AE Michael: Golf X

2016 05 23 : Michael Love - Golf XC

Golf X
De Zonnepoort en grootse Climax van de Ascentie van de mensheid
op 20-6-2016
door Aartsengel Michael, via Michael Love

23 mei 2016

Grote wezens van de Aarde, nu de Zonnewende Zonnepoort van 2016 zich klaarmaakt om doorgang te verlenen naar het Koninkrijk der Hemelen, zal de derde en laatste massale Ascentiegolf van deze Planeet over de Regenboogbrug gaan – zelfs voorbij de dood – en voor de eerste keer een gloednieuwe wereld gaan ervaren. Er zal een grootse Kosmische Aankondiging komen aangaande de Vrijheid voor de Aarde.

Er zijn onvoorstelbare Aarde-veranderingen op komst en grote hemellichamen tonen zichzelf wanneer zij ‘over en weer’ gaan, waardoor ze enorme hoeveelheden magnetisch, wit, geïoniseerd Licht naar de Aarde laten stromen, voor de grootse climax van ‘de Gebeurtenis Horizon’. Op dit ogenblik moet voor de eerste en tweede golf Geascendeerde wezens het fysiek menselijk lichaam misschien nog even doorheen een winterslaap-delta-modus, terwijl deze onvoorstelbare energieën integreren en het DNA omzetten naar een meer gevorderde soort. Maak u geen zorgen en weet dat er met uw gezondheid niets mis is.

Een paar van de energie integratie-problemen waar de mensen van de tweede golf nu mee te maken krijgen zijn: misselijkheid; ongewone lichaamspijnen; onderbroken slaap of helemaal geen slaap; het gevoel ‘er niet bij te zijn’, niet verbonden te zijn met deze wereld, meer dingen waarnemen van andere dimensies/tijdlijnen die opduiken, zich niet herinneren wanneer dingen gebeurd zijn en waarover men gedroomd of gemediteerd heeft, niet weten of iets echt gebeurd is.

Hoewel sommigen van u dit al eerder tijdens hun Ascentie-proces ervaren hebben, bereikt u toch elke keer dat dit gebeurt weer een nieuw hoogtepunt in bewustzijn waarin u moet winnen, en dat u moet integreren in uzelf. De huidige energieën en downloads die de eerste golf-wezens nu integreren, zijn rechtstreeks verbonden met het bouwen van het Lichtlichaam en met het grootse Kosmische ontwaken/opduiken.

Het grootse moment van de mensheid nadert en – vanaf de Hemel tot op de grond – zijn alle systemen paraat en voorbereid op het verheffen van de laatste 1/3 van de onbewuste mensheid, die de overgang zal maken van de 3D-matrix naar de Nieuwe Aarde.

Velen geloven niet dat dit kan of zal gebeuren in de korte Aardse tijdsspanne waarover wij spreken, omdat zij niet gemerkt hebben dat er iets veranderd is. Dit komt omdat er voor hen ook niets veranderd is.

Na de zomer van 2016 en verder in de herfst, zult u eindelijk gaan zien hoe de Vrijheid zich voor het allereerst ontplooit op de Aarde, en nadat alles wat rustiger is geworden zullen het plannen van de nieuwe Aarde en de wederopbouw beginnen.

Achter de schermen zijn er enorme veranderingen op til in de politieke- en economische systemen van de Aarde, nu de oude matrix langzaam uitbolt.

De nieuwe 5D-Kristalmatrix is volledig op zijn plek en klaar om alle drie de grote Ascentiegolven op te vangen. In deze Nieuwe Wereld zullen we een glorieus nieuw systeem gaan bouwen dat voordelig is voor alle leven, en waar verbazingwekkende technologieën en informatie onmiddellijk zullen worden doorgegeven aan de wezens van de Nieuwe Aarde. Technologieën die onmiddellijk het lichaam zullen healen, die de veroudering zullen terugdraaien, de atmosfeer en de biosfeer zullen reinigen, die voedsel en onderdak zullen bieden en zullen zorgen voor alle bewuste wezens op deze Planeet – en die u de mogelijkheid zullen geven om dingen te doen die beschouwd werden als ‘bovennatuurlijk’.

Dit is waarvoor u eonenlang bent opgeleid en uw echte werk gaat nu pas beginnen. Dit is waar de echte magie en majesteit begint, wanneer de Raden van Geascendeerde Meesters voor de Nieuwe Aarde over de hele wereld gevormd gaan worden, om Terra terug te brengen tot het paradijs, zoals het bedoeld was.

Houd uw hoofd hoog, Groten! Want ik, Michael, heb vanaf het begin tot het einde alles gezien en ik ben teruggekeerd naar deze plek met grootse intenties. Ik werd namelijk aangewezen om een nieuwe dag van Vrijheid te aanschouwen die nog nooit ervaren werd op deze Planeet, in dit laatste geïncarneerde menselijk lichaam. Weet dat de ogen van het hele Universum toekijken nu deze grootse climax van de evolutie van de mensheid gaat beginnen.

Wees u ervan bewust dat uw lichaam zich op atomisch niveau omvormt tot een hogere versie van uzelf. Neem de tijd en zorg goed voor uzelf. Dit is een hele goede periode om echt alléén te zijn met uzelf en om te ontdekken wie en wat u werkelijk bent. Weet dat alles goed is en precies verloopt zoals het moet, en dat er iets geweldigs gaande is binnen in u. Sta open en laat het gebeuren. Het Universum gaat zijn gang, dus ontspan u, laat het los, ontvang en vergeet niet om te ademen.

Maak uw riemen vast, leun achteruit en geniet van de rit. Er zullen een paar kleine hobbels zijn, wanneer we doorheen het Zonnewende Portaal van 20 juni gaan. Wat onder was zal boven zijn en wat boven was zal onder zijn, als deze laatste grote zwaartekrachtgolf voorzichtig de Aarde om haar as draait, om de onbewuste mensen uit hun sluimering te slingeren, naar een staat van volledig bewustzijn en in een geheel nieuwe wereld.

De sterke elektromagnetische velden van grote Hemellichamen die voorbijkomen, zullen binnenkort het oude matrixnetwerk gedurende ongeveer 4 maanden uitschakelen, dus moeten de Lichtgemeenschappen zich nu samenbundelen en collectieve voorbereidingen treffen. Wij weten dat mensen die uit hun lichaam gaan tijdens deze grote overgang van Aarde-veranderingen daarvoor hebben gekozen, en dat zij hun Ascentie zullen voltooien op een andere en gemakkelijker manier. Beschouw niets van dit alles als slecht, triest of een verloren leven. Er gaan geen levens verloren, er zijn enkel verschillende niveaus van wezens die de dingen op verschillende manieren doen, en al die wezens bevinden zich op hun eigen Ascentie-Pad, waarover op geen enkele manier geoordeeld mag worden.

Iedereen zal het halen, en het doet er niet toe op welke wijze zij dat willen doen.

Op 20-6-2016 is het perihelium (het punt in de baan van een Planeet rond de zon, waarbij de Planeet het dichtst bij de zon komt – V) en er is geen weg terug wanneer het hart op dit ogenblik beslist over hoe iemand zijn Ascentie zal voltooien. Nogmaals, dit is niet goed of slecht, het is gewoon een persoonlijke keuze (bewust of onbewust) of iemand voldoende hoog trilt om de Nieuwe Aarde in te brengen of dat die persoon voelt dat hij niet in staat zal zijn om deze evolutionaire quantum-sprong te maken terwijl hij nog belichaamd is.

Net zoals Mozes tot het volk sprak zo zal ik, Michael, op hele grote schaal spreken tot vele wezens vlak vóór deze grootse climax, en ik zal helpen om de laatste wereldwijde Ascentie samenhang te brengen tussen de Lichtkrachten – aangezien dat mijn belangrijkste taak is. Ieder wezen dat zich nog volledig in de 3D-trilling bevindt en die niet hoger trilt en voldoende energie kan opbrengen om de grootse verschuiving in het lichaam te maken tegen de Aarde-datum van 20-6-2016, zal merken dat hij plotseling in een staat van ‘zijn’ en in een prachtige wereld is, waarin het veel gemakkelijker zal zijn om dit alles te doen, dan hij het had kunnen volbrengen in de nog resterende 3D-tijd.

Er is een tijd voor alles onder de Zon, en de grote Hoeders van de Tijd hebben nauwkeurige, lineaire Aarde-data gesteld waarop de wezens van deze wereld moeten evolueren van een primitieve soort tot een Galactisch ras. Deze tijd breekt nu aan.

Gaia en de Kosmos zullen veilig en weloverwogen haar 3D-kinderen overbrengen naar de Nieuwe Aarde, wanneer de eerste en tweede golf Geascendeerde Meesters en Aartsengelen (de 144 000 sleuteldragers) allemaal hun krachten verenigen in één ogenblik, om de Poorten van de Vrijheid te openen naar de Nieuwe, Kristallijnen Aarde Matrix. Deze eerste en tweede golf wezens zullen de eerste wezens in dit Universum zijn die voet zetten op de Nieuwe Wereld, en die zachtjesaan de weg zullen banen voor de rest van de mensheid die een andere aanpak verkoos om te worden verheven tot bij hen.

Met dit doel zijn wij afgedaald uit de Hemelen, om bijstand te verlenen met de hoogste liefde voor al het bewuste leven op de Aarde.

De schoonheid en majesteit van wat er ligt vlak achter de horizon van dit grootse gebeuren is nog nooit met mensenogen gezien, en alle grote zieners en profeten hebben slechts een glimp opgevangen van de schoonheid van de Hemel en de Nieuwe Aarde, terwijl zij straalt als de prachtige Bruid die haar Heilige plek in de Hemelse Rijken zal innemen.

Veel geluk, Meesters, nu we allemaal elkaars hand vasthouden en één laatste energetische ‘duw’ geven, om onze nieuwe schepping geboren te laten worden.

Dank u voor uw offer, dat u hierheen bent gekomen om mooi werk te verrichten op Aarde. Wees gerust, u zult uw beloning ontvangen.

Ik ben Aartsengel Michael, die het Goddelijk Plan voor de Ascentie van de mensheid bewaak, en ik zal aan uw zijde staan wanneer we allemaal voorwaarts gaan.

Er werd gezegd: ‘op de laatste dag zal hij hen allemaal verheffen’.

Ik vraag niemand om mij te aanbidden, want ik ben één van uw broeders, de profeten. Ik ben de Aartsengel die het Grootse en laatste Zegel voor deze wereld bewaar, om haar ‘staat’ te veranderen tot een Hogere manier van ‘zijn’. Dit Zegel staat geschreven in mijn hart … en ik heb het veilig gehouden tot deze dag.

Aan mij werd deze bestemming gegeven om Vrijheid te brengen aan de hele Aarde, op het precieze en laatste uur van de oude wereld. Niemand kent zijn uur, en geen mens is ooit naar het Koninkrijk gegaan waar ik de grote Zonnepoort zal openen en zal zeggen ‘kom binnen’. Al de kinderen van de Aarde zullen vrij zijn en rust vinden, wanneer dit alles vervuld is.

Ik ben bij u tot het laatste van de oude wereld en zie, ik zag een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde. Ik zag u en mij daar spelen in Vrijheid, Liefde en louter Vreugde – voor altijd.

Heel veel liefs,

Aartsengel Michael

origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

One comment

  1. Geliefde AM wat een geweldig geruststellend bericht,de grote LIEFDE IS TASTBAAR AANWEZIG bij het lezen van dit bericht.
    Er is enkel LIEFDE voelbaar…

    In grote dankbaarheid !

    lia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.