Door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

5 december 2020

Blossom: Goede morgen aan jullie, die niet van de Aarde zijn! Zoals het er nu voorstaat wachten wij op de GROOTSE Aankondiging, en zijn we redelijk goed bij met de I AM Mantra … dus voor vandaag wilde ik vragen naar de grote monolieten die zijn verschenen in Utah en Roemenië, en nu ook in Californië … Zijn jullie iets verloren?

Federatie van Licht: Welkom aan Iedereen en aan u, Blossom van het Licht.

Blossom: Ha! U heeft mij ooit eens ‘Lady Blossom’ genoemd … Ik denk dus dat ik er ‘Lady Blossom van het Licht’ van zal maken! O ja … dat klinkt best goed!! O, dat is echt grappig!

Federatie van Licht: Maar wel toepasselijk. Méér dan u wilt toegeven … en het zou u helpen, als u dat wél deed.

Blossom: Wel, laten we voor nu maar niet ingaan op mijn onzekerheden en ons verdiepen in het ‘mysterie van de Monolieten’, als dat mag? Om te beginnen: bent u zich van hen bewust?

Federatie van Licht: Dat zijn we zeker. Want zodra u zich ergens van bewust … bent/wordt, Blossom, zijn wij dat ook. Deze zijn verbonden met de Zuilen van Licht, waarover wij hebben gesproken.

Blossom: Ga weg …!

Federatie van Licht: U vroeg en wij hebben geantwoord. Wilt u dat wij verdergaan en bevestiging geven?

Blossom: Zoals ik laatst al zei ‘we kunnen er nu net zo goed mee doorgaan’ … en als ik ‘mijzelf’ niet VERTROUW met wat er doorkomt, dan kan ik net zo goed nu al hiermee ophouden. Op welke manier zijn ze verbonden?

Federatie van Licht: Het zijn monitors. Het zijn receptoren. Het zijn activeerders. Het zijn connectoren. Het zijn reflectoren.

Blossom: Is er iets wat ze niet zijn?

Federatie van Licht: Het is beslist géén speelgoed! Zij zijn van een materiaal dat ‘Aards’ lijkt, maar het niet is.

Blossom: Zijn er slechts drie van?

Federatie van Licht: Neen. Velen. Ze zullen worden ‘geplaatst’ en ontdekt op het gepaste tijdstip.

Blossom: Maar die in Utah is verwijderd.

Federatie van Licht: Dat is geen probleem. Hij is niet ‘ingesteld’, dus hij kan niet worden ‘onderzocht’.

Blossom: Hebben mensen hem weggehaald?

Federatie van Licht: Ja, maar ze zullen er kop noch staart van kunnen krijgen. Het zal voor hen één groot raadsel lijken … omdat hij momenteel nog in slaapstand is.

Blossom: Hoe zijn ze verbonden met de Zuilen van Licht?

Federatie van Licht: Op veel manieren. Hun positie is strategisch bepaald, zodat ze de Zuilen kunnen activeren en … laat ons zeggen ‘aansturen’, wanneer ze klaar zijn om ontvangen te worden.

Blossom: Wat als ze telkens worden weggehaald, elke keer als ze worden gevonden?

Federatie van Licht: Wij regelen dit. Er zal een tijd komen waarin ze het niet zullen kunnen bijhouden om ze weg te halen, en wij zijn er ook ‘op voorbereid’ zodat er een aantal zullen zijn die ‘onderzocht mogen worden’ en niets onthullen, terwijl anderen het zogenaamde ‘echte materiaal’ zijn.

Blossom: Wanneer u zegt ‘ze’ … bedoelt u dan de regering?

Federatie van Licht: Inderdaad … althans een deel daarvan.

Blossom: Het moet gezegd worden … dit alles klinkt een beetje gék en ‘net als in de film’.

Federatie van Licht: Blossom, ben je niet al voorbij dat gedachtepatroon?

Blossom: Schijnbaar niet!

Federatie van Licht: Maar u gelooft in ons en dat er leven is buiten uw Planeet?

Blossom: 100%.

Federatie van Licht: Hoezo lijkt het dan ‘onwerkelijk’?

Blossom: Omdat ik mij afvraag of het geen grap is.

Federatie van Licht: Nogmaals, zoals wij al eerder hebben gezegd … ‘OFWEL WÉÉT U HET … OF NIET’.

Blossom: Ik heb daar veel over nagedacht en u heeft gelijk. Binnenin mijn Wezen … WEET IK ‘HET’. Wat ‘HET’ ook mag zijn. Dus ik denk dat dat ook op dit onderwerp slaat.

Federatie van Licht: Precies. In deze tijden moet u de sprongen herkennen van uw vooruitgang naar de WAARHEID en het WÉTEN in uzelf. Daarom vinden wij het niet noodzakelijk om bepaalde dingen proberen uit te leggen, wanneer uw WEZEN ZE WERKELIJK REEDS KENT.

Wij denken dat diegenen die VOELEN dat onze Kennis voortkomt uit WAARHEID, niet langer behandeld moeten worden als peuters, zoals in de beginjaren van het Onderricht. U bent allemaal overgegaan naar de Hogere leerjaren. Vandaar dus, dat hetgeen wij zeggen BEKEND is … of niet.

Blossom: U bedoelt dat ik dus geen vragen moet stellen, of niet het idee moet hebben dat u mij moet overtuigen?

Federatie van Licht: Precies.

Blossom: Dat beantwoordt voor mij héél veel in een notendop, aangezien ik nogal ‘aarzelde’ om dit te vragen, voor het geval dat …

Federatie van Licht: Voor het geval dat? Voor het geval dat U dacht dat U misschien de antwoorden zelf verzon. Voor het geval dat deze receptoren een hoax zijn en wij gezegd hebben dat ze dat niet zijn? Is het niet zo, Blossom?

Blossom: Ja, dat allemaal! Wat zegt dat over mij?

Federatie van Licht: Dat u uzelf en ons méér VERTROUWT dan u denkt, omdat u heeft doorgezet en de vraag toch heeft gesteld!

Blossom: Waarom zijn ze nu begonnen met te verschijnen?

Federatie van Licht: Heel eenvoudig … Het is er de tijd voor. U zult méér over hen ontdekken, naarmate de tijd verstrijkt.

Blossom: Hoezeer het sommige lezers wellicht zal frustreren, aangezien zij nog 1000 andere vragen zouden hebben, zal ik het hier – voor nu – bij laten … WETENDE dat het ongetwijfeld weer aan bod zal komen bij een volgende afspraak. Kunnen we het alstublieft hebben over de 21ste december van dit jaar? Ik plan een wereldwijde samenkomst met White Cloud, om de I AM Mantra uit te spreken*. Want is dit niet een belangrijke datum? En dan – zo lijkt het – met name in Australië (ULURU). Kunt u ons méér vertellen?

Federatie van Licht: De Energieën die nu binnenkomen in aanloop naar die datum, worden steeds sterker. Hierdoor kunt u wellicht wat prikkelbaar of zelfs duizelig worden, omdat ze toenemen in KRACHT. Wees lief voor uzelf, terwijl u ze in u opneemt.

ER ZAL VEEL LICHT BINNENKOMEN IN UW PLANEET OP EEN BEPAALD MOMENT VAN DIE DAG, EN ER ZAL EEN VERSCHUIVING KOMEN.
EEN VERSCHUIVING IN VERHEFFING.
EEN VERSCHUIVING IN BEWUSTZIJN EN ONTWAKEN.
VOOR SOMMIGEN ZAL HET ZIJN, ALSOF ZIJ ONTWAKEN UIT EEN DIEPE SLAAP.

Zij die reeds ontwaakt zijn, zullen een Lichtheid in zichzelf opmerken … anders dan die welke zij reeds kennen.
Binnen deze Energie die gaat doorkomen … zal er heel duidelijk een KRACHT … van/naar/doorheen/als … het Zelf worden gevoeld en herkend.

Geliefde Zielen, tegen die tijd zal er veel oproer zijn rondom uw Planeet … en veel verwarring bij hen, die nog niet ontwaakt zijn. DEZE ENERGIE die gaat binnenkomen, zal werken als een activator, maar tegelijk ook als een kalmerende laag over troebele wateren …. voor diegenen/bij diegenen … die het moeilijk hebben.

Blossom: Zal die verandering echt merkbaar zijn? Ik heb het idee dat veel mensen hier naartoe leven, een beetje zoals 2012, toen de meesten van ons dachten dat de verandering zichtbaar of tastbaar zou zijn … en toen dat niet zo bleek te zijn, was er een enorme teleurstelling. Zal het nu wéér zo gaan?

Federatie van Licht: Dat hangt af van de geestesgesteldheid van die persoon.

Blossom: We hoeven dus niets zichtbaars te verwachten?

Federatie van Licht: Nogmaals, dat hangt af van uw staat van ZIJN.

Blossom: Ik weet wat u bedoelt, maar kunt u het uitleggen?

Federatie van Licht: Er zijn mensen die méér zijn afgestemd op deze Energieën, vanwege hun reis tot dusver. Zij kunnen bepaalde bevestigingen ‘ervaren’ … maar voor anderen geldt dat niet. Toch is dit in zekere zin niet anders dan hoe ‘de dingen’ nu zijn. Ongetwijfeld zal dit helpen bij het verankeren van deze Energieën … voor Zielen die … meedoen met/aan … een grote samenkomst van gelijkgestemde Wezens.

Blossom: Ik hoop dat er veel mensen zullen meedoen met White Cloud*, bij het herhalen van de Mantra … het zal heel krachtig zijn.

Federatie van Licht: Méér nog, dan u weet.
BESEF DAT ALLES WAT ER GAAT PLAATSVINDEN … ALLES WAT ER PLAATSVINDT … HET GODDELIJK PLAN IS, DAT ZICH VOLTREKT.

Blossom: Wat leven we in een bijzondere tijd! We kunnen in elk geval niet zeggen dat het saai is … zelfs met al het wachten!

Federatie van Licht: Blossom en Alle Zielen die WÉTEN dat deze buitengewone tijden u zullen leiden naar de meer Heldere, Lichtere ervaring van het mens Zijn … er zal zich nog zoveel gaan ontvouwen.

De tijden die komen, wanneer de duisternis vrijwel verdwenen zal zijn. Wanneer structuren zoals de Monolieten waarover wij spraken heel gewoon zullen zijn, omdat de verbinding met andere werelden dan aanvaard zal zijn als een onderdeel van uw dagelijks leven.
Stel u dat voor!

Blossom: Wel, ‘we hebben het in de film gezien, laat ons nu eens kijken of het Waar is’ … zoals Cliff Richard indertijd zong in ‘Summer Holiday’!
En zoals we weten … heel veel filmonderwerpen zijn niet zomaar ‘verzonnen’.

Federatie van Licht: Inderdaad, ze waren een voorzichtige aankondiging van de mogelijkheden van ‘wat er is’.

Wij vragen u om ervoor te kiezen om uw Licht stevig te verankeren in uw Planeet … want in deze tijden … in deze dagen die steeds méér dichterbij komen …

U BENT HIER OM ANKERS TE ZIJN VOOR HET LICHT.

U zult de betekenis hiervan beter gaan begrijpen, naarmate uw intentie daartoe toeneemt.

HET IS ZO BELANGRIJK DAT U WÉÉT DAT U NIET SLECHTS ÉÉN ENKELE ZIEL BENT, DIE IN UW EENTJE DE WERELD VERANDERT.

U BENT ÉÉN ENKELE ZIEL, DIE DEEL UITMAAKT VAN DE GODDELIJKE EENHEID EN U VERANDERT DE WERELD TEZAMEN.

Zoals wij hebben gezegd … Er zou geen oceaan bestaan, als er niet al die individuele druppels waren.

Vrienden, Lieve Zielen … U KUNT NU BINNENIN U DE OPBOUW VOELEN, VAN WAT ER KOMEN GAAT.

U HOEFT ALLEEN MAAR UW KRACHT TE KENNEN.
UW DOEL TE KENNEN.
UW LICHT TE KENNEN.
UW LIEFDE TE KENNEN.
UW WÉTEN TE KENNEN.

Met deze paar werktuigen … kunt u bergen verzetten.
WIJ HOUDEN VAN U.

Blossom: Oké, Jongens … Dank u. We ploeteren dapper verder!
In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

*Let alstublieft in de komende dagen op mijn nieuwsbrief en video met alle details hierover. Dank u.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen