door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

14 september 2018

BG: Welkom mijn vrienden. Hier zijn we weer, na onze poging van afgelopen week waarbij ik het gevoel kreeg dat … het channel/mijn geest … gehackt werden. Ik zal afwachten hoe de sessie van vandaag verloopt, om te bepalen of ik die van vorige week eraan zal toevoegen of niet.
Dit gezegd zijnde … Hoe gaat het met u?

FVL: Met ons gaat het goed, Blossom. Met ons gaat het altijd goed. Wij willen spreken over wat er gebeurde bij ons laatste gesprek, omdat wij denken dat het nut kan hebben.

BG: Perfect!

FVL: Er zijn mensen die heldere channels/channelers zijn, en er zijn anderen wiens intentie het is om afwijkende informatie te verstrekken met de bedoeling om verwarring te scheppen en als het ware voor opschudding te zorgen.

Wij zijn erg blij dat u in staat bent om het onderscheid te maken tussen ‘Onze Energie’ en het exacte ogenblik waarop er een stoorzender tussenkomt.

BG: Ik had het dus goed. Hoewel, ik voelde dat ik van White Cloud een teken kreeg om verder te gaan.

FVL: Dat is wat u dacht. Maar toen u er later nog eens naar terugkeek, besefte u dat u misschien het beeld dat u doorkreeg, verkeerd had begrepen. * Maar nogmaals, niet later dan de daarop volgende paragraaf besloot u om te stoppen en dat was terecht.

BG: Ik zal uiteraard het overleg waar we nu naar verwijzen, toevoegen aan het einde van dit bericht … anders zal niemand begrijpen waar wij het over hebben! Maar was dan het betreffende onderwerp de ‘oorzaak’ hiervan? Of mijn vermoeidheid? Of beide?

FVL: Beide. Als u vermoeid bent is het voor een ‘hacker’ – zoals u het noemt – veel gemakkelijker om ‘in te breken’ … ook al had u uw zegeningen en bescherming correct geplaatst.

Dit is, in zeker opzicht, een goede les voor iedereen. In zoverre dat … zodra u zich ook maar enigszins ongemakkelijk voelt over … al is het maar één woord … dan is het altijd het beste om even te overleggen. Zij die ervoor kiezen om tussen te komen ten nadele van iedereen, zijn beslist bekend met manieren waarop zij kunnen ‘lijken op/verschijnen als’ zijnde van het Licht, door zowel Waarheid als onwaarheden te verkondigen. Want, zoals wij het stellen … hun doel bereiken zij door verwarring te scheppen binnen de rangen!

BG: Zouden we dan wel verder spreken over dit onderwerp? Ik moet toegeven, dat ik er wel even over gedacht heb dat het misschien niet veilig is om te doen!

FVL: Blossom … het is niet zozeer dat … het niet veilig is/was … want wij zouden nooit iets doen om u bezorgd te maken gedurende deze berichten.

BG: Dat is ook al enige tijd geleden … (we laten 14 oktober 2008 maar even buiten beschouwing!)

FVL: Met betrekking tot uw fysieke en mentale veiligheid. De hackers wilden verwarring brengen … niet ‘aanvallen’.

BG: Oké. Laat eens kijken dan … waar dit heen leidt/hoe ver … het ons brengt. Ik moet zeggen … ik ben een beetje benauwd rond mijn hart.

FVL: Dat komt door de Energie die wij overbrengen, deze is van een Verhoogde Trilling. Kunt u niet ook een lichtheid in het hoofd voelen, die er normaal niet is?

BG: Dat kan ik inderdaad. Komt dat ook daardoor?

FVL: Ja, en nog méér. Want wij zijn … vanwege het verhogen van UW Trilling traject …

BG: Dat vindt u een leuk woord …

FVL: … nu in staat om in Energie nog dichter bij … uw ‘geest’ te komen. Daardoor is onze verbinding sterker, maar het zorgt ook onvermijdelijk voor een fysieke gewaarwording. Mettertijd zal dit wel wennen.

BG: Mettertijd als in een paar weken, of nog tijdens deze sessie?

FVL: Nog tijdens deze sessie.

BG: Dan maar weer verder!

FVL: Wij hadden het over schatten binnenin uw Planeet, en dat dat de reden is waarom alle ogen op u gericht zijn.

BG: (Ik wil de lezers nu aanraden om naar het einde van dit bericht te gaan en de ‘Verbroken channeling’ te lezen, die ik daar heb ingevoegd. Daarna kunt u hier terugkeren en verder lezen.)

****
****

FVL: U bent/was altijd al buitengewone, bijzondere Lichtwezens. U leefde binnen een Spel dat bedacht was om het hele spectrum te ervaren, binnen een menselijk bestaan … en dat heeft u zeer zeker gedaan.

BG: Het is moeilijk om echt te geloven dat wij bijzondere Lichtwezens zijn, als we kijken naar ons gedrag in vergelijking tot wat we horen over Lichtwezens van Groot Licht en Intelligentie en vergevorderde Verlichting op andere Planeten.

FVL: Laat ons dan misschien stellen, dat u in vermomming bent. We hebben heel vaak gezegd ‘Alles is niet wat het lijkt’. U ervaart het Leven op Planeet Aarde, ja … maar, u bent óók Wezens van Licht … van GROOT LICHT … die, zullen we het zo zeggen … een contractuele overeenkomst vervullen, om de Grote Verandering tot stand te brengen, waarover wij spreken.

BG: Om terug te gaan naar de schatten die allemaal liggen te wachten tot ze ontdekt worden … Waar gaat dat dan over?

FVL: Dat gaat over een GLORIERIJK GODDELIJK ontdekken van wonderen. Zoals wij zeggen … wonderen die … veilig moesten worden/zijn gehouden, tot de tijd waarop ALLES EN IEDEREEN er klaar voor is om die ’teruggekeerde’ staat van Zijn te aanvaarden en te ontvangen.

BG: Oké. Ik ga gewoon hierin mee en ik kijk wel waar we uitkomen. Na de verbroken channeling, had ik een sterk aanvoelen van een enorme vloot van Lichtschepen die ‘doorbrak’ van onder de piramiden van Egypte … en ik had ook een krachtig beeld van de Sfinx. Naderhand heb ik het opgezocht, omdat ik het idee had dat ik deze informatie al eens eerder ergens had gezien. Er bestaan inderdaad ideeën over de aanwezigheid van ‘iets’ onder onze voeten! Het interessante is, dat toen u de woorden ‘Meester Vakwerk’ doorgaf in onderstaand gesprek, IK DACHT dat u ging zeggen ‘Meester Vakman’. Maar die ‘man’ kwam er niet. Zit ik een beetje goed?

FVL: Blossom, je zit inderdaad in de goede gedachtentrein (richting). Maar nog niet helemaal. In die zin, dat de Vakwerken niet in fysieke vorm ‘aanwezig’ zijn … nog niet.

BG: Waren ze dat ooit wel?

FVL: Ja. Laat het ons zo uitleggen, misschien is het dan makkelijker te begrijpen: hun ‘afdrukken’ werden achtergelaten, heel héél lang geleden. We willen daarom zeggen … dat ze aanwezig WAREN. Hun afdruk werd diep in de Aarde geplaatst … en toen zijn ze gedematerialiseerd … met achterlating van slapende Energie … die in slaap zal blijven tot de ‘ontsluiering’ zal gaan plaatsvinden. Op dat ogenblik … zullen zij hermaterialiseren/opnieuw vorm krijgen … onder de grond … ze zullen dan ook een ‘bemanning’ krijgen … klaar om te vertrekken. Wanneer alle systemen het Groene Licht krijgen.

BG: Zo vele vragen. Gebeurde dit vóór of na het bouwen van de piramiden en de Sfinx en dergelijke?

FVL: Het gebeurde gelijktijdig. Het hoorde bij het plan. Er bestond een samenwerking tussen de Sterren Systemen, om dit plan te doen slagen. De ‘geschiedenis’ vertelt dat de rotsblokken overal vandaan gesleept werden, om deze piramides te bouwen. Maar deze verhalen vertellen niet de Waarheid over deze steenblokken … namelijk dat zij, net als de schepen, hun Energie eerst dematerialiseerden en daarna weer vorm gaven op de plek waar zij moesten zijn. Er was veel ‘magie’ voor nodig om dit te volbrengen en te doen slagen.

BG: Is dat dan de reden waarom er piramiden zijn? Om deze Schatten eronder te begraven?

FVL: Er zijn vele redenen voor deze gezamenlijke Sterren Punten. Ze werden zeker niet in het wilde weg gebouwd, of zomaar ergens neergezet. Zij zijn, zoals veel mensen al weten … volmaakt geplaatst … om afgestemd te zijn op planetaire bewegingen … die op hun beurt werken met Energetische Krachten … die deze gebouwen doordringen met ongekende hoeveelheden aan Trillingsfrequenties … deze onderhouden ‘wie’ zij zijn en houden ze ‘in goede staat’.

BG: ‘Wie’ zij zijn???

FVL: Energieën van WIE zij zijn. Op dezelfde manier als uw Planeet Aarde bekend staat als ‘Moeder Gaia’ … Deze massieve (of eigenlijk niet) Portalen behoren als het ware tot dezelfde ‘groep’. Zij ‘leven’.

BG: Oké. Zullen we dat even samenvatten? Voor het geval ik iets gemist heb!

1) Deze piramiden zijn dus Portalen?

FVL: Ja.

BG: Allemaal?

FVL: Nee. Opzettelijk niet! Één van de geheimen!

BG: 2) Ze leven?

FVL: Ja. En dit is moeilijk te beschrijven. Ze kunnen leven … ze kunnen slapen of buiten werking zijn.

Vele van onze Lichtschepen ‘werken’ op die manier. Ze zijn een levend organisme. Ze worden bestuurd door gedachtekracht. Ze reageren op gedachteenergie. Het is mogelijk dat de ‘bestuurder’ van het voertuig een gedachte is … ‘overgebracht’ … aan de ‘Energiebron’ van het voertuig … dat meteen reageert op die gedachte.

Maar, zonder hier en nu te diep in te gaan op de precieze ‘werking’ daarvan … de ‘Energiebron’ van een bepaald schip kan niet reageren op ‘gelijk welke gedachte die voorbijkomt!’ De deeltjes waaruit het bestaat moeten overeenkomen met de ‘gedachtegolflengte’ … het ‘gedachtepatroon’ … van de ‘afzender’ … om er verbinding mee te kunnen maken en op te reageren.

BG: Maar terug naar de piramiden … hebben we het hier over dezelfde ‘opbouw’ qua vorm? Dit klinkt alsof ik weet waar ik het over heb! Dat doe ik niet. En toch weer wel!

FVL: Dat klopt. Wij willen daarbij nog uitleggen dat zowel de … schepen/voertuigen … als de bouwwerken … gecodeerd zijn. Ze zijn geprogrammeerd. Niets van deze mogalythen** … is verspilde ruimte.

BG: Geprogrammeerd voor?

FVL: DE HERRIJZENIS VAN DE FENIX.

BG: Oké. Blijf even aan de lijn! Ik heb niet zoveel met ‘Ascentie’. Één stapje per keer. Laat ons eerst Het Gebeuren achter de rug krijgen. Maar … is DE HERRIJZENIS VAN DE FENIX … Ascentie?

FVL: Ja.

BG: WOW! Wat een onthulling! U toont mij nu vloten van schepen, overal, en ze komen vanuit de Aarde … ze voegen zich bij die in de hemelen … en … zie ik nu de Planeet die daadwerkelijk ook herrijst … alsof dit samengaan van schepen (en andere invloeden?) dit teweeg brengen! We zijn opgestegen!

FVL: Beter dan dit kunnen we het u niet ’tonen’, om het duidelijk te maken.

BG: Maar, ik heb het gevoel … dat dit nog een hele tijd zal duren?

FVL: Dat klopt. Dit ligt in uw toekomst. Uw toekomstige ‘uw’s’ zullen hier deel van uitmaken. Dit … zou niet kunnen/kan niet … nu al plaatsvinden, omdat … eenvoudig gezegd … het er niet de tijd voor is. Energetisch gezien is er niets klaar om dit te laten gebeuren. Maar, alles wat er NU op uw Planeet gebeurt, ‘bouwt’ hier wel aan mee.

BG: Ik weet dat dit het einde is van ons gesprek vandaag. Ik voel uw instemming. Wel, blaas me dan maar neer met een veertje. Zo interessant! Dank u oprecht. Geweldig! Misschien moeten we samen een Science Fiction boek gaan schrijven … Daar zou ik rijk van kunnen worden! Ik hou van uw Energie. Ik hou van uw informatie. Ik hou van u. In Dankbaarheid … in Liefdevolle dienstbaarheid … I AM.

****
****
DE VERBROKEN CHANNELLING (VRIJDAG 7 SEPTEMBER)

BG: Hallo mede-werkers van het Licht. Ik weet niet of mijn energie voldoende is om een gesprek met u te voeren, aangezien ik nogal moe ben. Maar … misschien lukt het toch en mijn leven is momenteel nogal drukbezet. Dus, hier ben ik … ik meld mij voor de taak!

FVL: Dank je wel, Blossom, dat je ons wilt opnemen in je schema. Wij begrijpen dat je het nu nogal druk hebt .

BG: Ik ben altijd blij om bij u te ‘ZIJN’. Een vraag die veel mensen zich stellen, is de mogelijkheid om – nadat het Gebeuren heeft plaatsgevonden – hun ‘Dierbaren’ te zien die zijn overgegaan. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dat andere channelers misschien hebben gezegd dat dit mogelijk is? Wat kunt u daarover zeggen?

FVL: Wij willen vriendelijk maar met aandrang stellen, dat dit niet het geval zal zijn op de wijze zoals velen zich dat voorstellen. Het is zo … wanneer het Gebeuren ‘achter de rug is … u niet in dezelfde Dimensie zult zijn als de zielen die zijn overgegaan naar … wat White Cloud zo liefdevol … ‘Het Zomerland’ noemt.

De Golf van Liefde die over uw Planeet gaat spoelen zal daadwerkelijk uw geest verheffen, maar niet naar de Dimensies waar de ‘geesten’ zoals u hen noemt, verblijven.

Wij willen hier wel duidelijk aan toevoegen dat, vanwege de verheffing, vanwege de Hogere Energieën, vanwege het gevoel van Liefde dat zal zijn toegenomen in een mate die u zich niet kunt voorstellen … zij die, zoals u dat noemt … aan de Overzijde zijn … veel meer ‘bereikbaar’ zullen zijn, in die zin dat hun Trilling dan veel meer in afstemming zal zijn met die van het Aardeveld.

U zult hen nog niet fysiek kunnen aanraken, maar het zal zijn alsof u hen bijna kan voelen … omdat zij ‘naast u zullen staan’, bij gebrek aan een betere omschrijving.

Veel mensen zullen nog nauw samenwerken met hen die zijn overgegaan … en mogen wij hier zeggen dat er heel héél velen aan de andere kant van de Sluier zijn, die ‘in de startblokken’ staan … om u hulp te verlenen bij het hulpverlenen. Om kracht en bemoediging te geven aan hen die zich in de positie bevinden van ‘deler’ en bevestiger van wat er gaande is.

Wij zijn ons er ook van bewust, Blossom, dat veel mensen die jou schrijven reeds een gezegende leeftijd hebben bereikt en willen weten of ze HET GEBEUREN nog zullen meemaken. Als het de bedoeling is dat hun lichaam dan niet meer in gebruik is … dan betekent dat niet, dat hun ziel ook afwezig moet zijn. In de verste verte niet.

DIT GEBEUREN IS ZOVEEL DICHTERBIJ DAN U ZICH OP WELKE WIJZE DAN OOK KUNT VOORSTELLEN.

Velen, de meesten, beschouwen het veeleer in de zin van het verheffen van de Planeet naar een Hogere Trilling, en dat zal ook gebeuren. Maar, laat ons nadrukkelijk stellen … DIT IS GÉÉN ASCENTIE. Het is misschien een voorbereiding daarop … MAAR, HET IS GÉÉN ASCENTIE. Die komt pas later en is van een geheel andere orde.

Wat wij u heel graag willen duidelijk maken, is dat het zoveel méér is dan … zoals wij altijd zeggen … het verhogen van de Trilling van de Planeet Aarde. Door het plaatsvinden van HET GEBEUREN … gaat ook ALLES WAT IS naar een Hogere Plek … het kan niet anders zijn! Daarom zijn alle ogen op u gericht. U, de Zielen van Licht op de Aarde. Want het is bekend dat de verschuiving in Energie … iedereen en alles zal verschuiven … dus ook elke Planeet, elk Universum en elk Sterrenstelsel … Letterlijk!

BG: Echt waar? Maar, met alle respect, wij zijn slechts een kruimeltje in vergelijking met wat er ‘daarbuiten’ is. Hoe is dit mogelijk?

FVL: Omdat uw Planeet in zich, binnenin haar … juwelen meedraagt van ongehoorde mysteriën. Een welwillendheid die zij meedraagt in haar Grootsheid, en die geen andere Planeet heeft.

BG: Wow! Wacht even! Dit is ENORM! Wat … ik bedoel: waarover heeft u het?

FVL: Dit, Blossom, is waarom … precies waarom … alle ogen op u gericht zijn!

BG: Voor de duidelijkheid: u bedoelt de Planeet en niet mij, Blossom Goodchild?

FVL: Correct.

BG: Oef!

FVL: De geheimen uit de oudheid liggen verborgen in Meester Vakwerk, welke nog onthuld moeten worden … Ze werden daar begraven in/voor veiligheid … zodat zij die in hun plannen niet het Hoogste Goed voor allen voor ogen hadden/hebben, ze niet konden vinden. Hoewel we moeten zeggen dat ‘sommige van deze onbetaalbare juwelen’ ontdekt konden worden door magie … en in de verkeerde handen hebben ze op uw planeet veel dingen fout doen gaan.

Maar … er waren Ridders in glanzende wapenrusting … die geheimhouding hadden gezworen … en die moedig hun dood tegemoet gingen, om deze geheimen veilig te houden.

BG: Wacht. Wacht. Wacht! Er is dus iemand op de Planeet die weet dat ze bestaan en waar ze zijn?

FVL: Blossom, het is moeilijk uit te leggen. Deze geheimen mogen enkel … zullen enkel worden onthuld … wanneer uw Planeet in veilige handen is! Als uw Planeet niet volledig vrij zou zijn van de duistere energieën die nog steeds willen misleiden, dan zou het veel te gevaarlijk zijn om zelfs maar een verwijzing ernaar bekend te maken.

Wij willen dus zeggen dat ja, er zijn een paar heilige mensen die bekend zijn hiermee. Maar, zij weten dat nu niet. Want het zou hen geen goed doen om te weten dat zij de hoeders zijn van deze heilige mysteriën … totdat zij worden opgeroepen om ze ‘los te laten’.

BG: Om eerlijk te zijn, jongens, voel ik me niet gelukkig met dat ‘los te laten’ … dat doet me denken aan de honden achter iemand aan laten jagen … (Ik heb het nagevraagd aan White Cloud en het voelt veilig om verder te gaan) … maar kunt u uitleggen wat dat voor u betekent?

FVL: In onze gedachten denken wij dan aan ‘vrijlaten’ … niet langer in ketenen …

BG: Ik weet echt niet waar we vanaf hier heengaan … alsof … dit komt echt als een donderslag bij heldere hemel … ik denk dat ik nu beter kan vragen … wat betekent dit allemaal?

FVL: Het betekent dat de sleutels tot het Koninkrijk worden aangeboden. Eigendomsrechten zullen enorm veranderen, ten goede van allen … Inzichten omtrent rijkdom, niet enkel van de ziel … maar van universele leiding, naar de toekomst die gedwongen zal worden om ontdekkingen te onthullen die de noodzakelijke paden ondermijnen, zodat de omstandigheden stand kunnen houden.

BG: Jongens, is dit nog te rijmen?? Ik denk van niet. Ik vraag me af of ik moet verdergaan, want ik heb het gevoel dat er een stoorzender is, vanwege het onderwerp. Ik heb het nog eens nagevraagd bij White Cloud en ik voelde dat hij voorstelde om deze verbinding te verbreken, want inderdaad … die laatste paar zinnen zijn gebrabbel voor mij. Dit is heel vervelend, want ik had enkel deze ‘kans’ om te channelen. Maar … alles is zoals het zijn moet. Ik zal op een ander moment verdergaan … Ik moet dat alleen nog vinden! Waar gaat dit in vredesnaam allemaal over? (Einde van het gesprek.)

* Ik kreeg een beeld van ‘Het Zwaard van Licht’, vastgehouden door AE Michael. Nadat ik het gesprek had afgebroken heb ik het nog eens nagevraagd … en ik voelde dat het eerder een beeld was om mij erop te wijzen dat ik mijn bescherming moest optrekken, dan dat het oké was om verder te gaan. Zo leren we altijd weer bij!

** Ik kreeg toch echt het woord ‘Mogalyth’ … maar toen ik het opzocht op Google, vond ik slechts één boek met de titel ‘The Mogalyth Builders’ … Verder stond er steeds ‘megalith’, hetgeen grote stenen betekent. Maar de dame die een heel boek erover schreef, zal toch zeker de titel niet verkeerd gespeld hebben!! Ik bedoel maar!

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can. klik HIER
The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Met ingang van 2018 worden deze vertalingen ook gepubliceerd op Galactic Channelings