door Aluna Joy

10 april 2021

Vanaf 14 april 2021 zal de mensheid gedurende 20 dagen doorheen een kosmisch chakra systeem reizen, en onze Kundalini activeren. Deze dagen zijn krachtig en activerend omdat we verleden, heden en toekomst samenbrengen. Ze zijn krachtiger dan een Zonnewende of een Zonnevlam Klasse X … maar dan ononderbroken gedurende 20 opeenvolgende dagen! De centrale kolom van de heilige Maya kalender, de Tzolk’in, symboliseert de wervelkolom van het menselijk lichaam en het centrum van de Aarde, van noord naar zuid.

Tijdens deze 20 Kern dagen begint er een Ascentieproces, dat een Heilig Vuur doorheen onze chakra’s zal doen branden. Deze Energie daalt af naar de Aarde vanuit de Grote Centrale Zon en God/Hunab Ku.

Elke 260 dagen keren deze Energieën telkens weer terug, maar elke keer met een verhoogde frequentie. Deze 20 dagen zullen méér dan krachtig zijn in deze beslissende en unieke tijd, waarin we buiten onze grenzen worden geduwd en we geen reserve-energie hebben om die dingen te onderdrukken, die we liever niet onder ogen zien. Maar … de Maya Kern dagen, indien ze met bewuste intentie worden beleefd, kunnen helpen bij het verankeren en tot stand komen van de vormgeving van nieuwe frequenties. Dit is wat we hier willen uitleggen. Het is een beetje moeilijk om te verwoorden, dus ik hoop dat we u niet kwijtraken. 😉

Deze 20 krachtige dagen beginnen op 14 april. Er wordt van ons gevraagd om deze beproeving op te nemen met Heilig Vuur door onze frequenties te verhogen, zodat ze méér Energie en Licht kunnen bevatten dan ooit voorheen. Er zal van ons gevraagd worden om een nieuw evenwicht te vinden en het oriëntatiepunt van ons Hoger Zelf te verankeren. Dit is een tijd om zelfbekrachtigend en beschermd te worden en niet te worden afgeleid door nalatende oude programma’s.

Er zullen 5 impulsen van Energie komen, die zullen branden doorheen de 5 Maya chakra’s, te weten: kruin, keel, hart, zonnevlecht en stuitchakra. Elke impuls zal 4 dagen aanhouden, en elke dag werkt met één van de 4 richtingen (oost, noord, west en zuid). Dit is wat er in die 20 dagen gaat gebeuren …

Nieuwe Kosmische Energie, afkomstig van de Grote Centrale Zon, gaat neerdalen in ons fysiek lichaam – te beginnen bij ons kruinchakra.

Tegelijkertijd begint er nieuwe, verhoogde Energie vanuit de Kern van de Aarde op te stijgen in ons fysiek lichaam, te beginnen bij onze stuitchakra. Dit proces is bijna hetzelfde als wanneer de bliksem inslaat op de Aarde. Wanneer een bliksemschicht neerdaalt vanuit de lucht, dan stijgt ook de Energie van de Aarde op, om die neerdalende bliksem te ontmoeten. Dit samenkomen van afdalende Kosmische Energie met de opstijgende fysieke Energie, die elkaar bereiken op een bijzonder krachtig middelpunt … vindt plaats in ons HART! Ik vind dit echt geweldig. Het Hart is het middelpunt der middelpunten.

De nieuwe Kosmische Energie die neerdaalt vanaf de Grote Centrale Zon zal verder stromen doorheen onze chakra’s, totdat deze geaard is in ons fysiek lichaam en verankerd is in de Kern van de Aarde. Onze opstijgende fysieke Energie zal ook doorheen ons hart gaan en verder door naar onze kruin en daar voorbij, totdat ze de Grote Centrale Zon bereikt en zich daar verankert. Dit proces zal 20 dagen duren.

De meeste traditionele Maya ceremonies beginnen met het aanroepen en het sturen van Liefde naar de 7 Hoofdpunten.

Grote Schepper van alle Leven, Hunab Ku.

Hart van de Hemelen.

Hart van de Aarde.

Hart van het Oosten.

Hart van het Noorden.

Hart van het Westen.

Hart van het Zuiden.

Hart der Harten, of het middelpunt.

Wij stellen voor dat u elke dag begint met een eerbetoon aan deze Hoofdpunten en aan de God van Alle Schepping, met grote Liefde en nederigheid.

De EERSTE IMPULS zal zijn van 14 tot 17 april. Dit zijn de dagen van 4 IMIX, 5 IK, 6 AKBAL en 7 KAN. Deze eerste fase zal uw kruinchakra activeren vanuit de Grote Centrale ZON, en uw stuitchakra vanuit de Kern van de AARDE. Deze dagen zullen een grote Oceaan van Schepping op gang brengen, levensadem brengen in dit proces, een onmetelijke wijsheid vrijmaken vanuit de diepten van onze Innerlijke Tempel, en een zaadje planten voor de intentie van dit proces. Hiermee begint het proces van het samenbrengen van Hemel en Aarde, binnenin ons. Als we er aandacht aan geven, dan kunnen we flitsen van Verlicht Bewustzijn ervaren en we kunnen ons behoorlijk Verhoogd voelen.

De TWEEDE IMPULS zal zijn van 18 tot 21 april. Dit zijn de dagen van 8 CHICCHAN, 9 CIMI, 10 MANIK en 11 LAMAT. Deze tweede fase zal onze keelchakra activeren vanuit de neerdalende Kosmische Energie en uw zonnevlecht activeren vanuit de opstijgende Energie vanuit de Kern van de Aarde. Tijdens deze vier dagen begint het bijeenbrengen van fundamentele Wijsheid. Wij zullen beginnen met loslaten, alsof het verleden sterft, en ons afstemmen op de zuivere, heelmakende Schepping. Hierdoor krijgt de Wijsheid een werkbare vorm. We verlaten de mentale wereld en betreden de wereld van Spirit.

De DERDE IMPULS zal zijn van 22 tot 25 april. Dit zijn de dagen van 12 MULUC, 13 OC, 1 CHUEN en 2 EB. Deze derde fase zal ons middelpunt activeren, ons HART, dat nu in evenwicht is tussen de kosmos en de Aarde. Deze dagen worden verhoogd met de Energie van de Kosmische Maan van Schepping. Informatie wordt verfijnd via Spirit, zodat deze beter toegankelijk wordt. Sommige dieperliggende kwesties kunnen worden aangewakkerd met emoties en verhoogde gevoeligheid. Wij kunnen vernietigen of juist scheppen, vanuit de grootsheid van het Hart. Hiermee zal een proces van Opnieuw Beginnen van start gaan. Gezondheid zal aandacht nodig hebben.

De VIERDE FASE zal zijn van 26 tot 29 april. Dit zijn de dagen van 3 BEN, 4 IX, 5 MEN en 6 CIB. Deze vierde fase zal dan uw zonnevlecht activeren, door de neerdalende Energieën van de Grote Centrale Zon. Dit zal ook uw keelchakra activeren door de opstijgende Energieën vanuit de Kern van de Aarde. Deze vier dagen zullen beginnen met een activatie die de Zuilen van Licht wordt genoemd. Hierbij zal de Energie van de Aarde beginnen verweven te raken met de Energie van de Grote Centrale Zon. Deze fase zal ook sjamaan-achtige Wijsheid omvatten, welke tijdloos is. Wij zullen toegang hebben tot hogere vormen van de natuurlijke krachten van de kosmos, en we zullen in staat zijn om deze in een meer bruikbare vorm op Aarde te verankeren. Dit is ook het moment waarop we ècht aan ons werk zullen beginnen. Complexe menselijke relaties kunnen onhandig voelen, wanneer we opstijgen met een bredere visie en helderheid omtrent onze dienst aan de wereld. We zullen nieuwe grenzen bereiken, die tot een hogere norm reiken. Dit zal een eerlijker zelfvertrouwen opwekken, hetgeen ons helpt om gemakkelijker om te gaan met gezagsdragers, zonder onze persoonlijke macht op te geven. In deze dagen kunnen we leren om ware gemeenschapszin te koesteren, als we ons daarop richten.

De VIJFDE FASE, tevens de laatste, zal zijn van 30 april tot 3 mei. Dit zijn de dagen van 7 CABAN, 8 ETZNAB, 9 CAUAC en 10 AHAU. Deze vijfde fase zal uw stuitchakra activeren vanuit de neerdalende Energieën van de Grote Centrale Zon. Ze zullen ook uw kruinchakra activeren met de opstijgende Energieën vanuit de Kern van de Aarde; Deze vier dagen zijn de hoogste frequentie van alle 20 dagen Tekens, en zij bieden de grootste evolutie – maar zij kunnen ook het diepste werk in gang zetten. Progressieve en controversiële Schepping zouden tot stand kunnen komen, met sterke overtuigingen, maar de uitdaging zal zijn om alles bijeen te houden. Misschien hebben we ruimte nodig om veel nieuwe dingen onder ogen te zien, welke door de wereldspiegel naar ons worden terug gespiegeld. Indien uw focus gericht is op de gemeenschap dan kunnen we samenwerkingsvaardigheden ontwikkelen, in plaats van beperkt te zijn tot eigenbelang of zelfopoffering.

De toegang tot uw eigen, Innerlijke Waarheid kan als door een bliksemflits duidelijk worden. We kunnen in staat zijn om Wijsheid te ontvangen vanuit fysieke of etherische bronnen. We kunnen ook teleurgesteld worden door onrealistische verwachtingen, vanuit ons kieskeurige idealisme. Dit zijn vier bijzonder spirituele dagen, waarin uitzuivering aan de orde zal zijn en zelfs onze Innerlijke Heelmaker aan het werk kan zetten.

Aan het einde van de 20 Kerndagen zijn we altijd een beetje uitgeput en wellicht ook wat overweldigd. We hebben zóveel opgenomen in zo korte tijd, dat we even moeten pauzeren om op adem te komen en alles tot rust te brengen. Probeer daarom niet om uzelf ertoe te dwingen om meteen alles te begrijpen, want als u dat doet, dan duwt u de Wijsheid weg. Laat het gewoon allemaal een plekje krijgen in uw lichaam, terwijl de Grote Centrale Zon en de Kern van de Aarde zich verankeren, binnenin u. Als u eenmaal wat afstand heeft kunnen nemen van deze 20 dagen, dan kunt u erop terugkijken en begrijpen waar u gegroeid bent en wat er zich heeft afgespeeld tijdens deze krachtige dagen.

Onthoud dat deze 20 Kerndagen bekeken kunnen worden vanuit verschillende invalshoeken. Er zijn lagen binnen de lagen, en cycli binnen de cycli, met oneindige sferische tijd. Dit is slechts de voorpagina van een enorm boek van Kennis, tot welk wij allemaal toegang hebben. Houd uw ogen en uw hart open. Dit is de Energie waar we allemaal samen doorheen gaan.

www.AlunaJoy.com – Ⓒ 1995-2021

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen