Aluna Joy Yaxk’in, de 8 Star Elders en een collectief van Verheven Meester Energieën

8 augustus 2021

Wat u nu als collectief ervaart, is precies hoe het eruit ziet wanneer een oud tijdperk implodeert, en een nieuw zijn plaats begint in te nemen. Dit keer is het een grote uitdaging geweest voor iedereen die op Aarde leeft. Niemand is uitgesloten van dit gebeuren, en datgene wat er geleerd wordt is een grote kans voor iedereen. Dit is iets waar uw Ziel getuige van wilde zijn, en u zult hier uitkomen met diepe Wijsheid en Waarheden die u zullen dragen naar de oprichting van een geheel nieuwe cyclus.

De beschadigde spiegel van uw imploderende wereld zal niet langer weergeven waar u naar zoekt. U bevindt zich tussen werelden in. Alles om u heen dat in disharmonie is, is een illusie. Kijk voorbij al de wanhoop, boosheid, angst, verlies, opsplitsing en controverse.

Er is geen Waarheid in waanzin. Waanzin is enkel angst. De Ziel kent geen angst, omdat zij de Waarheid beseft van haar ÉÉN zijn met God. Er is niets te winnen in oorlog. Oorlog is enkel het geloof in afscheiding. De Ziel begrijpt niet wat afscheiding is, noch het door het ego gedreven beginsel van ‘wij tegen hen’. De echte Waarheid is evenwichtig, één-makend, alles omvattend en komt niet voort uit het brein met zijn wereldse kennis. Waarheid is Liefde, en Liefde is de enige Waarheid.

U laten meeslepen in al die laatste restjes drama die nog over zijn van de oude wereld is een verspilling van uw Energie. Kijk doorheen en voorbij de spiegel, om te zien wat er nu al aankomt. Schraap de reflectie van de oude wereld weg, om er voorbij te kunnen kijken.

U bent God, dus het is eenvoudigweg onmogelijk dat iets wat geschapen werd door een andere mens (behalve de explosie van een atoombom) uw verbinding met God of het Goddelijke zou kunnen verbreken – of dat het uw Ascentie zou kunnen afremmen of tegenhouden! Er is dus geen reden voor angst, bescherming of verdediging.

U kunt niet het Pad naar Ascentie volgen, terwijl u nog de oude wereld bevecht. Als u tracht dit te bereiken te midden het puin van deze afbrokkelende wereld, dan zult u zich alleen maar uitgeput, gevangen, boos, verward en afgescheiden voelen … en blijven hangen in twijfel. Als u steeds blijft toewerken naar Ascentie, dan zal die u altijd één stap vóór blijven. Omdat dat is, hoe u ernaar kijkt. Wanneer u werkt om het te bereiken, dan vertrouwt u er niet echt op dat het voor u beschikbaar is. Het Universum hoort en antwoordt op uw gehele Aanwezigheid; niet enkel op wat uw brein verlangt. Er IS geen toekomst, enkel het NU. Totstandkoming kan niet afgemeten worden op een klok, of voorspeld worden op een kalender.

Pas wanneer de mensheid het punt bereikt waarop ze dat beseft, zal Ascentie plaatsvinden. Ascentie zal in u binnenstromen met een gezegende inademing van overgave, zonder gedachte … zonder druk … en moeiteloos.

U ondergaat onvoorstelbare niveaus van ondersteunde druk en stress in het collectief bewustzijn, hetgeen u het gevoel kan geven dat u niet meer verbonden bent met God, Bron, enz … Het menselijk ras gaat doorheen de duistere nacht van de Ziel en dan voelen we ons vaak niet verbonden, gedesoriënteerd, in twijfel, verloren … en we kunnen ons afvragen wat de reden is voor ons bestaan. Dat is deel van het proces. Dit is een eeuwenoud smeedproces, waarin ons het gevoel wordt gegeven dat we verlaten zijn door God, enkel om tot het besef te komen dat GOD altijd al bij ons was. Dit is de manier. We kunnen nooit losgekoppeld zijn van God, ongeacht de omstandigheden of welke weg wij ook inslaan. Zij die nu een sterk gevoel van ‘niet-verbonden zijn’ ervaren, gaan doorheen dit onvoorstelbaar krachtige proces. Het betekent niet dat u in welk opzicht dan ook iets fout deed, of dat u uw kans heeft gemist. Het betekent enkel, dat u precies dáár bent waar u moet zijn. U bent ontzettend dapper, dat u deze ‘leegte’ doorstaat.

Er komt een nieuwe wereld naar voren en u wordt voorbereid om die te betreden. Hij wacht op uw erkenning en hij zal niet worden weergegeven in de huidige wereld. Het zal niet zijn wat u verwacht. Zoals wij (de Star Elders) al jarenlang hebben gezegd: dit is een nieuwe wereld met nieuwe wetten. Het is iets wat het grootste deel van de mensheid nog nooit heeft gezien.

Stijg uit boven al de ontelbare, weerbarstige lagen in deze collectieve crisis. Laat de wereld achter, welke geprogrammeerd is door de oude wereld en die gevoed wordt door afscheiding … wij tegen hen, angst, controle, controverse, oorlog en zo meer.

De antwoorden waar u naar zoekt, zijn hier niet meer te vinden. Ze bevinden zich hier voorbij. Dit is de reden waarom niets in uw wereld nog ‘goed voelt’. De oude wereld implodeert en vervaagt tot niet méér dan een illusie … die spoedig zal zijn vergeten, alsof ze nooit heeft bestaan … (dit is ook de reden voor de problemen met ons geheugen).

Wanneer de oude wereld implodeert, blijf dan heel bewust uw onderscheidingsvermogen gebruiken als u te maken krijgt met de vele controverses, voorspellingen en vooruitzichten in de laatste restjes van de oude, materiële wereld. Als u nerveus wordt of angstig bent voor de komende ‘mogelijkheden’, dan is dat uw teken dat u weer in de stervende wereld bent gestapt. Dan bent u uit uw centrum, uw evenwicht, uw innerlijke Waarheid getreden. U moet snel leren te herkennen wanneer er een emotionele haak verbonden is aan een onderstroom die voortkomt uit de imploderende wereld (dit kan zijn een gevoel van zwaarte, duisternis of plotse onrust). Dit is uw Goddelijk, innerlijk alarm dat u vertelt dat u terug in uw centrum moet komen.

Wanneer wereldse perspectieven onbewust geladen zijn met de energie van angst en op een onvoorstelbare manier worden getoond, dan brengt u dat naar uw reactief, emotioneel lichaam, hetgeen betekent dat u dan niet langer leeft vanuit uw ééngemaakt hart. Als u die eenmaal heeft binnengekregen, kost het tijd en moeite om die zwaarte weer uit uw energieveld te krijgen. Er is altijd een heel klein beetje Waarheid in elk van de stukjes perspectief; anders zou niemand zelfs maar overwegen om ze als Waarheid te aanvaarden.

Dus, u zult dit steeds opnieuw moeten doen, totdat u dusdanig stevig verankerd bent in uw centrum dat u niet langer kunt worden meegesleurd in die programma’s, of er niet langer door uit evenwicht geraakt.

U ziet nu al dat het u steeds minder raakt, en dat u zich wat méér verankerd voelt in de kern van uw hart. Niets van de oude, imploderende wereld kan nog iemand schaden, maar ze willen wel dat u dat nog steeds gelóóft.

Laat u niet door de verouderde, dualistische wereld uit evenwicht brengen. Het is goed om te weten wat er gaande is in de wereld, en er is altijd een klein beetje Waarheid te vinden, overal waar u kijkt. Maar zoals de Geascendeerde Meesters zeggen … sta niet toe, dat de omstandigheden u in een dusdanige emotionele staat brengen dat u erdoor wordt losgeslagen van uw Licht. Wees in dit ogenblik NU, en ontzeg de conflicten van de buitenwereld uw erkenning, uw energie en uw Licht. Deze tijd gaat erover, dat we de wereld wel ZIEN maar er geen deel meer van uitmaken. Behoren tot het nieuwe paradigma houdt in dat u al uw energie weghaalt uit de oude programmeringen.

Wij zijn de Voortrekkers. Als wij kiezen voor het Pad van niet-kiezen en we stijgen uit boven alle vooroordelen, als wij de chaos van de imploderende wereld van ons afschudden, dan zullen wij een weg banen die iedereen zal kunnen volgen.

(Dit bericht heb ik ontvangen bij stukjes en beetjes en soms met één enkele zin van alle bovenaan vermelde bronnen. Het heeft weken geduurd om samen te stellen, zodat het uiteindelijk logisch was. Door de Energie die met deze stukjes werd overgebracht valt het niet te ontkennen dat dit een barst is in de spiegel, een sleutel in de deur, de toegang tot een veel groter potentieel dan op dit ogenblik voor ons beschikbaar is. Hartelijk dank aan de Star Elders en de vele Geascendeerde Meesters van het Noorden en het Zuiden, omdat ze ons nooit in de steek laten. – AJ)


OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen