door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

15 december 2018

BG: Welkom! Ik kijk uit naar ons praatje van vandaag. Mag ik snel beginnen met iets over de Drievoudige Energie? Ik ken een paar mensen (waaronder ikzelf) die volledig ineengestort zijn (door bepaalde gebeurtenissen) die het ‘WEZEN’ lijken te raken op een veel diepere, ingrijpender manier dan normaal. Komt dat door de Drievoudige Energie?

FVL: Wij wensen een goede morgen aan u en alle Wezens van Zuiver Licht, die deze woorden lezen. Wat wij willen duidelijk maken, is dat deze intense Energieën verschillende mensen op verschillende tijdstippen raken, afhankelijk van wat er nodig is, wat moet worden afgewerkt. Deze nieuwe Energieën komen en gaan binnenin de ‘Energieën van het Ziel-Zelf’ van de persoon, naarmate zij ‘erachter komen’ wat er nodig is, om het evenwicht te herstellen binnen de Hoger Trillende frequentie waar het lichaam – en daarmee ook al het andere binnenin het Zelf – naar overgaat.

BG: Poeh! Wat een lange zin!

FVL: Dus inderdaad, sommigen zullen zich voelen zoals u, en anderen zullen dit op een ander tijdstip ervaren of misschien helemaal niet … afhankelijk van het herbedraden dat de nieuwe Codering teweegbrengt.

BG: Dus, naast al het andere worden we ook nog eens opnieuw bedraad?

FVL: Inderdaad.

BG: Wat houdt dat precies in?

FVL: Dit houdt in dat de Hogere Energieën uw hele opbouw structureel ‘veranderen’. Vandaar dat wij spraken over de vele mensen die dit héél sterk VOELEN op fysiek niveau.

BG: Mijn hart gaat als een gek tekeer! Ik PROBEER het te zien als activatie, en niet als angst!

FVL: Met name het hart wordt ‘opnieuw ingesteld’. Want het hart is het Ziel-centrum van het Zelf. Daarmee bedoelen we dat het Hart een upgrade krijgt en het zichzelf ‘instelt’ op de Hogere Energie VAN zichzelf – en de werking ervan. Daardoor voelt/ervaart … het hart inderdaad … de Verdrievoudigde Energie, als de basis van waaruit de innerlijke Energieën stromen.

Er is zovéél waarop u zichzelf nu opnieuw afstemt … en toch gebeurt het allemaal uit zichzelf.

Er is een dieper BESEF, dat van binnenuit komt. De meesten van u zullen bevestigend knikken, als ze dit lezen. Het is nagenoeg niet uit te leggen in uw woorden. Maar dat BESEF waarover wij spreken, maakt zichzelf steeds méér BEKEND. Het is puur door dit binnenin uzelf te VOELEN, dat de erkenning van dit BESEF steeds sterker wordt.

De basis van dit besef maakt deel uit van uw aangeboren opbouw. Daarom is het ook altijd een deel van u. Het is altijd binnenin u. De niveaus die het kan overstijgen, gaan voorbij tijd en ruimte. Hoewel u, u als Mensen in een Menselijke ervaring, werken binnen de rijken van tijd en ruimte.

Wellicht ervaren velen van u ‘flitsen’ van ongebruikelijke beelden, of ‘gewoon’ maar het zich méér afgestemd VOELEN op wat er gaande is met deze Hogere processen.

U kunt nu het Hoger Licht van uzelf ervaren en dit gaan KENNEN als een algemeen ÉÉN ZIJN. Want inderdaad, naarmate deze Energieën blijven binnenstromen … verbinden zij elkaar via de Codering die overeenkomt met de ‘gelijkgestemden’.

DEZE VERBINDING … DEZE BAND … VERSTERKT IN WEZEN DE KERN VAN WIE U BENT … en als u deze verbinding laat ZIJN … dan zal deze op haar beurt verder rimpelen en ondersteuning bieden bij het verhogen van het Gecodeerde niveau van het begrijpen van dergelijke zaken … aan hen die geen idee hebben van/over … deze dingen.

BG: Deze Codes lijken momenteel een belangrijk gesprekspunt?

FVL: Omdat, liefste Blossom, lieve Zielen … u zich nu bevindt in een ‘ruimte’ die de juiste Trilling heeft, zodat u de Codes kunt toepassen voor het Hoogste Goed van Alles.

BG: Zelfs zonder te begrijpen waar ze IN VREDESNAAM over gaan!

FVL: U hoeft ze niet te begrijpen. De grootste wiskundigen van ‘UW WERELD’ kunnen niet eens hun steeds veranderende format bijbenen.

BG: Maar wiskundigen van andere werelden kunnen dat wel?

FVL: De Codes zijn een ontwerp. Ze werken voor zichzelf.

BG: Dat is verbluffend. Te bedenken dat alles een Code is.

FVL: En toch, is dit … het format/de opbouw … van ALLES dat is.

BG: Ik dacht dat u ging zeggen ‘van uw Planeet’. Echt? ALLES DAT IS … IS GECODEERD?

FVL: Inderdaad. Energie zélf, in zijn Zuiverste vorm … Energie zélf, in ALLES WAT HET IS … is LIEFDESENERGIE.

De Codes die zijn … aangebracht/geïnstalleerd … in deze Energie, zorgen ervoor dat de Energie datgene kan vinden wat het wil zijn, op gelijk welk ogenblik.

BG: Toch, en dit is de hamvraag … Wie heeft de Codes ooit voor het eerst bedacht of geprogrameerd?

FVL: De Goddelijkheid van ALLES DAT IS. De Goddelijke Bron-energie is ALLES.

BG: Oké. Heeft de Goddelijke Bron-energie dan een brein? Hoe raar dat ook klinkt?

FVL: Nee … wij glimlachen! Niet op de manier waarop u denkt dat een brein werkt. Wij kunnen het u alleen maar als volgt uitleggen … dat deze Energie het verlangen had om zichzelf te ontdekken.

Het was … ZOALS HET IS. Pure Energie … Aanwezig.

BG: Aanwezig waar?

FVL: Overal en Nergens. En neen, wij praten niet in raadselen. Dit is de enige manier om het uit te leggen.

BG: Oké, laat het ons PROBEREN en vertel maar verder.

FVL: Het fenomeen van de Codering kwam voort uit een verlangen om te WORDEN.

BG: Om wat te worden?

FVL: Wat dan ook en Alles … in plaats van gewoon ZICHZELF TE ZIJN IN DE VORM VAN ALLES VAN ZICHZELF … IN PURE LIEFDE.

BG: Ja, ik kan begrijpen dat je je dan een beetje eenzaam kunt voelen en je gaat vervelen!

FVL: U zegt dat als een grapje. Maar, in Waarheid … slaat u daar de nagel op de kop!

Er was een behoefte om … ALLES … te WORDEN … en vanuit dat verlangen … werd het Leven zélf ‘geboren’.

BG: Ik wist niet of u ging zeggen ‘geboren’ of ‘geschapen’.

FVL: Is dat niet hetzelfde?

BG: Misschien wel. Dus, wat kwam er het eerst? De kip of het ei? In dit geval dus: de Codering of het Leven?

FVL: U bent ECHT bezig om onze grenzen te verleggen.

BG: Wel, wie niet waagt die niet wint, dezer dagen … Let op voor de wind en zo!

FVL: Bent u klaar? … … … De Codering heeft het Leven geschapen.

BG: Wow! Wij zijn allemaal dus één grote streepjescode! Vooruit dan maar … HOE?

FVL: Door getalmatig datgene te ontwerpen waarmee Energie … van het Allerhoogste niveau/op het Allerhoogste niveau … dat begrijpt u … een vorm van deze Energie zou kunnen geleiden naar het Leven zélf.

Daar willen wij aan toevoegen … dat de ENERGIE VAN LIEFDE in zijn OPPERSTE ZIJN reeds het LEVEN zélf was. Maar … niet in … vorm/format. Het had een format nodig om … laat ons zeggen, ‘zichtbaar’ te worden. Hoewel wij niet de volledige werking daarvan kunnen uitleggen.

Toen eenmaal de Codes ‘voor zichzelf werkten’ … …

BG: Wacht even. Mag ik jullie hier even onderbreken? Hoe werken zij voor zichzelf?

FVL: Door hen daarvoor opdracht te geven …

BG: Wie gaf hen die opdracht?

FVL: Het verlangen om te Worden …

BG: Oké, ik probeer te volgen …

FVL: Toen zij eenmaal een gevalideerd, werkend programma waren … en laat ons hier nogmaals opmerken … dit is Goddelijke Programmering …

BG: Wat houdt dat in?

FVL: Dit houdt in ‘Foutloos’ … Toen konden zij ‘zichzelf’ aanpassen … tot Gelijk Wat en Alles …

Voor nu is het misschien het beste als wij uw brein de kans geven om dit te bevatten. Want, om te snappen wat wij net hebben uitgelegd … zou voor uw brein … zittend in uw stoel, pratend met ons … en dit alles via Codering … misschien toch wat …

BG: Teveel zijn?

FVL: Misschien wel!

BG: Geweldig! En toch, in zeker opzicht maakt het eigenlijk niet zoveel uit … dat ik nu weet dat ik geboren werd via een wiskundige samenvoeging in mijn originele format als Mens, ooit, lang geleden. Uiteindelijk … ben ik gaan aanvaarden dat IK LIEFDE BEN … ieder deel van mij … alles dat is … is Liefde … en als ‘getalmatig format’ de schepping was, die uitbarstte teneinde deze Liefde tot uiting te brengen en te ervaren … Zo zij het. Het is interessant. Maar het is niet nodig om het te begrijpen.

En dat zeg ik met het GROOTSTE RESPECT, omdat u deze kennis met ons wil delen!! Dat meen ik echt!!

FVL: U heeft gelijk. Wij voelen dat deze sessie voor nu klaar is.

BG: Ik voel het ook. Super! Ik denk dat velen van ons nu iets hebben geleerd wat ons kan helpen bij het leren van nog zoveel méér … Hoewel ik het echt niet begrijp … begrijpt u wat ik zeg? (Grinnik!)

FVL: Wij begrijpen dat.

In Dankbaarheid … In Liefdevolle Dienstbaarheid … I AM!

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY!  klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can. klik HIER

**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’  waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op onze website onder de titel ‘BG: Wij veranderen het Spel, zodat de Lichtshow kan plaatsvinden’, geplaatst op 9 november 2018. – V**

The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Met ingang van 2018 worden deze vertalingen ook gepubliceerd op Galactic Channelings