Video update 15 mei 2021 – Transcript

https://www.youtube.com/watch?v=fSPORpKOExQ

Blossom: Hallo iedereen! Er is ook een channeling, die volgt na deze korte update. Dus ehm … ja, wat? Wat ging ik ook alweer zeggen (lacht) … Ik wilde eigenlijk vooral ‘dank u wel’ zeggen namens Goody en mijzelf. Hij vroeg mij om aan u allemaal zijn heel hartelijke dank over te brengen, voor al de Liefde en de steun en heling die u ons heeft gestuurd. Het is echt ongelooflijk en gewoon tastbaar! Goody heeft na zijn operatie twee Panadol pijnstillers gehad. Meer niet. De ogen niet blauw, het gezicht niet gezwollen, helemaal niets! Hij heeft dit overleefd met slechts twee Panadols (lacht). De dokters konden het niet geloven, dat hij ook totaal géén pijn had of heeft gehad sindsdien. De dokters zijn daar echt verbaasd over, het is ook nogal verbazingwekkend.

Hij wilde er dus echt zeker van zijn dat ik u allen zou bedanken voor al die Liefde, en blijf het ook alstublieft sturen want we zijn er nog lang niet!

Hij neemt CBD-olie en blijft in bed (lacht) het grootste deel van de tijd. Hij heeft ook besloten – eerlijk gezegd: om tijd te winnen – dat hij chemo en bestraling zal nemen. Die behandeling zou drie weken duren en begint naar ik meen over een paar weken.

Dit is zijn keuze en wij zullen ervoor zorgen dat hetgeen er in zijn lichaam gaat binnenkomen absolute Liefde en Heelmaking is … we zullen de hele Energie ervan veranderen!

We doen maar verder, we zijn er echt nog lang niet maar we geraken er wel. We geraken er wel met al uw aanhoudende Liefde en Steun. Ik ben me er heel goed van bewust dat er heel veel mensen nu hetzelfde meemaken, omdat ze me schrijven om te zeggen ‘hou vol!’.

Het is een gekke wereld, is het niet? Je kijkt in het ziekenhuis om je heen en het is verbazingwekkend … al dat geld, zoveel geld voor machines om mensen beter te maken en dan ga je naar de winkel en daar zie je al dat geld, zoveel geld voor voedsel om de mensen ziek te maken (lacht) … dan denk je toch ‘Wat een wereld! In wat voor een wereld leven wij?’.

Er is zoveel gaande, voor iedereen en overal.

Maar ik moet zeggen dat voor ons allebei de Mantra ons doorheen de meest angstige momenten heeft geholpen! Goody heeft een hele zware beroerte gehad tijdens de nacht, een paar weken geleden. Dat was voor mij enorm beangstigend, maar hij is er doorheen gekomen en nu gaan we van daaruit weer verder (lacht).

Ik heb deze channeling gedaan omdat er vandaag even wat ruimte voor was en ik me voldoende vredig voelde, en omdat ik weer eens iets ‘normaal’ wou doen … voor zover het ‘normaal’ is om te spreken met Lichtwezens (lacht). Maar ik wilde het graag en het heeft een paar dagen geduurd eer het klaar was om uitgebracht te worden, maar dat is nu dus gelukt. Ik zal trachten om ze tussendoor te blijven doen … als de mogelijkheid zich voordoet (lacht) … gewoon om die lijn een beetje vast te houden, ook voor mezelf, eerlijk gezegd.

Maar ik wilde u hiermee een update geven en laten weten dat het met ons echt goed gaat. Het is natuurlijk een reis met ups en downs, maar juist vanwege uw Liefde … weet u, we horen eigenlijk alleen nog maar dat de mensen en de wereld zo slecht en lelijk zijn … Maar ik kan u vertellen wat een prachtige wereld we hebben, dankzij de prachtige mensen die haar bewonen … de vriendelijke, liefdevolle mensen …

Laten we ons daarom richten op hoe goed en attent iedereen is voor elkaar, en ons niet langer richten op al het gedoe wat zich daarbuiten nog afspeelt. Laten we ons richten op ons Ware Licht en onze Ware Liefde, want dat is hetgeen wat ons hier doorheen zal helpen. Dat helpt ons door alles heen.

Ik zeg ‘tot ziens’ voor nu en hopelijk heeft Joe de channeling kunnen laten aansluiten zodra ik ‘dag’ heb gezwaaid.

Blossom zingt: ‘Wens me het beste wanneer je me uitzwaait’ of hoe dat liedje ook gaat.

Goed dan, mensen … heel veel liefs, tot de volgende keer, zorg goed voor uzelf en heel, heel, héél veel dank voor al uw Liefde! Dag!

De meest ruwe storm doorstaan

door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

18 mei 2021

Blossom: Hallo! Wel, de laatste keer dat ik met u heb gesproken, had ik geen idee hoezeer mijn wereld ineens op zijn kop zou staan. Ik weet niet precies hoe dit zal gaan – of het zal gaan – maar ik wil het proberen. Hoe gaat het met u, en natuurlijk daarbuiten in de wereld die alle redelijkheid verloren lijkt te zijn?

Federatie van Licht: Meest Kostbare Ziel, uiteraard waren en zijn wij voortdurend bij u, tijdens deze onverwachte verandering in uw omstandigheden.

Blossom: Dank u. Dat heb ik ook zo gevoeld. Tezamen met de Liefde van onze gehele Familie van Licht, zowel op de Planeet als daarbuiten. Ik voel me zo Gezegend.

Federatie van Licht: Laat het ons hebben over kwesties die Allen aanbelangen, als het mag?

Blossom: Dat was volledig de bedoeling van dit gesprek vandaag.

Federatie van Licht: Wij spreken – en zullen dat blijven doen – over Liefde. Want voor alles wat er in uw wereld plaatsvindt aan ellende, is er geen ander tegengif.

Voor Elke Ziel die nu op Planeet Aarde is … is de weldaad van LIEFDE TE KENNEN … IN/ALS/VANUIT ZICHZELF … OP EEN HEEL NIEUW NIVEAU, de beste manier om u van deze plek van onbekende zorgen over te brengen naar een plek van absoluut WETEN en zekerheid, binnenin het Zelf.

WETEN … DAT HOEWEL ALLES OM U HEEN VOELT ALS VOORBIJ ELKE VERWACHTING … DE KRACHT DIE IN IEDER VAN U BESLOTEN LIGT … ABSOLUUT OPWEEGT TEGEN ALLES WAARMEE U WORDT GECONFRONTEERD TIJDENS DEZE VERANDERING. KUNT U NIET BINNENIN U DE VERANDERING, DE KRACHT VOELEN? DE VASTBESLOTENHEID? DE DIEPTE WAARMEE UW WEZEN DIT BESEF VOELT?

Blossom: Wel, om eerlijk te zijn … ja, ik voel een innerlijke kracht. Maar alleen al alles wat er naar buiten komt met betrekking tot de ‘naalden’, is voldoende om te willen vertrekken naar een andere Planeet. Het is niet te bevatten hoe onze wereld veranderd is in de voorbije 18 maanden – of de waanzin die nu ‘de norm’ is geworden.

Federatie van Licht: Maar hebben wij u niet gezegd dat dit … en méér … eraan zat te komen?

Blossom: Inderdaad. U heeft het ook gehad over een Grootse Aankondiging! We wachten nog steeds … daarop … en natuurlijk op Fase Twee en de wereldwijde lockdown. Maar met zoveel oproer is niet te zeggen wat nu wat is!

Federatie van Licht: De Aankondiging, waarna vele nog zullen volgen … is ongetwijfeld in afwachting van ‘het startsein’. Veranderingen in gebeurtenissen hebben gevolgen, en veroorzaken vertragingen.

MAAR WIJ KUNNEN NADRUKKELIJK ZEGGEN, DAT HET GODDELIJK PLAN DAT IS VOORBEREID … NOG STEEDS IS VOORBEREID.

Blossom: Het lijkt maar te blijven duren … en zoals altijd … is er nog niets gebeurd van wat besproken is. Ik ben bijna een maand niet met u in contact geweest … niks veranderd!

Federatie van Licht: Maar al zoveel wat nog niet kan worden getoond of verteld.

Blossom: Wel, daar moeten we dan nog maar op Vertrouwen. Ik weet dat ik dit al eerder heb gevraagd, maar welk advies kunt u geven, dat nog niet gegeven werd?

Federatie van Licht: Lieve Zielen, er is niets nieuw te vertellen. Uw geduld is iets dat moet worden aanvaard ‘zoals het is’ … en binnen dat geduld … zullen de LIEFDE en de innerlijke KRACHT blijven toenemen.

De Sterksten van de Sterken is niet slechts ‘sterkte’ in één opzicht, maar in Alles… en geduld vergt héél veel kracht in deze tijden.

Blossom: Moeten we dan gewoon maar blijven ‘verder ploeteren’?

Federatie van Licht: Wij zouden het fijner vinden als u zou huppelen.

Blossom: Onze laarzen lijken soms verzwaard te zijn met lood.

Federatie van Licht: Haal dan niet alleen die gewichten weg, maar de laarzen.

U weet zelf, Blossom, na de voorbije weken, dat hetgeen er gaande is ‘buiten’ uw persoonlijke ruimte weinig betekenis heeft gehad, vanwege uw intense omstandigheden. Is dat niet zo?

Blossom: Ja, maar dat betekent nog niet dat wij allemaal gewoon maar kunnen afschakelen van wat er gaande is in de wereld. We moeten beschikken over de macht om te tonen dat we het niet pikken.

Federatie van Licht: Dat klopt. Maar er zijn veel mensen die er de voorkeur aan geven om dieper dan diep te graven, enkel om een doodlopend einde of een ‘niet belangrijk’ te vinden, als ze zover zijn. Ons punt is, Blossom, zoals wij al zo vaak hebben gezegd …

DE WEG HIER DOORHEEN IS … EN ER IS EEN WEG HIER DOORHEEN … OM UW LICHT VAST TE HOUDEN.

Hoe doet u dat het best?

Door zo goed als u kunt te Genieten van uw vaardigheid, ongeacht de omstandigheden waarin u zich bevindt.

DE WEG HIER DOORHEEN IS OM UW TRILLING VAN HET ZELF EN ALLES DAT IS … MET REGELMAAT OP HOGE FREQUENTIE TE HOUDEN.

Blossom: Maar, met respect, wij weten dit en we doen allemaal ons uiterste best. Maar we kunnen niet net doen alsof alles ‘daarbuiten’ er niet is.

Federatie van Licht: Dat kunt u wel. Natuurlijk wéét u dat het er is. Natuurlijk wéét u dat uw Licht alle duisternis kan overwinnen. Maar af en toe, voor zo lang als u kunt vasthouden aan uw dromen, op gelijk welk ogenblik … ga binnen in die dromen en speel. Ga binnen in uw droom voor uw toekomst, en baad daar in de zonneschijn.

EEN HEEL ANDERE SOORT ZON. EEN ANDER AANVOELEN VAN ALLES … ELKE ADEMHALING.

WÉÉS IN UW DROOM … ZELFS WANNEER U IN DE HEFTIGE REALITEIT BENT VAN DE TRANSFORMATIE VAN UW PLANEET.

BELEEF UW DROOM BINNENIN HET GEVOEL VAN WIE U BENT.

Veel dingen worden gemakkelijk vergeten, als eenmaal de dichtheid van de Trilling toeslaat.

MAAR … ZOEK DANKBAARHEID … ZOEK VREUGDE!

WEES DANKBAARHEID … WEES VREUGDE!

In Liefde te blijven met het Leven, in plaats van die Liefde te verliezen vanwege de huidige omstandigheden die u niet in de hand heeft, is een deel van uw reis. Het was onderdeel van uw opleiding, voordat u hier aankwam.

Er is zoveel ‘aangebracht’ om u af te leiden van wie u bent … UW WAARHEID. Maar u moet zich naar binnen blijven keren.

U MOET VASTHOUDEN AAN EN U HERINNEREN WAT U BENT … WIE U BENT … DE ESSENTIE VAN LIEFDE.

U bent inderdaad hier op Planeet Aarde, met de Hoogste Opdracht.

U … JA, IEDER VAN U … VOELT U HET BELANG HIERVAN?

EERT U UZELF, DAT U UITVERKOREN WERD OM NU HIER TE ZIJN?

Omdat U behoort tot diegenen die beschikte over wat er nodig was om datgene te volbrengen en te voltooien, waarvoor miljoenen hierheen kwamen om uit te voeren.

Hoezeer bent u hooggeacht!

Hoe onvoorstelbaar hooggeëerd bent u … door Allen!

U … DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN.

Nu is niet de tijd om op te geven/toe te geven … om de duistere, lagere energieën u te laten opslokken en uw Licht uit te putten.

Nee, nee, nee!

NU IS HET MÉÉR DAN OOIT DE TIJD … NU ALLES STEEDS ZWAARDER WORDT … OM ‘TE TONEN WAARUIT U BENT GEMAAKT’ … DE HOOGSTE, ZUIVERSTE LIEFDE.

Dit is het, waarvoor U bent gekomen … omdat DAT is hoe u uzelf kende/kent.

U … die doorheen de meest ruwe storm kan varen … en in uw kracht kunt blijven.

U herinnert zich de oproep … Ja. U! IEDER VAN U!

Heeft u zich bedacht? Natuurlijk niet!

HERINNER U! HERINNER U! HERINNER U!

U WIST DAT DIT ZO ZOU ZIJN. U SPRONG AAN BOORD MET ZOVEEL ENTHOUSIASME.

ZOEK HET.

HAAL HET TERUG.

VOED DAT ENTHOUSIASME EN DIE MOED MET UW VASTBESLOTENHEID, OM HET HELDERSTE LICHT TE ZIJN DAT U KUNT ZIJN!

HERINNER U! HERINNER U! HERINNER U!

Sta niet toe dat ‘dit alles’ u omlaag haalt … dat het u vervult met ongeloof en wanhoop. Nee, nee, nee!

Laat ‘dit alles’ u alleen maar méér vastbesloten maken.

HOE ZWAARDER HET WORDT … DES TE STERKER WORDT U!

HOE ZWAARDER HET WORDT … DES TE STERKER WORDT U!

HOE ZWAARDER HET WORDT … DES TE STERKER WORDT U!

IK BEN HET LICHT.

IK BEN DE LIEFDE.

IK BEN DE WAARHEID.

I AM.

Blossom: Ha! Denk maar niet dat ik dit kleine juweeltje vergeten ben. Telkens en telkens en telkens weer … het heeft me de laatste tijd doorheen de meest angstige ogenblikken geholpen!

Federatie van Licht: Een ander geheugensteuntje, lieve Blossom en u allemaal, is om DE LIEFDE EN HET UITSPREKEN VAN DE MANTRA TE VOELEN door vele duizenden behalve uzelf … als ÉÉN.

Zodat u, wanneer u die steeds weer herhaalt … de stemmen VOELT van al die andere Zielen, die hun stem doorheen de ethers sturen, om in harmonie samen te komen met de uwe.

Dat geeft zulk een bevestiging. Zulk een opbouw.

Blossom: Vreemde woorden?

Federatie van Licht: Maar de juiste.

Blossom: Oké. Het voelt goed om weer in jullie nabijheid te zijn, moet ik zeggen. Niets nieuw … met respect. Maar gewoon dat u weer verwijst naar datgene waarvan wij weten dat het ons moed geeft.

Federatie van Licht: Maar is het niet zo dat veel mensen onze gesprekken enorm hebben gemist?

Blossom: Daar lijkt het wel op.

Federatie: Er zijn op uw website een hele reeks van gesprekken met ons te vinden, om gratis te lezen. Dingen teruglezen uit voorgaande jaren kan de Ziel zoveel goeds brengen.

Wij willen daaraan toevoegen dat veel mensen hun eigen kracht hebben leren kennen, doordat de laatste tijd deze gesprekken NIET beschikbaar waren.

Blossom: Ja. Dat denk ik ook. Het is goed om te verwijzen naar eerdere channelings. Een verzameling van meer dan twaalf jaren! Veel mensen vinden het misschien wel leuk dat ze nog even diepgaand/vergelijkbaar zijn voor de dag van vandaag, als ze toen waren. Ik zeg dit omdat onze gesprekken voortaan – en voor onbepaalde tijd – wat minder regelmatig en met langere tussenpauzen zullen zijn dan voorheen het geval was. Maar zoals ook vandaag, deed er zich een gelegenheid voor en die heb ik benut … ik vermoed dat het vanaf nu zo zal gaan.

Federatie van Licht: U bent een Dappere soldaat, Blossom Goodchild.

Blossom: Dank u. WIJ ZIJN ALLEMAAL DAPPER. DAT MOET OOK WEL, ALS WE HET WOORD BIJ DE DAAD WILLEN VOEGEN EN VOORTGANG WILLEN BOEKEN. Het onderricht van u en White Cloud hebben ons zoveel geholpen. Het is pas wanneer we te maken krijgen met onvoorstelbaar moeilijke tijden, dat we inzien hoezeer u ons heeft geholpen op onze reis. Waarvoor wij allemaal u ONMETELIJK DANKBAAR ZIJN. Want ik weet dat er héél veel Zielen nu enorm traumatische tijden doormaken, naast al het andere wat er gaande is! Alsof dat nog niet volstond en véél niet genoeg is! Toch moet ik zeggen … WIJ KUNNEN DIT!

Federatie van Licht: U zou niet zijn uitverkozen, als u niet kon voldoen aan die stelling! Onze Liefde … in/vanuit … haar Hoogste, Zuiverste Energie sturen wij naar Ieder van U.

VOEL ONS.

KEN ONS.

EN ZO IS HET.

Wij kijken uit naar de volgende Gouden kans om weer met u te spreken.

Blossom: O, en ik ook! Heel hartelijk dank. In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen