door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

21 maart 2020

Blossom: Hallo daar! Ik ben teruggekeerd van een schitterende week in Hawaï, waarin u ons heeft gezegend met uw aanwezigheid. Nogmaals … Dank u! Ik ben nu voor 14 dagen in afzondering, en uiteraard zijn er veel mensen die willen weten wat u heeft te melden aangaande de huidige toestand op onze Planeet. Dank u.

Federatie van Licht: Welkom Blossom en Allen die deze meest wonderlijke, spannende tijden meemaken die u ooit heeft meegemaakt in al uw vele levens.

Wij vragen dat u zich zou Verheugen. Want datgene waarover wij met u hebben gesproken … is eindelijk hier. Zo lange tijd, met respect, heeft u hierom gevraagd en nu het er is … vraagt u zich af, hoe u zich hier in hemelsnaam doorheen zult slaan.
Maar Ieder van u … Ieder van u WÉÉT hoe … want u heeft uw Wezen, uw Energieën hierop voorbereid, in die lange tijd dat u heeft moeten wachten.

Blossom: Om eerlijk te zijn, ik dacht dat u misschien niets nieuws te melden zou hebben, juist omdat u ons al zo lang voorbereidt. Ik denk dat niemand had vermoed dat het op deze manier zou ‘gaan spelen’.

Federatie van Licht: En niemand had vermoed, dat ze zich er zo bij zouden voelen.

Herinnert u zich nog, dat wij zegden dat u ‘zich maar beter kon vasthouden’ en in uw Licht kon blijven? Hoe u uw kennis ‘zachtjes’ moest laten doorsijpelen naar hen die zich verloren en bang voelen? Hoe de media uw brein zou vullen met onwaarheden, om u in een staat van angst te houden?

Lieve zielen … leest u ‘tussen de lijnen door’? Merkt u op dat dit virus dat schijnbaar over uw landen heen spoelt, een vermomming is voor alles wat er gaande is op een heel ander niveau, en dat zij die nu ‘ontdekt’ worden zich verbergen onder deze maskerade, zodat de massale paniek vanwege een andere ontdekking niet zou plaatsvinden?

Blossom: Dan moet ik nu de belangrijke vraag stellen … wie heeft dit virus bedacht … de Goeden of de Slechten?

Federatie van Licht: Wij zouden zeggen ‘de Slechten’. Maar vanwege de Goddelijke Planning doet het datgene waarvoor het gemaakt is, opdat uw wereld de overstap kan maken. Want zoals u weet, kan de Aarde zich onmogelijk verheffen in de staat waarin Zij nu was/is.

Daarom willen wij niet stellen dat ‘hun plan’ mislukt is … maar eerder dat het zich, vanuit het standpunt van de Goeden, ‘volmaakt voltrekt’.

Blossom: Sommigen zouden dat beslist tegenspreken, gezien de hele heksenketel en de doden, en de absolute ineenstorting waarvan ik denk dat die de hele wereld tot stilstand zal brengen.

Federatie van Licht: Vanuit onze positie zullen wij dat niet tegenspreken. Wij behoren niet tot de Trilling van tegenspreken. Wij zeggen enkel wat er is. Wij hebben u verteld dat uw wereld ‘op zijn kop’ zou gaan staan, maar nog veel méér dan nu het geval is.

Als er verandering moet komen … dan moeten er veel dingen worden stopgezet, in tegenstelling tot ‘ter plaatse blijven trappelen’.

Iedereen zal veel ontwrichting moeten doorstaan, op heel véél niveaus, vanwege de nodige en noodzakelijke aanpassingen die er moeten plaatsvinden in dit Spel.

Ja. Het zal nog veel heftiger worden. Toch zal de ‘ziekte’ uitsterven, maar niet worden vergeten in de latere verhalen van ‘Er was eens’.

Het is een geniaal plan. Dat kon ook niet anders.

Diegenen wiens levens zijn overgebracht naar een andere Trilling, hebben hiermee ingestemd. Er zijn geen vergissingen. Net zoals de vele duizenden levens die dagelijks worden genomen via andere manieren. Geen vergissing. Een overeenkomst, vanuit het besef dat hun ‘tijd’ op uw Planeet nuttig was voor hen, en dat zij nu elders andere mogelijkheden krijgen.

Blossom: Toch leven er veel mensen in angst, niet enkel om het virus te krijgen, maar omdat hun bedrijf, hun baan, hun spaargeld … ALLES staat …

Federatie van Licht: Op zijn kop!

Onze goede raad aan hen die ‘weten’ … hen die ‘wisten’ … is om te allen tijde in uw Licht te blijven.

De kracht van dat Licht zal uitdijen en diegenen vinden, die het het meeste nodig hebben. Diegenen die er de grootste/het meeste baat bij zullen hebben.

Niemand zal verhongeren, want er is voldoende voedsel en zoals u al heeft gemerkt, er vindt een Ontwaken plaats bij zovelen, nu zij een vriendelijkheid betonen waar zij ‘normaal gesproken’ niet aan zouden denken.

Blossom: En de financiën?

Federatie van Licht: ZULLEN VERANDEREN.

Iedereen moet goed beseffen dat, opdat deze Goddelijke transformatie zijn Licht kan laten schijnen, niets nog kan blijven voortgaan op de oude manier. Want in die oude manier ligt zoveel corruptie en hebzucht en misleidende informatie besloten.

Voordat ‘eerlijkheid’ en ‘gelijke rechten’ in financieel of gelijk welk ander opzicht kunnen ‘hernemen’ … moeten eerst de dominostenen omvallen.

DIT IS WAARVOOR U HIER BENT … WEET U NOG?

U … DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN.

Blossom: Als u zegt ‘hernemen’ … is dat het juiste woord?

Federatie van Licht: Jazeker. Want uw Planeet is niet op deze manier begonnen.

HET IS NU TIJD DAT DE RECHTSCHAPENHEID UW LEVENSWIJZE WORDT.

Uiteraard kan dit, zoals wij al zegden, niet zomaar ineens gebeuren.

Velen van u zijn zich ervan bewust dat veel mensen verdacht zijn, ook al hebben zij geen weet van de onderliggende reden. Ziet u, nu al valt het Licht erop.

Maar, lieve Zielen … hou rekening met de angst die zich verspreidt via de media.
Hou er ook rekening mee, dat de dingen nog veel méér ‘op de spits moeten worden gedreven’ om tot veranderingen te komen.

HOU UW GEDACHTEN HOOG.

Wanneer u niet kunt ‘doordringen’ tot hen die bang zijn … stuur dan uw Licht door de ethers. Naar hen … naar Allen.

Stuur uw Licht. Laat het een voortdurende stroom zijn, een vloed van Goedheid en Hoop en Kracht.

Blossom: Een geweldige hulp hierbij is humor! Veel ‘Licht spelers’ verrichten daarmee heel goed werk.

Federatie van Licht: Omdat dat hun ‘taak’ is. Om het duister te verLichten.

LACHEN IS HET BESTE GENEESMIDDEL DAT ER BESTAAT.

Zoek dus elke dag iets om mee te Lachen, zo vaak als u kunt.

Wat er nog gaat komen is veel méér ‘Bedreigend’ dan datgene wat er nu gaande is.

Blossom: Dat klinkt grimmig.

Federatie van Licht: Maar … de Waarheid.

Blossom: Enige neiging naar een aanwijzing van ook maar de kleinste raadgeving op dat ‘bedreigende’ gedrag dat er gaat komen?

Federatie van Licht: Neen.

Blossom: Ik wist dat u dat ging zeggen. Maar wie niet vraagt, die krijgt niks. Mmm! Ik heb gevraagd en kreeg niks.

Federatie van Licht: Laat ons zeggen, Blossom … dat wanneer er een zaadje is geplant, afhankelijk van hoe het wordt verzorgd en water krijgt, weet men nooit hoe dat zaadje zal gaan groeien. Hoe lang het duurt, in welke richting de bloemen zullen bloeien, het aantal blaadjes aan elke bloem en zelfs niet hoeveel bloemen.

Laat het ons daarom zo zeggen … het zaad is gezaaid. Het is ontkiemd … en nu het water gaat krijgen, zullen we zien welke richting het gaat nemen.

Blossom: U zegt dus dat, afhankelijk van hoe WIJ het water geven, het een andere richting zal nemen?

Federatie van Licht: Wij zeggen dat het voortdurend water krijgt … Uw taak is het verwijderen van de doornen.

DE GROEI VAN DEZE GODDELIJKE PLANT KAN NIET MEER WORDEN GESTOPT.

DIT IS EEN WAARHEID.

HET KAN EN ZAL NIET FALEN.

Wat wij zeggen, is dat het veel mogelijkheden zal bieden ten aanzien van welke hoek de wind zal waaien.

Wij zijn geen voorspellers … niemand is dat. Want het zijn de gedachten van de grote meerderheid, die de verandering zullen brengen.

DIT VINDT NU PLAATS … OMDAT DAT NODIG IS.

Omdat er voldoende Licht verankerd is om dit ‘te doorstaan’ en om dit ‘te doorzien’.

RICHT U OP DE WERELD DIE GAAT KOMEN EN STUUR DAT UIT.

HET IS ZO SPANNEND. HET IS ZO DICHTBIJ.

Blossom: Met respect … ik denk dat uw ‘dichtbij’ veel lijkt op uw ‘spoedig’. We kunnen dus het beste maar meegaan met de stroom.

Federatie van Licht: Zeker.

Moed en kracht worden naar u Allen gestuurd, naarmate alles op zijn plek valt.

Blossom: Laat ons even een stukje teruggaan … u zegt dat het virus zal uitsterven?

Federatie van Licht: Ja. Zonder enige twijfel.

Blossom: Zal de angst uitsterven?

Federatie van Licht: Door het Licht, ja, uiteindelijk wel.

Maar … DIT IS UW TAAK. U WÉÉT DIT.
DAT U HIER BENT OM UW LICHT TE ZIJN.

GEEF AAN DE ZIELEN VOORZICHTIG DE UITLEG, DAT HET BESTE MEDICIJN OOIT … TE VINDEN IS DOOR DIEP IN HUN HART AAN TE VOELEN …

IK BEN HET LICHT. IK BEN DE LIEFDE. I AM.

Zoveel méér mensen zullen het ‘proberen’, omdat ze niet weten wat ze verder nog kunnen doen … waar ze verder nog heen kunnen.

Zovele Zielen zullen, door dit te doen, merken dat hun hart op een ander niveau Trilt. Ze zullen de helende werking ervaren. De angst zal hen verlaten en ze zullen een hernieuwde kracht vinden.

Het Wezen van de Ziel zal zich openen voor dat nieuwe besef. Want uiteindelijk zal dat de enige manier zijn, om hier doorheen te komen.

Het Licht in ieder van u, zal ‘de manier zijn om hier doorheen te komen’. Zelfs diegenen die u de minst waarschijnlijke kandidaten acht, zullen u – en zichzelf – verbazen.

Weet u nog dat wij hebben gezegd dat er, doorheen al dit tumult en terwijl uw leven ‘op zijn kop’ staat, u ‘Vreugden van Licht’ zult ontvangen, die u zullen verheffen en kracht geven?

ER ZAL HOOP KOMEN.

Hoewel, vele manen geleden hebben wij gezegd dat wij de voorkeur geven aan het woord ‘Weten’, in plaats van ‘Hoop’.

DUS, LIEVE ZIELEN … WÉÉT DAT DE VERANDERING PLAATSVINDT EN TE MIDDEN VAN/TUSSEN AL DE BEROERING EN VERWOESTING EN HET ‘VOLLEDIG TOT STILSTAND KOMEN’ IS ER HET GROOTSTE, MEEST HELDERE LICHT VAN LIEFDE EN VREDE ONDERWEG NAAR U, OM UW HART TE VULLEN MET DE HERINNERING VAN DATGENE WAT U BENT.

En … wanneer DIT zich voordoet … zal alles wat u nu meemaakt en in de nabije toekomst nog gaat meemaken … u doen inzien waarom deze ‘ervaring’ van volledige ineenstorting MOEST plaatsvinden, gezien de Grootse Blauwdruk der dingen.

HERINNER U … VOEL … WÉÉT … dat er ontelbare Lichtwezens op dit ogenblik uw Planeet omringen. Blijf in uw Kracht, terwijl zij ‘hun rol spelen’ in deze MACHTIGE, WONDERBAARLIJKE Transformatie.

HET IS ZOVER.

ALLES WAAROP U HEEFT GEWACHT … MET AL HET ONGEDULD EN DE VERMOEIDHEID, HET VERLIEZEN VAN DE HOOP OP/HET WETEN ‘WAAROM’ U HIER BENT … EN DE VRAAG ‘WANNEER’ HET VOORBIJ ZAL ZIJN … VINDT NU PLAATS.

Geliefden … HOU U STEVIG VAST … EN STEEK EEN BLOEM OP UW HOED. Knoop hem stevig vast onder uw kin, in het ABSOLUTE WETEN dat de poorten geopend zijn en dat het tijd is om er doorheen te lopen, naar de velden van een nieuw Trillende Aarde.

Blossom: Maar eerst moeten we de koeienvlaaien weghalen! Heel hartelijk dank … dat u de WEZENS BENT die u bent.

Federatie van Licht: Net als u … de grondtroepen … die speciaal werden uitverkoren voor deze taak … moedig verder blijven stappen, naar het Licht en de Liefde die u bent en die U WÉÉT DAT U BENT.

Blossom: In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can. klik HIER
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’  waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op onze website onder de titel ‘BG: Wij veranderen het Spel, zodat de Lichtshow kan plaatsvinden’, geplaatst op 9 november 2018. – V**
The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER
Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!
Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen