AEM: De veranderingen naar Manifestatie

De veranderingen naar Manifestatie
Bijzonder bericht van AE Michael

19 februari 2017

Gegroet, Geliefden. Ik ben teruggekomen om te helpen bij het verhogen van het collectieve bewustzijn op onze geliefde Moeder Gaia. De Energieën die voortdurend worden uitgestort over de Planeet brengen grote veranderingen op alle niveaus. Deze Ascentie-opdracht is multidimensionaal. De verandering waar ik het over wil hebben, gaat over Manifestatie. Vele Lichtwerkers richten hun intenties op manifestatie en ze merken weinig tot geen resultaten.

Sommigen zijn zelfs vervallen tot gedachten en emoties van het lager bewustzijn, zoals verdriet, wanhoop, medelijden en dergelijke. Laat ons deze veranderingen tot Manifestatie toelichten, omdat ze NU nog hun centrum hebben in het hart, niet in het brein. Zoals altijd, Geliefden, transformeert Bewustwording zich tot Bewustzijn.

Veel mensen voelen de veranderingen die zich voltrekken binnen in hen en om hen heen. De Energieën zijn bedoeld om het Nieuwe Paradigma te laten ontbranden van de Liefde die Overal Aanwezig is … Hemel op Aarde. De energieën van het oude paradigma zullen steeds verder afnemen, tot ze ophouden te bestaan. Zoals we al eerder hebben gezegd, er zijn grote veranderingen op komst. U wordt een Mens van het Nieuwe Hart … Wezens van Evenwichtige Harmonie, Heelheid, Onvoorwaardelijke Liefde en nog zoveel méér … Dit alles komt vanuit het Hartbewustzijn … uit het Eenheidsbewustzijn met het Eén-geworden Hart.

De oude manieren om te manifesteren kwamen meestal voort vanuit het brein, maar het hart kon er altijd bij betrokken worden. Het brein gaat uit van behoeften, noden en verlangens. Alle gedachten van het lager bewustzijn zijn gericht op het zelf … het kleine IK … het Ego. Vele Lichtwerkers trachten nog steeds om te werken binnen de energieën van het oude paradigma – en hebben het daar héél moeilijk mee.

Het brein kan slechts functioneren in de lagere dimensies, tot en met 4D. Er zijn geen energieën meer die het oude paradigma nog ondersteunen, bijvoorbeeld voor de gedachten van de mensheid. Deze werkwijze had wel enig effect in het oude paradigma. Maar er is ook veel veranderd, nu we op volle snelheid afstevenen op het Eenheidsbewustzijn.

Vele Lichtwerkers vragen zich af ‘Waarom krijg ik niet wat ik wil? Waarom heb ik het moeilijk om mijn verlangens te manifesteren? Dit is niet waar ik om vroeg?’ Er is veel verwarring bij de Lichtwerkers ten aanzien van verlangens. Door verlangens op te leggen dwingt u het Universum ertoe, om zich te beperken tot een bepaald resultaat dat u zich heeft voorgesteld. Vele mensen stellen verwachtingen, ze staan erop dat ze recht hebben op bepaalde manifestaties.

Dit zijn allemaal egoïstische benaderingen, waaraan uw Engelen, Gidsen, het Universum en de LIEFDE geen gehoor kunnen en zullen geven. Vele Lichtwerkers hebben gevraagd: ‘Waarom manifesteren er zich dingen die ik niet wil?’ De focus op de dingen die u niet wilt, zetten de energieën ertoe aan om die ongewenste dingen te manifesteren. Dit gebeurt opdat u eens zou kijken naar die angsten om ze te kunnen ervaren, en u de kans te geven op transformatie.

Dit komt doordat uw Ziel wil groeien. Groei komt door te Zijn wie u Werkelijk Bent en door het loslaten van alle angst, alle programmering, alle gewoontes, alles van het Ego-brein. Uw energieën richten, daar draait het om. Alles komt van binnenuit. Vraag uzelf dus af: ‘Hoe voel ik mij, binnenin? Zijn mijn intenties helder en Zuiver van Hart? Worden mijn energieën tot manifestatie gedreven door Ego of door Liefde? Zijn mijn wensen echt voor het Hoogste Goed van ALLEN?’

Vele Lichtwerkers zullen het moeilijk hebben met deze informatie aangezien zij vasthouden aan overtuigingen, zij denken dat het brein méér weet … dat het Liefde kent. Aan deze Lichtwerkers die nog vasthouden aan overtuigingen of aan het brein in het algemeen, zeggen wij: ‘Waarom niet iets nieuw proberen? Waarom geen nieuwe aanpak proberen? Wat heb je erbij te verliezen?’

Onthoud, Geliefden, dat u uw wensen voelt vanuit uw Hart. Het brein kan niet voelen, het denkt slechts in lineaire- en vaak onevenwichtige patronen.
Wees Wijs en Zuiver in uw intenties. Dit is waar het gezegde ‘Wees voorzichtig met wat je wenst’ vandaan komt. Die woorden zijn zo wáár, met name als het gaat om deze energieën.

Het tempo van manifestatie is beduidend toegenomen vanwege het instromen en de integratie van Energieën vanuit de Hemellichamen naar onze Geliefde Moeder Gaia. Wensen en Visioenen – zoals LIEFDE – zijn oneindig en vallen buiten het lineaire denken. U sluit aan op de vermogens van het Oneindige Universum, waar enkel de Liefde regeert. Liefde wordt Gevoeld – net als uw wensen, Geliefden. Als uw manifestaties niet tot stand komen, kijk dan naar de blokkades in uzelf. Onderbrekingen in de Hartenergie beperken de stroom van Manifestaties. Wij raden het gebruik aan van de Smaragden Vlam van Healing. Dit is de vlam van mijn broeder, Aartsengel Raphael.

De Smaragden Vlam van Healing

U kunt Aartsengel Raphael erbij roepen via Liefde en Dankbaarheid.
Zie dan hoe de Vlam uw Hart betreedt en uw hele wezen omringt. Vraag de Smaragden Vlam om elke energie te healen waar u nog aan vasthoudt en die voortkomt uit groot verdriet. Dit proces kan heel even duren, afhankelijk van de zwaarte van dat verdriet. U kunt dit ook doen in uw meditatie met Bomen. Bomen en Engelen zijn altijd blij om u te helpen bij het transformeren van energie, bij het aarden en het oplossen van het geprogrammeerde egobrein.

Manifestatie is eigenlijk volledige Overgave – en toestaan dat het Universum gaat werken in uw voordeel voor het Hoogste en Grootste resultaat. Uw focus en intenties spelen een rol bij manifestatie, aangezien Alles energie is. Manifestatie vanuit het Hart komt voort uit oprechte hartenwensen en -beelden. Kinderen zijn hier een prachtig voorbeeld van.

Vervang verlangens door wensen en visie. Zie uzelf als een kind, dat een oprechte hartenwens uit. Focus uw gehele Wezen vanuit uw Hart en zorg ervoor dat die Hartenwens voortkomt uit Onvoorwaardelijke Liefde. Laat daarna gewoon alle verwachtingen en gedachten los omtrent uw wens. Doe dit binnen een veld van Positiviteit, Dankbaarheid en Liefde. Oefen dit en aanschouw de Wonderen van het Universum … van Liefde.

U bent een Kind van Opperste Schepper, Grote Geest, Moeder van de Schepping – en dit geschenk wordt aan u Allen gegeven vanuit haar Meedogende en Onvoorwaardelijk Liefhebbende Hart. Naarmate u allemaal uw manifestaties méér gaat oefenen, zullen ze gaandeweg grootser worden, tot het punt waarop u Allen mede de Manifestaties zult scheppen vanuit het Eenheidsbewustzijn, met de Gehele Schepping.

Stuur uw wensen naar de Sterren, Geliefden.

Ik Ben AE Michael, altijd Dienstbaar aan de Liefde, de mensheid, de Gehele Schepping en aan de Moeder en Vader van Alle Schepping. Heb Lief zonder Angst – en Altijd Onvoorwaardelijk.
Zegeningen en Namaste.

Uw eeuwig Liefhebbende Broeder,
Aartsengel Michael

origineel bericht: klik HIER

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.