Ashtar Sheran via James McConnell

7 april 2020

Ik ben Ashtar. Ik spreek nu tot u vanaf hoog boven u, vanaf de vele schepen waar u naar opkijkt in de nacht en die u denkt te zien.

Zo vaak kijkt u naar de sterren en denkt u, zoals velen al duizenden jaren doen, dat het sterren zijn. Maar heel vaak zijn ze veel méér dan dat. Het zijn schepen. Hele grote schepen. U kunt zich onmogelijk voorstellen wat/hoe deze schepen zijn. Ik zeg u nu, en ik heb u al verteld dat u afkomstig bent van de sterren, u allemaal. Omdat ‘u kwam vanuit de ethers en u reisde naar de sterren. En nu gaat u van de sterren naar de meest innerlijke niveaus van bewustzijn’.

Dat is waar u nu mee bezig bent. U komt terug. U heeft een lange reis gemaakt, en nu keert u terug. U keert terug naar het Licht, omdat u het Licht heeft verlaten tijdens uw vele levens op deze Planeet. U heeft het Licht verlaten en soms heeft u zich zelfs bij het duister gevoegd. Dat was noodzakelijk om te doen, omdat u behoefte had aan het ervaren van dualiteit. En om te kunnen ervaren wat de dualiteit met zich brengt, wanneer u zich verwijdert van het Ene Bewustzijn binnenin u, en u toestond dat hetgeen wat u een ‘lager bewustzijn’ zou noemen, de leiding nam over uw innerlijk, het ego centrum binnenin u.

Maar nu ontstijgt u dat alles, zoals duidelijk bleek uit uw ervaring van afgelopen avond, toen er een enorme Doorgang werd geopend, helemaal tot bij de Galactische Centrale Zon. Die Doorgang is er altijd geweest, maar hij kon nu veel, véél verder worden geopend, om de Energieën nu te laten doorkomen.

Wat u de komende dagen en weken gaat ervaren zal heel ingrijpend zijn wat betreft de Energieën, deze golven van Energie die tot nog toe zijn binnengekomen zijn afgezwakt geweest, en zoveel als nodig in kracht verminderd. Omdat het centraal zenuwstelsel van de mensen dit niet aankon. Maar dat alles verandert nu. Omdat het bewustzijn zo enorm is verhoogd in de voorbije dagen, en zeker afgelopen avond, toen u de hoogste hoogte heeft ervaren die maar mogelijk was, en de hoogste hoogte die ooit op deze Planeet werd bereikt sinds de dagen van Lemurië en Atlantis, in de oude tijden.

Maar u heeft dit alles doorstaan, al die duizenden levens die velen van u hier op deze Planeet hebben meegemaakt om u nu deze ogenblikken te brengen, deze ogenblikken die u nu ervaart en die u nog te wachten staan. Omdat alles zal verschuiven, méér en sterker dan u ooit had gedacht dat mogelijk was. Het Licht IS teruggekeerd en het Licht KOMT NU BINNEN.

Als we dit bekijken vanuit ons standpunt, dan stroomt het Licht nu binnen bij de Planeet. En overal waar duisternis is – en daar is er nog steeds veel van – wordt dit enorm Verlicht door het Licht. En er is absoluut NIETS wat deze duistere wezens kunnen doen om eraan te ontkomen.

Het is overal, en ze rennen doodsbang in het rond op zoek naar redding of een schuilplaats. Die zullen ze niet vinden. Die zullen ze nooit meer vinden. Ze zijn heel diep in hun basissen gegaan, hun diep onder de grond gelegen basissen. Maar ook daar vinden ze geen schuilplaats – of niet voor lang. En ze kunnen de Planeet ook niet verlaten. Ze moeten hier blijven. Dus al hun vluchtroutes zijn afgesloten en dat beseffen ze nu ook.

Ze weten dat hun tijd gekomen is. Maar zelfs nu, terwijl ze dit weten, halen ze nog uit. Het is als een dier in het nauw dat vecht voor zijn leven, letterlijk voor zijn leven, en dat uithaalt met zijn klauwen, en er alles aan doet om het noodlot af te wenden. Wel, dat kan het niet lang volhouden, hoewel het het toch nog een paar keer zal proberen. Maar elke keer als het dat doet, staan de Lichtkrachten klaar om terug te slaan, om al hun plannen teniet te doen … Zij maken ze onschadelijk, en dat zullen ze blijven doen.

Ik zeg u nu – zoals velen u hebben gezegd – om uzelf in uw Licht te houden. Houd uzelf in de rust te midden van de storm, het ‘oog van de storm’, zoals u heeft gehoord. En wéét, dat zelfs terwijl deze storm om u heen raast, er voor alles is gezorgd. Zelfs al overlijden er mensen en worden er her en der mensen ziek … het zal voorbijgaan. Ook dit zal voorbijgaan.

En weet dat, terwijl dit voorbijgaat, u naar het Gouden Tijdperk wordt gekatapulteerd, iets wat nooit meer kan worden gestopt. De Nieuwe Gouden Tijd van het Waterman-tijdperk is nu aangebroken. Het begint zich nu te tonen. Als u zich dit zou visualiseren, dan zou u de stralen van de zon zien, vlak boven de horizon, net opkomend in deze Nieuwe Dageraad. Dit is waar u zich nu bevindt. De zon is nog niet volledig op, maar is net zichtbaar aan de horizon. En DAT is wat u ziet, terwijl het Licht begint uit te stralen van die zon. Maar het is niet enkel deze zon, het is ook de NIEUWE ZON die zich nu begint te vertonen.

Laat dit proces gewoon zijn gang gaan. Laat het Ascentieproces zich voortzetten, om u allen individueel en als groepsbewustzijn vooruit te brengen. En weet, dat wanneer dit alles eenmaal voorbij is (en nogmaals: het zal voorbijgaan) dat u op de drempel staat van iets wonderbaarlijks, iets wat gedurende duizenden en duizenden jaren en zelfs nog daarvóór al werd voorspeld: dat dit alles zou gaan gebeuren – en de Ascentie van de Aarde en de Ascentie van al de mensen hier op de Planeet verloopt precies zoals gepland.

Wees dus in Vrede en blijf kalm, mijn Broeders en Zusters van de Sterren, want wij zijn allemaal hier bij u. Wij zijn altijd bij u geweest, en wij zullen hier blijven totdat u overgaat naar die Nieuwe Dageraad. Op DAT ogenblik zal het feestvieren beginnen.

Vrede en Liefde zijn met u allen.
I Am Ashtar.

» Channel: James McConnell
http://www.meetup.com/ancient-awakenings
http://www.ancientawakenings.org

Geloven is Zien!

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media. Dank u voor uw steun aan ons werk!
Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen