BG: De Meesters van het Spel

door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

27 mei 2019

BG: Veel succes hiermee, mensen!

BG: Nogmaals hallo. Een paar weken geleden heb ik aan het einde van ons gesprek het volgende gezegd ‘Nu en dan hebben we even een ‘vonk’ van inzicht hierover.
Maar ‘Het Spel’ – als we eenmaal weten hoe het gespeeld moet worden – kan nu worden verdergezet op deze veel Lichtere manier en gedurende veel langere tijd. Totdat het, zoals u dat zegt … gewoonweg ONS WORDT … ONS IS … WIJ ZIJN HET SPEL. Waarop u antwoordde ‘MAAR U BEHOORT ER NIET TOE.’ Ik zei ‘Wow! Wacht even. Dat is NOGAL WAT!’ En u zei: ‘Niet als u HET WEET.’
Kunnen we dat eens nader bekijken, alstublieft?

FVL: Allereerst welkom Blossom, aan jou en aan Eenieder die evenveel van deze gesprekken geniet als wij. De stelling is niet zo diepgaand of ‘enorm’ als u het opvat. Want als u zegt ‘Wij zijn Het Spel’ … ja, dat bent u … want u, ieder voor zich, bent niet slechts de deelnemers aan Het Spel, u bent ook de regels en de spelers en alles wat Het Spel mogelijk kan zijn. Vandaar, ja … BENT U HET SPEL.

Wanneer wij zeggen ‘MAAR U BEHOORT ER NIET TOE’, dan komt dat vanuit het standpunt dat u erbuiten staat. In zekere zin, ook al IS U HET … VOELT u het alsof u er in zit/er deel van uitmaakt/enzovoort. Dat is niet zo. U bent, laat ons zeggen … een buitenstaander, die naar binnen kijkt. Laat het ons vergelijken met de videospelletjes die op Aarde worden gespeeld. U ‘Speelt’ het spel door
gebruik te maken van de knoppen op de afstandsbediening. U manipuleert de ‘spelers’ … wat ze doen … waar ze heengaan … hoe ze zich gedragen … maar u bent hen niet. U stuurt hen aan, vanachter de schermen zeg maar.

BG: Maar MR (met respect) als iemand een videospel speelt, dan is het onderscheid tussen de speler en degene die aanstuurt heel duidelijk. Hier in DIT SPEL DES LEVENS … ZIJN wij verbonden met datgene wat er in ons leven plaatsvindt. Wij ZIJN erbij betrokken, omdat onze gevoelens reageren op wat er gebeurt.

FVL: Dan willen wij u herinneren aan een tijd waarin we tijdens een paar gesprekken hebben gezegd dat ‘Niets ertoe doet’.

BG: Ja, dat ben ik nooit vergeten. Ik kon het toen niet begrijpen. Misschien nu iets méér, omdat ik mijn Waarheid heb vergroot. Ga maar verder … of … misschien ook niet. Haha!

FVL: U ‘stuurt uw levens aan’. Ongeacht of u het daarmee eens bent of niet.

BG: Ik persoonlijk wel, ja.

FVL: Sommigen zijn … nog … niet tot dat bewustzijn gekomen. Voor hen die WEL vanuit dit standpunt kunnen denken, zouden wij zeggen dat u dáárdoor kunt begrijpen, dat u feitelijk de MEESTERS VAN HET SPEL bent. Als u dit aanvaardt … dan heeft u de volledige ‘spelregels’ ervan begrepen.

BG: Ik ben duidelijk nog geen meester, hoewel ik moet zeggen dat ik wel begrijp dat ik mijn leven aanstuur. Er zijn binnen dat ‘begrijpen’ echter nog een aantal begrippen die ik nog onder de knie moet krijgen. Vanwege … mijn gevoelens. Ik werk eraan, om daar Meester over te worden.

FVL: U BENT UW GEVOELENS. DAT IS WIE U BENT.

BG: Daarom juist, MR, BEN IK IN Het Spel, ik sta er niet buiten, want als mijn gevoelens zijn wie ik ben dan stuur ik dit bordspel daarmee aan (met gevoelens).

FVL: Maar wie heeft daarover de controle?

BG: Ik. Hoewel ik daar ook nog mee bezig ben! Is het niet méér een kwestie van mijn gedachten onder controle te houden, om mijn gevoelens over iets te ‘veranderen’?

FVL: Uiteindelijk komen ALLE GEVOELENS voort uit Liefde. Dus gaat het erom, om hun Trillingspatroon te veranderen … naar een Hoger niveau, indien zij nog werken op een lager niveau. Zo is het, en dat weet u … dat het Leven voor u werkt.

BG: Ik weet niet zeker hoe ver we hiermee gaan geraken. Ik ben nu al verward. A) Als ik mijn gevoelens ben, hoe kan ik er dan geen deel van uitmaken? En B) Als niets ertoe doet, dan doen mijn gevoelens er ook niet toe en dus, als ik mijn gevoelens ben … dan … doe ik er dus niet toe! O, geweldig! Ben ik echt vandaag hiervoor in de stemming?

FVL: Zoniet, dan kunnen we altijd op een ander tijdstip verdergaan. Of, als u VOELT dat u niet klaar bent voor dit diepgaand inzicht, dan kunnen we het laten rusten tot u voelt dat u wel zover bent. En toch, weten wij dat u dat al bent … wij zouden willen zeggen dat u er niet teveel over moet ‘nadenken’.

BG: Jullie hebben makkelijk praten! Maar, om dit gesprek op gang te houden, moet ik er toch over nadenken. Ik zal het proberen … méér kan een mens niet doen!

FVL: Lieve Blossom, ja, u bent uw gevoelens. Uw gevoelens zijn de Essentie van uw Geest. Als u niet kon voelen, dan kon u niet Bestaan … kon u zich niet uiten. Wat als wij zegden dat u niet tot Het Spel behoort … dat uw gevoelens er ook buiten staan … maar, dat u ‘denkt’ dat ze daar binnen zijn. U moet uw gevoelens ‘gebruiken’ om over het bord te bewegen, om uw weg te kunnen volgen, maar toch hoeft u er niet TOE TE BEHOREN.

HET IS EEN SPEL. U bent dat niet.

BG: Maar ik zei ‘Wij zijn Het Spel’ en u zei ‘Maar u behoort er niet toe’.

FVL: U BEHOORT TOT DE LIEFDE. Dat is waartoe u behoort. Dat is waarom niets in Het Spel ertoe doet. Omdat u er niet toe behoort. U kunt er niet toe behoren, want U bent LIEFDE.

BG: Gaat Het Spel dan niet over Liefde?

FVL: Ja. Maar, Het Spel is als het ware de leraar. Het vergroot uw KENNIS VAN UZELF.

BG: En toch zegt u dat het er niet toe doet? Hoe kan het ‘onszelf leren kennen’ er niet toe doen?

FVL: Omdat, uiteindelijk, U ALLES TOCH AL WEET. Omdat U ALLES BENT.

Laat ons zeggen dat u op een dag ‘daar’ zou zijn, in het VOLLE BESEF VAN ALLES WAT U BENT. Maar, bij gebrek aan een beter woord … u verveelde zich … u wilde méér … omdat er aan dat WETEN nooit een einde komt. LIEFDE groeit onophoudelijk … in/uit/door/als … zichzelf. Dat is de bedoeling … om MÉÉR LIEF TE HEBBEN.

Daar bent u dus … verveeld … en dus besluit u om uzelf uit te breiden met een spel. Een experiment met de naam ‘De Aarde en alles dat zij kan zijn’. Het idee was bedacht, het kwam tot leven en daardoor manifesteerde het zich, met een oneindig aantal mogelijkheden van wat het kon zijn … wat het kon doen … hoe het gespeeld kon worden. Staat u hier even bij stil, MR? Een ONEINDIG aantal mogelijkheden. Het Spel ontwerpt dus in zekere zin zichzelf, naarmate het uitgroeit tot/vanuit … zichzelf. Want het is bedoeld om zichzelf verder te ontwikkelen.

Daar bent u dan … niet langer verveeld … u kijkt toe (vanop een afstand, maar tegelijk ook van héél nabij) … hoe dit Spel zich verderzet/zich afspeelt. Uw gevoelens zijn het mechanisme – terwijl u ‘denkt’ dat u in het Spel zit – waarmee u kunt bewegen van het ene vakje naar het andere, afhankelijk van uw inzicht in hoe het werkt.

In Waarheid … voor een deel zijn uw gevoelens ook U, terwijl u in Het Spel bent … maar U … die er niet toe behoort … heeft gevoelens van uitsluitend de Hoogste, Meest Oprechte, Zuiverste LIEFDE.

BG: Ik snap het al een tijdje niet meer … Ik heb ook geen idee of ook maar iets hiervan duidelijk is. Wij zijn onze gevoelens, toch?

FVL: Dat klopt.

BG: Maar u zegt dat het onze gevoelens zijn, waarmee wij ons doorheen Het Spel begeven. Dus … hoe kunnen wij daar dan niet toe behoren? Mijn brein gaat ontploffen in 5 … 4 … 3 … 2 …

FVL: Omdat uw gevoelens, terwijl u ‘denkt’ dat u bij Het Spel behoort … juist daar zijn om u er doorheen te leiden … naarmate Het Spel zich ontwikkelt zoals het bedoeld was.

Maar het is doordat u ‘denkt’ dat u ER IN BENT … dat u ‘denkt’ dat u ERTOE BEHOORT.

Wanneer een Ziel instemt met – en afgestemd is op – een terugkeer naar Planeet Aarde, tijdens de negen maanden van de zwangerschap … dan kan zij naar believen in dat embryo komen en gaan … tot de tijd waarop zij er ‘volledig in aanwezig moet zijn’ en er moet blijven, hetgeen soms zelfs pas gebeurt wanneer het fysiek lichaampje afdaalt in het geboortekanaal. Andere Zielen voelen zich voldoende gemakkelijk en kiezen ervoor om wel al die tijd in dat groeiende wondertje te blijven. Deze beslissing ligt op dat ogenblik bij die persoon en is mede afhankelijk van wat de moeder ervaart op emotioneel en fysiek vlak. Het is dan niet zo dat uw Ziel in fysiek opzicht het lichaam helemaal verlaat.
Maar … de Ziel/uw gevoelens … zijn zoveel méér dan wat en waar u denkt dat ze zijn … in Het Spel.

BG: Weet u, er is een deel van mij, daar ergens binnenin of erbuiten, dat ergens wel wéét wat u probeert uit te leggen. Toch lijkt het niet mogelijk om het in woorden te vatten … zowel voor u als voor mij. Sommige onderwerpen ‘raken we aan’ maar we kunnen ze nooit uitdiepen, en misschien ligt dat er wel aan hoe MIJN brein werkt … wie weet? Of misschien kan het niet worden begrepen, wanneer wij te diep betrokken zijn bij Het Spel. Ook al behoren we er niet toe, en is er niets wat ertoe doet! Dit is dus een onderwerp dat ik zal laten rusten … voorlopig. Misschien zullen veel mensen zich net zo gefrustreerd voelen als ik mij voel. Ik heb geleerd om mij niet te verontschuldigen, aangezien ik niks fout heb gedaan. Ik heb mijn best gedaan, maar het eindresultaat was nogal teleurstellend, naar mijn gevoel. Ach ja! Zo is het Leven. Zo is Het Spel. Soms win je, soms verlies je! Hoe dan ook, dank u … dat u het ook heeft geprobeerd.

FVL: Wij denken dat het niet mogelijk is om dit te begrijpen … of misschien moeten wij een betere manier vinden om het uit te leggen.

BG: Als het zover komt … dan ben ik het er helemaal mee eens dat u daarvoor bij iemand anders in het hoofd duikt.
In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can. klik HIER

**De vertaling van het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’  waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op onze website onder de titel ‘BG: Wij veranderen het Spel, zodat de Lichtshow kan plaatsvinden’, geplaatst op 9 november 2018. – V**

The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen