door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

9 mei 2020

Blossom: Alweer  hallo. Een mijnheer die is gaan terugkijken in onze berichten, vond deze uitspraken … die heel erg aansluiten op uw vorige bericht.

2018
Federatie van Licht: ‘Uit de as … uit de neergang van het gehele systeem zoals dat nu bestaat … zal er … EEN NIEUWE MORGEN aanbreken.

De brokstukken zullen niet meer worden samengebracht, want de verbrokkelde heerschappij zal niet terug worden opgebouwd … na zulk een ineenstorting … er zal een NIEUW SYSTEEM voor in de plaats komen.

Een systeem dat VOOR DE MENSEN VAN DE AARDE is.
En dit systeem zal worden geholpen door hen, die ‘uit andere plaatsen’ komen. Wanneer de muren, waarachter zij die van een minder Licht zijn, omvallen … zal er ook een samengaan zijn van zielen uit andere werelden.’

Korte tijd later …

‘Blossom: Mag ik vragen waar u dan past, in dit alles? Behalve de boodschappen die ons steunen. Zult u er actief bij betrokken zijn?

Federatie van Licht: O, jazeker! Want datgene waarover moet worden gesproken, zal niet enkel gaan over het bestuur en het beheren van het politieke aspect. Er zullen ongetwijfeld ook overdonderende ontdekkingen worden gedaan met betrekking tot ‘Diegenen die van andere Planeten komen’ en het contact dat al veel, véél langer op komst was.’

Terug naar het heden.

Blossom: Zullen we dan maar vertrekken vanuit het laatste bericht?

Federatie van Licht: Onze warmste groeten aan hen die nu in volledige aanvaarding zijn van wie zij zijn! Wij zijn ons ervan bewust dat velen ernaar uitkijken om verder te gaan vanwaar we waren gebleven?

Blossom: Ja inderdaad. Velen zijn erg benieuwd naar ‘de aankondiging die ons nog méér zal verwarren’, waarover u heeft gesproken, en we willen ook graag méér horen over de ‘in persoon’ ontmoetingen tussen diegenen die betrokken zijn bij het proces van ‘deze Planeet weer op eigen benen te laten staan!´.

Federatie van Licht: Zoals u en velen … weten/begrijpen … Blossom, zijn wij niet in staat om ALLES WAT WIJ WETEN ook te onthullen. Daarmee zouden wij ons niet houden aan Het Plan, en hoe dat moet worden uitgevoerd. Maar we kunnen u kleine aanwijzingen geven, zodat
u zich naar binnen kunt keren en Liefde kunt sturen naar dat ‘niet weten’.

Wat betreft ‘Het nieuws dat verwarring zal brengen’ … dat zal binnenkort worden bekendgemaakt, en wij maken geen grapje met dat ‘binnenkort’, bij deze ernstige aangelegenheid.

Blossom: Ernstig?

Federatie van Licht: Ja … want hoewel u met velen bent, die in onwetendheid werden gehouden over wat gebeurt … BESEF … wanneer wij zeggen … dat er heel véél gaande is.

Blossom: Ik voel dat ook sterk, momenteel … gewoon een nerveus gevoel alsof er iets gaat plaatsvinden.

Federatie van Licht: Het vindt plaats.

Blossom: Maar wij mogen er niks over weten?

Federatie van Licht: Nu nog niet. Maar dat komt nog. Het punt is, dat dit gehele Plan moet worden aangepakt met uiterste precisie. Het is niet … alsof het een schaakspel is … waarbij men al met zekerheid de volgende zet van de tegenstander weet … er moet zoveel strategisch overlegd worden, met betrekking tot de juiste tegenzet.

Blossom: Wel dan, die gesprekken … in persoon … met wie? Kunt u ons vertellen wie erbij betrokken zijn, ‘op’ de Planeet en ‘niet op’ de Planeet?

Federatie van Licht: Wij kunnen u enkel vertellen dat diegenen die erbij betrokken zijn, elkaar al véél langer ‘ontmoeten’ en niet slechts sinds een paar jaren.

Blossom: Met respect … maar eigenlijk is dat geen antwoord. Er is toch zeker nog veel méér, wat u kunt ‘delen?´.

Federatie van Licht: Blossom, JOUW deel van het plan en van diegenen die VOELEN/WETEN dat ze ‘erbij horen’ … is om zelf waakzaam en bewust te blijven. Om de ANKERS VAN LICHT te zijn, wanneer een groot deel van de mensen het gevoel zal hebben dat het Licht uitgaat. Zovelen tasten nog ‘in het duister’ met betrekking tot DE WAARHEID achter hun opsluiting (huisarrest/lockdown – V).

Blossom: In dat geval … Verlicht ons dan met UW WAARHEID … als ik zo brutaal mag zijn, maar ik bedoel het respectvol!

Federatie van Licht: Onze Waarheid? Datgene wat er gaande is onder het mom van ‘ziekte’ is de grootste uitweg* die er ooit is geboden.

Blossom: U heeft gezegd dat de slechteriken die het virus hebben geschapen, nu een koekje van eigen deeg krijgen?

Federatie van Licht: Ongetwijfeld. Want ‘wij’ zijn ons bewust van hun plannen voor die ‘opsluiting’ en daardoor waren ‘wij’ in staat om dit ‘cadeau’ te gebruiken om eromheen/ermee te werken … zodat het nu volledig ten dienste staat van ons allemaal.

Zij, die dit scenario hebben bedacht, hadden niet voorzien dat wat het allemaal ’teweeg’ zou brengen bij de Zielen … en dat is maar ‘één’ GOEDE kant hiervan … er zijn er nog veel méér.
Dit ‘on-gemak’ dat zich NIET overal verspreidt zoals u wordt verteld, is gewoon de manier waarop zij iedereen onder controle houden. De angst … zoals u weet … is een veel ergere ziekte dan gelijk welke hoest en verkoudheid.

Blossom: Sommige mensen zijn dierbaren verloren … die zijn het daar misschien niet mee eens.

Federatie van Licht: Lieve Blossom, lieve Zielen … elke minuut van elke dag ‘verliest’ er wel iemand een dierbare, maar zoals u weet is er geen ‘verlies’ … het is slechts een overgaan naar ‘elders’.

Wat wij u willen meegeven om over na te denken is het volgende: in het Licht van wie u bent … klinkt dit dan logisch? Is deze plotse ‘manier tot controle’ logisch?

Blossom: Voor mij beslist niet! Maar ik denk toch weer dat ons geduld opraakt, door het wachten op het volgende nieuwsbericht dat ons weer opzweept. Ik WÉÉT dat we geduld moeten hebben en we doen ook ons best. We hebben inderdaad het gevoel, dat we ‘in het duister tasten’. Waarom trekt dit ‘in het duister’ zich nog door tot op vandaag?

Federatie van Licht: Omdat dit de manier is waarop uw Planeet eonenlang ‘georganiseerd’ is geweest … IN HET DUISTER/door het Duister.

MAAR U WEET … U KUNT VOELEN DAT U … IEDER VAN U … NIET LANGER GEREGEERD WORDT DOOR HET DUISTER.

HET DUISTER – DAT OVERMEESTERD IS DOOR HET LICHT … HET LICHT/UW LICHT – IS AAN ZIJN EINDE GEKOMEN, EN U ZULT BINNEN KORTE TIJD DE VRIJHEID VAN UW ZIEL VOELEN.

Blossom: Toch is er veel sprake van nog méér controle, met name in sommige landen. Er wordt nog veel gesproken over verplichte vaccinaties en dergelijke.

Federatie van Licht: Maar er wordt ook veel gesproken over diegenen ‘die méér weten’ en die de moed hebben om zich uit te spreken, en anderen te laten weten dat er een groep van Spelers van het Licht is die met de minuut groter wordt, en die ervoor zal zorgen dat dit scenario GEEN DOORGANG ZAL VINDEN.

Lieve Blossom … al vele, vele, vele jaren hebben wij u berichten doorgegeven aangaande DE VERANDERING … HET GEBEUREN dat gaat komen.

U BENT DIE VERANDERING … EN HET GEBEUREN DAT GAAT KOMEN.

WIJ HEBBEN GEZEGD DAT HET LICHT WINT. HET LICHT OVERWINT HET DUISTER.

WIJ HEBBEN GESPROKEN OVER EEN WERELD WAARIN DE LIEFDE OVERHEERST, EN GOEDHEID EN VRIENDELIJKHEID DE BOVENTOON VOEREN.

WIJ HEBBEN GESPROKEN OVER EEN WERELD, DIE HELDERDER EN LICHTER IS.

EEN WERELD WAARIN UW ZIEL WÉÉT WIE ZIJ WERKELIJK IS, OMDAT ZE VERBLIJFT IN DE
TRILLING DIE DE LIEFDE UITDRAAGT, DIE … ZIJ IS/U BENT.

Hebben wij dat niet gezegd?

Blossom: Ja, dat heeft u gezegd.

Federatie van Licht: Gelooft u ons?

Blossom: Ja.

Federatie van Licht: Vertrouwt u ons?

Blossom: Ja.

Federatie van Licht: Wanneer wij ieder van u dan vragen om te WETEN dat ALLES WAT ER NU GEBEURT … ONGEACHT HOE HET KAN OVERKOMEN BIJ HEN DIE NIET WETEN EN IN ZEKERE MATE OOK … BIJ HEN DIE WETEN … FASE ÉÉN IS VAN DEZE OVERGANG NAAR … ALLES WAAROVER WIJ HEBBEN GESPROKEN.

Als u twijfel voelt, als u ons in vraag stelt … dan mag dat. Wij vragen niet dat u ons blindelings zou volgen, en als u vindt dat u nog steeds ‘in het duister tast’ … dan verzoeken wij u om niet langer meer te volgen wat wij vertellen, en dat u uw antwoorden gaat vinden door uw eigen WETEN.

Want uiteindelijk, lieve Zielen, is het altijd onze intentie geweest dat u dat zou doen. Om ‘uzelf te vinden!’.

Anderzijds, wanneer u ZICH AFGESTEMD VOELT OP ONZE WOORDEN EN ONZE LIEFDE … en u WÉÉT dat hetgeen wij zeggen de WAARHEID is, dan stellen wij het volgende voor …

ZWICHT NIET.
TWIJFEL NIET AAN UW KENNIS VAN DE WAARHEID.

VERTROUW erop, dat hetgeen wij u geven, altijd weer het uiterste is wat wij geven kunnen. Als wij dingen te vroeg zouden ‘verklappen’ … dan zouden wij ingaan tegen ONZE WAARHEID en dat is iets wat wij niet kunnen/niet willen doen.

Dus, ook al zijn er veel opflakkeringen van twijfel en ‘wat als’ … WEND U METEEN TOT UW WETEN, DAT DE REDEN WAARVOOR U HIER NAAR PLANEET AARDE KWAM … NU PLAATSVINDT.

EN IN DIT BESEF VAN DE WAARHEID … WINT U AAN KRACHT.

Maak u geen zorgen over ‘wat er komen gaat’. Blijf ‘gewoonweg’ sterk, en stuur dag en nacht uw REGENBOOGLICHT uit.
Dit is uw taak in fase 1.

Blossom: Regenbogen stralen krachtig in deze heldere lucht. Ik weet dat u hierover ook heeft gesproken in 2008 en misschien ook in 2012**. White Cloud spreekt over Regenbooglicht en tijdens de retraite op Hawaï noemden wij onszelf ‘de Regenboog Licht groep’. In Engeland zie je ze overal op de ramen geplakt, om vreugde te scheppen. Wat is er zo belangrijk aan Regenbogen, en waarom wordt de term ‘Regenbooglicht’ nu zo vaak gebruikt door White Cloud en door jullie?

Federatie van Licht: Datgene wat u kent als Regenboog … en dat het een weerkaatsing is van Licht … is veel méér dan dat. Als iemand een Regenboog ziet, wat doen ze dan? Dan glimlachen ze en gaat hun hart wat sneller slaan. Ze voelen een onmiddellijke Vreugde.

Dames en Heren … HET REGENBOOGLICHT, DAT BENT U.

Blossom: Dames en Heren? Ja, ik snap dat wij dat zijn. Maar wij zijn eraan ‘gewend’ om onszelf te zien als ‘Wit Licht’ … wat is er dan verschillend?

Federatie van Licht: Niets.

Blossom: Bedankt!

Federatie van Licht: Blossom, de kleuren van de Regenboog zijn veel ingewikkelder dan u weet. De kleuren die stralen … in/als/doorheen/vanuit … Liefde … in datgene wat u een Regenboog noemt … hebben een zoveel grotere betekenis. In die zin, dat Kleur en Klank onderdeel zijn van de opbouw van uw Planeet. Zij zijn deel van de codering van uw Planeet.

Blossom: Waar zijn ze toe in staat?

Federatie van Licht: TOT ALLES.

Blossom: Maar waarom dan allebei … Wit en Regenboog?
Ik krijg door, dat ik ‘regenboog prisma’ moet opzoeken. Goed dan: Wanneer het witte Licht doorheen de twee vlakken van het prisma gaat, buigen de verschillende kleuren in verschillende sterkten af, en daardoor verspreiden ze zich tot een regenboog …

Federatie van Licht: Wij voelen dat u hierdoor een beetje verward raakt?

Blossom: Dat voelt u goed.

Federatie van Licht: Wat wij zouden zeggen … is dat nu, in deze fase … u zich bewust moet zijn van het REGENBOOGLICHT … in uzelf en dat wat verbinding met u maakt vanuit de lucht, of in gelijk welke ‘vorm’. Datgene wat gaat komen, en het zal zich aandienen als Regenbogen, zal ook uw Wezen vullen met Hoop, Vertrouwen en Inzicht.

Blossom: Dank u. Vandaag lijkt het alsof we alle kanten opgaan. Kunt u nog iets méér toevoegen met betrekking tot de ‘in persoon’ ontmoetingen met hen die ‘Buiten de Planeet’ zijn?

Federatie van Licht: Wat wij gepast vinden om te zeggen is … Ja, inderdaad, diegenen van ‘Buiten de Planeet’ zijn een belangrijk deel van deze Beweging. De Beweging die uw werk zal doortrekken tot in de volgende fase … naar een Hogere Trilling … dit is waar wij allemaal naartoe werken, om dat af te ronden.

Blossom: Maar … WIE zijn dan die ‘Buiten de Planeet’ Wezens, die samen met ons alles regelen? Bent u dat?

Federatie van Licht: Blossom, wij zijn de ‘Toezichthouders op de Toezichthouders’, zoals u weet. Dus, vanzelfsprekend overzien wij de plannen. Maar wij zijn niet degenen die de ‘in persoon’ ontmoetingen doen. Wij geven het teken, er zijn ‘Leidinggevenden’ ter plaatse en zij hebben contact met de mensen op uw Planeet.

Blossom: Oké, maar kunt u ons dan vertellen of die ontmoetingen Op of Buiten de Planeet plaatsvinden?

Federatie van Licht: Buiten.

Blossom: Echt waar? Lieve hemel! Ik dacht eigenlijk dat u heel stellig ‘Op’ zou zeggen.

Federatie van Licht: Zo is het veiliger. Er kunnen dan geen onverwachte gasten opduiken.

Blossom: Dat klinkt logisch. O! Ik kijk uit naar de dag waarop we ‘openlijk’ kunnen vernemen wat er allemaal gaande is.

Federatie van Licht: Lieve Zielen van de Aarde, op dit ogenblik … is er geen enkele twijfel dat dit zal gaan gebeuren.

Blossom: Ik zou zo graag een glimp van de toekomst zien.

Federatie van Licht: U heeft geen glimp nodig. U moet de toekomst VOELEN en welkom heten. Want het is van zulk een Helderheid … en dit alles wat nu plaatsvindt, zal op een ‘vage droom’ lijken.

Blossom: Nu wilt u dat ik vraag … is het dat?

Federatie van Licht: En wij willen daarop antwoorden … wat denkt u zelf?

Blossom: Waarop ik antwoord … tijd voor een kopje thee.

In Dankbaarheid. In Liefdevolle dienstbaarheid.
I AM.

*Ik heb hier nog een tijd over nagedacht. Ik denk dat ‘zij’ hiermee de grootste ontsnapping naar onze Vrijheid bedoelen, tezamen met wellicht de redding van de ‘ontvoerde kinderen’.

**Kijk bij TOPICS OF INTEREST … naar ‘Rainbows’ voor de betreffende datums, te vinden onder The Federation of Light, (in het menu op haar website, alle info in het Engels – V)

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’  waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op onze website onder de titel ‘BG: Wij veranderen het Spel, zodat de Lichtshow kan plaatsvinden’, geplaatst op 9 november 2018. – V**
The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER
Website: Blossom Goodchild

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt op onze website de rechtstreekse link bij het artikel  kopiëren en overnemen op uw website of social media. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen