White Cloud en Blossom Goodchild

Zoals met elk gesproken bericht van Blossom is het altijd aangeraden om de tekst te beluisteren tijdens het lezen van de vertaling. Zo maakt u contact met de Energie die wordt overgebracht. – V
https://www.youtube.com/watch?v=13xAuyP1aW8&feature=youtu.be

Transcript Blossom en White Cloud – enkel audio

Inleiding: Mijn neef en een paar vrienden waren bij mij voor een meditatie. Hij vroeg of ik na afloop White Cloud kon uitnodigen, omdat hij hem een vraag wilde stellen. Dus heb ik de microfoon erbij genomen. Wij denken dat dit voor veel mensen een hulp zal zijn.

White Cloud: Een warm welkom aan u, mijn Vrienden, mijn Geliefden … aan eenieder die deze woorden zal horen … Uw hart en uw Wezen hebben u naar datgene geleid wat vandaag gezegd moet worden.

Ik weet dat er een doel is, en dat er vragen zijn die moeten worden beantwoord.
Ik ben er klaar voor om de vraag te horen, wanneer u er klaar voor bent, mijn Vriend.

Vraagsteller: Ik ben heel dankbaar voor uw voortdurende leiding. De meditatie was gemakkelijk, maar toen kwam er bij mij vanuit het niets een enorme golf van emotie op.

Ik heb het de laatste tijd nogal moeilijk met wat verwarring, en hopelijk kunt u mij wat dingen verduidelijken.
Het heeft te maken met mijn doel, en of ik mijn taken in deze tijd naar mijn beste vermogen zo efficiënt mogelijk vervul.

Ik herinner me dat u mij ooit eens heeft verteld dat het één van mijn gaven was, om mijn kennis en mijn inzichten en mijn precieze woordkeuze te gebruiken zodat anderen daarmee verder konden. Daardoor heb ik het idee gekregen dat ik in dit leven een boodschapper ben, en dat het mijn taak is om een boodschapper te zijn van Licht en Liefde en Waarheid.

Maar momenteel heb ik het erg moeilijk met de hoeveelheid aan Bewustzijn die je aan mensen kunt brengen/geven tijdens de meditatie. Toen kreeg ik een soort van beeld van de kinderlokker in de film ‘Chitty chitty bang bang’. Ik weet niet of u die film kent, maar daarin gaat het om een ijscowagen die door de stad rijdt. Alle kinderen zijn blij en opgewonden dat de ijscowagen door hun straat komt, maar als ze dan binnengaan in die wagen, dan gaat de deur achter hen dicht en blijkt dat eigenlijk een kooi te zijn. De kinderen worden dan meegenomen.

Ik heb nu het gevoel dat ik die ijscowagen al eerder heb zien aankomen, ik ben me ervan bewust dat die weer naar de stad is gekomen, ik kan zien hoe blij de kinderen zijn … maar ik ben me ook bewust van de achterliggende agenda van deze wagen. En ik wil tegen die kinderen zeggen dat ze voorzichtig moeten zijn, omdat het misschien niet is wat het lijkt … maar tegelijk heb ik dan het gevoel dat ik het feestje voor hen verpest, omdat die kinderen zo blij zijn met dat ijs en dan kom ik als boodschapper van Licht en Liefde, met een oprechte en zuivere intentie en ik probeer te helpen. Maar ik wéét dat die kinderen dat niet willen horen, en dan wil ik eigenlijk dat feestje niet bederven … Maar ik vind, als ik hier ben als boodschapper van Licht en Liefde, dat ik dapper moet zijn.

De verwarring ontstaat dan tussen het brengen van de boodschap van ‘een minder Licht’ of het delen in de vreugde over de ijsjes. En daar heb ik het moeilijk mee. Want ik denk dat ik in deze tijden dapper moet zijn, maar dan ga ik in tegen wat de mensen willen horen. Ik voel dat ik in dat Licht moet blijven om het hen te vertellen, ook al is het niet wat zij willen horen.

Ik weet ook heel goed dat ‘als je je aandacht ergens op richt, dan gaat je energie daar naartoe en komt het tot stand’, dus ik wil daar ook weer geen nadruk op leggen.

Misschien kunt u mij iets méér vertellen, om mij te helpen helderheid te krijgen of ik al dan niet moet wijzen op de achterliggende agenda van die ijscowagen of … ik weet het niet … ik denk dat u mij wel begrijpt?

White Cloud: Jazeker.

Vraagsteller: Dank u wel dat u wilt antwoorden. Helemaal super, ik stel het erg op prijs!

White Cloud: Hartelijk dank. Denk beslist niet dat u alleen staat met dit dilemma. Want allen die zich bewust zijn bevinden zich in dezelfde gedachtegang.
Maar het lijkt tegenwoordig wel alsof – ik toon het nu ook aan Blossom … alsof er een ritssluiting over uw mond wordt geplaatst, om hem goed dicht te houden, omdat velen hetzelfde hebben gevoeld als u. Ze voelen aan dat de mensen die zich nog in naïviteit bevinden … laat het ons zo benoemen … zich er ongemakkelijk bij voelen, maar ze voelen ook dat deze mensen toch bekend moeten worden gemaakt met bepaalde feiten.

Maar het resultaat daarvan kan zorgen voor een verwijdering en het … mijn … ik kan een paar dingen zeggen, en dat zal ik ook doen … als u zegt dat u diep vanbinnen het gevoel heeft dat u ‘moet’ … als u voelt dat u moet … doe het dan. Als u VOELT, en ik benadruk het woord VOELEN … want wat u VOELT kan soms heel anders zijn dan wat uw brein u vertelt, vanwege de invloeden van buitenaf en de uitwerking die uw ‘hulp’ kan hebben op de mensen die naar u luisteren.

Er zijn zoveel verschillende tegenstellingen omtrent alles wat er nu gaande is op uw Planeet. Het enige wat u kunt doen is te VOELEN hoe u zich voelt. Als er een ogenblik aanbreekt, onder bepaalde omstandigheden, met één persoon of met meerdere … en u voelt zich sterk genoeg en dan bedoel ik niet enkel sterk genoeg van binnenuit maar sterk genoeg, krachtig genoeg om uw Waarheid hierover te vertellen … doe dat dan.

Deze woorden die ik u wil zeggen, daarvoor hoef je – met respect – geen grote geleerde te zijn … en ik zeg dit echt met respect … en toch is het, als je ernaar kijkt, dat datgene wat voor u als Waarheid voelt … Waarheid IS, diep binnenin u.

Stel … laat ons even afwijken van het onderwerp waarover u sprak … stel dat u met een groep vrienden zou spreken over Liefde en over het tot stand brengen van dingen, en alles wat u diep vanbinnen wéét dat u BENT … iets wat, voordat dit allemaal aan de orde kwam dit jaar, nooit een probleem was – en ik spreek nu tot u, maar uiteindelijk zal dit veel mensen bereiken – het was geen probleem voor u om uw Waarheid te spreken over het Licht en de Liefde, en hoe u zich daarbij voelde en hoe u uw eigen werkelijkheid schept door de positieve gedachten die u heeft – of de negatieve. U had er geen problemen mee om die zaadjes te zaaien, omdat het uw Waarheid was en het leefde zo sterk in u dat u er Vreugde aan beleefde om hierover te spreken.
Er was geen angst – en ik gebruik dat woord in brede zin – dat anderen er niet klaar voor waren om het te horen. Dat deed er niet toe, omdat het zo sterk was in u om deze boodschap te delen.

Maar wat er nu heeft plaatsgevonden … en mag ik hier even vermelden dat deze boodschap van Licht en Liefde die u kon uitdragen met zulk een Energie, zulk een enthousiasme, zulk een bemoediging … dat u zelf ook merkte, u heeft het bewijs gezien dat u het leven van veel mensen heeft veranderd. Omdat u hier zo sterk in GELOOFDE, omdat het deel is van wie u bent en hoe u uw leven leidt. Er was nooit twijfel over ‘moet ik dit nu ter sprake brengen?’. Maar toen veranderde alles, en we weten hoe snel die verandering er is gekomen.

Uw Waarheid is nog steeds uw Waarheid. Uw wéten, diep vanbinnen, over waar dit JAAR zo u wilt, laat het ons zo maar stellen, precies om draait … is zo sterk binnenin u, dat er geen twijfel is voor u … en als ik ‘u’ zeg, dan ik richt mij tot u allen, omdat ook u wéét waarover ik spreek … er is geen twijfel over ‘heb ik het fout? Ligt het aan mij, zit ik op de verkeerde weg?’. Daar is geen twijfel over omdat elke cel van uw Wezen, elk bewust partikel in uw Besef, u laat VOELEN dat dit de juiste Waarheid is voor u.

Dit betekent echter niet noodzakelijk dat op dit ogenblik misschien wel of juist niet het juiste tijdstip is voor anderen, om deze Kennis, deze Waarheid te ontvangen, die u binnenin uzelf zo diep en zo sterk voelt. Mocht het dus gebeuren dat het gesprek daartoe leidt, dan is het aan uw vertrouwen in uw Zelf of u ervoor kiest om al dan niet uw Waarheid te delen, terwijl u wéét dat die haaks staat op die van de anderen in de groep waarin u zich bevindt.

En de reden waarom iemand die NIET wil delen, is vanwege de wanklank/dissonant die kan ontstaan door de Waarheid die u deelt.
Ik kan u niet adviseren of u naar buiten moet brengen wat uw Kennis u ingeeft, op dat bepaald ogenblik, of dat u zich bewust bent van die ritssluiting en dat u uw mond niet opendoet.
Ik kan die beslissing voor niemand nemen. Het is enkel de Waarheid binnenin ieder van u OP DAT BEPAALDE OGENBLIK, die kan bepalen of u het juist en gepast vindt om uw Wijsheid te delen.

Als u overweegt/beschouwt dat u spreekt over …

ik ga het woord ‘valkuilen’ gebruiken … waarbij u voelt dat u – zoals u vertelde over die ijscowagen en zo meer – als … wanneer u overdenkt wat er naar buiten is gebracht … wat er naar buiten is gebracht vanuit de diepte … heel diep … vele, vele, vele duizenden Zielen zijn zich nu bewust van wat er gedurende eonen van uw tijd heeft plaats gevonden. En toch kan het zijn dat ze hier een jaar geleden nog geen flauw idee hadden van bepaalde dingen.

Inderdaad, naarmate er méér Waarheid naar boven komt staat u steeds méér versteld. Maar naarmate de tijd verstrijkt en zij kunnen opnemen wat ze hebben gehoord, en of ze dit al dan niet kunnen AANVAARDEN als Waarheid … kunnen zij meer breeddenkend worden, zich openstellen, die gordijnen wat verder opentrekken om het Licht binnen te laten.

Elke Ziel zal uit zichzelf moeten ontwaken, wanneer zij daar klaar voor is. Daarom zou ik zeggen dat sommigen zullen ontwaken via wat u noemt … uw YouTube en de informatie die naar buiten wordt gebracht … en sommigen zullen tot ontwaken komen door een ontmoeting met u of wanneer er … hoe zal ik het noemen … iets gebeurt waardoor er Wijsheid kan worden gedeeld. Dat kan ook een manier zijn waarop mensen ontwaken.

Ik kan alleen maar dit zeggen: op het juiste tijdstip … zal datgene wat u als Waarheid kent, worden uitgebracht naar de massa. En kunt u zich voorstellen … nee, dat kunt u niet en dat kunnen wij in de andere Rijken ook niet … de verwarring, de wanhoop, de depressie, het ongeloof, de schok … die zal ontstaan op uw Planeet, wanneer dit plaatsvindt.

Wanneer er onweerlegbaar BEWIJS wordt geleverd over wat Waarheid is – en wat niet.
DAT is wanneer het niet meer nodig zal zijn om u af te vragen ‘moet ik nu mijn Waarheid vertellen?’ omdat het dan méér dan overduidelijk zal zijn.

Daarom wil ik u zeggen: u doet NIET ‘te weinig’!
Ik heb al vaker gezegd, dat als het niet gepast is om te spreken over wat u VOELT/WÉÉT wat Waarheid is … stuur dan uw Licht! U weet dit, dit is niet nieuw … door in stilte te zitten en uw Licht te sturen, hetzij naar hen die vinden dat zij hun mening moeten verkondigen en moeten protesteren, of naar hen die gewoonweg geen idee hebben wat er gaande is en die een heel andere weg volgen … als u gewoon rustig zit en uw Licht stuurt naar die groep … denkt u dat u iets zou kunnen doen dat Krachtiger is dan dit? Natuurlijk niet!

Want dat Licht, die Liefde, die bewuste inspanning om te helpen reizen overal naartoe, en mocht u op dit ogenblik niet in de gelegenheid zijn om in uw Waarheid te staan en hierover te praten met anderen … dan zal uw ‘rustig stil zitten en uw Liefde-Licht uitsturen’ zeer beslist veel goeds brengen aan het Geheel.

Ik wil ook stellen – en ik vertel niks nieuw, en ik begrijp de behoefte die Zielen hebben om te trachten méér te weten te komen over wat er echt gaande is … dat begrijp ik écht wel … maar als u nog steeds dat verlangen heeft … doe het dan!

Maar ik wil daaraan toevoegen, dat u wanneer u bijvoorbeeld heeft geluisterd naar iets, en u voelt na afloop dat uw Energie uitgeput is of dat uw brein zich overrompeld voelt door al die informatie, en dat u niet eens zeker weet of het wel Waarheid is … wanneer u klaar bent met datgene waarnaar u luisterde, neem dan als u kunt vijf minuten de tijd om uw ogen te sluiten, om te ademen en om te zeggen ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.’.

Zodat ondanks alles wat er gaande is, u aan de wereld en aan Alles Dat Is, Alles Wat Bestaat laat weten WIE U BENT. Wanneer u dat weet, zoals velen nu weten, dan weet u ook welke uitwerking die paar woorden hebben op uw Planeet, in deze tijd.

Het is zulk een totaal andere tijd, voor ieder van u, maar ik wil u dit zeggen: u bent op weg naar een Stralender Dag! Naar dagen waarin deze tijd ver weg is van uw Energie. Omdat de Energie waarnaar u zich begeeft geen ruimte biedt, er is geen plaats voor datgene wat hier nu plaatsvindt om met u mee te komen naar de nieuwe Gouden Dagen die gaan komen, die erop wachten tot u ze gaat betreden.

Mijn Vrienden, denk aan de Brug … velen van u zijn al heel vaak over die Brug gegaan om zich op te laden, om hun lichaam weer kracht te geven, om zich Thuis te voelen. Maar het is in deze dagen, dat u die WÉÉT van het Licht dat u BENT … heen en terug, heen en terug zullen gaan terwijl ze de hand vasthouden van hen wiens Licht verborgen was. Maar u heeft die schaduw weggenomen … en u heeft hen de Weg getoond om die Brug over te steken en in het Zonlicht te blijven, totdat ook zij zich sterk genoeg voelen om te doen wat u reeds doet: om telkens weer heen en terug te gaan, om anderen te helpen over te steken.

Ik vraag, dat u uw uiterste best zult doen om u te richten op die plek die vlak achter de Brug ligt. Als u merkt dat uw Wezen omlaag wordt getrokken door alles wat er gebeurt … sluit dan uw ogen en zeg: ‘Ik ben het Licht. Ik ben de Liefde. Ik ben de Waarheid. I AM.’, en zie uzelf die Brug oversteken terwijl u het Hogere Licht, de Hogere Energie inademt, welke u wacht aan de andere kant.

U wéét, mijn Vrienden, dat u hierheen kwam om dit te doen. U KENT de afloop, u WÉÉT dat er geen enkele kans was dat het duister deze strijd zou winnen. U wéét dat toen u kwam u zóveel KENNIS had, binnenin u, over wat u moest doen en wanneer u dat moest doen.

Volg uw hart. Blijf uw hart volgen en, met respect, sta niet toe dat uw Energie uit u wordt gezogen door hen die op dit ogenblik op een heel andere manier dan u, aankijken tegen alles wat er nu speelt.

BLIJF zo sterk in uw Licht.
BLIJF zo sterk in uw Liefde.
WÉÉS UW WAARHEID!
I AM.

Hartelijk dank. Adieu, mijn Vrienden. Adieu.

Blossom: In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid. I AM.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen