21 maart 2021

Blossom: Hallo, Jongens! Hoe staan de zaken bij jullie?

Federatie van Licht: Groeten aan u, Blossom en aan Iedereen die verblijft op het Aardse vlak – ook al kennen ze ons niet … onze Liefde bereikt ook hen.

Blossom: Ik weet zeker dat dat zo is. Een vraag bij veel mensen is … ‘Hoe staat het ervoor met de Aankondiging? Gaat die er nog steeds komen?’

Federatie van Licht: Inderdaad. Want de veranderingen die zullen plaatsvinden in/van Grote Omvang, draaien daarrond. In die zin … dat wanneer er iets dergelijks openbaar wordt gemaakt … daarmee HET HELE SPEL VERANDERT.

Blossom: ‘Iets dergelijks’ – er wordt dus maar één feit bekend gemaakt?

Federatie van Licht: Ja.

Blossom: Dat moet dan Enorm zijn en iets, naar ik aanneem, dat nog niemand heeft ‘vernomen’/ontdekt?

Federatie van Licht: Aanvankelijk zal er een Ontwaken zijn bij een groot deel van de nog slapende mensen. Niet allemaal … want er zullen er zijn die liever ‘negeren’ wat er wordt onthuld, omdat ze niet in staat zijn om de werkelijkheid te bevatten van ‘Wat is’ en ‘Wat daaruit gaat volgen’.

U wéét, u begrijpt … dat wij dat niet kunnen onthullen. Dat zou absoluut niet gepast zijn.

Blossom: Dat begrijp ik, maar zou u ons kunnen vertellen of het iets is waar sommigen – zij die in de konijnenholen zijn gegaan – zich misschien al bewust van zijn?

Federatie van Licht: Nee.

Blossom: Geweldig. Wat kan het dan toch zijn? Want zelfs ik, met mijn pluimstaartje toch in een aantal van die gangen, vraag me af hoeveel dieper dit alles nog kan gaan?

Federatie van Licht: O! Nog véél dieper, Blossom.

Blossom: U heeft een tijdje terug al onthuld dat het zou worden aangekondigd door een ‘verrassende gast’, of een dergelijke omschrijving.

Federatie van Licht: Dat is zo. Zo zal het zijn.

Blossom: Zal die gast voor de schok zorgen? Of wat die gast gaat zeggen?

Federatie van Licht: Een combinatie van beiden.

Blossom: Zal het wachten nog veel langer gaan duren? Ik weet dat er voor ons allebei nog geen datums genoemd kunnen worden. Maar wordt het nog jaren uitgesteld? Maanden? Dagen?

Federatie van Licht: Het is uitgesteld vanwege onverwachte tegenslagen. Die wij al evenmin aan u kunnen vertellen. Maar … elke dag brengt u er dichterbij.

Blossom: Wel, hoe je hier ook naar kijkt … dat is wel zeker! De energie van heel veel Zielen hier beneden raakt echt uitgeput. Het wachten, het afvragen … de onzekerheden … over … alles. Wij doen ons best, maar er zijn dagen dat het hart zich de hele dag bezwaard voelt.

Federatie van Licht: Spreek op die dagen dan wat vaker de Mantra uit.

DAT ZAL U DAARUIT HALEN.

HET ZAL U DOORHEEN DEZE TIJDEN HELPEN … NU EN ALTIJD.

Blossom: Ik heb het gevoel dat alles wat ik zou kunnen zeggen al een keer gezegd is, en ik wil beslist niet gaan vervelen! De Monolieten dan, hoe staat het daarmee?

Federatie van Licht: Die staan allemaal op hun plek.

Blossom: WOW. Dat was onverwacht.

Federatie van Licht: Dit betekent niet dat ze klaar zijn voor ‘actie’ … nog niet. Hoewel, het is noodzakelijk dat ze zich ‘afstemmen’ … in/doorheen … het Magnetisch Veld van de Aarde, en dat zij hun vorm verstevigen.

Met deze werkwijze zijn zij dan in staat om zich als het ware ‘ondergronds’ met elkaar te verbinden … via ‘paden’ … hetgeen er dan voor zorgt dat ze contact kunnen maken en kunnen communiceren met elkaar … in voorbereiding tot ze ‘Startklaar’ zijn.

Blossom: Startklaar?

Federatie van Licht: Ja, Blossom.

Blossom: Om … af te gaan?

Federatie van Licht: In zekere zin.

Blossom: Kunt u dat toelichten? Hebben zij bijvoorbeeld iets te maken met de Aankondiging?

Federatie van Licht: Min of meer. Want er zullen een reeks Gebeurtenissen moeten plaatsvinden, maar het is belangrijk dat die elkaar in heel nauwkeurig berekende volgorde ‘opvolgen’.

Stel u voor dat iemand gewoon voor het plezier een apparaat uitvindt. Het wordt ‘aangezet’ en er rolt een bal door de buizen heen, welke op zijn beurt … iets omgooit wat met dat doel op die plek was gezet … waardoor dan weer … iets anders … een andere beweging in gang wordt gezet en zo voort … is dat duidelijk?

Blossom: Ja, ik snap wat u bedoelt. De Aankondiging is dus het startsein?

Federatie van Licht: Ja. Maar we zouden zeggen dat er tussen elke ‘beweging’ ook noodzakelijke ‘pauzes’ zijn. Dat is noodzakelijk, en u zult begrijpen waarom zodra ze ‘op hun plek vallen’.

Blossom: Eerlijk gezegd … alleen al dat die bal gaat rollen, zou al voldoende zijn voor de meesten van ons!

Federatie van Licht: Hij zal gaan rollen, Blossom … echt waar.

De STERKSTEN VAN DE STERKEN wijst niet enkel op het Uitstralen van uw Licht. U moet sterk zijn in elk aspect van dit Spel … ook in geduldig zijn.

Blossom: Ik weet het. Maar veel mensen voelen dat hun geduld bijna op is. Daar kunnen we niks aan doen!

Federatie van Licht: Jazeker wel! Blijf uw Kracht opbouwen in Waarheid en Licht en Vastbeslotenheid en Wijsheid en Vertrouwen en Doelgerichtheid en … en … en … Ziet u, Geliefden? Wij denken van wel, hoewel u ook vermoeid raakt.

NU … terwijl u denkt dat er niets aan te doen is … is de tijd waarop alles gedaan kan worden … ten aanzien van voorbereiding … ten aanzien van alles in gereedheid brengen.

.

Blossom: Maar u heeft gezegd dat we dat al zijn, en wij hebben dat gevoel ook.

EN DAT BENT U.

Uw taak in ‘deze dagen’ is …

… om waakzaam te blijven

… om alert te blijven op waar u mee bezig bent

… om uw Licht helder te blijven stralen

… om de Mantra te blijven herhalen

… om te WETEN dat u niet alléén staat, wanneer u die uitspreekt/voelt

… om u niet te laten wegglijden in zelfgenoegzaamheid, terwijl u wacht.

Als u getraind had voor een marathon, maar die wordt uitgesteld … zou u dan op de bank gaan hangen, eten en ‘uitdijen’?

Blossom: Haha! Uitdijen! Ik weet niet waarom, maar het klinkt grappig als u dat zo zegt.

Federatie van Licht: Toch zit het in ‘uw’ woordenschat, Blossom. Maar, zou u dat? Natuurlijk niet. U zou blijven trainen … blijven hardlopen … volhouden met volhouden … want om het ‘maar te laten’ … terwijl u berichten krijgt dat hij ieder moment weer ‘van start kan gaan’ … zou u niet veel goeds brengen.

Blossom: Ja. Dat begrijpen we. We zakken alleen een beetje in, momenteel. Althans, veel mensen hebben dat. Uiteraard kan ik niet voor iedereen spreken. We houden vol, natuurlijk, dat zeker! Maar terug naar de Monolieten, als dat mag? Mijn gedachten, en misschien hebben we dit al eens besproken, is dat zij te maken gaan hebben met ‘HET GEBEUREN’. ‘Welk Gebeuren?’, zou u geheel terecht kunnen vragen. Het GROOTSE! Datgene waarbij misschien een Zonnevlam komt kijken, en een ENORME GOLF VAN LIEFDE die de hele planeet overspoelt en de Trilling enorm verhoogt. Weet u wel … die bedoel ik!

Federatie van Licht: Dat klopt. Wanneer die ‘vlam’ de Zon verlaat … zal een aantal daarvan … laat ons zeggen … de hoofdbedrading/schakelborden in werking zetten … die op hun beurt Energetisch verbinding maken met al de anderen, want ze zijn allemaal … klaar … op hun plek. Helemaal klaar en onderling verbonden via hun routes.

Blossom: Maar, wat is hun rol? Wat gebeurt er als dit gebeurt?

Federatie van Licht: Zij bezitten heel veel Kracht … niet te bevatten, voor wie dan ook op Aarde. Als ze worden ‘gestart’, worden ‘geactiveerd’ … ‘in gang worden gezet’ … dan zal hun ENERGIE een enorme Magnetische, Energetische, Elektrische Golf mogelijk maken … zowel in Geluid als in Beweging.

Blossom: Mag ik vragen naar dat stukje over ‘Beweging’?

Federatie van Licht: Dat brengt uw geliefde Planeet naar een Hogere Dimensie.

Blossom: Ik dacht al, dat u dat ging zeggen.

Federatie van Licht: Dit kan alleen gebeuren wanneer ALLES OP ZIJN PLEK IS.

Dus ook al zijn deze ‘vormen’ nu ‘startklaar’ … zij zijn niet geprogrammeerd voor een bepaalde datum. Zij worden geprogrammeerd wanneer alles in afstemming is.

Blossom: Maar dan kan ‘Het Gebeuren’ en de Zonnevlam … en alles wat daar verder nog bij hoort … enkel maar plaatsvinden wanneer al het andere ook op zijn plek is?

Federatie van Licht: Ja. Wij kunnen niet eens beginnen met u de omvang van dit alles uit te leggen. Het is uiterst belangrijk dat de Aardse strategieën op hun plek zijn … tezamen met de plaatsing van bepaalde Planetaire/Sterren afstemmingen … opdat ALLES kan samenkomen in DIT GODDELIJK PLAN. Opdat HET EINDE VAN HET DUISTER en het BEGIN VAN DE LICHTWERELD op hun plaats kunnen schuiven. Zoals u zich kunt voorstellen, Blossom … wat er bij dit Plan komt kijken is verre van ‘eenvoudig’.

Blossom: Ja … als ik eerlijk ben, kan ik me daar niet eens een voorstelling bij maken. Daarom, denk ik … moeten wij blijven VERTROUWEN, en het enige waardoor mij dat lukt, is dat ik in mijn hart WÉÉT dat dit allemaal ÉCHT is. Soms twijfelt ons ego daar wel eens aan … natuurlijk is dat zo … zoveel van dit alles klinkt als totale waanzin. Maar dan herinner ik me weer, dan wéét ik weer, dat miljoenen mensen hetzelfde voelen als ik. DAN MOET HET WEL WAAR ZIJN. We hebben dit niet in een tijdschrift gelezen … we wisten het gewoon, diep vanbinnen. Iets wat we hebben meegebracht van Thuis.

Federatie van Licht: Dat klopt, Blossom. Het is uw Waarheid.

Blossom: Maar het is ook bekend, dat Waarheden kunnen veranderen.

Federatie van Licht: Uw Waarheid … naarmate u wijzer wordt en méér gaat aanvaarden van een Grotere Waarheid … kan veranderen. Maar de Grotere Waarheid blijft hetzelfde … altijd en eeuwig DE GROTERE WAARHEID.

Blossom: Weet u, jaren geleden raakte ik zo verward door wat u zei over ‘Waarheid’ en onze eigen Waarheid en zo … en uiteindelijk snapte ik er helemaal niks meer van. Maar u heeft het zojuist in één zin volledig duidelijk gemaakt.

Federatie van Licht: Maar, jaren geleden … zou dit niet uw Waarheid zijn geweest.

Blossom: Het lijkt mij niet zo ingewikkeld.

Federatie van Licht: NU.

Blossom: Ik zal u dan maar op uw woord geloven. Maar dus … het bericht voor vandaag zou dan zijn dat we nog geduld moeten blijven oefenen?

Federatie van Licht: Maar u zegt dat het op raakt … hoe is dat mogelijk?

Blossom: Omdat het wachten op de Aankondiging of iets wat de wereld gaat schokken zoveel langer duurt dan ieder van ons zich had voorgesteld.

Federatie van Licht: Maar, om geduld te oefenen … hoeft u alleen maar een paar keer diep adem te halen en te glimlachen … en te zingen … en gelijk wat te doen, wat uw Trilling Hooghoudt. Want snel genoeg … zult u gaan ‘Rocking all over the world’ (overal ter wereld gaan dansen – V)

Blossom: Wat? De hele Status Quo?

Federatie van Licht: Wij begrijpen uw humor doordat wij het grapje konden ‘lezen in uw gedachten’.

Blossom: Mm! Ik vraag me af of iedereen dat gaat kunnen*. U weet dat wij ons best doen. U weet dat wij dankbaar zijn dat u ons helpt om aan boord te blijven. U weet dat ‘wij dit kunnen’ … en u weet dat, wanneer dit allemaal begint … wij waarschijnlijk zullen zuchten en steunen … omdat er geen pauze is. Och ja … Mensen … je moet wel van ze houden.

Federatie van Licht: Zonder enige twijfel … DAT DOEN WIJ.

IK BEN HET LICHT.

IK BEN DE LIEFDE.

IK BEN DE WAARHEID.

I AM.

In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

*’Rocking all over the world’ is een bekend liedje van de band ‘Status Quo’. (Voor wie het grapje niet begreep!)

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN kunt u de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen