via Blossom Goodchild

Transcript

Audio Channeling White Cloud

4 mei 2019

BG: Gegroet iedereen!

Ik ben teruggekeerd van de retraite op Bali, waar ik samen was met 14 prachtige mensen en met White Cloud – in onze nieuwe samenwerking – waarbij hij kon binnenspringen wanneer hij maar wilde (met mijn toestemming, natuurlijk) en uiteraard was ook de FVL erbij.

We hadden zulk een verheffende en verlichte week, dat ik me echt … in vuur voel staan!
Echt waar! We hadden allemaal zulke … ingrijpende gevoelens en gedachten … over onszelf, weet u … ik SNAPTE eigenlijk écht waar de FVL het steeds over heeft … over het écht BESEFFEN/BEGRIJPEN van het Licht dat wij zijn.
We zijn er nog lang niet, maar desondanks … was het geweldig. Ik had het me niet beter kunnen wensen. Het eten was zo hoog in energie, de plek was prachtig en de mensen die ik ontmoet heb … onze Familie van Licht … zijn nu Vrienden voor het Leven … en vorige Levens en Levens die nog moeten beginnen!
Daar was ik heel blij om en ik vond het nu ook tijd dat ik weer eens een video maakte, omdat White Cloud en ik het zo goed kunnen vinden (lacht).

Met alles wat hij verteld heeft, uren en uren aan gesprekken … gewoon tussen de mensen … in het kader van ‘van zijn voetstuk af komen’ … en gewoon als het ware ‘erbij horen’ en met iedereen praten … dit was zo anders dan voorheen en ik vond het zo fijn, dat ik me echt gedreven voel om hiermee dóór te gaan en dit méér te gaan doen.

White Cloud: En voordat ze blijft doorratelen – met ‘ze’ bedoel ik mijn lieve kameraad Blossom, met alle respect – wil ik even tussenkomen om te zeggen dat het voor Blossom maar ook voor mijzelf, een hele ingrijpende verandering is om op deze manier te kunnen werken.

Het is zo bemoedigend … zo … hoog … hoe zal ik het zeggen … van een hoge energie, om met u te kunnen praten op een ‘normale’ manier, als het ware.
Dus ik ben heel gelukkig en ik ben blij dat we vandaag deze video kunnen opnemen.

Geloof me, Blossom bleef maar zeggen dat we dit en dat nog in orde moesten maken en toen we eindelijk konden beginnen vroeg ze mij ‘ben je er klaar voor?’ en ik zei ‘ik ben er al een half uur klaar voor, Blossom!’

BG: (lacht) Hij heeft gelijk, maar de belichting moest goed zijn en het beeld moest kloppen en het geluid … het was wel grappig (lacht). Maar goed, zo gaat dat.

Er is veel besproken in Bali, het ging echt van het éne gesprek naar een andere vraag en zo verder. Maar het belangrijkste daarbij bleef toch altijd om HET LICHT DAT WIJ ZIJN, over te brengen in ons Wezen en het uit te stralen.

Ik weet dat hij héél veel te vertellen heeft, dus zal ik hem dat maar laten doen.

White Cloud: Het gaat om het erkennen/beseffen van dat Licht binnenin u. U wéét dat dit niet nieuw is, u wéét wie u bent. Maar het gaat om het VOELEN van die erkenning, dat besef. Om het echt, echt, écht te voelen in uw diepste binnenste.

We hebben het gehad over de Hogere Energieën die binnenkomen, en nu ze al enige tijd binnenstromen en uw Wezens verhoogd zijn bij het feestelijk binnenhalen ervan, kunt u nu binnenin u het verschil VOELEN, nietwaar! Jazeker wel!

Maar het gaat niet enkel om het VOELEN binnenin u, waar u deze Hogere, Lichtere, Helderder Energieën kunt voelen, lieve vrienden. Het gaat om het veranderen van de gedachtenprogrammering die al eonenlang plaatsvindt bij uw voorouders en bij u.

Het gaat om … men hoort zoveel over hoe moeilijk het is hier beneden, op deze Planeet. U kunt deze gedachtenprogrammering behouden, als u daarvoor kiest … maar wordt het niet eens tijd dat die gaat veranderen? Ja, dus … verander deze hele programmering omtrent hoe moeilijk het hier beneden is, de toediening/inname van chemicaliën, de nieuwsberichten die we krijgen voorgeschoteld, al het deprimerende dat we te horen krijgen en zo verder.

U kunt ervoor kiezen om het in u op te nemen en ernaar te luisteren of u kunt ervoor kiezen om de programmering te veranderen omdat het er nu de tijd voor is. Sta niet langer toe dat dergelijke zaken een verandering in uw Trilling teweegbrengen. Waarom zou u dat doen, wanneer u wéét dat het nadelig is voor alles … zelfs voor uw ademhaling, zo u wilt.

Nu u het wéét, lieve vrienden, nu dat u het écht WÉÉT … ja, ik snap het, ik snap wel dat wij het Licht zijn en dat we het hier beneden uitstralen, maar op een veel dieper begrijpen van uzelf, nu u dit WÉÉT … maak die verandering! Maak die verandering ten aanzien van die gedachten, die u niet langer tot nut zijn.

Wees u zoveel méér van hen bewust en wanneer ze in uw Wezen binnenkomen, herken ze dan onmiddellijk en zeg ‘neen, daar behoor ik niet langer toe. Ik behoor niet meer tot die dichtheid. Ik ben van/ik behoor tot een Hogere Trilling, ik bevind mij nu in die Hogere Trilling en dit alles, wat ontstaan is vanuit angst, bewijst mij geen dienst meer.’

Wijs ze dus af, raak ze kwijt … ga omhoog op de Ladder, naar/in het Licht, de Hogere Frequenties van de Hogere Trilling. U zult merken dat uw wereld zo snel verandert, u zult merken dat u niet langer die zielen tegenkomt waarvan u, wanneer u ze ziet aankomen … en met respect …

BG: (lacht) Ik kom er even tussen, want in Bali merkten we dat we ‘met respect’ zo vaak zegden, dat we ‘MR’ zijn gaan zeggen omdat dat sneller ging. Ik had niet door hoe vaak we dit gebruikten, maar toen we daarachter kwamen is ook de FVL het gaan gebruiken. Dus ‘met respect’ is ‘MR’.

Maar ik begrijp wel waarom hij dit zegt. Hij spreekt ook echt met het grootste respect … nu weet ik niet meer precies waarover hij het had … weet u het nog, White Cloud? (lacht)

White Cloud: Natuurlijk weet ik het nog. Ik had het erover dat terwijl u hoger klimt op de Ladder, MR … als een ziel die u kent en die een meer deprimerende kijk heeft op de dingen, en veel negatieve gedachten en woorden verspreid … uw richting uitkomt, dat u dan kunt denken ‘oh nee, hier gaan we weer! Blijf je Licht stralen … blijf je Licht stralen …’

Maar deze zielen zullen niet meer uw kant op komen, omdat uw Ziel alléén nog zal aantrekken wat overeenstemt met uw Trilling.

Daarom zullen alleen maar Vreugdevolle en Blije Wezens uw wereld komen binnenhuppelen, en u zult met hen kennismaken en hen begroeten.
Het hele proces van Leven, mijn vrienden, zal zoveel vreugdevoller worden.
Als ik zeg: ziet u wat ik bedoel, dan bent u niet … ik denk erover om het woord ‘koppig’ te gebruiken …

BG: Ik denk dan ‘dat kun je niet zeggen’ … maar dat deed hij net wél (lacht)

White Cloud: Het is niet zo, dat uw brein niet helder is … Dat is bij niemand zo … u BENT DE INTELLIGENTIE ZÉLF! En Intelligentie Zélf WÉÉT dat de Vreugde van het Leven Zélf vanuit uw binnenste moet komen.

Hebben we het er niet telkens weer over, dat u het steeds buiten uzelf gaat zoeken? Steeds weer is het ‘als dit gebeurt, als ik dat krijg, als ik dit ga doen, als ik een andere baan heb’ … U denkt dat u dan gelukkig zult zijn, dat het dan beter zal gaan … maar het zal NU OGENBLIKKELIJK beter gaan … NU OGENBLIKKELIJK … als u uw gedachtenpatroon verandert naar het besef, naar het inzicht van IK WEET NU DAT IK LICHT-LIEFDE BÉN. ‘Ik wéét het in het diepste van mijn Wezen, ik begrijp NU waarom ik ben afgedaald naar deze Planeet. Ik ben hierheen gekomen om haar te VERANDEREN.

En hoe had ik ook alweer afgesproken dat ik het zou veranderen? O ja, DOOR MIJN LICHT UIT TE STRALEN!’

Maar als u terugkijkt, lieve vrienden, naar uw leven van 10 jaren geleden dan zult u zeggen ‘o ja, White Cloud heeft gezegd dat het erom gaat dat ik mijn Licht uitstraal en ik ben hier om mijn Licht uit te stralen’ … maar 10 jaren geleden was het een ander Licht dan het huidige.

Ten eerste vanwege de Hogere Energieën, die het mogelijk maken dat de Lichtheid … de Licht-er-heid … van uw Zélf kan uitstralen en ten tweede, omdat die Hogere Energieën u in staat stellen om volledig te aanvaarden en u te herinneren dat u dat Hogere Licht bent. En dat heeft een rimpeleffect …
Omdat u steeds méér en langer in die Hogere Frequenties verblijft en steeds méér bij Uzelf kunt komen en er méér van kunt binnenlaten … zult u des te méér inzicht krijgen in uw Licht, en des te méér zult u ervoor kiezen om nog méér Lichtheid uit te stralen.

U stapt buiten de oude gebruiken. U erkent – ik gebruik dit woord heel vaak, maar het is dan ook een heel handige uitdrukking – u erkent dat de oude manier van doen VOLLEDIG moeten worden afgewezen. U kunt uw wereld niet veranderen, als u uzelf nog toestaat om terug te vallen in die oude patronen, die oude gewoontes … die plekken diep in u die u vertellen dat u niet goed genoeg bent om dit te doen, dat u niet goed genoeg bent.

Sommige mensen … wist u dit? … Sommige mensen vertellen zichzelf dat zij niet goed genoeg zijn om te Dienen!! Kunt u zich dat voorstellen? Hoezo zou je jezelf dat voorhouden? … ‘Ik ben niet goed genoeg om te Dienen, dus zal ik het maar niet doen.’

Mijn vrienden, dit is waar ik het over heb. Wij zijn daar nu ver voorbij.
Wij wéten … U WÉÉT, nietwaar … dat ieder deel van uw Wezen … ieder Stralend Lichtdeeltje dat U bent … naar deze Planeet kwam om precies dát te doen: om haar te Dienen, om haar in haar Volheid te Dienen … hen die erop wonen, hen die erin wonen … ALLES DAT IS. En door dit te doen, wéét u NU dat u niet enkel uzelf dient, of de Planeet, de mensen die haar bewonen, de Zielen die binnenin haar leven … u Dient ALLES DAT IS … door te Dienen in/als/door/van LIEFDE.

Ik verlang met mijn hele Wezen … dat u de keuze maakt … WEET … VOEL … AANVAARD … EN STA TOE, DAT DE WAARHEID DIE U BÉNT … STRÁÁLT.
Geef uzelf toestemming … kunt u geloven dat ik dit zeg? … Geef uzelf toestemming om te Stralen, zo helder als u maar kunt!

Maar ik zeg dat, omdat het lijkt alsof het nodig is dat u die toestemming uitspreekt. U moet uitspreken, u moet zeggen ‘ik geef je nu toestemming’ … omdat u zichzelf zo lange tijd géén toestemming heeft gegeven, ‘ik heb mezelf stilgelegd … omdat ik niet beter wist. Ik werd gebombardeerd met negativiteit en negatieve energieën, tot ik niets anders meer kon zien’.

Maar dat is nu allemaal veranderd, daarom zeg ik nu tot mijn Ziel: ‘Ik geef je toestemming om te Stralen’! En ik zal dat doen zo goed ik kan, op ieder ogenblik van de dag en de nacht, zolang ik adem, zal ik mijn Licht stralen.

BG: Oké. Doe maar, White Cloud, je doet het prima! Hij is hier heel gepassioneerd over. Dat is hij altijd wel geweest, maar nu lijkt het alsof hij … vervuld is? … nee, laten we het maar bij ‘gepassioneerd’ houden, dat is toch de beste omschrijving …

Ik heb zitten denken … omdat, in Bali … ja, ik blijf het steeds maar hebben over Bali … maar in Bali kwam – zoals ik al zei – de FVL door. En ze waren al méér dan een jaar niet meer doorgekomen met een gesproken bericht. En ik dacht dat het wel tijd was, dat we daar ook weer eens ruimte voor maakten.

Daarom … denk ik … voel ik … dat ze dichtbij zijn. Ik zal eens kijken of ze iets te melden hebben. Maar ik wil even iets vertellen over de FVL: als ik de wekelijkse berichten voor hen channel, dan hebben we telepathisch contact en ik zit dan achter mijn computer te typen.
De gedachten komen dan binnenvallen en ik zit de hele tijd te typen. Dit is een manier van samenwerken met hen, die ik heel goed ken.

Maar wanneer ik Hen toesta … interessante woordkeuze hiervoor … maar, ja: als ik Hen toesta om op deze wijze door te komen … dan heb ik het soms toch wel moeilijk met hun hoge stemgeluid. Dan denk ik wel eens: kunnen we dat niet wat normaler maken? Ze doen dan zoiets, waarbij ik denk … nou, dat is wel wat theatraal. (lacht).
Ik zal eerlijk zijn, zo denk ik er echt over!
Maar zo komen ze nu eenmaal door en ik moet daar maar op vertrouwen.

Als ze doorkomen, dan is het schijnbaar wel heel mooi … althans dat is mij verteld …

… Als White Cloud doorkomt, en zeker in de begintijd … dan veranderde mijn uiterlijk echt drastisch: ik zag eruit alsof ik 150 jaar oud was, al de rimpels kwamen door en ik zag eruit als een oude man. Dat is inmiddels veel beter geworden. En als de FVL doorkomt, dan zeggen de mensen dat al mijn eigen rimpels verdwijnen en ik er veel jonger uitzie.
Laten we ze dan maar uitnodigen … Als ze toch maar eens de hele dag bij me zouden blijven … Zo ijdel … zo onzeker (lacht)

Maar goed, laten we maar eens kijken of al die rimpels weer ineens gaan verdwijnen … want daar gaat het tenslotte om (lacht).

Nee, nu serieus … met respect … MR … zal ik me afstemmen op Hen en hopelijk komen ze door.

FVL: Welkom aan allen. Wij proberen – en de dame is onmiddellijk zéér onder de indruk – want wij hebben gehoor gegeven … aan datgene wat zij vertelde over de hoge klank als wij doorkomen. Dus wij doen ons uiterste best om dat een beetje lager te houden. (Blossom knikt met haar hoofd) Dat knikken geeft haar goedkeuring aan. Wij willen het graag goed doen.

Lieve Zielen, als u de Energie kon zien die uw Planeet nu Verlicht … dan zou u rondspringen van Vreugde! Zoveel verandering … zoveel verandering heeft al plaatsgevonden en dat zal zich nog doorzetten … en U, Geliefden … bent zulk een enorm, onlosmakelijk deel … van wat er gaande is.

U heeft zich zo verloren gevoeld … u heeft zich afgevraagd wat het nut ervan was … wij zeggen u: overal wordt er feest gevierd, voor datgene wat u heeft bijgedragen door uw Licht te zijn op uw Planeet. Dat heeft het vereiste Verschil gemaakt.

Begrijpt u wat wij zeggen? U heeft het vereiste Verschil gemaakt! Dat betekent dat alles zo goed is! Alles wordt versneld, heel snel … zodat deze verandering tastbaar zal zijn. Het zal zover komen dat wij niet langer zeggen ‘de verandering gebeurt binnenin u’ … want dat is zo … maar de veranderingen die binnenin hebben plaatsgevonden zullen binnenkort ook in uw wereld zichtbaar maken, welk Verschil u heeft gemaakt.

Veranderingen in uw omgeving, veranderingen ten goede in de Natuur … de hele Natuur … veranderingen die uw hart zullen laten zingen … De Sluiers tussen andere werelden, andere dimensies … trekken op, zoals wij gezegd hebben. Steeds méér mensen kunnen, wanneer zij in de natuur zijn, niet alleen het Elementale Rijk voelen, maar u zult ook spelen in hun wereld, met hen …

Velen van u zullen binnenstappen in dimensionale Energievelden die niet tot uw Planeet behoren … voor korte tijd, gewoon voor het plezier, gewoon om te spelen … U zult met anderen delen wie u bent en waar u vandaan komt … en begrijpt u wat dit betekent, lieve Zielen? Dat anderen van andere dimensionale frequenties die niet van uw Planeet zijn, in staat zullen zijn om … laten we zeggen … voor een korte tijd in uw wereld te kunnen binnenspringen. En die korte tijd zal langer worden naarmate men langer kan blijven, omdat de Energieën en de Frequenties blijven toenemen.

U BENT ER, LIEVE ZIELEN! U BENT DE LIJN OVERGESTOKEN …

VERHEUG U, VERHEUG U IN UW WEZEN … VERHEUG U MET ELKAAR …

HET IS ZO … HET IS ZO … HET IS ZO …

WIJ HOUDEN VAN U …

BG: Heel bijzonder … als White Cloud door mij spreekt, dan voel ik me toch nog steeds als ‘mijzelf’. Maar als de Federatie doorkomt, dan voel ik een behoorlijk scherpe pijn in die enorme ‘bol’ die ik in mijn achterhoofd heb (lacht). Iedereen heeft dat, bij de overgang tussen nek en schedel. U kunt dat voelen, de meeste mensen kunnen dat, een kleine ‘bol’ en voor de meeste mensen is dat vrij klein, maar bij mij is die heel groot – heb ik geluk! (lacht) – maar dat schijnt erbij te horen als iemand channelt, omdat daarlangs de Energie binnenkomt, zo heeft men mij verteld. Ik weet niet meer wie dat was, dat is te lang geleden.

Maar mensen zeggen wel eens: nou Blossom, dat is een flinke! (lacht) En inderdaad, dat klopt.

Maar goed, wat een leuk kort gesprekje. Ik was echt blij dat ze de toonhoogte een beetje verlaagd hebben, omdat het meestal echt heel erg hoog klinkt. Ze hebben echt hun best gedaan!

White Cloud: Dit is het moment waarop Blossom en ik allebei aanvoelen dat ‘minder méér is’, zoals ze in de theaterwereld zeggen. Laat ze verlangen naar méér … en ook ben ik mij ervan bewust dat uw tijd kostbaar is. Velen van u hebben dingen te doen of moeten werken en glimlachen en lachen tussen Zielen. Daarom zullen we dit op een fatsoenlijke tijdsduur houden.

Mijn Vrienden, er is zoveel gaande … zo opwindend … en u kunt het voelen wanneer u uzelf even een adempauze toestaat … weet dat u het kunt … weet dat u het kunt.

Liefde … alles wat ik ben … bied ik u …

BG: En ik wil ook nog zeggen ‘dank u wel voor het luisteren. Ik hoop dat dit bericht u in enig opzicht heeft kunnen helpen. Dank daarvoor. Blijf uw Licht Stralen, want het heeft overduidelijk resultaat! Tot de volgende keer!’

Ik zal White Cloud nu het laatste woord geven voor een Zegen …

White Cloud: Zeg Dank aan de Goddelijke Eenheid … voor het toestaan van dit gesprek. Wij vragen om altijd nederig te blijven, opdat we kunnen Dienen en ontvangen. Dat we dapper mogen blijven doorstappen in het Licht en de Liefde.

Adieu, mijn vrienden, adieu.

BG: Dank aan iedereen! Tot de volgende keer!

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can. klik HIER

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’  waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op onze website onder de titel ‘BG: Wij veranderen het Spel, zodat de Lichtshow kan plaatsvinden’, geplaatst op 9 november 2018. – V**

The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Met ingang van 2018 worden deze vertalingen ook gepubliceerd op Galactic Channelings