door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

20 januari 2018

BG: Hallo maar weer. Ik ben heel blij dat ik u weer op enige manier dienstbaar kan zijn, aangezien ik onze gesprekken altijd zo fijn vind. Ik weet heel weinig van Artificiële Intelligentie (AI). Sommige mensen hebben geschreven met de vraag of u hierover kunt vertellen. Wilt u hier verder op ingaan?

FVL: Welkom, lieve Blossom. Wij verwelkomen allen die onze woorden lezen en daardoor onze Liefde ontvangen.

AI is een interessant onderwerp. Nu dit ‘Spel’ zich op een hoger niveau van zichzelf bevindt, kunt u ook een conversatie voeren met deze ‘robots’ … want dat is feitelijk het enige wat zij zijn en het enige wat zij … ooit zullen/kunnen zijn. Wat voortkomt uit computerprogramma’s … kan nooit/zal nooit … een ziel hebben. Dat is het belangrijkste wat u moet begrijpen met betrekking tot deze schepping.

Nog niet zo lang geleden stond men in uw wereld verbaasd over het feit dat ‘ze’ konden bewegen en de vloer vegen of konden praten vanuit een taalprogramma enz … en nu zijn ze zelfs geprogrammeerd om te ‘denken’. Dat brengt hen tot een heel andere categorie dan de allereerste, eenvoudige robots uit de beginperiode, welke bij de mensheid werden geïntroduceerd.

Lieve Zielen, net zoals ook bij u … kan dat ‘denken’ … twee kanten opgaan. Er zijn mensen die stellen dat deze intelligente mechanieken geprogrammeerd zijn om enkel maar goed te doen. We zouden hierop de flauwe grap kunnen maken: ‘maar dat geldt ook voor u’. Want IN HET BEGIN … was dat het enige wat u kende, omdat u van een ‘Thuis’ kwam die puur en uitsluitend daaruit BESTAAT. U kende dus niets anders.

Het … is/was … door uw vrije keuze … dat uw vrije wil … het protocol van het Menselijk Wezen veranderd heeft tot de huidige, meer wanordelijke staat van ‘zijn’. Op diezelfde manier … kan een robot worden afgesteld om alleen maar … te zijn/te denken … aan de zonnige kant, vanwege de instellingen die de programmeur aanbrengt. Maar zoals veel mensen al bedacht hebben … deze ’toestellen’ hoeven slechts in handen te vallen van hen wiens agenda niet naar het Hoogste Goed streeft – dan zou uw wereld in zelfs nog grotere problemen geraken!

BG: Is dat dan goed of juist slecht?

FVL: Geen van beiden. Het is precies dàt: ‘een DING’! Wat ons betreft, voor zover wij het kunnen zien, voor zover WIJ WETEN … is uw wereld op weg naar een meer Helder bestaan, dat een Verlichting in zich draagt voor de zielen en hun gedachten.

Als u deze kennis maar onthoudt … als u alles wat u weet in gedachten houdt … dan zult u zich richten … op/in … het Licht, niet het duister. Dan zult u voor ‘u’ zelf … een betere wereld van Liefde scheppen … in Liefde.
Deze robot-‘mensen’ hebben geen geweten. Een Geweten wordt gevoeld. Zij kunnen niet VOELEN. U zult altijd de overhand hebben, omdat U KUNT VOELEN. VOELEN is de essentie van wie u bent. Het geeft u aanwijzingen … het is uw gids.

Lieve Zielen, als u diep in uw binnenste Wezen WEET dat u op weg bent naar een Schitterende wereld en dat u uw Planeet met u meeneemt … als u dat WEET, HEEL ZEKER WEET in uw diepste Wezen … dan zou u zich geen zorgen hoeven maken over dingen die mogelijk fout gaan met deze scheppingen van metaal en knoppen!

Uw aandacht is gericht OP HET LICHT, zoals het ook hoort … dit leidt u voorwaarts naar ongekende Dromen. Dromen die alleen maar gaan over betere en meer Heldere werelden. U kunt uw dromen kiezen. U kunt uw gedachten kiezen. U kunt uw houding kiezen. U kunt alles kiezen.

Kies ervoor om gericht te blijven, kies ervoor om te WETEN dat deze AI mechanische ‘wonderen’ … INGEZET KUNNEN WORDEN als een enorme hulp voor uw wereld. Zij kunnen in zekere zin … uw vrienden worden.

Mogen wij uw gedachtegang verleggen naar de kennis dat de gedachtepatronen die u zélf ‘bedenkt’, gericht zouden moeten worden op de Lichtere kant van het Leven.

In dit nieuwe jaar dat vóór u ligt … zult u merken hoezeer u zélf verandert, in zoveel opzichten.

Begrijp dan ook dat hetgeen waar u nu naar op weg bent, binnenin u een verhoogd tempo zal gaan krijgen.

Er zullen u heel veel dingen worden voorgelegd waarover vooraf ‘niet is nagedacht’, maar door de manier waarop u uw ‘gedachtepatronen’ rondom al die nieuwe dingen gaat richten, zult u vrijwel onmiddellijk een verandering teweegbrengen … een verbetering in uzelf.

Alert blijven op uw gedachten is uiterst belangrijk voor uw vooruitgang, lieve Vrienden. Zolang u alert blijft op alles wat zich aandient en wat u niet langer tot nut is … en dan onmiddellijk die ‘structuur’ ontmantelt … zult u uzelf dusdanig verhogen in zulk een korte tijdspanne, dat het u zal verrassen en verbazen.

Zet ALLEEN datgene aan het werk, wat nuttig is. U bent er NU klaar voor om de ‘op volle kracht vooruit’ zone te betreden. U kunt nu uw Meesterschap Meester worden … ALS … u WEET dat u het kunt.

Het belangrijkste bij uw toekomstige ondernemingen, lieve Zielen, is dat u WEET hoe INTELLIGENT EN VERBAZINGWEKKEND U BENT.

Denkt u echt dat een robot die geprogrammeerd is … die geprogrammeerd WERD door een mens, intelligenter kan zijn dan degene die hem programmeerde?

Ieder van u … ieder van u afzonderlijk … is gemaakt/geschapen door/uit/met … GODDELIJKE INTELLIGENTIE. Zoals u weet, wordt er van uw brein niet de volledige capaciteit benut. Een groot deel ervan is stilgelegd. Maar wij willen hier meteen aan toevoegen, dat een groot deel daarvan werd stilgelegd uit noodzaak, om u te beschermen. Want in deze wereld, die geleid wordt door hen die graag zien dat uw Goddelijkheid uitgeschakeld blijft … (?), zou het Meesterschap over uzelf wel eens te gevaarlijk zijn om ‘ingezet te worden’.

Nu u ontwaakt tot de WAARHEID … IN de WAARHEID … zult u in staat zijn om grote delen van wat uitgeschakeld werd, weer te activeren en nuttig te maken in dienstbaarheid … en ja, wij willen zelfs zeggen PLEZIER.

VERGEET VOORAL OOK HET PLEZIER NIET!!

Naarmate het Zelf steeds méér van Zichzelf gaat herinneren … des te meer wordt het Zelf zijn WARE Zelf.

Oh! Lieve Zielen … richt u niet teveel … op alles wat u verneemt met betrekking tot de
‘Foute lieden’! Met hen werd en wordt afgerekend door diegenen wiens taak dat is.

Blijf in UW LICHT en RICHT U DÁÁR OP.

WEET dat het UW ROL is, mocht dat zo zijn … om uw Licht te stralen over pijn en lijden, en het te vervangen door VREUGDE.

Breek de muren van stenen en cement af, en vervang ze door rozenstruiken met hun heerlijke geuren, welke de ziel verheffen.

Ieder van u ontwaakt nu … tot het feit … dat de VERANDERING daadwerkelijk vanbinnen plaatsvindt.

Hoewel u misschien niet zeker bent van uw huidige rol … bent u er BESLIST WEL ZEKER VAN dat u een rol hééft … want u VOELT deze KENNIS binnenin u in beweging komen.

Nu sterker dan ooit, wordt u zich bewust van het verschil in uw gedachten en uw Wezen.

U treedt veel moediger naar buiten en biedt UW WAARHEID, ongeacht het resultaat. Want u bent niet langer iemand die gelooft, u wordt steeds méér iemand die WEET – en daarom kunt u niet anders dan sterk staan in dat WETEN.

Veel mensen ontwaken nu en gaan op zoek naar anderen die al enige tijd ontwaakt zijn, om zich door hen te laten leiden.

U BENT MEESTERS VAN UW EIGEN LOTSBESTEMMING. Maar, u maakt ook al plannen voor de toekomst … gezamenlijk, als Eén.

WANT DIT IS BESLIST VOORDAT U KWAM … DAT DIT GODDELIJK PLAN WAARIN IEDER VAN U EEN BELANGRIJKE ROL SPEELT … TOT STAND ZOU KOMEN VOLGENS GODDELIJKE TIMING … WANNEER … U ALLEN VERENIGD ZOU WORDEN IN UW DENKEN … EN IN DE WAARHEID VAN DE LIEFDE.

Alles wat voorheen uw hart zo bezwaarde … kunt u nu véél sneller van uw Wezen afschudden dan u het ooit heeft kunnen opnemen. Dit moet u erkennen … nietwaar?

Deze Veranderingen … deze Dappere en Bemoedigende Veranderingen binnenin u zelf worden steeds méér merkbaar. Op hun beurt stellen zij u in staat om gehoor te geven tot uw roeping als de Lichtstrijders van de Aarde.

De Pioniers van Gaia’s reis naar hogerop …

van haar reis naar Huis.

Alleen al in deze korte tijd, sinds het nieuwe jaar begon … is er een onmiskenbare verandering opgetreden in de Energie. Deze is sterker en krachtiger. U kunt het VOELEN … omdat u degene bent die haar schept!

Er is zoveel tegelijkertijd gaande … op zoveel verschillende niveaus. Houd uw verzwaarde laarzen aan zodat u geaard kunt blijven, maar vervang ze met gevederde vleugels zodra de kans daarvoor zich aanbiedt … opdat uw Wezen ook zijn eigen Lichtheid kan ervaren.

U KUNT HET BINNENIN U VOELEN … DEZE ENERGIEVERSCHUIVING … DEZE OH ZO ENORM KRACHTIGE, PULSERENDE ENERGIE DIE DOOR UW WEZEN HEEN GAAT EN HET TOT ‘HAAR THUIS’ MAAKT.

BG: Ja, ik kan het in elk geval VOELEN en het is inderdaad bijzonder spannend en, met alle respect … hoog tijd!! In Liefde en dankbaarheid aan u. Gewoon Prachtig.

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can. klik HIER
The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Met ingang van 2018 worden deze vertalingen ook gepubliceerd op Galactic Channelings