COR: 5D-Bewustzijn

5D-BEWUSTZIJN

 

Bericht voor Lichtwerkers – 4 november 2015

De meest recente leidraad voor Lichtwerkers, van onze vrienden:
de 5D en 6D-Wezens die bekend staan als het Collectief.

Gegroet, vrienden! Wij zijn weer blij met deze kans om vandaag met u te spreken.

We willen uw aandacht vestigen op wat er gebeurt met de energieën die ‘Golf X’ genoemd worden en wat dit betekent voor de mensheid in deze mooie, maar soms moeilijke tijden.

U beseft dat de Aarde als het ware een spiritueel ‘kind’ is van Moeder Sekhmet, een groot Wezen van Licht die de bevelhebber is van een groot schip dat zich buiten de Aarde bevindt. Moeder Sekhmet bestuurt die handelingen en beslissingen die de verschuiving van de Aarde naar de 5D-werkelijkheid van de NESARA-wet teweegbrengt – het Gouden Tijdperk waar er geen oorlog en geen vals gebrek aan schaarste zal zijn, en er een einde zal komen aan het corrupte bewind dat de Aarde en Haar volkeren duizenden jaren in slavernij en onderdrukking hield.

De Aarde zal nooit meer terugkeren naar de derde dimensie, behalve een aspect van Haar dat een soort van uitloper is van haar huidige werkelijkheid. Op deze specifieke 3D-Aarde zullen diegenen die zich niet kunnen of willen verplaatsen naar een wereld van vrede, voorspoed en rechtvaardigheid, hun verdere zielengroei en leerervaringen kunnen verderzetten op een planeet die, terwijl ze een 3D-constructie behoudt, nooit meer zo een gewelddadige en wanhopige plek zal zijn zoals uw huidige wereld dat al zolang geweest is.

Terwijl de Golf X-energieën nu de Aarde overspoelen op een natuurlijke en postieve wijze verbinden zij het Aarde-bewustzijn – dat van de mensheid en al de levende wezens – met het Hogere Bewustzijn van de volgende verheffende stap.

Die volgende stap is het 5D-Bewustzijn van de Intergalactische wereld waarvan u nu de bewoners aan het worden bent.

Uiteraard is de Aarde altijd een deel geweest van dit Zonnestelsel, en van het grotere Universum.

nov 4 2015 - 1 hoge golf

Maar Zij heeft niet – gedurende vele millennia – doelbewust een ras van wezens gehuisvest die zich massaal bewust waren van hun plaats tussen de vele Galactische volkeren van uw Universum.

Zij is ook – lang geleden – de verbinding verloren tussen Zichzelf en diegenen die leefden op Haar; zelfs de dieren werden wanhopig en vochten of aten elkaar op. Deze verbinding wordt nu hersteld, terwijl al het leven naar een Hoger waarnemingsvermogen verschuift, naar een krachtiger gevoel van het Universele doel, en een groter besef van de kracht van het Mede-Scheppen die beschikbaar is voor zowel beschavingen als personen.

Dit betekent simpelweg, dat de Golf X-energieën u eraan herinneren dat u niet alleen bent, en dat u nooit alleen bent geweest. En dat u uw nieuwe werkelijkheid mag vormen om de Aarde te ontdekken op een veel hoger niveau – en dat eigenlijk al doet.

In het verleden moesten de Aardebewoners hun fysieke lichamen achterlaten om de grootse en volmaakte verbinding met Alles te begrijpen. Zij zagen in één enkel mooi ogenblik de Liefde en het Licht waarvan iedereen doordrongen is, helemaal tot in de kern van elke molecule van elk bestaand leven. Maar nu begint u dit bewust te begrijpen, zonder uw lichamen te moeten achterlaten.

nov 4 2015 - 2 beer met jong

En zie nu het verschil … in uw levens en in uw wereld!

Zie het verschil tussen regeringen en religieuze systemen waar zoveel verborgen werd gehouden, en de openbaringen die zich nu voordoen in uw alternatieve media en soms ook in uw reguliere media.

Zie de miljoenen mensen die mensenrechten eisen voor de Syrische vluchtelingen, inclusief voedsel, onderdak en veiligheid – iets wat normaal zou moeten zijn en waarop iedereen recht heeft krachtens hun bestaan.

Zie de miljoenen mensen die de loonbelastingen in vraag stellen – en als deze belasting zou moeten bestaan, waarom betalen de rijken en hun ondernemingen en vennootschappen weinig tot geen belastingen, terwijl anderen zo veel betalen?

Hoor de stemmen van de commentatoren en de komieken die wijzen op de belachelijke verwachtingen van diegenen die aan de macht zijn; dat hun handelingen nooit in vraag gesteld zouden worden, dat zij nooit een vraag zouden moeten beantwoorden die ze niet leuk vinden, of dat hun verheven, zeer bevoorrechte bestaan oneindig zou toegestaan worden om door te gaan, terwijl miljoenen mensen lijden onder gebrek en gewapende conflicten die de machtigen met opzet gecreëerd hebben.

Want Golf X brengt veel meer dan alleen maar de verheffing van het menselijke bewustzijn, ook al is dat een groot iets.

Er is ook de herinnering, de klop op de deur die beantwoord moet worden, dat dit uw planeet is – uw thuis, waar nooit iemand nog meer de baas mag spelen over u.

nov 4 2015 - 3 zonnebloem
Dit is geen plaats waar er moet betaald worden om er te mogen leven.
Dit is een vrije Aarde van soevereine wezens! En wat betekent dat?
Het betekent dat uw geheugenverlies wanneer het uw hogere natuur en mogelijkheden betreft – en uw ware plaats in dit Universum – iedere dag sneller aan het oplossen is.
Het betekent dat uw vermogen om te creëren vanuit Licht en energie, van vreugdevolle verwachting en een sterke intentie, van gesproken woorden en chanten en zang, elk moment meer en meer groeit.

U ziet uw manifestaties en merkt op ‘Waarom kunnen die andere gebieden ook niet veranderen?’

Dus eist u zuiver water, een einde aan het vergiftigen van het water, de lucht en de grond.
U eist eerlijke werkvoorwaarden voor iedereen, en een leefloon voor allen.
U eist een einde aan oorlogen – en wijst erop dat de wonderbaarlijke technologieën van Dr. Keshe (http://www.keshefoundation.org/new-horizons/peace-roadmap) betekenen dat nul-punt energie heel snel het actieve gebruik van wapens en ammunitie zal stopzetten, met of zonder de goedkeuring van de overheidsbedrijven.
U eist onderwijs, een eerlijke en gelijkwaardige behandeling, en autonomie voor meisjes en vrouwen – voor iedereen.
U eist een einde aan de doodstraf en onrechtvaardige opsluiting.
U eist, en u verklaart – en u creëert.

nov 4 2015 - 4 kat met vogel

Want dat is wat u bent, vrienden: Scheppers.

Het is wat u kende en hoe u leefde in Lemurië en Atlantis, en het is wat u nu opnieuw opeist.

Het kan lijken dat deze krachtige energieën van Golf X en hun begeleidende astrologische configuraties u op sommige niveaus uitdagen, met gevoelens van vermoeidheid of afgescheiden zijn, of een ontbreken van tijdsbesef.

Maar weet dat u een grote sleutel in handen heeft gekregen, een sleutel waarom velen voor u millenialang luid geroepen en gebeden hebben.

Het is dankzij de eigen vastberadenheid van St. Germain dat uw planeet en uw mensenrijk vrij en volledig bewust is van zichzelf, en in haar eigen waarheid staat.
En u creëert dit, zelfs terwijl we spreken!

Herinner u dus, temidden van dat wat een ineenstorting lijkt te zijn van uw planeet, van oorlogen en bedreigingen en aanstellerij van een of andere zogenaamde leider, dat er grote LichtWezens zijn onder u (zelfs binnen de vermogende structuren).

Besef dat uw eigen boodschap en uw eigen creatieve vermogens niet minder zijn dat die van hen, en dat ze zelfs groter zijn.

Vier, zoals wij dat doen, want uw tijd is gekomen.

Namaste, vrienden! Wij zijn bij u, altijd.

Copyright 2015, Caroline Oceana Ryan
Origineel bericht: klik HIER

Als u deze tekst ergens wil plaatsen, behoud dan alstublieft de integriteit van deze informatie door deze precies zo over te nemen als u haar hier vindt en de link naar het oorspronkelijke bericht erbij te plaatsen.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.