ASHTAR: Een Liefdevolle Update

ASHTAR: Een Liefdevolle Update
24 juli 2014

2014 07 24 luchtshepen wolken

foto: miriadna.com

Ashtar:

Wij kijken verwachtingsvol vooruit – op de Schepen en tussen u hier op de grond – wanneer wij met u komen wandelen, ongezien door u maar genietend van de dingen waar u ook van geniet, zoals de prachtige vergezichten, de overvloedige groene bossen en het gelach van kinderen. Wij komen om bij onze incarnaties, onze geliefde vrienden en onze collega’s te zijn hier aan het oppervlak van Planeet Aarde – en uiteraard ook elders indien wij naar verre planeten willen reizen.

Het is één van de grote voordelen van het leven in een hogere dimensie, dat wij geen moeilijke regelingen, pakken en zakken nodig hebben, zoals u het noemt. Wij kunnen vertrekken van waar wij zijn en binnen de kortste keren materialiseren op lichtjaren afstand, hoewel er wel een beetje vooruitstrevende technologie voor nodig is om het moeiteloos te volbrengen. Onze gedachtegolven kunnen uiteraard onmetelijke afstanden overbruggen in een seconde. Daarom is het mogelijk dat onze channelers ons over zulke grote afstanden kunnen horen, zoals wanneer Opperste Schepper spreekt vanuit het Centrum van het Universum en hij even helder verstaanbaar is als wanneer wij naast u staan in één kamer.

Dit – en nog veel meer – zijn ook de dingen waar u naar kunt uitkijken, Geliefden. Diegenen onder u die nu leven en die een contract hebben om te blijven voor de Overgang zullen getuige zijn van een wonderbaarlijke serie gebeurtenissen. Het uitrollen daarvan is een beetje aangepast, omdat u de meest geweldige vooruitgang heeft geboekt bij het verhogen van uw trillingen. Er is een enorme sprong vooruit gemaakt door diegenen die al ontwaakt waren en zij, die pas beginnen te reageren op de enorme energieën van de Centrale Zon, zijn ook heel mooi vooruitgegaan.

Misschien merkt u het op de grond niet zo, tenzij u weet waar u op moet letten, omdat de grootste veranderingen zich voordoen achter gesloten deuren, in huizen over de hele wereld, in kantoren en fabrieken en op de straten en de markten van de wereld. Een nieuw gevoel van levendige samenwerking en gemakkelijk plezier begint nu voelbaar te worden in de wijken en de steden. Waar mensen vreemden waren, beginnen zij nu elkaar te groeten met een glimlach. Taxichauffeurs en winkeliers vinden de tijd om vriendelijk te zijn voor anderen. Moeders en vaders die teveel gestrest waren om echt aandacht te geven aan hun kinderen, merken nu op hoe mooi en slim ze lijken te zijn geworden.

Deze kleine momenten worden niet vermeld in het nieuws en als u niet wist waar u op moet letten, dan zou u niet opmerken dat de atmosfeer langzaamaan verandert. Ja, er zijn nog steeds een paar conflicten op de wereld, maar nu en in de toekomst zullen die niet leiden tot een wereldwijde strijd. Zoals wij u verteld hebben, zal het gebruik van atoomwapens onder geen enkele voorwaarde nog worden toegestaan.

Op dit ogenblik zijn wij nog terughoudend met onze rechtstreekse tussenkomsten, om het de leiders op de grond mogelijk te maken om stappen te zetten naar een vreedzame oplossing van de conflicten. De twee veelbesproken conflicten – in Oekraïne en de vijandigheden tussen Israël en Palestina – worden in de hand gehouden door af en toe een wapenstilstand en intensieve bemiddelingspogingen. De wereldmachten hebben er aandacht voor en werken achter de schermen aan beide kwesties. Wat misschien lijkt op de oude versie van burgeroorlogen die generaties lang konden voortduren, zal niet mogen worden verdergezet. Er staat nu teveel op het spel.

Een paar dingen die u misschien nog niet met elkaar in verband heeft gebracht zijn deze: er zijn op dit moment veel meer leiders in de wereld die niet voor de Cabal of de wapenindustrie werken, maar die oprecht streven naar het vestigen van vrede. Hiertoe behoort ook de VS. Een veel groter aantal van het team van onderhandelaars – hoewel niet allemaal – zijn nu volledig akkoord dat militaire tussenkomst niet meer het eerste, maar juiste het laatste redmiddel is, nadat alle andere opties zijn uitgeput.

De onderhandelingen waarover ik spreek, vinden allemaal strikt officieus plaats – buiten het nieuws en de verslaggeving. Telefoontjes tussen wereldleiders vinden nu elke dag plaats en ze brengen resultaat. Gevoelige kwesties worden veel opener besproken dan ooit voorheen en er is een nieuw gevoel van elkaar willen helpen om het smalle pad te bewandelen, tussen welwillendheid tonen en zwak lijken. In een wereld van 3D-denken, is dit een uitdaging voor hen allemaal.

Nu zult u wel willen weten hoe het zit met het Maleisische vliegtuig dat werd neergeschoten boven Oekraïne. Dit was niet hetzelfde als het scenario met Vlucht 370, waarbij wij op de hoogte waren van de geheime plannen en het toestel konden redden. De passagiers zelf waren het doelwit, vanwege de eigendomsrechten op de wapentechnologie die zij hadden ontwikkeld. Dit keer was het wat u zou noemen ‘een vergissing’ … een blunder, die het als oorlogsdaad neerschieten van iets wat overduidelijk een burgervliegtuig is, bespottelijk maakt.

Deze tragedie kwam tot stand door een samenloop van een aantal dingen. Om te beginnen het feit dat de vliegmaatschappij vasthield aan de standaard vliegroutes, omdat dat de goedkoopste manier is om van de ene bestemming naar de andere te komen. Dan is er de overijverige reactie van de rebellen, die in het geheim worden bevoorraad door een Russische groep – hoewel niet officieel – namens de regering van Poetin. Het had een vertoon van macht moeten zijn vanuit de opstandelingen, die eigenlijk worden ingezet door hen die deze ‘rebellie’ steunen, als onderdeel van een poging om dit deel van Oekraïne onder de controle te brengen van de Russische Cabal.

U bent zich wellicht bewust van de inzet: onlangs zijn er ontdekkingen gedaan van oude piramiden in dit deel van Oekraïne en naar verwachting zou de rijke vondst aan schatten onder de piramiden bepaalde ‘oude’ technologische geheimen bevatten. Net als in de VS bestaat er ook daar een grote ‘black ops’-organisatie, die financieel gesteund wordt door de 13 families – en zij willen deze oude sites in bezit krijgen voor hun eigen gewin. Zij zullen daar niet in slagen. Er zal hulp komen vanuit onverwachte hoek en die zal onder de leiding staan van Poetin, die ontwaakt is en begrijpt hoe waardevol deze ontdekkingen zijn.

Er is een nieuwe, nauwe samenwerking tussen Obama en Poetin, die nu beiden in het geheim werken voor het Licht. De schijn van voortdurende strijd is precies dat: schijn, opgezet om de Cabal te sussen, terwijl de plannen voor de Wereldwijde Valuta Herstart en het nieuwe bestuur – NESARA-wet – worden doorgevoerd. Beide leiders plaatsen zichzelf uit hun macht met het op gang brengen van de nieuwe wettelijke systemen en zij zijn achter de schermen op elkaar afgestemd om dit te laten plaatsvinden, hopelijk nog voor de volgende verkiezingen in de VS.

Misschien heeft u ook al geraden dat de ‘tunnels’ – die de Israëli’s willen veroveren op de Palestijnen – niet nu pas nieuw gebouwd zijn, maar dat zij deel uitmaken van het uitgebreide systeem van tunnels, die de oude piramiden over de hele wereld met elkaar verbinden, inclusief het netwerk dat leidt naar het Roemeense piramide-complex en de Bibliotheek van Porthologos, die gedurende meer dan 10 jaren geheim werd gehouden. Het zal allemaal spoedig worden onthuld, zodra ervoor gezorgd is dat de kostbare inhoud ervan niet in handen van de Cabal zal komen.

Deze tunnels omvatten ook zorgvuldig bewaakte doorgangen naar Binnen-Aarde. De Agarthanen, die sinds de val van Atlantis gedurende duizenden jaren in vrede hebben geleefd, wachten op het voorspelde moment waarop zij eindelijk hun broeders en zusters aan de oppervlakte kunnen omarmen. U kunt voelen dat het dichterbij komt, nietwaar? Het staat gepland om te gebeuren kort nadat u uw zegeningen heeft ontvangen, omdat er nu velen op Aarde zijn die mee willen helpen om nieuwe technologieën te betalen en helpen maken, waardoor iedereen bevrijd zal zijn van de lasten en problemen van fossiele brandstoffen. Volledig nieuwe energie-, transport- en communicatiesystemen zullen binnenkort beschikbaar komen en dan zal alles wat u nu gebruikt, hopeloos ouderwets lijken.

Velen hebben gevraagd welke de meest efficiënte- en veelbelovende technologieën zijn, die u zou kunnen steunen door er te zijner tijd in te investeren. Geen zorgen, geliefde broeders en zusters, wij zullen u die informatie bezorgen door onze channels, die ervoor zijn opgeleid om wetenschappelijke informatie te begrijpen en te channelen – of door uw eigen ontwikkelde wetenschappers, die nu de waarde beginnen in te zien van intuïtieve aanwijzingen van hun Hoger Zelf.

Wij willen u helpen met deze projecten, om u te helpen het meest effectieve- en vooruitstrevende systeem te vinden, zolang wij er allemaal zeker van zijn dat ze gebruikt zullen worden voor vreedzame doeleinden en voor het welzijn van iedereen. U bent nu in het proces van het opruimen en het voorbereiden op de komende veranderingen. Wij moedigen u aan om verder te doen met uw meditaties en oefeningen om te helpen alle resten van angst, onrust en depressie op te ruimen. Elk restant van deze gevoelens voedt nog steeds de duisternis en daardoor vertraagt uw gezamenlijke vooruitgang naar hogere dimensies.

Nu wil ik het met u over iets ernstig hebben – een manier van denken over uw aandeel in het hele project, dat u zal helpen om nog sneller te ascenderen. Zoals de anderen die met u gesproken hebben in deze recente serie berichten, ga ik u een moeilijke uitdaging geven. Om beter te begrijpen wat wij u onderrichten en waar ieder van u mee te maken krijgt, beveel ik ook aan om eens te kijken naar een buitengewoon overzicht dat de Arcturiërs hebben gegeven aan Marilyn Raffaele. (The Arcturian Group Message. Channeled by Marilyn Raffaele, August 31, 2013, at http://www.onenessofall.com/newest.html)

U bent het niet gewend om aan uzelf te denken als een onlosmakelijk deel van het Universele geheel. Uw nadruk op individuele kwesties, gevoelens en verlangens houdt geen rekening met de diepgaande invloed die één persoon kan hebben op het geheel. Kijk naar uzelf, Geliefden, om de verantwoording te nemen voor uw eigen niveau van energie/frequentie. Zorgen, twijfel, zelfverwijt, weerstand en alle tinten van angst die u in uw eentje al voortbrengt, als gevolg van uw paranoïde- en negatieve denken, spelen een rol in het naar beneden halen van het hele Project.

Dit bedoelen wij met Eenheid. Ieder van u is een onlosmakelijk deel van het weefsel van het geheel. Uw gevoelens raken mij. De gevoelens van uw partner raken u. Een duistere familie vormt een vortex, die het energieveld in hun omgeving omlaag trekt (hoewel het u niet erin kan trekken of uw trilling kan verlagen, wanneer u weigert om erin mee te gaan). Voor Lichtwezens voelt het koud, onaangenaam en hinderlijk. U kent dit gevoel wanneer u iets ervaart of iemand ontmoet waardoor u ‘de rillingen, kippenvel of de bibbers krijgt’.

Ziet u? U bent goed beschermd. Nu moet u die vaardigheden en gevoeligheden gaan gebruiken om echt bij uzelf te komen. Zeg waar het op staat, tussen u en uzelf en beloof uzelf dat u NOOIT NOG deel zult nemen aan het oordelen over of beoordelen van een ander – wie het ook is. Stop ermee! Sta niet toe dat nog enige opmerking of gedachte over uw lippen of uw computerscherm komt, waardoor iemand anders wordt geminacht, gekleineerd of vernederd. Dit omvat alles, van opmerkingen over hoe een filmster eruit ziet in bikini, tot kleinerende opmerkingen over het falen van een politieke- of sociale leider. Het tijdperk van een ander aan te vallen vanuit de veilige anonimiteit van het internet was altijd al een illusie.

Enkel omdat het een gewoonte is, dat mensen zich naar elkaar toe gedragen op een vijandige en kwetsende manier – zelfs anoniem – betekent nog niet dat het onbelangrijk is. Het is zelfs van belang voor de hele wereld!

Breek helemaal met deze vorm van spreken, Geliefden. Spreek enkel met de Stem van God, dat is uw ware essentie. Als u met elkaar moet spreken, gebruik dan enkel uw eigen gevoelens als uitgangspunt. Het is heel anders wanneer u zegt ‘Ik voel een duistere trilling in de aanwezigheid van die persoon, jij ook?’ dan om te zeggen ‘George is een crimineel (of een verliezer of een nietsnut, enz.)’ Tenzij u bewijzen heeft (niet ‘horen zeggen’ of bewijs dat ‘in het nieuws’ was) dat die persoon een lange lijst van gevaarlijk gedrag heeft vertoond, is het niet gepast om het zelfs maar aan te halen en als het wel zo is, zet anderen er dan toe aan om liefde te sturen, om die persoon te helpen om zich naar het Licht te keren.

Hou u verre van opmerkingen zoals ‘de wereld is er verschrikkelijk aan toe’, ‘iedereen lijdt’ of ‘iedereen zorgt alleen maar voor zichzelf. Dat is menselijk’. U kunt niet zien wat wij zien, lieve vrienden. Wij zien hoop, verhogende trillingen en Liefde. Zorgt u alleen maar voor uzelf? Dat standpunt neemt u wel in wanneer u ‘vuil praat’ of zelfs ‘vuil’ denkt. Ja, ik hou van uw straattaal – ze is zo beeldend 🙂

Met andere woorden; zeg alleen wat u ziet met uw eigen ogen en voelt in uw eigen hart. Dit zal u helpen de gangbare gewoonten te vermijden, waarin laagtrillende kritiek en commentaar de meest gebruikte vorm van communicatie zijn. Ontwaak, Geliefden! Luister naar uw eigen gedachten en gevoelens! Let op ieder woord dat door u heen de wereld ingaat! Op die manier zult u de golflengtes opruimen, terwijl wij – uw Galactische broeders en zusters – helpen bij het opruimen van de atoomvervuiling in uw lucht, land en water.

Emotionele vervuiling is het meest giftige energieveld dat nog overblijft in uw milieu. Dus, Geliefden, stel uw houding bij! Doe het met humor, met een gevoel van kameraadschap en vreugde en u zult de meest waardevolle bijdrage leveren die u geven kunt aan de Nieuwe Wereld, die wij tezamen scheppen.

Ik zeg dit niet, zodat u zich schuldig zou voelen. Absoluut niet! Dan zou ik mijn woorden gebruiken om de duisternis te versterken die u toch al voelt. Ik wil u alleen maar zo levendig mogelijk aantonen dat Wij Eén zijn! Dit is niet gewoon maar een zalig, dromerig gevoel. Het is onze werkelijkheid! Omarm deze Eenheid. Adem de steun in die u kunt krijgen door het opnemen van de Grootse Liefde die om u heen sprankelt. Wanneer u dat doet – Liefde verkiezen boven afleiding – dan verheft u uzelf en de anderen rondom u.

Kom bij ons in Liefde, Geliefden. Koester u in onze verbintenis! Baad in onze Liefde! Overstijg alles wat u gekend heeft, om de overgang naar het Licht te maken. Het is waarlijk een Nieuwe Dag.

Ik ben Ashtar en ik hou van ieder van u – eindeloos en volledig.
Namaste, lieve broeders en zusters. Wij juichen uw ontwaken toe! Namaste!

Genoteerd door Kathryn E. May, 24 juli 2014, 12 PM, Quebec
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.