Wat ons in de rug heeft aangevallen en hoe dat gaat falen.
Blauwe volle maan – 22 augustus 2021
Aluna Joy Yaxkin met de Star Elders en The Source Ⓒ 1995-2021

Terwijl we onze reis vervolgen doorheen deze transitie – die ons leven gaat veranderen – naar een nieuwe cyclus, zijn we bij het punt gekomen waarop we niet langer meer onze ‘bagage’ met ons mee kunnen nemen. Er waren eerder al hele eenvoudige signalen om het al los te laten, gevolgd door steeds sterkere aanwijzingen. Maar nu is er geen tijd meer. Op dit ogenblik stappen we over tijdlijnen, gelaagde cycli bovenop cycli, die verbonden zijn met steeds terugkerende en diep ingrijpende patronen uit het verleden van de mensheid. Dit weerspiegelt naar ons de gruwelen van het verleden terug, enorm uitvergroot, zodat we ze niet meer kunnen negeren. Het is tijd dat deze wonden worden geheeld. Helaas kunnen de meeste mensen (zoals degenen die zeer waarschijnlijk nooit dit bericht zullen lezen) niet VOELEN hoe deze gebeurtenissen doordringen tot in onze huidige tijdlijn. Die mensen kunnen zich in deze tijd persoonlijk aangevallen voelen, buitengewoon heftig reageren en anderen de schuld gaan geven van de uitdagende aard van de huidige omstandigheden – in plaats van zich naar binnen te keren voor inzicht en heling.

Misschien wordt u persoonlijk geraakt door deze uitdagingen – misschien ook niet. Maar ALS GEHEEL worden we er allemaal door geraakt, en we hebben een heel belangrijke kans om dit gezamenlijk te helen … een helen dat tot stand zal komen op verschillende manieren. Niemand is buitengesloten van dit proces. Deze tijd is een collectieve, donkere nacht van de Ziel … de sjamaan-reis van de mensheid. Nu moet er buitengewoon diep schaduwwerk worden verricht. Tot inkeer komen, de eigen verantwoording opnemen en diepgaand vergeven, dat zijn de belangrijkste punten om de benodigde bekrachtiging van onze verbinding met Bron te bekomen. In het verleden hadden we niet de wijsheid om alles te helen waar we nu mee te maken krijgen. Maar nu wel.

We stappen nu over gevoelige, meervoudige lagen van geheugen-echo’s die zich doorzetten in deze tijd. De herinneringen komen uit tijden dat er agressieve, heilige oorlogen werden gevoerd. Het was een tijd waarin spiritualiteit en religie ingezet werden om de zelfingenomen leiders tot grotere macht te brengen. Deze thema’s speelden in tijden zoals Atlantis, waar er een schokkend en onvoorstelbaar misbruik plaatsvond van macht en technologie (die ook hebben geleid tot de ondergang). Deze huidige deining is ook verbonden met nog veel méér gebeurtenissen uit het verleden. De rimpels worden onder andere veroorzaakt door de heksenverbrandingen, de holocaust, het Spoor van Tranen (het met geweld verdrijven van de Indianenstammen – met name de Cherokee – van hun Heilige gronden – V), de inquisitie, slavernij en zo meer … Die tijden zijn vervuild met een giftig machts-onevenwicht dat nooit geheeld is geworden. Ze ontstonden door een dominantie van het zelfingenomen ego-brein, over de kracht van het hart en de aangeboren goedheid van de mensheid. Dit waren tijden waarin waarheid en rechtschapenheid voorop leken te staan, maar dit rechtvaardigde de daden van egoïstische, duistere onderstromen en manipulerende agenda’s die werden gebruikt om een onwetend leger te bewapenen.

Deze rimpels in de tijd zijn ook vervuld met grote wijsheid van onze voorouders. Net als wij leerden onze voorouders ook met vallen en opstaan, en zo groeiden zij in spirituele- en natuurlijke wijsheid. Zij bedachten heel veel hulpmiddelen die ons nu kunnen helpen. Het is dus niet enkel een tijd om het verleden te zuiveren, maar ook een tijd om ons de

wijsheid en de lessen te herinneren van hen die ons voorgingen. Deze oude wijsheden scheppen een stevige fundering waarop wij allen kunnen staan, naarmate we steeds verder en hoger geraken dan onze voorouders konden komen. Wij zijn vandaag op dit punt beland dankzij onze voorouders en hun oude bloedlijnen, maar zij kunnen die volgende stap niet namens ons zetten.

De mensheid is niet langer ondersteund in een individueel bewustzijn, zoals dat vroeger was. Om ons te verenigen als één grote oceaan van Schepping is het nodig dat we de volgende grote stap zetten. Dit is voor ons de sprong van onvoorwaardelijke Eénheid – in een onbekende leegte.

Als we ook maar iets hebben geleerd van onze vroegere spirituele- en religieuze geschiedenis, dan is het wel dat ‘heilige oorlogen’ nooit hebben geleid tot een positief resultaat. Sterker nog, ze sloegen altijd diepe wonden bij onze voorouders, wonden die vele generaties nodig hadden om te helen – en voor de meesten van ons is dat nog steeds een aanhoudend proces. Dit thema van cycli laat weer van zich horen zoals dat gebeurde aan het einde van vele voorbije tijdperken, en we moeten er onze bewuste aandacht en heling aan schenken.

We beginnen te merken dat het Licht misbruikt wordt om ons te verblinden, zodat we de duistere onderstromen en agenda’s niet zien. Deze onderstromen worden gemaakt om ons verward en in onderbewuste angst te houden. Deze oude thema’s verbergen angstwekkende agenda’s onder het mom van een aantal van onze oude overtuigingen, omdat die overtuigingen ons ‘vangen’. Vervolgens worden de onderstromen versluierd door ongemak, om onze aandacht vast te houden … maar enkel als wij dat toestaan. Het tracht om ons stuurloos te maken, om ons te kunnen manipuleren tot het uitvoeren van hun agenda’s. Als we eenmaal zijn gevangen, dan vergeten we dat we een Goddelijke Uiting zijn van God … we gaan ons vertrouwen steeds méér geven aan die oude wereld en we bekrachtigen opnieuw hun agenda’s. Maar dat plannetje begint uiteen te vallen. De oude wereld verstrikt zichzelf letterlijk in alles wat niet langer meer wáár is. Deze agenda’s worden niet gesteund binnen het kader van de Nieuwe Aarde, de nieuwe frequenties, de Lichtcodes en de vanzelfsprekende Wetten van de Natuur. De oude wereld tracht vast te houden aan het bekende, als aan een slechte gewoonte, in plaats van zich over te geven aan de nieuwe cyclus.

De giftige rimpeling van dit thema heeft zichzelf aangepast, om het huidige collectief Bewustzijn ziek te maken. Het ziet eruit als een verwrongen vorm van een spiritueel gemaakt complot, en het is gevuld met onderstromen van angst, rampen, genocide en slachtoffermentaliteit. Deze aanpassing steunt het spirituele pesten, dat onze maatschappij opbreekt. Het laat de lijn vervagen tussen de illusie van de uiteenvallende oude wereld en de onaantastbare Waarheid. Het verstoort de ruimte tussen het hart en het ego … tussen Liefde en angst. Het moedigt ons aan om voorbij te gaan aan onze onvoorwaardelijke Liefde, mededogen en het algehele geloof in de mensheid, om in plaats daarvan voeding te geven aan de beperkende vooringenomenheid, die al lang geen bestaansrecht meer heeft. Het is vervuld met eigendunk en arrogantie. Hiermee wordt het onvermijdelijke slechts uitgesteld … het innerlijk werk dat wij allemaal moeten doen, en dat noodzakelijk is om te kunnen OPSTIJGEN naar de volgende ervaring. Wij herinneren ons dat wij allen God zijn, en dat er niets meer is om nog strijd over te voeren. We willen allemaal hetzelfde. Wij willen erkend en gehoord worden, en we willen veilig zijn.

Leven als een spiritueel wezen kan nooit worden bereikt door anderen aan de kant te duwen, om hen onze macht en spirituele inzichten op te leggen. Onze Waarheid is voor ieder van ons, en het mag niet aan een ander worden opgelegd met dwang of gerechtvaardigde zelfingenomenheid. Dit is niet de tijd om aan een Heilige Oorlog te beginnen, maar een tijd om naar onszelf te kijken en gebruik te gaan maken van het besef dat we Eén zijn met God. Dit geldt voor iedereen die u ontmoet. Als wij werkelijk sterk staan in onze Waarheid, dat zullen wij niet de behoefte voelen om anderen ervan te overtuigen dat ze hetzelfde moeten geloven als wij. Overtuigingen die dit soort bevestiging van buitenaf nodig hebben, komen voort uit uw eigen onzekerheden. De Waarheid van ons hart heeft nooit behoefte aan bevestiging of steun van buitenaf. Wanneer wij ongevraagd advies geven aan anderen, in plaats van hen aan te voelen, dan is dat niet enkel niet behulpzaam maar het overschrijdt ook hun grenzen, en het doet tekort aan de persoonlijke ervaring die zij beleven. Het afkraken van mensen en hun ervaringen omdat die niet overeenkomen met onze vooroordelen, was de eerste oorzaak van het ontstaan van de giftige rimpelingen. Wij zijn ÉÉN volk, ongeacht of we dat wel of niet leuk vinden en ongeacht hoe ‘wakker’ wij denken te zijn.


En als we dan volledig in elkaar opgaan, met al onze waardevolle maar verschillende standpunten, dan scheppen we een compleet beeld … een Goddelijk samengaan van het collectief. Het is niet mogelijk om op dit ogenblik de gehele Waarheid te kennen, en we kunnen tijdelijk verblind worden door onze vooroordelen, zodat we niet zien dat anderen even waardevolle overtuigingen hebben. Dit is een grote uitdaging, omdat er weinig samenhang is in de buitenwereld. Dit is geen tijd om te vechten, maar een tijd om de mensheid lief te hebben en te steunen, en om in te zien dat iedereen zich eigenlijk alleen maar veilig wil voelen. De Star Elders hebben al vele tientallen jaren gezegd … als we niet kunnen samenkomen op ÉÉN kleine Planeet, dan zijn we niet klaar voor méér. En ik weet dat we hebben gewacht op nog zoveel méér!

Dit is de transfiguratie van de collectieve Ziel, die wordt gevoed en in werking gesteld door de herinnering aan en de erkenning van deze oude rimpelingen uit het verleden. Deze rimpeling blijven de oude patronen herhalen, onpersoonlijk, als een geest uit het verleden, totdat we ze een lege kust kunnen geven waarop ze uiteindelijk breken en verdwijnen. Het enige wat we moeten doen is toestaan dat ze verdwijnen, onszelf niet langer laten gebruiken als energiebron, en natuurlijk … stoppen met op die ‘herhaal’ knop te drukken. We weten dat deze oude wonden niet kunnen worden geheeld door gebruik te maken van de oude werkwijze. De oude werkwijze heeft in het verleden gefaald en zal dat opnieuw doen. Wij vinden nieuwe manieren. We hebben deze oude wonden en patronen herkend, en nu moeten we het mogelijk maken dat ze verdwijnen.

We zijn al goed bezig met dit werk. Dit werk gaat niet om het brein. Het gaat om het leven vanuit je hart en handelen vanuit onze verbinding met God. Het is behoorlijk uitputtend en het vergt grote moed. Het draait volledig om het loslaten van onze koppigheid, om ons uiteindelijk over te geven en te leren hoe we de vele desoriënterende leegtes kunnen omzeilen, en de onmetelijke uitgestrektheid van de Oceaan van ons Universum onder ogen kunnen zien. Dit zal ons brengen naar de diepste plek van Overgave die wij ooit hebben ervaren. Het gaat verder dan gewone nederigheid. Dit is een tijd waarin we kunnen opstijgen en onze verbinding met Bron, Spirit en God kunnen versterken tot/op een veel hogere Trilling. Besef, dat de fysieke wereld een illusie is. Hoewel we in een fysiek lichaam zijn, moeten we deze illusie respecteren, terwijl we beginnen te bouwen aan een nieuw Leven binnen het nieuwe Bewustzijn, de nieuwe frequenties en de nieuwe Natuurwetten – en nooit meer te vergeten wie wij werkelijk zijn. Dit is nu al aan het gebeuren. En wat wij nu op innerlijk niveau doen, zal collectief van invloed zijn op het gehele Ascentieproces van de Aarde. Zoals de Maya zeggen … ‘In Lakech A La Kin’, hetgeen betekent ‘Ik ben jou en jij bent mij, en wij zien de God in elkaar’.

Ware, blijvende Kracht komt nooit vanuit het brein of de kracht van uw ego, koppigheid of volharding. Ware Kracht komt vanuit een nederig en kwetsbaar hart dat wéét hoe het ALLES moet binnenlaten, met al zijn verwarring en fouten … zelfs als dat eng is … en ermee omgaat, in Liefde en Mededogen. Weten dat alles om u heen en in uzelf GOD IS, en dat uw hart altijd een deel is en zal zijn van het collectieve hart. Wat u voor uzelf doet, zult u voor iedereen doen.

Als we dit werk nu niet doen, dan zullen er andere kansen komen. Dit gaat niet weg. Je kunt deze kans niet mislopen. Maar ik weet dat ik het liever nu afwerk, aangezien we toch

hier zijn, nietwaar? Dit is wat er voorafgaat aan elk nieuw Tijdperk … een volledige kosmische uitzuivering en een volledig wereldwijd herbouwen, dat ons allen naar een andere ervaring zal brengen. Velen van ons zullen de hele weg schoppen en schreeuwen, en dat mag. We moeten hoe dan ook gaan. Heel vaak lieten wij in het verleden ons lichaam achter en sloegen we deze buitengewoon moeilijke stap over. Maar we verloren dan ook de kans op deze ongekende groei, en we moesten dan aan de andere zijde vanaf nul herbeginnen.

Wel, we zijn nu nog hier, aangezien u dit nu leest. Dit zijn WIJ. Wij zijn Goddelijke uitingsvormen van God. Wij kunnen dit … ook al denken we van niet. Wij beginnen met onherroepelijk de meeste denkbeelden los te laten, van hoe wij dachten dat onze wereld in elkaar zat. Wij doen diepgaand onderzoek naar onszelf en onze relatie met God/Bron. Wij nemen volledige verantwoording, zonder naar anderen te wijzen en hen de schuld te geven voor onze eerdere scheppingen, maar we eren ook onszelf, als Goddelijke Wezens. Wij transfigureren feitelijk onze Ziel, tot afstemming op ons fysiek lichaam. Als dat geen eigenliefde is, dan weet ik het ook niet meer. Daarna herbouwen we, op ongerepte nieuwe funderingen … om te leren LEVEN en GEDIJEN, en om de Aarde en de Mensheid de EREN zoals oorspronkelijk was bedoeld.

(Dank aan de Star Elders die mij hebben geleid en de toezichthouder van de Bron, terwijl ik aanwijzingen kreeg om dit bericht te blijven lezen en herlezen, totdat het paste bij de Trillingen van onze nabije toekomst … voor zover woorden dat kunnen.)

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen