door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild
23 oktober 2022

Blossom: Hallo mijn Vrienden. Hoe gaan we nu verder?

Federatie van Licht: Mogen wij deze Goddelijke gelegenheid nogmaals benutten om Ieder van u welkom te heten bij dit gesprek. Want het bent niet enkel u, Blossom.
HET IS EEN GESPREK MET EENIEDERS HART.
WANT HET IS ONS VERLANGEN OM HEEL INTENS HET LICHT TE RAKEN IN ELKE ZIEL DIE NU OP PLANEET AARDE IS.

Blossom: Mooi begin.

Federatie van Licht: Wij willen het hebben over het ‘gesproken bericht’ dat wij onlangs hebben overgebracht. Wij zouden het een ‘Energie bericht’ willen noemen … omdat wij erop Vertrouwen dat het de Trilling heeft verhoogd, richting een Hogere Frequentie … van de/in de … Liefde.
DE LIEFDE DIE U BENT.
DE LIEFDE DIE DOOR UW ADEREN STROOMT.
LIEFDE. LIEFDE. LIEFDE.
Begint u uzelf te herkennen, Geliefden?

VOELT u in uw Wezen de verbinding … die u bijstaat … VOELT U HET BESEF … van WIE U BENT?
Kijk eens naar slechts een paar jaren geleden, zoals wij altijd voorstellen … Hoeveel Lichter bent u geworden?

Hoeveel heeft u laten varen van de zorgen die u eerder bedrukten?
U WÉÉT nu beter.
U WÉÉT dat u het WÉÉT.
Uw geduld is geduldig geworden.
U BEGRIJPT DE LEVENSKRACHT BINNENIN U, WELKE BEHOORT TOT DE HOOGSTE LIEFDE TRILLING.
U WEET HOE U ERMEE KUNT WERKEN EN HAAR DOOR UW WEZEN KUNT LATEN STROMEN.

U heeft de onbenulligheden losgelaten welke u eerst noodzakelijk vond, maar nu heeft uw GOEDE ZELF de ketenen verbroken.
Want u was altijd al degene die de sleutels vasthield.

Lieve, Goddelijke Zielen … Voelt u dan NU, NU, NU de intense vastberadenheid die in u besloten ligt?
De vastberadenheid die werd ingesloten in uw ZielZelf toen u werd geboren … in/tot … de Trilling van de Wereld?
Ja, u voelt het. U Voelt het nu.

U KENT uw opdracht. U WÉÉT dat, op welke wijze … dit spel/deze film/theaterproductie … zich aan u voordoet … dat … u van diep binnenin uw BESEF, u alle antwoorden heeft op elke vraag.
Maar wij verzoeken u om te overwegen om dergelijke vragen niet meer te stellen.

Overweeg eens om alle gedachten te laten varen, welke u omlaag trekken. Vragen die geen antwoorden hebben zijn er nu klaar voor om uw bewustzijn te verheffen en u in afstemming te brengen met uw Goddelijke Energie, die ernaar verlangt om de taak te volbrengen die u op Aarde kwam uitvoeren.
U WÉÉT dat nu de tijd is gekomen om uw aandacht niet langer te richten op alles wat van een minder Licht is.
U WÉÉT NU DAT HET LICHT DE CONTROLE HEEFT.

Het enige wat u moet doen is dóórzetten, in uw BESEF dat UW LICHT … UW LIEFDE … UW WAARHEID … precies datgene is … dat UW PLANEET REDT … zoals de bedoeling was van uw komst hierheen!

ER VALT NIETS ANDERS TE DOEN … DAN TOESTAAN DAT HET LICHT DAT U BENT, TE LATEN STRALEN.
Overdenk dit eens goed, Geliefde Zielen.

STA HET LICHT DAT U BENT TOE OM TE STRALEN … en … daarmee/daardoor … wordt u een HELD.
EEN HELD.
Heeft u zichzelf ook zo beschouwd? Wij zeggen dit niet vanuit uw ego, maar vanuit de Hoogste Liefde van erkenning van het Zelf.

U … U Strijders, die hebben gekozen om hier te zijn … hebben uw BESEF verhoogd … uw Trilling … tot een niveau dat het Licht dient … zonder er moeite voor te doen.
U heeft uw geest verheven … tot een Hoger WÉTEN van dat wat IS.
U hoeft niets anders te kennen dan de Vrede in uw Wezen – en wanneer u daarop VERTROUWT en uw Ziel daarin haar rust vindt … dan helpt u daarmee ook de Planeet om zich te verheffen. Want heeft zelfs de Gezegende Moeder Gaia zich soms niet voelen wegzinken in het moeras?

Maar hier bent u dan, u allen. U doet wat u doet … u wéét wat u weet … en u trekt haar eruit. U brengt haar naar een plek waar zij het kloppen van haar Hart weer opnieuw kan laten uitstromen, aan een tempo waarmee zij de Goddelijke Liefde kan doorgeven, welke ZIJ IS.
U … IEDER VAN U … KWAM HIER OM TE DIENEN … en Dienstbaar ZIJN is waar u in uitblinkt.
WIJ EREN IEDER VAN U!

Blossom: Wow! Dat stroomde heel vlot binnen! Dank u! Want als u ons dit niet vertelde, zouden sommigen van ons kunnen denken dat we het maar verzinnen … dat we gebruik maken van wat we denken te weten, om onszelf beter te voelen. Soms sluipen er wel eens twijfels binnen die ons anders doen geloven omdat er zo weinig ‘zichtbaar’ is waardoor we kunnen geloven, dat alles goed gaat!

Federatie van Licht: En dit, lieve Blossom … is waarom wij steeds hetzelfde BLIJVEN herhalen. Om het in u gegrift te krijgen, zoals u dat zou zeggen. Want wij zijn ons bewust van wat er gaande is op uw Planeet en waar u mee te maken heeft.
Wij zijn ons ervan bewust dat u geprogrammeerd bent om u te richten op het negatieve.

Maar … vanwege uw Goddelijke volharding … in/uit/voor/als … LIEFDE … doorziet u die programmering. U breekt doorheen deze conditionering … en als u dat doet … wanneer u het herkent voor wat het is … dan ontwaakt u … dan wordt u U!
Dit gebeurt nu bij zovele mensen.

U BREEKT VRIJ … en daardoor … met elke nieuwe DOORBRAAK … met elk nieuw ONTWAKEN … VERSTERKT … HET LICHT DAT LIEFDE IS, DAT U BENT … ALS ÉÉN.
U WORDT STEEDS HELDERDER … STEEDS STERKER … ALS ÉÉN … SAMENVLOEIEND.
En elke keer dat een andere Ziel de gordijnen opentrekt en het gezelschap ziet waarin zij zich gaan bevinden … Straalt het Licht van ÉÉN … zijn Straal in nog weer een Hogere Frequentie.

BENT U … BESCHOUWT U ZICHZELF ALS EEN TOONBEELD VAN DIT LICHT?
Richt u zich op uw Passies, uw Vreugde … opdat u anderen de weg kunt tonen die u naar De Brug zal brengen?
Merkt u ook dat anderen zich aangetrokken voelen tot uw manier van doen … het ontwerp van uw Wezen?

Blossom: Nogmaals, dank u wel. Ik merk dat ik dit steeds beter ga begrijpen. Ik besef dat het niet erg is als ik me niet zo fijn voel, en dat ik daarmee niet het Plan tenietdoe. Omdat de diepte van mijn VERTROUWEN IN MIJN LICHT zoveel sterker is geworden … ongeacht of ik lach of huil.

Federatie van Licht: Omdat … ongeacht hoe zich op enig ogenblik voelt … wanneer U WÉÉT WIE U BENT … en de opdracht kent, die u kwam volbrengen … dan WÉÉT u dat bij zonneschijn of regen … de KRACHT VAN UW LICHT u rugdekking geeft.

Blossom: Dat vind ik mooi! Wij wachten geduldig tot Fase Twee gaat aanbreken … voor een wereldwijde lockdown. Wie had kunnen denken dat we daarnaar zouden uitkijken? En toch, het zou ons tonen dat we vooruitgaan en dat – hopelijk – alles ook echt in beweging gaat komen, zoals u heeft gezegd. Ziet u, dat bedoel ik met ‘ik vraag me af of dit alles gaat gebeuren’. Ik heb ‘veronderstelde’ (met respect) militaire insiders horen spreken over ‘overgaan naar Fase Twee’. Dat voelt goed. In elk geval zitten ze op dezelfde lijn als u/wij. Ik heb het al zo vaak gezegd … nu en dan voelt dit alles zo … onwerkelijk … en ook weer niet!

Federatie van Licht: WAT ER GAANDE IS, IS GAANDE OM DE GROOTSTE VERANDERING OOIT TE BEWERKSTELLIGEN. Ja, u heeft oorlogen meegemaakt in uw geschiedenis … van de duistere kant is er veel getoond, maar toch is er maar één madeliefje nodig dat door de barst in een betonnen pad openbloeit … zodat de Ziel weet dat er Hoop is.

Blossom: Dat vind ik ook mooi! Toch klinkt het allemaal zo ongelooflijk. Zoveel van wat wij denken dat ten goede zal gaan plaatsvinden klinkt voor zoveel mensen belachelijk … daarom houden wij ons tegenwoordig wat meer stil, tot we wat echt bewijs hebben … maar dat lijkt zich te verschuilen onder een korenmaat. Als ik zou vragen waar het GROTE TEKEN aan de hemel blijft … zou u dan zeggen dat het ‘heel binnenkort’ gaat komen?

Federatie van Licht: Ja. Maar heeft u nog geen bewijs gezien van de vele ‘aanlopen er naartoe’ die hebben plaatsgevonden?

Blossom: Ik denk het wel. Maar nogmaals … deze verbazingwekkende vertoningen aan de hemel zouden evengoed ‘nep’ kunnen zijn, en hoewel u zei dat we het verschil zouden merken in de Energie van zulk een schouwspel … ik kan dat niet! En het zou niet zo moeten zijn dat ik elke keer naar u moet komen om te vragen of het echt is of niet. Ik bedoel … worden wij niet verondersteld dat nu voor onszelf te kunnen vaststellen?

Federatie van Licht: Ja … dat bent u … en dat doet u.

Blossom: Neen! Dat doe ik niet. Ik ben nog steeds zo verward over zoveel dingen.

Federatie van Licht: Maar als wij niet beschikbaar waren … wat zou u dan opmaken uit ‘dit alles’?

Blossom: Dat is een lastige vraag … het antwoord is … ik weet het niet! Omdat u er wèl bent en beschikbaar was.

Federatie van Licht: Toch, Blossom … vragen wij u om dit te overwegen.
U weet dat WIJ ÉÉN ZIJN.
Daardoor wordt alles, elke gedachte … ALLES DAT IS … toegankelijk voor ALLEN.
ALLES WAT ‘WIJ’ WETEN … WEET U OOK.

Blossom: Daar kan ik wel in meegaan. Maar, het voelt niet zo terwijl wij gevangen zitten in dit lichaam in de Aardse Trilling. Daar moet u in kunnen meegaan, toch?

Federatie van Licht: Neen. Want de ÉÉNHEID is niet ontoegankelijk voor hen die op Planeet Aarde zijn. Nogmaals … wij zouden zeggen … dat het de programmering is … het misbruik van informatie … dat zo zwaar op u weegt, dat u daarin gelooft.

Blossom: Heeft u dat niet zelf gezegd?

Federatie van Licht: Wij hebben gezegd dat u – binnen de dichtheid van de Trillingen op Planeet – niet in staat bent toegang te hebben tot dat volledige BESEF.

Blossom: Eh? Hallo! “Mevrouw ‘ik ben verward’ uit Noosa, hier!”

Federatie van Licht:
U BENT LICHT. U BENT LIEFDE. U BENT WAARHEID … U BENT HET I AM-ZIJN.
Terwijl u in een fysiek lichaam bent … wordt er u veel weerhouden … omdat het veel te omvangrijk is en het menselijk brein dat niet kan bevatten. Maar, haal uzelf daaruit weg en vlieg nu naar Huis … en dan … wordt ALLES DAT IS … toegankelijk voor u.

Blossom: Vlieg af en toe naar Huis! Vlieg af en toe naar Huis! De rij sluit aan achter mij! Maar ik begrijp wat u bedoelt. Wij WETEN ALLEMAAL wat u bedoelt. Wel, het voelt goed om het hierbij te laten. Hoe snel zo ’n uur toch voorbijgaat! Dank u wel voor uw aanhoudende steun. In Dankbaarheid. In Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen