Ashtar Sheran via sharonandivo.weebly.com

14 mei 2020

Ik ben Ashtar Sheran, met een bericht voor de mensen op Planeet Eden.

Ik kreeg de vraag welk spel er gaande is op uw Planeet? Een spel, een dodelijk schaakspel, waarbij de pionnen de mensen zijn die op de eerste rij staan, en waarop jacht wordt gemaakt door hun heersers op de achterste rij. De paarden en koninginnen, de torens en de lopers, die zich verschuilen achter de rijen van hun pionnen, bedenken hun zetten voor het uitschakelen van zoveel mogelijk mensen, terwijl ze dubbelagenten inzetten die doen alsof ze aan uw kant staan.

Dit schaakspel heeft echter meerdere kanten. Er zijn veel teams die aan dit spel meedoen – het Rothschildteam, het Rockefellerteam, het Drakenteam uit China, de teams van de drugkartels uit Zuid-Amerika en Azië … heel veel spelers.

Terwijl uw heersers er op uit zijn om u te doden, vechten zij ook tegen de andere teams. Misschien heeft u gemerkt dat er één team nu wel opvallend stil is geworden: het Vaticaan.

Elk paard, elke toren, elke Koningin, elke loper … zal naar voren komen, één voor één, en zal worden geslagen. Dat is het spel dat wordt gespeeld. Hun laatste krachtinspanning, de laatste krachtinspanning van Bill Gates voordat hij gearresteerd werd, de laatste krachtinspanning van Anthony Fauci voordat hij werd ontdekt (als Cabal – V), de laatste krachtinspanning van Obama ligt nu op tafel. U zult het zien gebeuren. Eén voor één zullen de stukken vallen, en de Witte Koning zal overeind blijven. En wij weten, wie dat is.

Uw wereld is betrokken bij een psychologische manipulatie van uw getrouwheid, en voor velen wordt het spel nu doorzichtig. De mensen komen op voor hun rechten, zij weigeren om nog méér vrijheden op te geven, en komen massaal tezamen om zich te verzetten tegen de heersers die hen willen overheersen en volledig willen onderdrukken. Ze pikken het niet meer.

Er is voldoende informatie doorgegeven via uw nieuwslijnen. Niet de MSM want die is grotendeels in handen van de MSM, maar het internet. Het internet heeft het speelveld volledig veranderd. Iedereen kan zich nu uitspreken, iedereen kan nieuws doorgeven en zo ingaan tegen de heersers van uw Planeet. Zodra eenmaal daadwerkelijk uw internet wordt stilgelegd, zal dat zijn om elk spoor van de Deep State te verwijderen uit alle bestanden. Dit zal een enorme onderneming zijn, en die zal tijd vergen. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat nog dit jaar gaan gebeuren.

Begrijp goed dat wanneer zij worden weggevaagd van het internet, elk spoor van hen en hun overheersing verwijderd zullen zijn uit de publieke wereld. Alles zal worden teruggezet naar ‘neutraal’. Welwillendheid zal dan de boventoon voeren.

De mensen krijgen het te zien, omdat dat nodig is. Velen zaten hun leven uit, in de sluimer van inschikkelijkheid. Nu worden ze wakker omdat in hun leven het niveau van overheersing tot het absurde is toegenomen, en ze beginnen zich te verzetten. De mensen vragen zich af of het echt wel nodig is, om de voorzorgsmaatregelen te nemen zoals die hen worden opgedragen. Het antwoord is ‘neen’. Er is geen enkele noodzaak om de mensen op te splitsen en hen gescheiden te houden van hun dierbaren, hen weg te houden van hun werk of de kinderen van school te houden. Maar ze moesten het zelf zien.

De Deep State zal niet langer in staat zijn om u hun wil op te leggen zonder dat de mensen hen gaan tegenspreken, omdat ze nu worden herkend – en dat zal steeds méér gaan gebeuren – als de egoïstische bedriegers die ze zijn. De mensen waren gewend aan hun leven, goed of slecht, en ze zijn niet bereid om nu alles zomaar te laten afnemen.

Natuurlijk zullen veel mensen te maken krijgen met negatieve reacties, hetzij van hun omgeving of in hen zelf. Ze worden weggehaald bij wat ze dachten dat juist was, wat ze als normaal beschouwden, en van alles wat zij deden om een zekere gemeenschapszin of doel te hebben. En dat was ook het plan. Als de mensen van de Aarde in opstand komen en zeggen ‘Wij zijn het hier niet mee eens!’, dan trekken ze feitelijk hun energie terug uit de oude systemen van de regering, de zakenwereld en de banken, die hen zo lang hebben overheerst. Ze scheppen nu hun eigen Vrijheid, ze vinden zelf de oplossingen, ze wijzen de berichten uit de MSM af en ze nemen hun Vrijheid terug. Rebellie op persoonlijk en openbaar niveau was noodzakelijk, om de Deep State aan het Licht te brengen.

De mensen begrijpen nu dat er iets mis is. En ze kunnen het niet langer meer negeren, omdat het hen nu persoonlijk raakt. Het was prima dat al die anderen een probleem hadden, zolang hun eigen leven maar goed en vlot verliep. Maar nu is iedereen geraakt. Er kan niet langer worden ontkend dat er een probleem is, en dat diegenen die verondersteld werden de leiders te zijn, niet de mensen zijn die je kunt vertrouwen.

Wanneer de bewegingsvrijheid van de mensen wordt geraakt en wanneer ze financieel in de problemen komen, dan merken ze dat wel. Hun inkomsten zijn stilgelegd, en veel mensen zijn bang voor wat de toekomst hen zal brengen. Het feit dat de media onafgebroken bezig is met manipuleren, vergroot alleen maar het wantrouwen in uw leiders.

Maar nog niet iedereen is aan boord. Sommigen geloven nog steeds wat hen wordt verteld; Ik zeg niet dat het al klaar is, nog lang niet. Hun pogingen om u alsnog te controleren zullen steeds méér belachelijk worden, en dat komt omdat ze stilaan wanhopig worden. Ze zullen trachten om u nog méér regels op te leggen, terwijl hun belangrijkste boegbeelden publiekelijk dreigen te worden aan de kaak gesteld en onteerd. Steeds meer mensen zal het de komende maanden steeds moeilijker worden gemaakt, zodat er aan ieder van u onthuld kan worden wat er aan de hand is. Op een gegeven moment zal de meerderheid gaan inzien dat er tegen hen gelogen is. Steeds méér mensen zullen hun ogen openen en zeggen ‘Nee! Wij gaan hier niet mee akkoord’.

Wanneer er tekorten ontstaan, zullen er oplossingen worden bedacht. De mensen veranderen hun manier van boodschappen doen, ze helpen hun buren die het moeilijk hebben, er wordt een beroep gedaan op de boeren om voor voedsel te zorgen wanneer de supermarkten dat niet meer kunnen.

Uw infrastructuur is aan het ineenstorten. Ze was gebouwd op leugens en zal nu tot een einde komen.

Wees voorbereid op het doorstaan van de ineenstorting van uw economische systemen, uw gezondheidszorg, uw gebruikelijke gebruikerspatronen en uw politieke systemen, nu het duister wordt vervangen door het Licht. Begrijp ook dat er nog méér bangmakerij met virussen kan/zal komen, wanneer de wanhopigen trachten om opnieuw controle te krijgen over u.

Uw religies zullen ook een roerig ontwaken kennen.
Wat begonnen is, kan niet meer worden stopgezet.

Dit is een tijd van groot tumult voor de mensen van de Aarde – emotioneel, intellectueel en fysiek – u wordt méér beperkt dan in uw ergste nachtmerrie, en de mensen worden rusteloos. Als dit niet was gebeurd, dan waren er nog heel véél mensen nooit wakker geworden. U ontdekt nu gemeenschappelijke belangen en u komt samen via social media, het organiseren van protesten en het verzet tegen de nieuwe ‘voorstellen’.

Zij kunnen u niet controleren, als u zich niet aan hen overgeeft. De Waarheid komt uit en dat is mooi om te zien. Dit is wat uw wereld nodig heeft, en dit zijn daadwerkelijk gezegende tijden.

Wij zijn hier bij u. Altijd.

Adonai
Ashtar

www.sharonandivo.weebly.com

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen