Ashtar Sheran via sharonandivo.weebly.com

27 april 2020

Ik ben Ashtar Sheran, en opnieuw breng ik een bericht voor hen die tot het Licht behoren.

In deze zware tijden van verandering is er méér gaande dan u beseft. U hoort over veranderingen die worden gemaakt op politiek niveau, en u ziet hoe de macht verschuift van de Cabal naar de Witte Hoeden (de Lichtkrachten – V). Met zulk een leider als Trump die standvastig op koers blijft, ondanks de vele bedreigingen die hij ontvangt – zelfs van het gewone publiek – voor zijn eigen welzijn en zijn gezin. Ondanks deze bedreigingen blijft hij op koers.

Wij van het Licht, hebben gezworen om zijn gezin te beschermen, in ruil voor zijn werk om uw wereld weer op de rails te krijgen. Velen van u weten dat het bijna einde verhaal was, omdat de Nieuwe Wereld Orde klaar was om de laatste stadia door te voeren, die u allen in slavernij zouden brengen.

U ziet de machtsstrijd zich afspelen voor uw ogen. Dr Fauci heeft zich verstopt, nu zijn betrokkenheid bij Covid19 en Bill Gates publiekelijk bekend is geworden. De reden voor zijn verdwijning was het vrijgeven van de Wikileaks documenten, die hem zullen bekend maken aan het volk, en die zijn duivelse plot zullen onthullen om al de mensen te vaccineren met technologie om hen te controleren. De Cabal zijn zich er heel goed van bewust dat de bevolking hen anders zal gaan zien … en daar zijn ze bang voor.

Dit gaat om de macht over uw wereld en met name Noord-Amerika, nu de macht overgaat van de duisternis naar het Licht. Dit wordt doorgevoerd waar de bevolking het kan zien, zodat ook uw macht kan worden verschoven – en dat is gebeurd. Veel méér mensen ontwaken tot de Waarheid, en ze beseffen dat alles niet is zoals hen werd verteld.

In andere delen van de wereld zijn de wereldleiders ook onderhevig aan verandering. Kim Jung is doodverklaard, maar dat is niet de Waarheid. Hij leeft, maar dat hij in de pers werd doodverklaard is een bedreiging aan zijn adres, en u moet beseffen dat dit is wat er gaande is in de media: bedreigingen worden afgedrukt in de Amerikaanse kranten, omdat ze weten dat die worden gelezen door degenen aan wie die bedreiging is gericht. En de bedreigers zijn inderdaad de Rockefeller-afdeling van de Illuminati.

Eender welke bondgenoot van de Witte Hoeden is een bedreiging voor de Illuminati en zal dus bedreigd worden – als ze hem niet kunnen doden. Dat is de politiek die nu – en al vele jaren – gaande is op uw Planeet. De mensen moeten zich hiervan bewust worden.

Enkele jaren geleden werd er een raket afgevuurd. Het leek alsof die van Noord-Korea kwam en gericht was op Hawaï, in een poging om de vriendschap te verbreken tussen de Witte Hoeden en Kim Jung. Dat lukte niet. Nu is deze bedreiging weer een poging om Jung-Un weg te jagen. Ze willen niet dat de beide Korea’s zich verenigen, omdat hun prototype-maatschappij dan overal zou worden doorgevoerd. Op dezelfde manier dat Duitsland werd
herenigd in 1991, waardoor het fascisme een klap kreeg. Maar het gaat toch gebeuren.

Voor wat betreft Covid19, de meest besmette gebieden zijn nu in quarantaine en de maatregelen volstaan nu om hen te isoleren. De verspreiding is op dit punt minimaal. Er worden nieuwe maatregelen bedacht en de President spreekt die voor het eerst ook uit. Waarom? Om de macht weg te halen bij de farmaceutische industrie en over te dragen naar geneeswijzen die echt werken. Omdat de lockdown zo streng is, zijn de mensen bereid om nieuwe ideeën te omarmen. Ze zien dat het oude niet werkte, en nieuwe maatregelen worden omarmd wanneer ze worden aangedragen door uw leiders.

Dit zal geleidelijk gaan, met één winstpunt per keer. Wij zouden heel graag een enorme golf van bewustzijn over uw Planeet zien spoelen, maar zo zal het niet zijn. Er zal één kwestie zijn met nieuwe oplossingen en zo telkens verder, totdat uiteindelijk de Cabal machteloos is en de wereld het oude regime heeft losgelaten. Hiervoor is tijd nodig – en geduld.

Noodfondsen worden verstrekt aan hen die niet werken en geen inkomen meer hebben. Ditzelfde netwerk zal gebruikt worden om de St Germain-fondsen te verspreiden, wanneer de tijd daarvoor aanbreekt. Als er nu al zoveel geld aan de mensen zou worden verstrekt, zouden ze het niet begrijpen. Daarom wordt het langzaam aangereikt als ‘noodgeld’ nu ze het zozeer nodig hebben. Het gaat erom dat de mensen de veranderingen omarmen en aanvaarden.

Met méér betalingen komt ook de volgende bezorgdheid voor uw maatschappij, omdat de mensen niet langer meer zullen ‘moeten’ werken. Nogmaals, dit is een grote verandering en die moet langzaam worden doorgevoerd. Er is ook de verdenking dat de regering de controle probeert te krijgen, en dus moeten deze fondsen worden vrijgegeven aan een gepast tempo zodra het tegendeel is bewezen. Elke oproer of tegenstand tegen de maatregelen om uw Planeet te bevrijden, trachten wij te voorkomen.

De mensen op de Planeet zijn er klaar voor om in opstand te komen tegen de opgelegde controle over hun leven, maar ze begrijpen niet dat het ‘verplicht werken voor een inkomen’ veel méér controle uitoefent op hun leven, dan de verplichting om thuis te blijven en zich te ontspannen.

Om de toestand die al zo lang bestaat te kunnen veranderen, moeten er hele kleine stappen worden gezet. Dan het resultaat bekijken. Misschien is er bijsturing nodig. Er zal van de mensen worden gevraagd dat ze regelmatige, kleine veranderingen aanvaarden, in plaats van enkele grotere.

Wij geloven dat dit de manier is om hen te laten wennen aan het nieuwe GESARA systeem dat er gaat komen.

Nogmaals, Wij zijn hier bij u. Altijd.

Adonai
Ashtar

http://www.sharonandivo.weebly.com

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media. Dank u voor uw steun aan ons werk!
Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen