door Adama en Aurelia Louise Jones

 

Een kort overzicht van de werkwijze:

1. Schep voor uzelf dagelijks een tijdsindeling om u te verbinden met de Stralen, bijvoorbeeld 10 of 15 minuten – of méér als dat mogelijk is.

2. Ga naar een plaats/ruimte waar u niet gestoord zult worden.

3. Ontsteek een kaarsje en wijdt dat toe aan uw werk en uw Ascentie.

4. Indien gewenst kunt u zachte, fijne, ontspannende muziek spelen.

5. Breng uw energie tot rust en kom tot uzelf door een aantal rustgevende ademhalingen.

6. Als u beperkt bent in uw tijd, lees dan de informatie voor de Vlam van die dag en zeg het bijbehorende gebed (zie onderaan).

Als u voldoende tijd heeft, wilt u misschien uit het boek ‘The Seven Sacred Flames’ de aanvullende informatie lezen over de Vlam van de Dag en/of méér gebeden uitspreken voor die Vlam (zie ‘Prayers to the Seven Sacred Flames’ door Aurelia Louise Jones).

7. Richt u een paar minuten in stille overweging op die bepaalde Vlam.

8. Doof het kaarsje en wijdt zijn vertrekkende Lichtje toe aan de Vlam van de Dag.

9. Tracht u doorheen uw dag en uw dagelijkse bezigheden toch bewust te zijn van de Vlam van de Dag.

* * *

De Zeven Vlammen van God, voor de Zeven Dagen
door Adama

Ik wil u een kort overzicht geven van de Zeven belangrijkste Stralen. Het zou voor iedereen een weldaad zijn om u elke dag te richten op de Energieën van één van de Zeven belangrijkste Stralen die op die dag vanuit Schepper Bron de Planeet overspoelen. Al de energieën van de Zeven Stralen overspoelen dagelijks de Planeet, maar elke dag treedt er één van de Stralen op de voorgrond.

Op deze manier werken met de Zeven Stralen zal u elke dag weer een krachtige hulp bieden, om de energieën van de Zeven Stralen in evenwicht te brengen in elk van uw chakra’s. Het zal u ook een beter evenwicht en gratie brengen.

Tijdens het proces van Ascentie en Verlichting moeten alle Zeven Stralen – en later ook de Geheime Stralen – in evenwicht worden gebracht en beheerst worden, om te komen tot grotere wijsheid en meesterschap in uw Kosmische toekomst.

In Telos werken wij elke dag veel krachtiger door in ons hart, ons brein en onze dagelijkse bezigheden de specifieke Energieën van elke weekdag te versterken. Wij nodigen u uit om het ook te proberen. U zult aangenaam verrast zijn als u ontdekt hoeveel beter de Energieën versterkt worden – en hoe ze u helpen.

* * *

Op zondag wordt de Gele Straal van de Wijsheid, Verlichting en het Brein van God benadrukt.

Richt u dagelijks en in alles op het Brein van God, maar doe dat vooral ook op zondag. Het Goddelijk Brein zal uw eigen brein openen voor steeds groter wordende Wijsheid. Echte Wijsheid komt altijd van het brein met een Hoger Perspectief en Bewustzijn. Wanneer u dit Goddelijk Brein laat samengaan met uw eigen brein, zult u veel gemakkelijker en tot grote tevredenheid uw beslissingen gaan maken en uw leven gaan leiden.

Gebed voor Verlichting en Vrede

Geliefde I AM Aanwezigheid, stort nu vanuit het hart van beminde Alpha en Omega, vanuit het hart van beminde Helios en Vesta in ons eigen hart en brein de glorieuze golven van Gouden Vlam van Verlichting en Vrede. Overstroom ons met de kostbare oliën van Universele Kennis en Wijsheid.

Kom nu en richt Uw kostbare Lichtstralen van Goddelijke Verlichting en Vrede in elk aspect van ons leven. Overstroom de Aarde en de mensheid met de Gouden Vlam van Christus Verlichting, Inzicht en Vrede uit het Hart van God in de Grote Centrale Zon.

* Goddelijke Vlam van Verlichting,
zegen vandaag mijn wereld.
Gouden Golven van Vrede,
zegen mijn wereld op Gods volmaakte wijze.
Vlam van Licht, zo prachtig om te aanschouwen,
IK BEN uw Wijsheid in alles wat IK BEN.

Gouden Fontein van Verlichting,
doordrenk ieder deel van mijn wezen met uw Gouden Olie.
IK BEN, IK BEN, IK BEN de Verlichting die brandt
in mijn hart, mijn brein en mijn ziel.

(* herhaal deze laatste 10 regels 3, 6 of 9 keer)

* * *

Op maandag wordt de Koningsblauwe Straal van het Verlangen van God benadrukt.

Richt u op het Verlangen van God voor uw eigen leven, door volledige overgave aan dat Goddelijk Verlangen, ongeacht de toestand van uw uiterlijke omstandigheden. Dit is de snelste manier om uw Spiritueel Meesterschap en uw Vrijheid te bekomen. Wanneer u zich afstemt op het Verlangen van God, zult u merken dat uw leven meer harmonie zal gaan tonen. Baad uw brein, lichaam en ziel elke dag in die Energie, dan zult u daar heel snel de vele voordelen van oogsten.

Gebed van Gods Verlangen

In Naam van God ‘Ik Ben’, aanroep ik de Aanwezigheid van beminde Meester El Morya, Aartsengel Michael en alle Verheven Meesters en Engelen van de Liefde van de Blauwe Vlam van Gods Verlangen, om mij te leiden en te beschermen, elke dag en ieder uur.

Aartsengel Michael, kom in mijn leven. Help mij al de dichtheid te doorstaan met uw Zwaard van Blauwe Vlam. Snijd mij los en bevrijd mij van alle negativiteit en fouten uit het verleden.

Ik vraag dat er een Zuil van Blauwe Bliksem van Goddelijke Liefde om mij heen wordt geplaatst, over mijn huis, mijn gezin, mijn werk en alles wat mij aanbelangt. Ik vraag om de leiding die ik nodig heb om Gods Verlangen uit te voeren in alle aspecten van mijn leven, om mijn Goddelijk doel hier op Aarde te vervullen en mijn Ascentie naar het Licht te bereiken.

Ik eis dat Gods Verlangen hier op Aarde wordt uitgevoerd zoals dat gebeurt in de Rijken van Licht en Vrijheid. Ik zeg dank, want mijn oproep is beantwoord overeenkomstig Gods Heilig Verlangen. En zo zij het, geliefd IK BEN.

(U mag dit gebed meerdere keren herhalen: 3, 6 of 9 keer)

* * *

Op dinsdag wordt de Rozerode Straal van de Goddelijke Liefde van God benadrukt.

Richt u op de transformerende en healende invloed van de Energieën van Goddelijke Liefde. Liefde is de lijm die alles schept, transformeert, healt en in harmonie brengt. Maak in uw leven tijd voor deze Vlam van Goddelijke Liefde, adem haar in en ga in haar op, Zij is de sleutel tot de macht van verveelvoudiging en al het goede wat u verlangt. Wanneer u in toenemende mate opgaat in deze Vlam, zullen beperkingen verdwijnen en zult u Meester worden over uw bestemming.

Gebed: Ik stel mijn hart open voor U

Mijn geliefde Zegevierende I AM Aanwezigheid, Licht van mijn ziel!
Mijn geliefde Heilige Christus Zelf, Wijsheid van mijn ziel!

Beminde Vader/Moeder God van de Grote Centrale Zon,
Beminde Meesters van de Grote Witte Broederschap,
Zeven Machtige Aartsengelen en Zeven Elohim van God,
Beminde Maagd, onze lieve Moeder Aarde.

IK BEN zo bereid om te worden vervuld met de Liefde van God,
ik stel mijn hart open voor U.
IK BEN zo verlangend naar de Gratie van het Hart van God,
ik stel mijn hart open voor U.
IK ben zo hoopvol om Goddelijke Liefde te worden,
ik stel mijn hart open voor U.

Ik laat nu mijn Liefde en Toewijding uitstromen naar U,
ik vraag om te worden hersteld tot mijn eeuwige Kosmische Vrijheid.
IK BEN nu vernieuwd in uw Omarming.
Ik voel de Vrede van uw eeuwige Liefdevlam.

(herhaal 3, 6 of 9 keer)

* * *

Op woensdag wordt de Smaragdgroene Straal van de Goddelijke Vlam van Healing, Totstandkoming en Overvloed benadrukt.

Richt u op de Energieën van Goddelijke Healing in alle aspecten van uw leven. Dit is een evenwichtbrengende en verzachtende Energie, die u zal helpen om de vele verstoringen op orde te brengen welke u in uw leven heeft geschapen. Aanroep dit stralende, vloeibare, healende Groene Licht en visualiseer hoe het doorheen alle gebieden raast, waar Transformatie nodig is. De Groene Straal bestuurt ook de Wetten van Overvloed en Welvaart. Aanroep ook de Smaragdgroene Vlam om de weg te banen voor de manifestatie en totstandkoming van al uw fysieke- en spirituele verlangens.

Aanroeping tot de Vlam van Healing

Beminde I AM Aanwezigheid, beminde Engelen van de Healende Vlam,
Geliefde Moeder Maria en Aartsengel Rafaël,
beminde Hilarion en al de Lichtwezens die de Straal van Genezing dienen.

Ik sta nu vóór uw Vlam om genezing te vragen in Gods Naam. Samen met mijn Goddelijke Aanwezigheid wil ik bevrijd en genezen worden van alle fysieke lasten, door Uw Healende Licht en Liefde. Ik vraag ook om te worden geheald van alle etherische littekens en mentale- en emotionele trauma’s uit dit en vorige levens.

Genezende Vlam van het zuiverste Groen,
zegen mijn vorm en maak mij heel!

Stroom troost in mijn ziel en verlichting in mijn brein.
IK BEN Gods Volmaaktheid, zichtbaar in mijn lichaam, brein en ziel.
IK BEN Gods Healende Licht, dat door mij heen stroomt om mij heel te maken.
IK BEN de Meester Aanwezigheid, die al mijn lichamen laadt met Liefde.
Beminde Goddelijke Aanwezigheid, laat terwijl ik mijn bewustzijn transformeer,
de Hemelse Volmaaktheid tot stand komen in mijn dagelijks leven,
stuur Uw Genezende Straal naar mijn ziel!

IK BEN de Christus Aanwezigheid die mij laadt met Uw Stralende Genezende Licht,
totdat ik een volledige manifestatie wordt van dat Licht.
Bemind I AM! Bemind I AM! Bemind I AM!

* * *

Op donderdag wordt de Gouden Straal van de Vlam van Wederopstanding benadrukt.

Richt u op de Energieën van deze Vlam voor de Wederopstanding en het herstel van uw Goddelijkheid, die uw erfdeel is. U bent een Goddelijk Wezen dat het leven als mens ervaart en daarvan leert. Omdat u bent afgedwaald in bewustzijn, is uw Goddelijkheid versluierd. Nu u de Purperen en Gouden Energieën aanroept van de Vlam van Wederopstanding en deze in u opneemt, zult u beginnen met al de geschenken en vermogens weer op te bouwen die behoren tot uw Goddelijkheid. Tezamen met de Violette Vlam bereidt deze wonderbaarlijke Vlam u voor op het laatste ritueel van Ascentie, hetgeen het belangrijkste doel is van uw vele incarnaties op deze Planeet.

Aanroeping van de Vlam van Wederopstanding

IK BEN de Wederopstanding en het Leven
van mijn eeuwige Vrijheid in het Licht.
IK BEN de Wederopstanding en het Leven
van de volmaakte blauwdruk van mijn fysiek lichaam.

IK BEN de Wederopstanding en het Leven
van de volmaakte blauwdruk van mijn mentaal lichaam.
IK BEN de Wederopstanding en het Leven
van de volmaakte blauwdruk van mijn etherisch lichaam.

IK BEN de Wederopstanding en het Leven
van de volmaakte blauwdruk van mijn Spiritueel Lichaam.
IK BEN de Wederopstanding en het Leven
van de Zuiverheid en de Liefde van de Geascendeerde Meesters.

IK BEN de Wederopstanding en het Leven
van de genezende Vermogens van de Heilige Vlammen.
IK BEN de Wederopstanding en het Leven
van mijn Onsterfelijke Volmaaktheid en
de Verlichte Liefde van de Kosmische Christus.

IK BEN de Wederopstanding en het Leven
van de Vermogens van de Heilige Vijf binnen in mij,
die alle wonderbaarlijke gaven van mijn Goddelijke Essentie herstellen.

* * *

Op vrijdag wordt de Zuivere, Oogverblindende Witte Straal van Zuiverheid van de Ascentie Vlam benadrukt.

Ascentie is het Alchemische Huwelijk of de Goddelijke Eénwording van uw menselijk zelf met uw I AM Aanwezigheid, in een proces waarbij alle foutieve lading van Gods Energie uit uw vele incarnaties, gezuiverd wordt.

Richt u op het zuiveren en opruimen van alle negativiteit, foute overtuigingen, slecht gedrag en gewoonten, die de manifestatie blokkeren van uw Spirituele Meesterschap. Vul het veld van uw Aura en elke cel van uw fysiek-, mentaal-, emotioneel- en etherisch lichaam met deze zuiver-witte-oogverblindende Ascentie Vlam. Doe dit tijdens uw meditatie met al de Stralen. Dit is van het grootste belang voor uw spirituele vooruitgang.

Gebed voor persoonlijke Ascentie

In naam van mijn beminde God-Aanwezigheid ‘I AM’, vraag ik om de inwijdingen te ontvangen die nodig zijn om in aanmerking te komen voor Ascentie. Ik vraag om een grote Kosmische Zuil van de Kosmische Vlam van Zuiverheid die uit mijn brein, mijn gedachten, mijn gevoelens, mijn lichaam en al mijn fijnstoffelijke Lichamen elke trilling van menselijke schepping zal wegnemen die onzuiver van aard is, en niet overeenstemt met mijn Goddelijke Volmaaktheid in God.

Moge de Vlam van Zuiverheid uit mijn wereld
alle resterende negatieve energieën transmuteren!
Moge de Liefde van Christus groeien in mij,
door de kracht van de Ascentie Vlam!

Moge de Vlam van Wederopstanding ontwaken in het geheugen
van mijn Goddelijke Blauwdruk.
Opdat ik voor altijd vrij zal zijn van elke tweedracht
die ik ooit heb geschapen!

Ik bevestig: IK BEN Zuiverheid in werking.
IK BEN Gods Zuiverheid, gevestigd in brein, lichaam en ziel.
Laat mij ook de Zuiverheid aanroepen voor al het Leven op Aarde.

Laat mij de Zuiverheid aanroepen voor mijn gezin,
mijn vrienden en voor de hele familie van God,
alle Koninkrijken en de Aarde.
En zo is het, bemind I AM!

* * *

Op zaterdag wordt de Indringende Violette Straal van Transmutatie en Vrijheid benadrukt.

Op zaterdag richt u zich op de vele tinten en frequenties van de Violette Vlam, die bijzonder betoverend is. De Violette Vlam brengt de Frequentie van Verandering, Alchemie, Vrijheid van beperkingen, Koningschap, Diplomatie, Troost en nog zoveel méér.

Wanneer u het veld van uw aura en uw hart vult met de wonderen van deze Vlam, zal zijn Frequentie beginnen met in uw leven de obstakels en het karma op te ruimen, die de weg versperren naar het vestigen van uw Meesterschap. Gebruik de Violette Vlam zoveel u kunt en elke dag, maar met name op zaterdag, wanneer deze Straal op grotere schaal naar voren treedt – en Zij u goed van dienst zal zijn.

Mantel van Violet Vuur

Vanuit de Heer God van mijn Wezen, IK Ben die IK Ben, vraag ik beminde Saint Germain en zijn Legioenen van Kosmische Engelen van de Violette Vlam om naar voren te treden, en mijn wezen te doordringen en te verzadigen met alle werking van het Heilig Vuur, en met name die van de Violette Vlam van Transmutatie en Vrijheid.

Kleed mij met uw Kosmische Mantel van Violet Vuur van Transmutatie, Healing, Vrijheid, Diplomatie en de Kennis van de ware Alchemie.

Maak in mijn wezen alles los wat geen Volmaakte Liefde en Harmonie weergeeft en verteer het.

Transmuteer met de Vlam van Genade alle fouten uit het verleden en alle beletsels voor mijn Ascentie.

Bescherm de jongeren van deze wereld in een aura van Violette Vlam.

Met grote dankbaarheid vraag ik dat dit tot stand komt in Gods Heilige Naam.
En zo zij het, geliefd I AM!

(herhaal de volledige aanroeping drie keer)

Zoals u ziet, lieve vrienden, zijn al deze Stralen belangrijk. Geen enkele ervan kan worden genegeerd of terzijde geschoven. Ze werken allemaal samen in Volmaakte Harmonie om te helpen bij het herstel van uw Ziel en het verloren Paradijs. Zelf-verwerkelijking en Goddelijk Meesterschap komen voort uit het onafgebroken toepassen van deze Vlammen. U bent de ‘verantwoordelijke’ architect van uw leven.

Deze Onsterfelijke en Eeuwige Vlammen van God zullen voor u doen wat u voor hen doet. Niemand kan tussenkomen in uw vrije wil en niemand kan dit namens u doen. Spirituele vooruitgang wordt bereikt als het gevolg van de dagelijkse toepassing van Gods Wetten, Gods Energieën via de Zeven belangrijke Stralen en het opruimen van uw karma en emotioneel lichaam.

Elke dag weer is het uiterst belangrijk dat u tijd vrijmaakt om uw Spiritueel werk te doen. Het aanroepen van de Heilige Vlammen en hun Eigenschappen opent de doorgang om dieper inzicht te krijgen in de Kosmische Wetten.

Haal adem, aanroep en vul uzelf met deze wonderbaarlijke Energieën. Verbind u tijdens uw meditatie met de Energie van deze Vlammen wanneer u contact maakt met uw Goddelijke Essentie en uw gidsen, en u ijverig toepast wat u leert.

Tracht de sluier van sterfelijke illusies weg te nemen, en verbind u opnieuw met de Magie en de Vermogens die God oorspronkelijk bedoeld had voor uw Eeuwige Reis naar een Hoger Doel en Bestemming.

Onze hulp is ook beschikbaar voor wie daar om vraagt; een eenvoudig gebed vanuit uw hart brengt ons onmiddellijk in uw energieveld, om uw oproep te beantwoorden.

Adama

Al de bovenstaande informatie komt uit ‘The Seven Sacred Flames’ in 2007 uitgebracht door Aurelia Louise Jones en uitgegeven bij Mount Shasta Light Publishing. Voor zover bij ons bekend, zijn haar boeken niet in Nederlandse vertaling verkrijgbaar – met uitzondering van het boekje over ‘Angelo, de Engel-Kat‘ en ‘Antharus, de Blauwe Draak‘ die op onze website staan.

origineel bericht: klik HIER

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen