatie van Licht’ is geworden.

Hierin leert u Blossom en Joe kennen, en krijgt u een kijkje ‘achter de schermen’ van de manier waarop de channelings tot stand komen. Uiteraard stromen Licht en Liefde ook doorheen deze beelden naar ons toe!

Het videogesprek vindt u op
https://www.youtube.com/watch?v=0d8EkIlh60Y&feature=youtu.be.
Het is zéér de moeite waard om het lezen van de vertaling te combineren met het luisteren – en vooral ook te KIJKEN – naar de opname van het gesprek. Er is zelfs een kort ‘verrassingsbezoek’ van White Cloud!

Transcript

Joe: Dit is de eerste keer dat wij met elkaar spreken, sinds … weet jij nog wanneer?

Blossom: Ik weet niet meer welk jaar het was. Ik heb geprobeerd het op te zoeken …

Joe: In 2010!

Blossom: Oh! Was het 2010? Wow … wow …

Joe: Ja, 10 jaren geleden …

Blossom: Jij nam contact met me op om een … was het een podcast? … te maken … heet dat zo, een podcast?

Joe: Ja.

Blossom: En vervolgens hielden we af en toe contact en toen kreeg ik van jou een e-mail om te zeggen dat jij al enige tijd de berichten insprak en opnam, zodat je ernaar kon luisteren voordat je ging slapen, en toen vroeg ik of ik ze mocht beluisteren en metéén toen ik jouw stem hoorde, Joe, zei ik al ‘dit moet worden uitgebracht’ …

Joe: Toen wij voor het eerst samenkwamen en dat programma maakten met de titel ‘Enlighten me’ (Verlicht mij – V) – dat was een radio-programma dat ik maakte – en ik weet nog dat ik toen maar pas in het jaar daarvóór over jou had gehoord. Ik heb het niet meegemaakt dat het ‘incident’ – laat het ons zo noemen – in 2008 plaatsvond … of niet.

Ik wist dus niets van de ups en downs die jij had meegemaakt in verband met die teleurstelling en alles wat daarmee samenhing. Ik kwam er daarna pas bij en wist nergens van, behalve dan dat ik de berichten die ik las, gewéldig vond.

Blossom: Ja … ja, ja … en dat is … ik moet zeggen, Joe, dat het voor mij ook geweldig is … omdat veel mensen mij vragen ‘hoe werkt het dan bij jou, Blossom’ en veel mensen lijken ook te denken dat ik … ehm … soms heel losjes met hen omga, dat het niet lijkt alsof ik ontzag heb voor hen en dat ik soms nogal brutaal ben tegen hen …

Maar dat komt omdat ik eigenlijk … zoals ik al eerder heb gezegd … ik heb geen prachtig Lichtwezen vóór mij staan dat zegt ‘noteert u dit, juffrouw Jones’ of iets dergelijks. Zo gaat het helemaal niet. Ik hoor hun stem niet, ik hoor helemaal NIETS … ik begin te typen en krijg dan – soms letterlijk woord voor woord – de tekst door. Voor mij is het dus eenvoudig om mijzelf te blijven en iets te zeggen zoals ‘wat bedoelt u hiermee?’, omdat het voor mij enkel maar gedachten zijn.

Toen ik jou ontmoette … en ik weet dat er héél veel mensen zijn die liever naar de berichten luisteren dan ze te lezen … was het zo geweldig voor mij, om jouw stem te horen voorlezen – nadat je de audio-opname van onze stemmen klaar hebt – om jou en jouw stem dan te horen … Ik denk ook dat we gegroeid zijn in de zes, zeven jaar dat we dit nu samen doen.

Maar mag ik jou vragen, wanneer jij jouw opname gaat doen – het deel van de Federatie – stem jij je dan af? Wat doe jij?

Joe: Dat is een hele goeie vraag. Ik denk dat het soms wisselt … maar over het algemeen is het zo dat er een proces plaatsvindt. Ik heb dan jouw … de … hele channeling gelezen en het komt voor dat ik het lees en dan … ik neem het bericht in me op … Ik VOEL dus echt de boodschap die wordt overgebracht.

Blossom: Voel jij ze ook bij je, Joe? Voel jij de Energie van de Federatie bij je?

Joe: Ik voel wel héél sterk dat er een Energie besloten ligt … de mensen weten dat zelf ook wel … in onze emoties. Heel vaak krijg ik ook tranen in mijn ogen, en een paar keer moest ik de opname stopzetten …

Blossom: Zo is het voor mij ook met de Energie terwijl ik het bericht dóórkrijg. Soms komt er zomaar vanuit het niets een zin door en dan voel ik ‘WOESJ’, deze Energie van Liefde, waarvan ik aanneem – en ik heb dat ook tijdens het werken met White Cloud – deze Energie die doorkomt gaat véél verder dan mijn Trilling van Liefde, als je dat kunt begrijpen. Het komt vanuit het niets en het overweldigt je door het Niveau, de Trilling, ervan. Het is gewoon prachtig.

Joe: Ik ben het helemaal met je eens. Maar ik wil daaraan toevoegen, Blossom: is dit niet een soort van Liefde die je al jaren in je leven hebt, en dat het nu steeds meer iets is dat vanuit jezelf lijkt te komen en niet meer zozeer van buitenaf?

Blossom: O, dat is een strikvraag! (lacht) Ik … het is heel … vreemd voor mij, want ik ben gewoon Blossom Goodchild … je weet wel, geboren in Bogneregis, Engeland, en ik heb altijd actrice willen worden. Dat heb ik altijd gewild en dat wil ik nog steeds. Dat ik mij nu dus in deze positie bevindt, waar mensen over de hele wereld mijn berichten lezen en mijn video’s bekijken, en dat de mensen zóveel hebben aan de gesprekken die ik heb met de Federatie van Licht … Voor mij is dit meer iets … het is eigenlijk heel ‘gewoon’ voor mij, in zekere zin. Ik denk nooit ‘O hemeltje, ik spreek met Buitenaardsen’ … maar voor andere mensen … dan schrijven ze en zeggen ‘ik wou dat ik dat kon’ en zo meer …

Ik denk dat het voor mij heel vanzelfsprekend is, net zoals het werken met White Cloud. Het is inmiddels een vanzelfsprekend deel van mijn leven geworden, maar tegelijkertijd … als mensen me schrijven en vertellen wat een groot verschil het heeft gemaakt voor hen, in hun leven … echt, Joe, dan voel ik me zeer vereerd en heel Gezegend dat ik dit mag doen.

Maar soms, (lacht) soms vraag ik me écht af ‘waarom ik?’ … dat gebeurt echt wel! En mensen zeggen ook wel eens – met respect – dat het komt DOORDAT ik zo ‘normaal’ ben, en dat het daardoor als het ware ‘meer geloofwaardig’ is … Want soms zeggen ze woorden, en als die doorkomen dan ken ik die woorden wel en ik weet ook ongeveer wat ze betekenen, maar dan denk ik ook ‘is dat wel toepasselijk in deze zin’ en dan zet ik er een vraagteken achter – omdat het typen natuurlijk redelijk snel gaat – en dan zoek ik het achteraf op. Maar soms vragen zij me zelf al om het te Googelen, en dat doe ik dan en dan zet ik dat erbij … of ik stop soms midden in de channeling en dan zoek ik het op, gewoon om zeker te zijn dat dat woord correct en toepasselijk is.

En natuurlijk, elke keer als ik dat doe begrijp ik de échte betekenis ervan, en uiteraard is het perfect … gewoon perfect in die zin. Maar voor mij … zijn dat woorden die ik niet gebruik, die ik niet uitspreek op de manier zoals zij dat doen.

Soms moet ik ook wel lachen. Dan sturen mensen mij een uitspraak in een paar korte zinnetjes, en dan lees ik die en denk ik ‘o, dat heeft wel diepgang, dat is echt heel goed’ en onderaan staat er dan ‘Federatie van Licht – Blossom Goodchild’ en ga ik ‘Wow …’ (lacht). Ja, ja echt.

Joe: Maar om je vraag te beantwoorden of ik me afstem … ik denk van wel, op zeker niveau. Maar het is vooral een kwestie van … ervoor te gaan zitten en me te concentreren. Dus, als je dat ‘afstemmen’ wilt noemen … ik ga gewoon zitten en richt me erop om het bericht in te spreken. Soms raakt het me wel, dus dan moet ik soms de opname stopzetten.

Overigens doe ik de opnames altijd in één keer. Het is in de voorbije jaren 3 keer voorgekomen dat ik een opname twee keer moest doen, omdat ik het … ik deed het meer als zijnde ‘even dit afwerken en dan kan ik weer verder met iets anders’, en zo wil ik niet werken. Ik wil mij volledig toewijden aan het maken van die opname.

En misschien is dat wel de reden waarom de mensen het op deze manier ervaren.

Blossom: Ja, want voor mij … zoals jij zegt, ik doe het ook in één opname en soms herlees ik het dan en pas ik een zin aan … maar voor mij ben jij, JIJ BENT gewoon de Stem van de Federatie van Licht en dat is echt geweldig! Ik wil dan ook deze kans nemen om jou te bedanken voor alles wat jij al zes jaren, zes of zeven jaren gedaan hebt, met heel je hart. Ik vind dat toch bijzonder. Als ik ernaar luister, dan kan het bijna niet anders dan dat jij afgestemd bent. Dat moet bijna wel, vanwege de Energie die jouw stem uitdraagt naar de mensen die luisteren. Dat lees je ook in de reacties, de mensen houden van jouw stem omdat die perfect is voor … vind ik … de Federatie van Licht … want ik had nooit ‘een stem’ voor/bij hen, maar jij bent nu die stem.

Joe: Ik begrijp het. Je zei eerder dat je hen niet echt ‘hoorde’ maar dat je de woorden noteert, maar toen besefte ik niet dat jij dus echt geen stem hoort.

Blossom: Neen. Nee, nooit. Ik heb hen nog nooit gehoord. Sommige mensen hebben wel die gave en het lijkt me … maar dat weet ik dus niet … het lijkt me zoveel gemakkelijker (lacht).

Joe: Ja, dat je iemand tegen je hoort praten …

Blossom: Maar zij werken telepathisch en dat is … ik weet dat soms, wanneer ik een channeling ga doen, dan begin ik en nog geen twee of drie minuten later merk ik dan van ‘nee, vandaag gaat het niet lukken’ … omdat het dan gewoon niet ‘stroomt’. Want wanneer ik het doe dan zeg ik ‘Hallo, hoe gaat het met jullie vandaag?’ en dan gaat het door tot het uur om is. Ze schijnen dus echt het besef te hebben van ‘1 uur’, en dan stroomt het gewoon en kan ik het bijna niet bijhouden met typen. Of ze nemen even een pauze en dan vraag ik ‘waarom stoppen jullie?’.

Maar als het niet soepel stroomt, dan breek ik af en ga ik de volgende dag verder. Omdat het dan te moeilijk gaat, en het heeft ook geen nut om het toch ‘te proberen’ … je zou niet hoeven ‘te proberen’ als het gebeurt.

Maar ook als ik dan hoor wat jij hebt voorgelezen, dan zie ik het in zekere zin ook echt vanuit een ander perspectief, en dan merk ik toch van ‘o, oké …’ omdat … hoewel ik het al wéét, toch is het fijn om het dan zo te horen.

Joe: Er zijn ook keren dat ik een zin moet uitspreken … heel vaak zijn het lange zinnen, en dan begin ik die voor te lezen en tegen het einde denk ik ‘o, nu begrijp ik wat ze bedoelen’, en dan herneem ik die zin vanaf het begin met de nadruk en intonatie om het goed over te brengen.

Blossom: Ja, dat is absoluut zo! Ik heb dat ook. Dan denk ik: die kan ik beter even overnieuw doen, ook al is het … soms is het toch ook moeilijk … het is eenvoudig voor mij om met hen te praten in mijn hoofd, maar om het dan hardop voor te lezen en het toch ‘natuurlijk’ te laten klinken, dat is toch … hoewel ik in het theater werk, ik ben natuurlijk een actrice … is het toch niet zo gemakkelijk om het natuurlijk te laten klinken.

Maar ik denk dat we er allebei wel beter in zijn geworden, in de loop der jaren, door het te doen … zoals met alles is het ook hier zo: oefening baart kunst.

Joe: Ik merk dat ik nu ook gewoon mijn eigen stem gebruik en praat zoals ik eigenlijk altijd doe. In het begin was ik heel zorgvuldig in mijn uitspraak maar nu spreek ik meer zoals ik dat normaal doe. Maar eerder lette ik daar veel méér op, omdat ik wist dat jouw berichten overal ter wereld terechtkomen, en voor veel mensen is Engels toch niet hun moedertaal. Daarom wilde ik niet mijn eigen tongval laten doorklinken, voor mensen die het dan misschien minder goed konden verstaan.

Blossom: Ja, inderdaad, dat is zo. En ik ben ook enorm gezegend met zulk een team als het team van vertalers naast me. Het is zo geweldig dat deze berichten door deze mensen worden vertaald naar verschillende talen, zodat steeds méér mensen de berichten kunnen krijgen. En dat is opnieuw iets waarover ik mij verbaas en ik voel me zo gezegend daardoor.

Onlangs kon ik nog een bericht laten uitgaan, dat er een mijnheer is geweest in Amerika (of Canada, dat kan ook – lacht), die alle onderwerpen uit berichten heeft uitgezocht en er een overzicht van heeft gemaakt, van alle channelings uit de voorbije 12 jaren! En dat heeft hij echt vanuit de Liefde van zijn hart gedaan, en dat raakt mij toch echt wel en het geeft mij het gevoel dat wij, hier beneden, toch echt een team zijn dat de boodschap uitdraagt. Jij en de vertalers en al die mensen geven zoveel steun, ze geven mij echt ruggensteun en dat helpt mij echt om door te gaan … en als ik zeg ‘doorgaan’ … weet je, Joe … ik heb verschillende keren gedacht dat ik niet meer door kon/wou gaan – om verschillende redenen die ik nu niet hoef aan te halen – maar soms kan het echt héél moeilijk zijn, maar ik ben daar echt doorheen gekomen dankzij de steun van iedereen. Want ik kan natuurlijk stoppen, als ik dat wil kan ik nu meteen stoppen, die keuze is aan mij … maar door die steun en door te weten hoezeer de berichten de mensen helpen, kan ik doorgaan.

En ik denk, Joe, dat dit het moment is om even in te gaan op wat er nu allemaal gaande is. Ikzelf – en ik denk veel mensen met mij – vraag mij wel eens af ‘waar gaat dit allemaal eindigen?’. Er is zoveel informatie waarvan we niet weten of die wel of niet juist is, en de mensen duiken in konijnenholen (grote hoeveelheden informatie – V) op zoek naar de Waarheid … en de Energieën op zich kunnen je al omlaaghalen en je kunt dingen in vraag stellen …

Ik ben niet snel bang, als ik dat voel opkomen trek ik mezelf daar altijd héél snel weer uit. Als ik merk dat ik bang word of als er een negatieve gedachte opduikt in mijn hoofd, dan gooi ik in gedachten een tennisbal op en mep die héél hard weg. Dat doe ik echt onmiddellijk, en dan is het weg en opgeruimd.

Maar ik heb wel vaker dat ik mezelf afvraag ‘waarom denk je nu in die richting?’, want dit is wat ik de voorbije 20 jaren heb gedaan … En de berichten die White Cloud en de Federatie hebben doorgegeven, waren allemaal gericht op DEZE TIJD, NU.

Dus wij moeten vasthouden aan die vreugdevolle opwinding en het wéten, dat onze taak heel eenvoudig is: het Licht uitdragen! Maar met alles wat er nu gaande is, wordt het behoorlijk ingewikkeld … of misschien maken wij dat ervan …

En ik denk echt dat we ons moeten herinneren wat de Federatie altijd al heeft gezegd: BLIJF IN UW LICHT, BLIJF UW LICHT UITSTRALEN, HERINNER U WIE U BENT. Want dat alles kun je in één klap verliezen, als je in teveel konijnenholen duikt.

En dat moeten we tegengaan. Dit moeten we doen, daarvoor zijn wij hier: OM DIT LICHT TE VERSPREIDEN, ook al zit je in je eigen huis. Doe datgene waar je blij van wordt. Houd dat haardvuur brandend (lacht). Blijf je Licht uitstralen, geef het brandstof want dit zijn uitzonderlijke en bijzondere tijden, in heel veel opzichten.
Maar hoe beleef jij dit alles?

Joe: Wel, om te beginnen heb ik al in heel lange tijd geen nieuws meer gekeken. Niet meer sinds ik dat programma met jou heb gemaakt. Dat is één iets waardoor een enorme hoeveelheid ballast geen deel meer uitmaakt van mijn leven. En de gewone media zal ons toch niet de soort informatie geven die we kunnen krijgen van ‘burger reporters’ … mensen die geen ‘agenda’ hebben en alleen maar de Waarheid willen ontdekken. In veel opzichten – door nu al zoveel jaren te zijn voorgelogen en gemanipuleerd – willen zij een verschil maken.

En voor mij is dat heel erg duidelijk en belangrijk, omdat er in deze wereld mensen zijn die een andere rol hebben dan de mensen die op één lijn zitten met je … en daarmee bedoel ik dat de mensen – door de FVL – aangemoedigd worden om vast te houden aan hun Licht en het uit te Stralen … maar ik voeg daar altijd aan toe: ‘Zolang je er niemand mee verblindt!’.

En dat alleen al is iets wat voor veel mensen een uitdaging vormt, omdat het alles te maken heeft met hoe we denken, hoe we ons gedragen, waar we ons op richten, waar we onze aandacht en onze energie aan geven, enzovoort.

Dus eigenlijk is het in zeker opzicht niet zo moeilijk, het is zelfs vrij eenvoudig: als je boos, verdrietig, oordelend of gelijk welke negatieve trilling bent, dan ben je op de foute plek.

Herneem je, richt je ergens anders op … neem dat tennisracket, gooi die bal omhoog en mep hem héél ver weg! Dat is een hele taak voor sommige mensen, terwijl er anderen zijn die bezig zijn met mensen te helpen om wakker te worden …

Jij bent één van die mensen die anderen helpen ontwaken. Maar jij doet dat op zulk een liefdevolle manier … dat vind ik in elk geval … met de berichten die doorkomen. Maar anderen onthullen echt de nare dingen die al millennialang gebeuren, en dat is een hele uitdaging voor hen.

Ik zie ook dat ze heel vaak worden veroordeeld, dat hen gevraagd wordt waarom ze zich altijd alleen maar daarop richten … Wel, zij zijn daarmee bezig omdat ze daar hun energie op richten! Voor hen is dat bijna vanzelfsprekend, net zoals dit werk vanzelfsprekend is voor jou en mij. Zo heb ik het voor mijzelf kunnen verklaren.

Blossom: Ja, ja. Ik vind het geweldig zoals jij zegt ‘verblind de mensen er niet mee’. Dat is zo mooi … want ik heb ook familie en vrienden ‘aan beide kanten’, zeg maar. Het is zoiets als ‘verdeel en heers’ … er zijn vrienden en soms ook familie in Engeland waar ik wel eens mee praat, en zij denken niet zoals ik – waarom zouden ze ook – dat HOEFT ook niet omdat ik familie en vrienden hier in de buurt heb, en daarmee kan ik dingen delen en alles bespreken en gewoon heel open mee zijn … en vanwege mij, vanwege wat ik doe … als ik bepaalde dingen zou zeggen als ‘kijk er gewoon eens naar. Kijk er eens naar en vorm je eigen mening’ … dan zouden zij zeggen ‘wat bedoel je, Blossom?’ en ‘o help, daar komt ze weer … de arme schat, helemaal doorgedraaid … laat haar maar praten …’.

En dat wil ik niet. Ik voel dat … ja … ik voel dat mensen op eigen kracht wakker worden, en als ze wakker worden – omdat zij hun eigen omstandigheden hebben – dan … de inschrijvingen op mijn nieuwsbrief en YouTube rijzen momenteel de pan uit, in vergelijking met voorheen! De mensen schrijven zich in omdat ze ontwaken en zoals ik al zei ‘op eigen kracht’, en ik heb het gevoel van ‘laat hen naar jou toekomen’. Dat zeg ik tegen alle Lichtspelers …

Het is niet nodig om op alle deuren te gaan kloppen … De mensen zullen de mensen vinden die zij nodig hebben, om de nodige informatie te vinden die geschikt is voor hen, op dat ogenblik.

Want, als je tegen mensen zegt ‘kijk hier eens naar … kijk nu maar gewoon naar deze YouTube en wat je daarvan vindt, want dan zul je wel wakker worden’ … Wel, misschien worden ze niet alleen wakker, maar willen ze meteen zichzelf van kant maken! Het is soms veel te direct voor mensen die nog volkomen onbewust zijn, en dat geldt voor heel veel informatie die nu naar buiten komt, en ik denk dat … wanneer de mensen wakker worden, dan trek je heel zachtjes de gordijnen telkens een beetje verder open om de zon binnen te laten … je trekt ze niet in één ruk helemaal open … en dat is precies wat jij ook zegt.

Als mensen ontwaken, dan duurt het even voordat ze helemaal wakker zijn. Ze moeten tijd hebben om zich de ogen uit te wrijven en ‘bij te komen’. En wij moeten die mensen de kans geven om daartoe te komen, zonder ze te bombarderen met kennis. Want snel genoeg, snel genoeg Joe, zullen de mensen IEDEREEN vinden die zij nodig hebben om hen doorheen deze tijden te helpen. Want dit is fase 1, en toen ik pas met Hen begon te werken kwam het boek uit ‘The Bridge’ (de Brug – V), en daarin stond zovéél voor en over de mensen NU, want zij die Bewust en Ontwaakt zijn zullen de mensen over de Brug heenbrengen. Ze brengen ze over de Brug en komen dan terug voor de volgende groep. Die brengen ze weer over de Brug en zo verder. Tot het punt, zo lijkt het … dat je niet meer over de Brug zult gaan. Omdat de Trilling aan deze kant te laag is geworden voor jou. Dan nemen de mensen die jij hebt overgebracht het van jou over, en brengen zij mensen over de Brug … en zo steeds verder.

Dit over de Brug gaan en mensen er overheen brengen komt steeds weer naar voren, en ik denk dat dat … de mensen zullen herkennen dat zij dit doen, wanneer ze dat doen.

Joe: Dat is heel mooi.

(muziek)

Joe: Laten we het eens even hebben over hoe ik zo vaak bij jou in de reacties zie staan – en niet alleen bij jou, maar ook bij andere mensen die vormen van channeling geven of dergelijk werk doen – waar zoveel mensen op zoek zijn naar hun doel, hun ‘opdracht’.

Ik heb ook jarenlang het gevoel gehad dat het ‘allemaal wel goed was’, en dat dit in zekere zin toch essentieel bijdraagt aan de Verheffing van de mensheid, en ik vroeg me af of jij daar iets over wilde zeggen.

Blossom: Ik ben het helemaal met je eens, maar ik denk dat mensen … wanneer ze ‘gewoon’ zichzelf zijn en echt ‘bezig zijn’ daarbuiten … dan zijn ze daar niet gelukkig mee. Maar ze moeten er wél gelukkig mee zijn, want zoals White Cloud zegt …

(lacht) Ik wist het, Joe … Ik wist dat White Cloud zou doorkomen! Dus als jij het goed vindt …

Joe: O, jazeker, graag zelfs!

White Cloud: Welkom! Ik ben heel blij om deel te nemen aan deze sessie. Net als Blossom en jij was ik bijzonder verheugd … ik ben bijzonder verheugd om op elke wijze hulp te bieden bij het uitdragen van de Boodschap, en dit was het juiste tijdstip om even binnen te vallen. Ik zeg het zo vaak … wanneer dit onderwerp aan bod komt van ‘wat moet ik doen?’, ‘wat is mijn taak?’. En dan zeg ik ‘het is uw taak om te GLIMLACHEN!’.

Het is uw taak om te genieten van uw Leven! Want dat is het wat de wereld draaiende houdt, dat is het wat de Trilling verhoogt. En ja, voor zoveel mensen, wanneer die ‘fases’ elkaar opvolgen, zullen steeds méér Zielen zich ‘volledig’ gaan voelen diep vanbinnen … omdat ze voelen dat ze nuttig zijn, want er zijn méér Zielen die ze kunnen … ik zou zeggen ‘onderrichten’ in zekere zin. En daardoor voelen ze dat ze iets doen om te helpen. Maar tot die tijd, zolang ze geduld moeten oefenen moeten ze genieten, genieten van deze tijd omdat … ik zeg het heel vaak … u zult het druk, druk en nog drukker krijgen in de komende tijd, omdat er zo véél zal veranderen en er zoveel mensen op zoek zullen gaan naar hulp. Daarom moet u beseffen dat er in de komende dagen – voor hen die hiernaar uitkijken – de VERANDERING merkbaar en voelbaar zal zijn.

Maar voor nu kunt u zeker genieten van het lezen van een boek of uw tuin. Want de tijden gaan veranderen. Als u kijkt naar hoe snel ze nu al zijn veranderd in die paar weken … Deze snelle verandering, dit tempo zal aanhouden en daarom … het is zoals ik Blossom nu toon: als een sneeuwbal die naar beneden rolt, en die steeds sneller gaat en groter wordt. Dit is er nu gaande, en dan toon ik haar hoe die (sneeuwbal – V) helemaal beneden een muur raakt, en dan als het ware uit elkaar valt.

Dus ja, als ik al een boodschap zou willen geven dan is het deze: ‘dat u zou WETEN dat deze huidige tijd datgene is waarop iedereen heeft gewacht. HET IS HIER, daar is geen enkele twijfel over. En daarom MOET iedereen verbinding maken met het HOGER ZELF, zo vaak u maar kunt. Dit is waarover wij spreken met ‘Ik ben de Liefde. Ik ben het Licht. Ik ben de Waarheid. I AM.’ MAAK DIT ONDERDEEL VAN UW ADEMHALING, zodat u veilig bent in dit WETEN over wat er nu gaande is. (Blossom hoest) Excuseert u Blossom.

Maar u moet dit WETEN, dat is wat u MOET doen. Als ik u maar één ding vandaag kon meegeven, dan zou het dit zijn: als iemand vraagt ‘wat MOET ik doen?’, dan zou ik antwoorden – zonder te willen dwingen – wat u MOET doen is voortdurend diep binnenin u het LICHT BESEFFEN DAT U BENT, en wat er nu gaande is … DAT IS WAAROM U HIER BENT, EN WAAROM U DIT LICHT BENT! Dat is het enige wat u moet weten, want al de rest zal vanzelf komen … zoals wij al zegden: het zal komen en het zal u vinden.

De woorden zullen over uw lippen stromen vanuit uw hart, ze zullen naar/in u worden geüpload om anderen te helpen. Ik wil nog één ding zeggen want ik wil dit gesprek niet overnemen, maar ik spreek hier vaak over en ik denk dat het belangrijk is dat Zielen zich dit herinneren: ik heb het al vaker gehad over een reep chocolade. En mensen nemen een hapje en denken ‘o, dit is lekker, ik neem nog wat’ en ze nemen nog een blokje en zeggen ‘ik vind dit echt zo lekker’ en ze nemen nog een stukje, en uiteindelijk hebben ze de hele reep opgegeten en hoe voelen ze zich dan? Ze zijn misselijk, ze voelen zich opgeblazen, ze voelen zich vreselijk … omdat ze er TEVEEL van hebben gegeten. Ze hebben er teveel van opgenomen. En ik zeg dit met betrekking tot het spreken met anderen en met betrekking tot het ‘afdalen in konijnenholen’ (op zoek gaan naar informatie – V), mijn vrienden. Neem een hapje en vraag u af ‘wil ik nog wat méér’ en neem nog een stukje. En dan kijkt u hoe u zich voelt. Voel goed aan, hoe u zich voelt. Want misschien is dat wel méér dan voldoende, voor nu.

En dan, enige tijd later denkt u misschien ‘ik heb een beetje honger, ik lust wel wat chocolade’, en dan neemt u nog een stukje. Maar als u die hele reep in één keer opeet, dan zult u … uw zintuigen zullen van streek raken … denk daar dus goed aan: een klein beetje per keer, zowel wanneer u uitdeelt als wanneer u inneemt. Dat is iets, wat naar mijn aanvoelen behulpzaam kan zijn voor uw Ziel.

Voordat ik ga, is er nog iets specifiek (dat is voor mij een moeilijk woord) wat jij mij wil vragen?

Joe: Dank u wel dat u bent doorgekomen, en dat ik rechtstreeks met u kon praten. Dank u daarvoor …

White Cloud: Probeer mij maar eens weg te houden! (lacht)

Joe: Ik wil u zeggen dat ik geloof dat uw channelings het eerste was wat ik ooit van Blossom heb gelezen, en daar had ik echt een hartverbinding mee. Die raakten mij op een plek die … wel, in die tijd stond ik aan het begin van mijn ‘reis naar heelmaking’, en uw berichten waren enorm therapeutisch. Ze waren als een balsem voor mijn Ziel, en ik weet zeker dat ze dat ook zijn voor heel veel andere mensen. Dus, sprekend voor iedereen die een dergelijke ervaring heeft gehad, en die geluisterd heeft naar wat u vertelde in al die jaren – hoe lang ook … dank u.

White Cloud: Mijn vriend, weet je … voor mij … dit gaat veel verder dan Vreugde … want om in staat te zijn om door te komen – en ik verblijf niet voortdurend op uw Planeet – maar om te kunnen doorkomen en te communiceren zoals nu … want toen wij begonnen, zowat 20 jaar geleden, kon Blossom niet haar ogen openen. Maar nu kan ik – in zekere zin althans – echt naar je kijken, en ik kan jou zien omdat Blossom jou kan zien, maar ik kan jou ook als het ware ‘energetisch’ zien, en om die ervaring te hebben, om op die manier te kunnen helpen bij de transformatie van uw Planeet, is een enorme eer voor mij.

Want weet dat er heel veel wezens zijn die dit ook zouden willen, maar het gaat in zekere zin … hoe zeg ik dat … via Raden … zij zeggen ‘ja’ of ‘neen’. Niet zomaar iedereen kan zeggen: ‘dat wil ik ook wel, laat me er maar door’. En …

muziek

Ik vraag me nu af … Daarom moeten mensen voorzichtig zijn. Want soms … met het allergrootste respect … niet ALLE gechannelde berichten komen vanuit een Hogere Trilling.

Ze kunnen zich wel zo voordoen, maar zoals velen van u weten zullen ze heel slim de Waarheid met de onwaarheid verweven zodat u zich ermee verbonden kunt voelen, en dan, heel netjes daarin verborgen zit er iets wat uw hart doet opschrikken, omdat het niet goed voelt. Maar de rest van het bericht voelt wel goed, dus denken de mensen ‘dit zal dus wel juist zijn’, en ik wil u alleen maar zeggen: ‘voel het bericht aan … luister er niet alleen naar, maar VOEL de boodschap ook aan. Want als dat bericht niet Waar is, dan …

Blossom twijfelt hieraan, maar u KUNT WEL het verschil merken. DAT KUNT U ECHT. Daarom zeg ik u, niet alleen nu maar altijd … u kunt wel denken ‘o, dat wil ik weten en dat wil ik lezen’ … en u eet steeds méér chocolade, maar een deel van die chocolade heeft misschien ingrediënten die niet zo goed zijn voor het Zelf.

Ik dank u voor wat u heeft gezegd en ik dank Blossom dat ik door mocht komen (we worden nu emotioneel). Het is mijn allerhoogste Vreugde om hulp te mogen geven aan elke Ziel, aan alles wat Leven is … het is mijn allerhoogste Vreugde om hen verder te mogen helpen op hun Weg.

Met deze woorden laat ik Blossom weer aan het woord, maar ik zeg tegen jou, voor alles wat jij doet en bijdraagt: heel hartelijk dank, mijn Vriend, heel hartelijk dank!

Joe: Dank u.

Blossom: Ik wist dat hij zou doorkomen, Joe. Ik wist echt dat hij zou doorkomen. En dat is echt heel fijn nu, omdat het nu zo gemakkelijk gaat. Vroeger was het anders – ik weet zeker dat de mensen die White Cloud al langer volgen zich dat nog herinneren – ik kon mijn ogen niet opendoen, zijn stem was zeker een octaaf dieper dan nu en nu is het zo héél anders. Het lijkt alsof wij één en dezelfde zijn, ik hoef niet zo te … vechten is niet het juiste woord … ik hoef me niet zo diep te concentreren, het ‘stroomt’ nu veel meer.

En kan ik even zeggen … ik weet niet hoe belangrijk dit is of niet, Joe, maar veel mensen die geluisterd hebben naar de Federatie van Licht schrijven dan en zeggen ‘dank je wel aan jou en White Cloud voor deze channeling’ en White Cloud IS NIET de Federatie van Licht. De Federatie van Licht, voor zover ik heb gehoord – en meer informatie hebben Zij me niet gegeven – zijn een Bewustzijnsenergie die zeggen dat zij de Toezichthouders op de Toezichthouders zijn. Ik weet niet wie de Toezichthouders zijn waar zij Toezicht op houden (lacht), maar ik weet wel dat zij zichzelf zo beschrijven.

Het is in de loop der tijd wel zo geweest dat White Cloud kon ‘binnenvallen’ voor een bezoekje, en ik zou zeggen dat …

White Cloud: Ik kom nog even ‘binnenvallen’ …

Joe: (lacht) Ja, graag!

White Cloud: Dit zal het misschien eenvoudiger maken. Laat ons zeggen, dat wij … wanneer het … wij zijn … wel, dit kan enigszins ingewikkeld worden, maar wanneer wij tot een bepaald Trillingsniveau komen dat veel, véél verdergaat dan – met respect – waarop uw Planeet nu nog trilt … uw Planeet bevindt zich op een bepaalde Trilling en die gaat steeds hoger en hoger … ik zou dus zeggen … dat het is alsof u spreekt met vrienden die op dezelfde golflengte zitten als u. U kunt vrijuit praten en u ‘spreekt dezelfde taal’, als het ware. U denkt hetzelfde, u zit op dezelfde golflengte.

Zo is het bij ons ook. Kan ik zeggen dat de Federatie van Licht mijn goede Vrienden zijn. Ja, inderdaad! En zouden zij hetzelfde zeggen over mij? Jazeker!

Blossom: Ik vraag nu ‘maakt u deel uit van de Federatie van Licht?’.

White Cloud: Ik zou zeggen … en dat zul je niet leuk vinden … maar ik zou zeggen ‘ja en nee’. Omdat ik … omdat Zij … mijn vrienden zijn en zich op mijn Trilling bevinden, maar zij … Blossom is terughoudend om dit uit te spreken … En dat is … maar ze zal het me wel toestaan … omdat ze weet … ik toon het haar, dat ik … als ik de Federatie van Licht zou bezoeken dan zou u kunnen zien dat IK bij hen op bezoek kom … (Blossom houdt haar handen boven elkaar met enige afstand ertussen en laat de bovenste hand omlaag komen tot bij de onderste. Hiermee aangevend dat White Cloud ‘afdaalt’ als hij bij de Federatie op bezoek komt – V)

Het is dus meer zo dat ik behoor tot … zal ik zeggen … dat ik verblijf op een iets hoger niveau, in mijn Waarheid, dan de Federatie van Licht.

Blossom: En ik vind dit heel interessant, want dit heeft hij nog nooit, nog nooit eerder verteld. Daarom aarzelde ik ook, want ik had zoiets van ‘oeh, dat is wel héél duidelijke info’. Weet je, White Cloud heeft gezegd dat hij ooit zal vertellen wie hij werkelijk is. En nu heeft hij iets ervan onthuld, en ik moet … ik moet gewoon erop vertrouwen dat … ja …

Joe: Weet je, in zeker opzicht is het wel begrijpelijk dat hij wellicht op een hoger niveau is … met dien verstande, dat het een nooit eindigende reis is, nietwaar?

Blossom: Ja, ja inderdaad … oneindig! Oneindig, o God … (lacht) maar het is ook zo, nietwaar, dat ik soms – of eigenlijk vaak – denk ‘Straal me maar op, Scotty, straal me maar op’ (uit de tv-serie Star Trek – V), en toch moet je je dan herinneren dat wij ons vrijwillig hebben aangemeld en dat wij werden uitverkoren. Wij hebben de eer om hier te mogen zijn en zovelen mochten dat niet. Dus omdat wij die eer hebben om hier te zijn … Wij zijn de Sterksten onder de Sterken … daarom moeten we er altijd aan denken om te VERTROUWEN op ons innerlijk WÉTEN. Daarom moeten wij écht onszelf bijeenrapen in deze tijden, en écht, écht … het is NU. HET GEBEURT NU. Denk niet ‘dit kan ik niet aan, dit is vreselijk’. Doe dat niet, want dit is de tijd waarop wij hebben gewacht, dit is het, nu moeten we echt vertrouwen hebben en ons herinneren waarom wij hier zijn en WIE WIJ ZIJN. En wie wij zijn, ik heb het al gezegd, dat is LICHT en LIEFDE.

(muziek)

Joe, nu de Energieën die binnenkomen van een Hogere Trilling zijn en wij daaraan tegemoetkomen …
Ik ben zo opgevoed dat wij onszelf NOOIT mochten loven. Wij mochten nooit zeggen ‘kijk eens wat ik heb gedaan, goed hè?’. Dat mocht nooit gezegd worden! Dat werd bij ons allemaal volledig verdrukt, wij mochten niet onszelf zijn. Om dan nu in staat te zijn om te beginnen in te zien welk een Macht wij zijn, nu de Energieën binnenkomen … Het is beslist niet zo dat ik nu denk ‘o, ik ga mezelf eens hier of daarheen transporteren’, dat kan ik allemaal NOG niet.

Maar binnenin mij is er een Kracht, en het is alsof er in mijn Wezen een knop is opengedraaid van WÉTEN en mijzelf toe te staan om te aanvaarden … niet dat dit een mogelijkheid is, maar aanvaarden dat dit Vermogen dat wij zijn, ÉCHT is. En de enige manier waarop wij dat ÉCHT kunnen maken, is door het te aanvaarden en het te WÉTEN. Maar ik ben me dit echt bewust geworden, ik kan dit Vermogen binnenin mij voelen groeien en sterker worden … zoals ook nodig is.

En het is misschien wel eens goed om dit uit te spreken, voor heel veel mensen die – zoals jij al aangaf – zeggen dat ze zich ongeschikt vinden, die denken dat ze niets te bieden hebben …

Naarmate deze beweging zich doorzet, denk ik dat iedereen gedownload zal krijgen wat nodig is, wat zij op dat ogenblik nodig hebben om te doen wat zij moeten doen. Dan is het niet van ‘maar dat kan ik niet’ … want het zal allemaal naar u toe komen, het zal bij u worden gedownload. Want dat is waarom we hier zijn.

Joe: Ik wil dat even onderstrepen … Daar ben je dan, je gaat je gang, je volgt je dagelijkse routine en plotseling zal er dan een WETEN neerdalen … in jou en door je heen. Dan heb je een onmiskenbare ZÉKERHEID over wat je hier kwam doen.

Blossom: Ja. Heb jij dat ook, Joe? Heb jij dat gevoel?

Joe: Ik heb dat gevoel nog niet gehad. Ik heb wel de verwachting, dat dat nog gaat gebeuren.

Blossom: Maar wanneer jij de channelings opneemt, is er dan niet ergens in jou een ‘wéten’ dat dit deel uitmaakt van waarvoor jij hier bent?

Joe: Dat is een goede vraag, en ik heb me dat pas ook nog afgevraagd. Omdat, kijk, net als ieder ander vraag ik me af wat mijn rol is hierin. Ik spreek alleen maar die berichten in. Ze komen niet eens via mij, ik geef ze alleen maar door.

En toen dacht ik ‘doe ik nu – voor een deel – wat ik hier kwam doen?’.

Blossom: Natuurlijk, Joe! Voor mij … voor mij is het alsof … jij kwam niet zomaar ‘toevallig’ voorbij … wel, in het kader van hoe wij de dingen in 3D zien natuurlijk wel … maar het is niet zo dat ‘zomaar toevallig die man voorbijkwam en blablabla …’. Voor mij ben jij zonder enige twijfel hiermee akkoord gegaan om dit te doen, voordat je hierheen kwam. Want die stem van de Federatie MOEST de juiste stem zijn voor deze opdracht, omdat die vanuit je hart komt, en nu – godzijdank – zijn er duizenden mensen die daarnaar luisteren.

Dus natuurlijk is dat onderdeel van jouw opdracht. Ik zou zelfs zo ver willen gaan om tegen jou te zeggen: ‘wees trots op jezelf daarvoor!’ Wij zijn zo snel geneigd om te zeggen ‘och, het stelt niks voor’, maar dat klopt niet! Het stelt juist heel véél voor, wat jij doet. Snap je wat ik bedoel? En het is door trots te zijn op jezelf – en dat geldt voor iedereen, bij alles wat ze doen – erken toch gewoon ‘ja, ik doe het! Ik maak er deel van uit! Dit is mijn aandeel en ik doe het goed!’.

Joe: Ik denk dat ik posters ga drukken en die ga uitdelen aan de mensen ‘Ik spreek berichten in voor de Federatie van Licht!’. (lacht)

Blossom: (lacht) ‘Ik ben de woordvoerder, ik ben de ‘Stem van’ …’ Maar dat ben je, dat ben je echt, Joe. Dat is gewoon een feit. En ik ben zo ontzettend dankbaar voor jou, want zoals ik al zei: er zijn zoveel mensen die liever luisteren dan te lezen, omdat ze er dan méér uithalen …

Joe: De mensen hebben het inmiddels al wel door: jij bent in Australië en ik ben in Chicago, en als jij de channeling plaatst en de e-mail uitstuurt, dan … wel, vertel jij maar verder wat er dan gebeurt.

Blossom: Wel, ik stuur de e-mail uit en als ik eraan denk – soms gaan er weken overheen en dan denk ik er ineens aan dat ik de audio nog moet doen – dan ga ik naar mijn kleine kamer en ik zet deze set op (hoofdtelefoon met microfoon – V) en dan lees ik mijn deel van de channeling voor de mensen die hiernaar luisteren, dan stuur ik het naar jou. Jij hebt dan jouw deel van de channeling ingesproken als Stem van de Federatie, en dan voeg jij dat heel knap samen tot één geheel. De mensen vinden het misschien interessant dat dit de eerste keer is – behalve dat interview lang geleden waarbij we mekaar niet eens hebben gezien – want weet je, Joe, we doen dit nu al zoveel jaren en we hebben elkaar nog nooit ‘in het echt’ gezien. En het is … dat is op zich al een wonder. Dat dit gebeurt en dat de mensen ernaar kunnen luisteren. Veel mensen denken waarschijnlijk dat we in dezelfde kamer zitten, maar nee … we zitten elk aan een andere kant van de wereld. Dus het is echt verbazingwekkend, hoe dat werkt.

Joe: Omdat ik ook eer wil betonen aan de mensen die voor jou het vertaalwerk doen … om te beginnen, hoe lang gebeurt dat al? En naar hoeveel talen wordt het vandaag de dag vertaald?

Blossom: O, eerlijk Joe … ik zou het je niet kunnen vertellen, omdat er al zoveel is veranderd. Ik weet dat het vreselijk is dat ik het niet weet, maar het zijn al vele, vele jaren. Ik zou zeggen zeker al 10 jaar en met alle respect, ik kan er helemaal naast zitten en dan spijt me dat vreselijk voor al die mensen, maar … indertijd, heel in het begin waren het beslist veel méér mensen. Er werd zelfs ook vertaald naar het Russisch! Op een gegeven moment waren het denk ik wel 13 talen.

Maar de mensen – en dat is logisch – verliezen hun interesse of hun geloof, ze hebben er geen tijd meer voor of slaan een andere weg in. Dus ik denk dat er momenteel nog 4 of 5 talen zijn … Japans en Nederlands en Spaans … Duits … Het is echt geweldig dat deze mensen dat doen vanuit de Liefde in hun hart, en het mooie is dat toen ik op retraite was in Bali, het meisje dat naar Japans vertaalt woont in Bali en zij kwam me opzoeken bij de retraite. Het was zo geweldig om haar te ontmoeten, en zij vertelde me – en dit wist ik niet – hoeveel duizenden Japanners er de berichten volgen. Het is zo fantastisch om te weten dat de mensen in staat zijn om de boodschap te ontvangen, ook al spreken ze zoals jij al aangaf, niet mijn moedertaal.

Joe: Hier wil ik dan aan toevoegen, Blossom, dat … jij had het erover dat mijn inspreken van de berichten deel uitmaakte van mijn ‘Plan’, zo je wilt, maar deze mensen die het in hun hart vinden om net als ik – ik heb ook vanuit mijn hart de roep om dit te doen – en die zichzelf hieraan wijden, zonder enige tegemoetkoming, gewoon omdat zij voelen dat ze dit moeten doen …

Blossom: Absoluut, Joe, absoluut! En ze zeggen dat ze heel vaak, terwijl ze vertalen, het gevoel hebben dat ze hulp krijgen. Want de manier van spreken van de Federatie is niet altijd gemakkelijk, en dan gooi ik er ook geregeld nog van die rare uitdrukkingen tussendoor, zoals bijvoorbeeld ‘far out, Brussels sprout’ (‘helemaal geweldig zo!’ – V), dan moeten zij goed nadenken hoe ze dat gaan vertalen … maar ze voelen dus de Energie van de Federatie bij zich, en ik ben echt compleet overdonderd door zoveel mensen die meehelpen om de berichten uit te dragen. En het is niet alleen zo geweldig dat ze het doen, maar omdat, Joe, het mij helpt om te weten dat ik op de goede weg ben.

Omdat … als dit … als ik dit allemaal zou verzinnen, dan denk ik niet dat ik zoveel hulp zou krijgen bij het verspreiden van de berichten. Ik denk niet dat het Universum dat zou toestaan. Er wordt zo goed voor mij gezorgd door de mensen, en daardoor denk ik dan ‘je wéét dat je op de goede weg bent, Blossom, door de Liefde die iedereen jou betoont en voor al de steun die je ontvangt’. En dat al vele, vele jaren … en mensen van 15 jaar tot mensen van 93 jaar … weet je, het is onvoorstelbaar hoe ver het reikt en ik voel me echt, oprecht gezegend dat ik mij in deze positie mag bevinden. Dat vind ik echt.

Joe: Prachtig, toch! We weten allemaal dat je nogal wat ups en downs hebt gehad in al die jaren. Maar wat ik altijd zo waardeer in jouw berichten en je e-mails, maar ook als je dingen overbrengt in je workshop die op YouTube staat en hoe je dat verweeft in je gesprekken met de Federatie van Licht … zijn de uitdagingen die je hebt ervaren.

En met de typische verwachting die veel mensen zullen hebben van ‘zij channelt Hogere Wezens, dus haar leven zal wel prachtig en glorieus zijn’, maar jij deelt met de mensen hoe het écht zit, de ups en downs die jij hebt ervaren. Want net als alle mensen heb ook jij menselijke ervaringen, en dit is nu toevallig jouw werk dat jij op je hebt genomen en dat je uitvoert … al is het soms onder stevig protest …

Blossom: Ja, omdat ik toch ook mens ben en – net als de mensen die me schrijven en zeggen ‘schiet nou toch op’ – of als ze dingen zeggen zoals ‘dit gaat BINNENKORT gebeuren’ … en dan zes jaar later is er nog niks van dat ‘binnenkort’ gekomen … Er zijn zoveel dingen, Joe, die … als ik ze zou moeten benoemen … lijken op ‘drammen’ en ik wil niet drammerig zijn … Maar er zijn soms wel grote uitdagingen.

Want het is daarbuiten een hele grote wereld en ik snap ook wel dat wanneer ik me daarin begeef, ik te maken krijg met wat er naar mij terugkomt … en in de loop der jaren, maar ik heb er lang over gedaan – met name na 2008 en alles wat er toen is gebeurd … dat staat allemaal op de website, als de mensen dat willen opzoeken … maar ik … ik moest écht leren hoe ik moest omgaan met gemene dingen – en die zijn er méér dan genoeg …
Maar mettertijd is dat echt enorm afgenomen en ik krijg nu meestal e-mails met vragen, of die juist hun steun betuigen, en als ik dan al eens een echt gemene e-mail krijg kan ik dat echt van me af laten glijden, zoals water van een eendenrug … het doet me helemaal niks meer. Ik schrijf dan gewoon iets terug zoals ‘dankjewel dat je dit hebt gedeeld, gelukkig zijn we allemaal verschillend …blablabla’ en dan stoort het me verder niet.

Er zijn tijden geweest dat de mensen zo verschrikkelijk geméén zijn geweest, maar ik ben in die tijd ook dichter bij mezelf gekomen en nu kan ik denken ‘oké, dat is waar zij staan op hun weg, en we kunnen niet verwachten dat de hele wereld het eens is met wat ik doe’.

Ik ben dus ook alweer verder gekomen op mijn eigen weg, en door het Onderricht van White Cloud en de Federatie is er vergeving … wel, vergeving is wel een grappig iets, want ik denk nu ‘waarom moet ik hen vergeven? Want zij hebben niets fout gedaan, in hun ogen’. Begrijp je wat ik bedoel?

Zo kijk ik daar tegenaan. Het is gewoon een interessante reis en ik had nooit, nooit echt helemaal NOOIT … ik maak wel eens het grapje van ‘ik ben helderziend, misschien had ik dit toch moeten zien aankomen …’ (lacht) maar dat is niet gebeurd. Maar ik heb nooit het idee gehad dat ik dit misschien ooit zou gaan doen.

Soms zegt iemand iets of er gebeurt iets en dan zeggen ze ‘ik heb over jou gehoord via die of die …’ en dan denk ik ‘o leuk, de mensen kennen mij! Oké …’ Ik vind het nog steeds een beetje raar.

Want jij bent de Stem van de Federatie van Licht, maar jij bent ook nog steeds gewoon ‘jij’, en ik breng die berichten over maar ik ben ook gewoon ‘mij’, ik leef een normaal, heel gewoon en geweldig gezegend leven. Maar we hebben allemaal ups en downs, zeker met alles wat er nu gaande is.

(muziek)

Het overkomt me tegenwoordig ook wel vaker dat ik wakker word en meteen de dekens weer over mijn hoofd wil trekken, dat ik wakker word en denk ‘bah’. En dan ontmoet ik iemand anders en die zegt dan dat hij precies hetzelfde voelt. De Energieën worden verhoogd, ze worden er bovenuit getild en ik denk dat er heel veel rottigheid aan de oppervlakte komt, in het Licht. Wij moeten dus … dat spul MOET ons wel op één of andere manier raken. Wanneer wij dus wakker worden met een ‘bah’ gevoel, dan moeten we dat onszelf niet kwalijk nemen. We moeten beseffen dat dat vandaag nu eenmaal in de lucht hangt, en dan houden we ons die dag wat rustiger en we mediteren of zoiets … we zorgen dat we op een fijne plek blijven, en we hoeven niet alle kanten op te springen.

Want de volgende dag worden we wakker en dan is alles weer in orde, omdat dat verdwenen is, dat hebben we opgeruimd. En het kan niet, dat het géén invloed heeft op de Trilling van de Planeet … ik weet er verder niet zoveel van, ik ben geen wetenschapper, en er zijn nogal wat wetenschappers waar ik mee in contact sta en we lachen daar ook vaker om, want ik panikeer dan.

Maar er bestaat zoiets als de Schumann resonantie. Veel mensen zijn daar heel erg mee bezig en ik vind dat prima maar ik weet er weinig van, en ik zal niet gaan kijken hoe het er vandaag mee staat, omdat ik het toch niet begrijp. Maar ik weet wel dat het momenteel buitengewoon is en een heel hoge trilling heeft, en dit betekent … schijnbaar heeft het te maken met de Trilling van ieder van ons, als Eén. We doen het dus echt héél, héél, héél erg goed! Maar het kan ook zomaar ineens omlaag gaan, vanwege de Trilling van wat er gebeurt op de Planeet. En dan gaat onze Trilling dus ook omlaag. Maar daarna veren we weer terug. Het is fascinerend, ook al begrijp ik er weinig van.

Joe: Oké, wel dit brengt mij op het idee dat er ook op ons Energetisch wordt gewerkt om de Trillingsfrequentie te verhogen van ons, als fysieke wezens. Zodat wij energetisch gezien de veranderingen kunnen opvangen, die er nu zijn en gaan komen. Ik ga hier dus gewoon maar in mee, want ik heb het idee dat ik deze golf volg, en ik moet het evenwicht zien te bewaren om het te halen, totdat deze golf breekt.

Blossom: Ja, absoluut, je hebt helemaal gelijk, Joe. Ik denk echt dat we wat toegeeflijker moeten zijn voor onszelf over hoe we ons voelen, of als we – voor wie die luxe heeft – ‘s middags even wat rust moeten nemen of wat het ook is … want we moeten onszelf respecteren, want zoals jij al zei: deze verandering is ook fysiek ingrijpend. Het is onvoorstelbaar, enorm en groots, dit alles wat er nu gaande is. Ze zeggen dat dit nog nooit eerder heeft plaatsgevonden, deze verandering, en hier zijn wij … midden erin, echt gewoon volop midden erin, onze Lichtzwaarden hoog geheven naar de Hemel, en ieder van ons is even belangrijk als de ander.

Er is een wereldwijde meditatie-actie gaande, waarbij de mensen om 11 uur mediteren. Ik probeer daaraan mee te doen – vandaag heb ik het gemist vanwege dit gesprek – maar ik probeer daar echt aan mee te doen, en ik heb een kleine klankschaal in een kleine ruimte. Dan zit ik daar met die klankschaal, en voor mijn geestesoog zie ik mezelf dan fluiten op mijn vingers, alsof ik de planeet wil oproepen zodat iedereen weet ‘het is elf uur’, en dan stijgen we allemaal op. We vormen een kring rondom de Planeet en sturen Regenbooglicht naar beneden, en dan weten we dat we er niet alleen voor staan, dat we er allemaal mee bezig zijn … en ik denk dat we dat goed moeten onthouden: we zijn hier allemaal bij betrokken, niemand staat er alleen voor, niemand hoeft dit alléén te doorstaan … ook al hebben veel mensen wel dat gevoel …

Maar het is geweldig dat we dit gesprek hebben kunnen voeren, heel hartelijk dank daarvoor, Joe, voor ALLES wat jij doet. Voor alles wat je doet … en we zullen dat blijven doen, nietwaar?

Joe: Dat zullen we.

Blossom: (lacht)

Joe: Dankjewel, Blossom!

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: Blossom Goodchild

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media. Dank u voor uw steun aan ons werk!
Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen