Ascenderen

PATRICIA COTA-ROBLES
14 juni 2014
patricia cota robles

Deze week zijn wij gezegend geworden met onvoorstelbaar krachtige Zonnevlammen die een onmetelijke versterking hebben gegeven aan de Vlam van Ascentie, die de Aarde omringt doorheen de hele maand juni.

Dit weekend worden we ook nog eens in de omarming gehouden van de volle kracht van een zeldzame volle maan op vrijdag de 13de. Al deze instromingen van Licht bekrachtigen zeer sterk de patronen van volmaaktheid voor het Goddelijk Mannelijke, dat op Vaderdag doorheen de gemeenschappelijke Beker van het Menselijke Bewustzijn zal vloeien.

Morgen, op zondag 15 juni, zal in vele landen op de wereld Vaderdag worden gevierd. In mei hebben wij een kritieke massa van de Violette Vlam bereikt, waardoor de etherische archieven – die ervoor zorgden dat het grootste deel van de Mensheid geen herinnering had aan onze Moeder God en zich niet kon verbinden met haar Goddelijke Liefde – verwijderd konden worden van de Etherische Lichamen van ieder mens op Aarde. Deze overwinning werd behaald door eenieders I AM Aanwezigheid, in volmaakte afstemming met zijn of haar Goddelijk Plan en het hoogste goed voor alle betrokkenen.

Dit gedenkwaardige feit heeft de weg vrijgemaakt voor een instroom van de Goddelijke Wil van Vader God, voor Kracht, Verlicht Geloof, Bescherming en Gods Eerste BEGINSEL van Volmaaktheid. Deze aspecten van het Goddelijk Mannelijke zullen elke man, elke vrouw en elk kind op Aarde op Vaderdag zegenen, wanneer mensen over de hele wereld zich richten op de Liefde die zij hebben voor hun Vaders.

Deze aspecten van het Goddelijk Mannelijke zijn – sinds de Zondeval eonen geleden – vrijwel onbereikbaar geweest voor het grootste deel van de Mensheid. Vanaf toen waren wij ons niet meer bewust van onze Moeder God en gingen we onze Mannelijke Kracht gebruiken, zonder het evenwicht van onze Vrouwelijke Liefde. NU IS ALLES VERANDERD!

De levensveranderende Werking van het Licht, die door de verenigde inspanningen van Hemel en Aarde tot dusver werkzaam is geweest dit jaar, heeft de weg vrijgemaakt – niet alleen voor onze Moeder God en haar Goddelijke Liefde, maar ook voor de aspecten van het Goddelijk Mannelijke in verbondenheid met onze Vader God. Dit zijn Goddelijke Eigenschappen die door het grootste deel van de Mensheid vergeten waren, sinds onze op angst gebaseerde ego’s de controle namen over onze Aardse Lichamen.

Het volgende is een zeer krachtige Werking van Licht, die de Hemelse Schare ons nu gegeven heeft. Het is speciaal bedacht om de Mensheid te helpen om het grootste voordeel te halen uit deze bijzondere kans. Het is opgesteld in de eerste persoon enkelvoud, zodat ieder van ons dit krachtige Ascentieproces persoonlijk kan ervaren, maar WEET dat wij tegelijk ook dit Licht aanroepen namens AL onze Zusters en Broeders in de familie van de Mensheid, het Elementale Rijk en de fysieke-, etherische-, mentale- en emotionele lagen van Moeder Aarde.

Dit is een Geschenk van Hierboven, dat in kracht zal toenemen wanneer wij deze Werking van Licht aanroepen – NU en DOORHEEN DE REST VAN DIT WONDERBAARLIJKE JAAR.

IK Ascendeer naar mijn I AM Aanwezigheid

IK BEN mijn I AM Aanwezigheid en IK BEN Eén met de I AM Aanwezigheid van de HELE Mensheid. Nu deze wonderbaarlijke Ascentie naar het Licht plaatsvindt in mij, vindt die plaats doorheen ieder mens op Aarde, in volmaakte afstemming met zijn of haar Goddelijk Plan en het hoogste goed voor alle betrokkenen.

Ik zit gemakkelijk op mijn stoel, met mijn armen en benen niet gekruist en mijn ruggengraat zo recht mogelijk.
Ik adem diep en IK BEN onmiddellijk ontspannen en vredig.

Ik maak mijn geest leeg van alle dagelijkse gedachten en IK WEET: ‘IK BEN Die IK BEN’.
Ik ga zachtjes naar binnen, naar de Goddelijkheid van mijn Hart en ik richt mijn aandacht op mijn Onsterfelijke, Zegevierende, Drievoudige Vlam. In de volle omarming van mijn Drievoudige Vlam besef ik, dat ik de oude Aarde ben ontstegen en over de drempel ben gestapt, in de 5D Kristallijnen Frequenties van de Nieuwe Aarde. Ik heb werkelijk een Nieuwe Dag betreden, vervuld met al het bijeengebrachte vermogen van de Hemel op Aarde.

Mij is de Zege! Mij is de Zege! Mij is de Zege!

Met dit innerlijke weten besef ik, dat ik de enorme verantwoording draag om de volledige manifestatie te WORDEN van mijn I AM Aanwezigheid, want IK BEN belichaamd op de Nieuwe Aarde. Dit betekent letterlijk, dat ik mijn fysiek-, etherisch-, mentaal- en emotioneel lichaam moet omvormen tot de 5D Kristallijnen Zonnelicht-Lichamen van mijn I AM Aanwezigheid.

Deze Goddelijke Alchemie voltrekt zich nu in mij op het niveau van de atomen in mijn cellen. Elke elektron, elk atoom, elk subatoom deeltje en golf van mijn lichamen en al de ruimten tussen de atomen en moleculen van mijn lichamen, worden gevuld met veelzijdig 5D Kristallijnen Zonlicht.

Mijn I AM Aanwezigheid is nu in staat om volledig bezit te nemen van mijn Aardse Lichamen. Zodra dit gebeurt geven mijn gedachten, gevoelens, woorden, handelingen, herinneringen en overtuigingen de Omvormende Goddelijke Liefde weer en de Oneindige Overvloed, Eeuwige Vrede, Zaligheid, Harmonie en Eenheid van mijn Vader-Moeder God. Mijn fysieke wereld is omgevormd en ik ervaar nu op elk niveau de oneindige, fysieke volmaaktheid van de Nieuwe Aarde.

Mijn I AM Aanwezigheid eist nu de volledige zeggenschap op, over mijn Aardse Lichamen. Ik treed nu naar voren als een volledig Goddelijk Wezen, pulserend binnen de glorieuze, veelkleurige, multidimensionale straling van mijn I AM Aanwezigheid.

Mijn voeten staan stevig op de Nieuwe Aarde en tegelijk BEN IK Eén met al de Geascendeerde Rijken van Oneindige Volmaaktheid. IK BEN een Goddelijk Wezen van ongekend Licht en ik besef nu de volheid van dat Licht, op ieder niveau van mijn Zijn. Wanneer ik verheven word, wordt al het Leven verheven met mij. Daardoor weet ik, dat IK in mijn I AM Aanwezigheid de HELE Mensheid BEN, die naar voren treedt en beseft dat wij Goddelijke Wezens zijn – Zonen en Dochters van God – in ieder rijk op de Nieuwe Aarde.

In mijn I AM Aanwezigheid, BEN IK de Vlam van Ascentie en BEN IK het volledige Goddelijke Vermogen van de Twaalf Zonne-aspecten van Goddelijkheid die wervelen in, doorheen en rondom elk deeltje en elke golf van het Leven. IK BEN en ik bevrijd iedere fysieke- en chemische wisselwerking in de Aardse Lichamen van de HELE Mensheid, het Elementale Rijk en de fysieke-, etherische-, mentale- en emotionele lagen van Moeder Aarde. De Vlam van Ascentie verheft al de energetische verbanden tussen atomen en in atomen, tot de 5D Kristallijnen Zonnefrequenties van Gods Oneindige Volmaaktheid.

IK WEET en AANVAARD dat in dit vloeiende, elektronische patroon zich alles bevindt wat nodig is om het gehele fysieke rijk om te vormen tot de patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde. Dit onmetelijke Licht bevat al het nodige om de baan, de draaiing en de elektronische lading juist te zetten, van elke cel, elk atoom en elke elektron van het Leven op de oude Aarde.

Ik voel alle energetische verbanden in het atomenrijk nu Verhogen van trilling, tot de frequentie van oneindige fysieke volmaaktheid. Elke cel van het Leven wervelt nu met de volledige volmaaktheid van het 5D Kristallijnen Zonlicht.

In mijn I AM Aanwezigheid, BEN IK de Vlam van Ascentie en de 5D Kristallijnen Zonnefrequenties van de Twaalf Zonne-aspecten van Goddelijkheid, die wervelen doorheen elke wisselwerking binnen de Mensheid en al de energieverbanden daartussen – waaronder de relaties tussen alle volkeren, organisaties, rassen, religies en landen. Hiermee wordt deze wisselwerking bevrijd in de harmonie van een Hogere Orde van Zijn, waarmee de Sfeer wordt vergroot van de I AM Aanwezigheid van de Mensheid op Aarde.

In de Vrede van de Grote Stilte van de Zon, BEN IK mij bewust van deze Hogere Werkelijkheid. IK ONTVANG nu helder en duidelijk de Goddelijke Aanwijzingen, Ideeën en Concepten van mijn I AM Aanwezigheid. Elke dag en ieder uur ervaar ik – door het Geschenk van de Vlam van Ascentie – de Hogere Werkelijkheid van de Nieuwe Aarde, in mijn hart en mijn geest.

IK BEN nu een levende, van Licht vervulde Tempel van Stralende Gezondheid, Eeuwige Jeugd, Gods Oneindige Overvloed, Vrede, Harmonie, Evenwicht, Geluk en Allesomvattende Vreugde.

IK BEN mijn 5D Kristallijnen Zonlicht Lichamen van mijn I AM Bewustzijn, nu gemanifesteerd op de Nieuwe Aarde. En zo is het.

Ik breng mijn bewustzijn terug naar de kamer. Ik word mij bewust van mijn lichaam en ik sta deze Goddelijke Energieën toe, om te worden opgenomen in mijn fysiek-, etherisch-, mentaal- en emotioneel lichaam.

Ik adem diep en rustig, terwijl ik de zaligheid van dit ogenblik in mij opneem. (pauze)

IK BEN Dankbaar, IK BEN Dankbaar, IK BEN voor Eeuwig Dankbaar.
Geliefde Vader-Moeder God – Alles Dat IS – IK BEN.
Patricia Cota-Robles
http://www.eraofpeace.org

 * * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

 

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.