Aluna Joy met de Star Elders

15 mei 2020

Vanuit het hoogste perspectief …
uw wereld bevindt zich in zijn laatste overgang.
Hier nog zoeken naar Waarheid is nutteloos.
Kijk naar binnen.

De Bron

Aluna: Heel wat jaren geleden zegden de Star Elders dat – wanneer de Verschuiving der Tijden aanbrak – dit zou komen als een enorme verrassing. Wel … deze tijd hadden we niet zien aankomen. Door dit verrassingselement konden wij ons er niet op voorbereiden of tegen wapenen. Elke onverwachte gebeurtenis heeft een veel groter vermogen om het gehele bewustzijn van de mensheid wakker te schudden, dan iets waar we ons op kunnen voorbereiden.

Dit is wat ze vandaag met ons delen … veel hiervan kwam stukje bij beetje door, of één zin per keer. Voordat ik dit bericht ging plaatsen … heb ik het nog eens met hen doorgenomen, voor de fijnafstemming. Dit is hoe zij het ons willen brengen – zo goed als het gaat – binnen de beperking van de Engelse (en Nederlandse – V) taal.

Deze onverwachte tijd is de aanzet.
Dit is het begin van een grote ontmanteling.
De verouderde denkbeelden verdwijnen.
Weloverwogen bant de dualiteit zichzelf uit.
De gehele schepping wordt vrijgemaakt om een nieuwe vorm te scheppen.
De blauwdruk voor de nieuwe wereld wordt nu gevisualiseerd door spirit.

Dit is een proces van kosmische transfiguratie.
Iedereen zal deze tijd ervaren in verschillende stadia.
Eerst ontkenning, schok, angst, depressie, verwarring,
ongevoeligheid, boosheid en uitgesproken rebellie.

Dan zal alles tot diepe rust komen en er zal een nieuwe Eenheid ontstaan.
Geen enkele levensvorm kan onder zulke extreme niveaus van aanhoudende, samengebalde evolutie gebracht worden, zonder open te barsten en te ontwaken tot de nieuwe, onverwachte werkelijkheid.

Geen enkele levensvorm kan worden geplaatst onder het aanhoudende alchemistische vuur van diepe onwetendheid, zonder open te barsten om te ontwaken tot een nieuwe waarheid en geëvolueerde natuurwetten.

Voor de mensheid is dit een collectieve duistere nacht van de ziel.
Er zal geen immuniteit of vaccinatie zijn, geen enkele manier om dit te vermijden.
Verwacht u eraan dat er geen zekerheden zullen zijn, geen vaste grond onder uw voeten.
Alleen uw Innerlijk Richtpunt zal onveranderd blijven.
Dit zal u veilig loodsen doorheen het verdwijnen van uw bekende wereld.

Alles zal in een grote, reinigende leegte worden geplaatst.
Tijdens deze herschepping zult u niet weten waar u Waarheid kunt vinden.
Al de kanten die verdwijnen zijn vertekend en besmet.
De meeste mensen zullen alles in vraag stellen en maar weinig begrijpen.
Velen zullen vanuit verschillende standpunten kijken, maar zich toch blind voelen.
Velen zullen zich afvragen of ze alles zullen verliezen wat ze kennen.
U zult denken dat er geen einde komt aan de verwarring en de gekte in de wereld.
Maar dit alles zal ophouden, en weer opnieuw beginnen.

Dit is de plek waar alles zal veranderen.
Wat zal de volgende cyclus van uw belichaming ZIJN?
Wat zult u aanvaarden in deze nieuwe wereld?
Wat zult u afwijzen en niet meer toestaan in uw toekomst?
Dit is een groots ontwaken … en het is eindelijk aangebroken.
… en U bent Meester over uw realiteit.
Wat zult u bekrachtigen, zodat het tot stand kan komen?

Copyright Aluna Joy Yaxkin © 2020 www.alunajoy.com

*****

Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media. Dank u voor uw steun aan ons werk!
Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen