door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

18 juni 2016

BG: Hallo! Er meteen maar aan beginnen, als ik mag? Even een vervolg op vorige week met betrekking tot wat u zei over dat uw woord voor God ‘Yahweh’ zou zijn. Eén mijnheer schreef – en het voelde alsof hij bijna opgelucht was – dat u nu eindelijk door de mand was gevallen en uzelf onthuld had als de duisteren die u bent, en een mevrouw was bezorgd omdat zij een respectabele dame volgt die zegt dat Yahweh een vals Licht is. Ik was hierover niet in het minst bezorgd aangezien dit ‘hun Waarheid’ is, en ik sta nu sterk in de mijne. Ik weet eigenlijk al wel wat u gaat zeggen, maar ik denk dat het juist een opheldering en een versterking kan zijn voor iemands Waarheid – over wat dan ook. Wilt u het overnemen?
FVL: Welkom aan iedereen. We willen u zoals altijd heel graag van dienst zijn en geloofwaardigheid geven aan de achterliggende reden aangaande deze uitspraak. Waarvan wij overigens – in antwoord op de vraag van een andere lezer – willen stellen dat ‘Yod He Vod He’ de meest krachtige gecodeerde trilling is in/via klank, terwijl tegelijkertijd ELKE uitspraak … de intentie erachter in zich draagt.
We zullen even van het onderwerp afwijken. Neem nu het woord ‘God’. Als iemand diep in gebed en Gratie is en spreekt tot of zich verbindt met De Bron, Het Goddelijke … dan verheffen zij de Trilling van dat woord door hun intentie … door de Liefde die zij aan God aanbieden. Maar elders kan een andere ziel heel boos zijn en het woord gebruiken door/in zulk een staat van woede en haat te zijn … dat hij door ‘godslastering’ de trillingsklank van dat woord juist verlaagt.
Het is ECHT de intentie achter gelijk welk woord, dat de oorspronkelijke vorm/codering ervan kan verhogen of verlagen.
Om nu terug te keren naar diegenen die het GEVOEL hebben … want het moet een GEVOEL zijn om voor hen WAAR te zijn … dat Yahweh een vals Licht is of een Wezen dat behoort tot de duistere kant die uw Planeet tot slavernij heeft gebracht … en dat is maar één voorbeeld … daarop kunnen wij alleen maar zeggen … ????. Wij zullen u even de tijd geven voordat we antwoorden, zodat uw lezers eerst het antwoord in zichzelf kunnen vinden … in het VERTROUWEN dat zij zich hebben opengesteld om dit te kunnen weten.

BG: Dat is interessant: net op dit ogenblik begint de buurman met de heggenschaar zijn heg te trimmen, vlak naast dit raam! Timing! Zeer, zéér frustrerend. Ik zal later moeten verdergaan. … … … Goed, we kunnen nu verdergaan.
FVL: Wij zijn van mening dat als het idee voor hen goed VOELT en onze woorden niet … ga dan geen seconde langer meer door met het lezen van onze woorden. Want als ze u doen twijfelen of angstig maken, dan zijn onze berichten niet voor u bestemd. Want wij komen niet om de mensen dit soort emoties te brengen. Wij komen om te verheffen en bemoediging te brengen. Misschien, als u onze woorden een tijdlang niet zou lezen … en er later weer op terug zou komen, dat ze beter hun weerklank vinden.
Zoals we al zo vaak hebben gezegd … wij zijn niet hier om punten te winnen. Dit is geen wedstrijd over hoeveel mensen op uw Planeet wij ‘aan onze kant’ kunnen krijgen. Natuurlijk … hoe méér hoe beter, en dat doet ons veel plezier. Maar als er slechts twee mensen deze berichten zouden lezen, Blossom, dan zou ons dat ook gelukkig maken, omdat we dan twee mensen zouden helpen. En – omdat we weten dat ALLES ÉÉN IS … van ÉÉN GERICHT BEWUSTZIJN, UIT/IN/DOOR/ALS LIEFDE – zouden wij OPRECHT WETEN dat die twee zielen deel uitmaken/zijn van Het Geheel en daardoor zouden we toch IEDEREEN dienen.
Dit is een blije gedachte waarover u kunt nadenken, lieve vrienden. Dat datgene wat u voor uzelf doet, u voor een ander doet. Datgene wat u voor elkaar doet, doet u voor IEDEREEN. Want de Trilling van die gedachte/handeling, ook al wordt die geboden aan slechts één iemand … wordt feitelijk ontvangen door ÉÉN … want die ÉÉNHEID IS HET ENIGE WAT ER BESTAAT. Het is uw ‘verwrongen opvoeding’ – laat het ons zo noemen – waardoor het VOELT alsof u ervan bent afgescheiden. MAAR DAT KAN EENVOUDIGWEG NIET.

BG: Dank u. Kunnen we deze lijn nog even volgen met betrekking tot wat past bij de ene, wellicht niet past voor de ander? Want ik wou graag dat u opheldering zou geven/zou praten over het feit dat niemand gelijk of ongelijk heeft als het hierover gaat.
FVL: Daar kunnen we het inderdaad over hebben. Hoewel … deze wateren kunnen diepe gronden hebben. Datgene wat u verkiest te erkennen en aan te voelen als uw Waarheid … ten aanzien van wat past … of, zoals u dat zegt: wat in u weerklank vindt … dat is hun keuze. En aangezien u daar bent, op Planeet Aarde, heeft u genadiglijk die vrijheid gekregen, om te kiezen wat juist en wat fout is … voor u.
Het uitbrengen van uw wereldwijde verbindingsmogelijkheid via uw computersystemen … kent zoals zovele dingen … zijn plus- en minpunten … zijn voor- en nadelen. Hoe snel wordt het geweldig gevonden als het klaar staat voor al uw behoeften – en anderzijds, hoe snel wordt het door u verwenst en bent u bereid om het uit het raam te gooien, zodra het hapert of misschien zelfs enige tijd wat trager wordt … want dat kan toch echt niet!
Zoals zoveel wat het te bieden heeft, de mogelijkheid om veel dingen te ontdekken die plaatsvinden/die zijn/die geweest zijn/die zullen gaan komen … over heel de wereld … biedt het ook de mogelijkheid voor misleidende informatie, die kan worden geplaatst en opgenomen door velen die ervoor kiezen om dat op te pikken als hun Waarheid.

BG: Maar wie beslist dat? Want het zou de Waarheid zijn voor de persoon die het schreef.
FVL: Helemaal niet!

BG: Ow! Dat was behoorlijk krachtig!
FVL: Dat was ook de bedoeling. Wij weten dat in uw wereld er velen op uw Planeet zijn die het LICHT willen vermommen. Zij willen alleen maar WERKELIJK ALLES verhullen … verstoppen … wat ook maar enig Licht uitstraalt waardoor u de weg naar huis zou vinden. Zij verdraaien de Waarheden vanuit heel veel slimme benaderingen en ze zijn heel subtiel in hoe ze te werk gaan … zodat iets wat niet noodzakelijk de Waarheid is … toch zo VOELT.

BG: Zijn deze mensen op de Planeet of worden zij beïnvloed door wezens buiten deze Planeet?
FVL: Beiden … op dezelfde manier als wij werken, Blossom. U bent op de Planeet … wij zijn erbuiten. Maar onze keuze, de uwe en de onze … is om Verheffing en Vreugde en ONZE WAARHEID te brengen. Dit is niet altijd de agenda voor sommigen … zowel op de Planeet als daarbuiten.

BG: Goed dan, terug naar dat goed en fout … het is toch zeker ‘fout’ om de Waarheid en dergelijke te verbergen/verdraaien?
FVL: In hun ogen niet. Anders zouden ze het niet doen. Als het voor hen niet goed zou VOELEN, dan zouden ze het niet doen. Want – op dit ogenblik en gezien vanuit hun ziel – volgen zij datgene wat HEN DIENT, maar daarom nog niet Het Geheel.

BG: Dan voor de duidelijkheid … is dat niet fout?
FVL: Dat is het niet, neen. Zoals we al zegden, dit kan heel diep gaan en wij denken zelfs … dat het op dit ogenblik voor bepaalde zielen onaanvaardbaar zou kunnen zijn.
We kunnen dit niet beginnen uit te leggen … of dat te proberen … in een notedop … dat is een onmogelijke taak. En als we het in grote lijnen zouden proberen te brengen, dan zou dat het niet echt gemakkelijker maken om het onder te brengen in/met woorden.

BG: Ik voel dat het voor u ook meer in de lijn ligt van … het doet er allemaal niet toe. Dat alles ENKEL maar een ervaring is … van/door iedereen/alles. Ik weet dat we al een paar keer eerder over dat ‘niets doet ertoe’ hebben gesproken … maar ik aanvaard het en begrijp het nu wat beter.
FVL: Wij danken je. We hadden het zelf niet beter kunnen zeggen!

BG: Dat dacht ik al … dus heb ik het maar geprobeerd! HA!
FVL: En geslaagd!
Mogen wij hier het woord ‘veroordelen’ inbrengen? Zij die de daden/bewegingen/gedachten van iemand anders veroordelen … hebben nog een lange weg te gaan op het pad naar hun eigen Ware Geluk. Want het is eenieders verkozen reis die hen naar huis leidt, en welke route ze ook willen kiezen … is de route die zij zullen volgen. Het is niet aan iemand anders om te zeggen of dat wel of niet de beste of de gemakkelijkste weg is. Want elke ziel is hier om zijn eigen persoonlijke reis naar zijn ziel-zelf te maken.

BG: Maar, de reis die anderen kiezen is van invloed op al de rest! Sommigen hebben het idee dat de keuzes van anderen hen weerhouden van de GROOTSE ERVARING van het leven in altijddurende Vreugde – en daar zijn ze verbolgen over.
FVL: Dan opperen wij opnieuw het woord ‘Veroordeling’. Waar een ander voor kiest, dat is aan hen. Het is hun keuze hoe zij hun rol wensen te spelen … en … opdat alles ervaren zou kunnen worden door Het Geheel … spelen zij, waarvan u gelooft dat ze u weerhouden … eigenlijk juist de rol die werd afgesproken door het BEWUSTZIJN VAN IEDEREEN. Anders zou het helemaal niet gebeuren. Ziet u? We zeiden toch al dat dit diepe wateren zijn.

BG: Wacht even. Dan pak ik mijn snorkel erbij. Toch, ergens begrijp ik het wel. Dus dit is eigenlijk het antwoord en de reden waarom er geen goed of fout is?
FVL: Inderdaad. We hebben al eerder gezegd dat Zielen/Spirits/Wezens van het Grootste Licht veel hebben geofferd en nog offeren om te kunnen ‘verschijnen’ als iets wat zij niet zijn … opdat ze hulp kunnen bieden bij het ontwaken van uw Planeet.

BG: Ik weet wat u daarmee bedoeld. Maar misschien is het verwarrend voor een aantal nieuwe lezers.
FVL: Wel … veel van wat wordt ‘gepresenteerd’ als gruwelijk in deze illusie/dit hologram … is ‘bedacht’ om iets in beroering te brengen … als stimulatie … voor de ziel die diep is ingebed in de WAARHEID VAN LIEFDE, om ervoor te zorgen dat die wordt OPGELADEN … weer uit zichzelf gaat ontvlammen, om TERUG te keren tot de WAARHEID over zichzelf.
Want de buitenzinnige vertoning van/door iemand anders … richtte de aandacht op datgene wat moest worden aangeraakt om te ontwaken. Dus kan een Verlicht Wezen aanbieden om zichzelf te vertonen in deze gruwelijke energieën, om diegenen bij te staan die dit nodig hebben om te kunnen ontwaken.

BG: Maar, zou het niet véél beter zijn om die zielen te doen ontwaken, wakker te schudden en op te laden door een Wonderbaarlijk Gebeuren van Waarheid? Bijvoorbeeld … in de lucht? Ha! Hier kon ik niet aan voorbijgaan, deze moest ik even erbij halen!
FVL: Dat is inderdaad een andere manier/versie … en dit is NOG STEEDS … ONGETWIJFELD … NOG STEEDS MOGELIJK. Hier konden wij niet aan voorbijgaan, deze moesten we er even bij halen!

BG: Ik hou van jullie!
FVL: En wij houden van u.
Ons punt is … dat ALLES wat mogelijk is, ervaren moet en zal worden.
Door al zijn experimenten … door alles wat ‘er gaande is’ …
IS HET LEVEN ÉÉN FANTASTISCH WONDERBAARLIJK EXPERIMENT IN AL ZIJN VORMEN VAN … LIEFDE … AL ZIJN VORMEN VAN LIEFDE. WANT …

BG: (Iedereen graag even gezamenlijk in koor!) Er bestaat niets anders!
FVL: WAAR DAN OOK.
Er is niet één plek … niet één klein atoom … niet één prachtige berg, die niet is opgebouwd door/uit/van/in de ENERGIE VAN LIEFDE.

BG: Ik voel gewoon dat u nog iets wilt toevoegen aan het onderwerp waar we mee begonnen zijn?
FVL: Wij danken u. Met betrekking tot wat waar en onwaar is en waarom dergelijke dingen worden geschreven en of iemand denkt dat het goed of fout is … of de Waarheid verbergt/verdraait. Laat ons dan nog een andere stok tussen de wielen steken en aanhalen dat hetgeen wat wij onlangs ook nog besproken hebben, met betrekking tot het feit dat alles mogelijk is … elk scenario … elke gedachte … afhankelijk vanop welke dimensie gelijk welk aspect van uw ziel zich op dat moment richt. Dit kan dus ook iets zijn wat Waar is voor de ene maar niet voor een ander … ziet u?

BG: Ja, en geloof het of niet … het is allemaal logisch … ook al kan ik er kop noch staart aan krijgen! Ik ben zo blij om in uw aanwezigheid te zijn en ik ben nog méér blij dat ik het gelukkig medium ben die uw berichten mag doorgeven. Oprechte dank uit het diepst van mijn hart.
FVL: We moeten toch echt eens een genootschap van wederzijdse waardering vormen.

BG: Ik denk dat we dat al hebben!

Vergeet Happy Human Day niet, 20 juli. Doe alstublieft mee in mijn video. http://www.youtube.com/watch?v=pKE1yA5Nr-E
Breng alstublieft nog eens een bezoekje aan de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

De link voor toegang tot al mijn YouTubes is youtube.com/user/isjaabmo

Website: Blossom Goodchild

Een audio-versie van alle channelings van Blossom vindt u hier.

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen