door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

26 januari 2022

Blossom: Ik heb totaal geen idee of dit gaat werken. Ik ben twee weken lang echt ziek geweest, maar nu kriebelt het toch om hallo te zeggen, voor de eerste keer dit jaar. Hallo!

Federatie van Licht: Welkom Blossom. Welkom aan allen op uw Planeet, die hun opdracht blijven uitvoeren door te Zijn. U heeft het idee dat er niet veel veranderd is, sinds ons laatste contact?

Blossom: Het is inderdaad lang geleden, en tenzij ik me vergis is Fase 2 nog steeds niet doorgekomen!
Je vraagt je af hoelang het nog duurt voordat die aanbreekt … voordat er ook maar iets gebeurt van alles waar we over hebben gehoord?

Federatie van Licht: Maar hoewel het lijkt alsof er niets beweegt … is dat wel het geval. Er wordt zoveel vooruitgang geboekt, welke de stand van zaken op uw Planeet zal veranderen … bijna als van de ene dag op de andere.

Blossom: Maar wat is dan het oponthoud? Ik bedoel, is er daar ergens iemand die verondersteld wordt op de hoogte te zijn, die geen vals alarm heeft geslagen, of iets om ons aan vast te houden dat nooit uitkomt? Het kan toch niet dat de Goeden het ZO verkeerd hebben?

Federatie van Licht: Het kan zo lijken. Maar zoals wij altijd zeggen: ALLES IS NIET ZOALS HET LIJKT. UW AANHOUDEND DOORZETTEN VANUIT ALLE HOEKEN VAN DE WERELD OM UW LICHT TE VERSPREIDEN, EN DE STABILITEIT DAARVAN DIEP IN DE KERN VAN MOEDER AARDE TE VERANKEREN, DOET PRECIES WAT HET MOET DOEN.

Door ‘vol te houden’ … door te blijven het vertrouwen en het BESEF te bewaren dat deze Verandering er komt … daardoor kunnen er ‘stappen’ worden ondernomen, en deze laten hun stempel achter.

Blossom: Welke soort van stappen? Want wij hebben vaak het idee dat enkel maar duimendraaien echt niet volstaat.

Federatie van Licht: En toch, Blossom … kijk naar het verschil binnenin uzelf. Kijk naar hoezeer Ieder van u zichzelf heeft toegestaan om Sterker te worden … vanwege het BESEF VAN WAT ER IS … binnenin … diep vanbinnen.

DE KRACHT VAN DE MANTRA HEEFT NIET ALLEEN U PERSOONLIJK GEHOLPEN, MAAR OOK HET GEHEEL.
HET GEHEEL! KIJK DAAR EENS NAAR!
HET GEHEEL.
DAT BETEKENT DUS ‘ALLES’.
ALLES DAT IS!

DOORDAT U, IEDER VAN U … DEZE CODE TELKENS WEER HERHAALT, STAAT DAT GELIJK AAN HET BOUWEN VAN UW EIGEN ‘KONINKRIJK VAN LICHT’.

Blossom: Wow! Dat is echt mooi! Hier hou ik wel van!

Federatie van Licht: Het is Waar … als u daarvoor kiest. Zoals met alles … de keuze van uw gedachte, gevoegd bij de moed van uw overtuiging … kan bergen verzetten.
Hoeveel verhalen heeft u gehoord, Blossom, over hoe deze Mantra aan iemand ‘redding heeft geboden’?

Blossom: O, dat zijn er heel veel!

Federatie van Licht: Bedenk dan, dat er niet enkel redding werd geboden aan die persoon, maar dat het op een heel ander niveau, redding heeft gebracht aan velen.
Het is nu tijd om de betekenis van de Mantra te verdiepen. U heeft gezien en ervaren hoeveel verschil dat kan maken, en toch willen wij nu dat u gaat letten op de GROOTSHEID ervan, op een niveau van dieper inzicht.

In eerdere gesprekken hebben wij u gevraagd, om u voor te stellen dat veel mensen over de hele wereld hem tegelijkertijd herhalen … en om te BESEFFEN welke uitwerking dit heeft.
Nu vragen wij u, om die bewustwording uit te breiden naar het aanvaarden dat het de VERENIGENDE VERHEFFING is van niet enkel diegenen OP uw Planeet, maar ook van hen die BUITEN de Planeet zijn.

DE CODES DIE BESLOTEN LIGGEN IN DEZE WOORDEN, LATEN HET HART GROEIEN … EN STERKER WORDEN … OM DE WAARHEID … TE VOELEN.

Als u nog niet ‘meegaat’ in dit inzicht, dan vragen wij u om dieper te graven.

Elke keer dat de Mantra wordt uitgesproken, moet u de werking ervan KENNEN. Niet enkel hopen dat het zo zal zijn, omdat wij dat zeggen … maar WETEN dat dit het geval is, omdat u het kunt VOELEN gebeuren.

IN ZEKERE ZIN IS HET ALSOF U EEN MAGISCHE SLEUTEL HEEFT, DIE ALLE DEUREN ONTSLUIT TOT ALLE GEHEIME KAMERS BINNENIN UZELF.

MAAR U MOET DIT WETEN … ALS WAARHEID.

Hoever wilt u gaan op deze rit? U bent degene die dit verder brengt. U bent degenen die
– door te WETEN – voortdurend … kunnen toenemen aan Kracht … tot het moment waarop de weerklank van deze woorden uw ‘Zwaard van Licht’ wordt.

In elke omstandigheid … zullen deze woorden u naar een Hoger niveau van uzelf brengen, en hoe méér u uzelf toestaat om de werking van zulk een GAVE te begrijpen, des te méér zult u gaan begrijpen WIE U BENT en WAAROM U HIER BENT.
IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN DE WAARHEID.
I AM.
Velen van u aanvaarden dit reeds.

Blossom: Ja, daar hoeven jullie mij niet van te overtuigen. Het heeft mij door heel wat moeilijkheden en verdriet heen geholpen – en nog steeds!

Federatie van Licht: MAAR NU, WANNEER U HET UITSPREEKT … MOET U HET WORDEN.

HET IS GOED DAT U DE KRACHT VAN ZIJN CODERING KENT. MAAR NU IS HET TIJD OM ERVAN TE GENIETEN OM HET TE WORDEN.

ER LIGT EEN GROOT VERSCHIL, EEN HEEL GROOT VERSCHIL … TUSSEN HET UITSPREKEN ERVAN MET GEVOEL EN OVERTUIGING … EN HET BINNENTREDEN IN HET LICHT VAN ZIJN WAARHEID EN HET TE ‘WORDEN’.

Blossom: Ik weet niet zeker hoe we dat doen … zo overgaan tot/naar een ander niveau? Ik kan diep ademhalen, inwaarts keren en de Waarheid hiervan kennen, maar het worden … zoals u dat tracht te beschrijven … verwart me. Ik bedoel, is het niet voldoende dat wij WETEN dat dit is wie wij zijn?

Federatie van Licht: Bingo … en toch, met het grootste respect, raakt u slechts het oppervlak van dit WETEN. Wij vragen u om niet beledigd te zijn door deze uitspraak. Wij willen enkel maar helpen om u verder te brengen in uw KENNIS VAN UZELF.

Het is een kwestie van de lagen af te pellen. Lagen die in de loop der tijd ertoe hebben geleid, dat wanneer u VREUGDE kent … u ‘denkt’ dat u VREUGDE kent. Wanneer u LIEFDE kent, dan ‘denkt’ u dat u LIEFDE KENT. U ‘denkt’ dat u al deze prachtige gevoelens van Waarheid kent … maar, lieve Zielen, zij zijn slechts een verzinsel van uw verbeelding.

Blossom: Ik volg u niet helemaal. U zegt dus dat wanneer ik bijvoorbeeld Vreugde heb gekend, dat geen echte Vreugde was?

Federatie van Licht: Dat klopt. U denkt dat u VREUGDE kent, maar wanneer de lagen worden weggehaald … wanneer die lagen gaan wegsmelten … omdat u het begint te snappen … DAT is het moment … waarop u VREUGDE zult kennen in de meest Ware betekenis van dat woord.

Blossom: Hoe kunnen wij beginnen het te snappen? Hoe smelten we die lagen weg?

Federatie van Licht: Daar bent u al mee begonnen. Hoe méér u BINNENGAAT IN DE WERELD VAN DE MANTRA … des te sneller zal de ‘schijn’ wegvallen om de ‘werkelijkheid’ te onthullen.

Blossom: Ik volg niet meer, hoor!

Federatie van Licht: Alles wat u nu doet … alles waar u zich op voorbereidt … zal een enorme hulp zijn wanneer de ‘lading’ afgaat.

Blossom: Lading?

Federatie van Licht: Wij bedoelen dat niet letterlijk in dit geval … maar in overdrachtelijke zin zou dit een toepasselijke omschrijving zijn.
U KOMT STEEDS MÉÉR EN DICHTER BIJ DATGENE WAT GAAT PLAATSVINDEN … DATGENE WAT UW WERELD VOOR ALTIJD ZAL VERANDEREN.
Wij vragen u, om alle moedeloosheid te laten varen en TE VERVANGEN DOOR HERNIEUWD ENTHOUSIASME voor hetgeen er gaat komen.

U hoeft geen konijnenholen meer in te duiken. Het ‘enige’ wat van u wordt gevraagd – mocht u daarvoor kiezen – is om te WÉTEN dat de Mantra UW REDDING is … en dat u alles wat u in uw dagelijkse leven doet … doet terwijl u deze Mantra laat doortrillen in elke cel van uw Wezen.

Maar breng de Energie ervan naar een plekje binnenin u dat u tot op heden … nog niet heeft ontdekt.

Blossom: Hoe ontdek ik dat?

Federatie van Licht: Door het te doen.

Blossom: Eh, dat helpt niet.

Federatie van Licht: O, maar jawel. Wij kunnen u niet vertellen waar het gelegen is. Wij kunnen u niet vertellen hoe u die volgende ‘ontrafeling’ van uw ‘Zelf’ kunt ontdekken. Maar wij kunnen u wel vertellen dat het gemakkelijk te vinden is wanneer u verlangt … met/vanuit … het Hart van de kwestie … om een standpunt in te nemen … om het Ziel Zelf toe te wijden … aan een leven van dienstbaarheid aan/vanuit het Licht.

IEDER VAN U KAN DEZE ‘LOGICA’ VOELEN, WANNEER U ONZE WOORDEN LEEST.
IEDER VAN U WÉÉT DAT U ÉÉN VAN DE ‘GEROEPENEN’ BENT … EN U WÉÉT DAT WIJ U NU OPROEPEN IN HET LICHT VAN DE LIEFDE … OM DIE OPROEP TE VOELEN … LAAT DIE U HELPEN HERINNEREN DAT U HIEROP HEEFT GEWACHT.

Kunt u niet voelen dat ‘U’ deze herinnering herkent?
STEEDS DICHTER BIJ DE VERANDERING.
VERLIES DE HOOP NIET.
WANHOOP NIET!

Wanneer u in deze herinnering stapt en ‘ons hoort’ vanuit uw Ziel … zult u het volgende niveau ‘ontdekken’ van de magie van …
IK BEN HET LICHT.
IK BEN DE LIEFDE.
IK BEN DE WAARHEID.
I AM.

Blossom: Wel, dat klinkt heel spannend.

Federatie van Licht: Dat is het ook, en wanneer u dat doet … wanneer u dat heeft gedaan … dan zullen er zoveel dingen logisch worden … op zoveel méér niveaus … en u zult zien waarom de rol van Alles en Iedereen op de Planeet moet worden uitgespeeld … voordat het doek valt.

Blossom: Bedankt, Jongens. Dit is voor mij allemaal heel logisch op een ander niveau/besef van inzicht. Het is goed om weer terug te zijn.
In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen